ภาษาธรรมล้วนๆ
วันที่ 10 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
  วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

ภาษาธรรมล้วนๆ

ก่อนจังหัน

วันเสาร์วันอาทิตย์ ทั่วโลกเขาเรียกว่าโลกสากล เขาถือสองวันนี้เป็นวันบำเพ็ญประโยชน์ของเขาตามศาสนานั้นๆ พุทธศาสนาของเราตั้งเอาไว้วันพระวันโกน วัน ๗ ค่ำ ๘ ค่ำ วัน ๑๔-๑๕ ค่ำเป็นวันบำเพ็ญการกุศลพักผ่อนจิตใจจากงานยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งหลายเข้าสู่ความสงบสุขในสถานที่ต่างๆ เช่นไปวัดไปวาไปบำเพ็ญในสถานที่ใด ไปสร้างกองการกุศลผลบุญที่จะไหลเข้าสู่ใจนี้ทั้งนั้น บุญและบาปอย่าเข้าใจว่าจะไปที่ไหน โลกกว้างแสนกว้างบุญบาปจะไม่ไป จะลงสู่จุดของผู้สร้างบุญสร้างบาปคือใจนั้นแล ให้พากันจำเอาไว้

นี้เป็นคำสอนของศาสดาองค์เอก โลกวิทู รู้แจ้งโลกรอบตลอดทั่วถึงไปหมด ไม่มีใครรู้ได้ จึงสมควรเป็นศาสดาสอนโลก เพราะเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิง นอกจากนั้นเราก็ไม่ได้ประมาทศาสนาใดๆ ใครก็รักศาสนาของตัวเอง เหมือนพ่อแม่กับลูกของเรา พ่อแม่จะเป็นคนทุกข์คนจนลูกก็ต้องยอมรับ พ่อกับแม่ยอมรับกันตลอด ศาสนาต่างๆ มันก็เป็นตามกรรมของผู้ไปถือ พ่อของใครของเราจะไปตำหนิเขาก็ไม่ถูก ตามหลักของพ่อของแม่กับลูก แต่ตามหลักความจริงนี้ศาสนาใดผิดศาสนาใดถูกนั้นพูดได้ถูกต้องแม่นยำ

         พุทธศาสนาเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสคือพระพุทธเจ้า ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสิ้นกิเลสทั้งนั้นมาสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำ ผู้ที่จะได้มานับถือพุทธศาสนานี้จึงมีนิสัยวาสนาพอสมควรจะได้มานับถือและเชื่อฟังปฏิบัติตาม จนกระทั่งบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถึงนิพพาน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้ทันแบบสดๆ ร้อนๆ ไม่มีโกหกโลกคือพุทธศาสนา นี่เราพูดกลางๆ ส่วนใครจะแยกแยะไปทางไหน ลูกใครพ่อใครแม่ใครนั้นให้เป็นเรื่องของกรรมของสัตว์จะเป็นไปเอง เรื่องความเป็นธรรมนี่พูดให้ฟังอย่างนี้ เลือกศาสนา ศาสนาอะไร ให้ว่าอย่างนั้นเลย เราจะไปหาซื้อของในตลาดเรายังเลือกดูสิ่งของสมควรอย่างไรบ้าง อันนี้ก็เช่นเดียวกัน ยิ่งจะเลือกความดีงามเข้าสู่ใจ ต้องได้พินิจพิจารณาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

         วันนี้เป็นวันที่ว่าง เรียกว่าวันอาทิตย์ วันว่างทางด้านจิตใจ มาบำเพ็ญกองการกุศลตามวิธีการต่างๆ ของผู้นับถือศาสนานั้นๆ เราจะได้บำเพ็ญตน เราเป็นพุทธศาสนา วันเช่นนี้ก็เช่นอย่างวัดเข้าวา เจริญเมตตาภาวนา นั่งสงบอารมณ์ของใจ ใจจะเป็นสุขๆ ไม่มีอะไรยุ่งยิ่งกว่าใจ ท่านทั้งหลายอย่าไปดูดินฟ้าอากาศแปรปรวน วันนี้ร้อนมากวันนั้นหนาวมาก อากาศแปรปรวนอย่างนั้นอย่างนี้ ไอ้จิตใจมันแปรปรวนตลอดเวลาไม่ดูมันบ้างเหรอ เดี๋ยวโกรธ เดี๋ยวแค้น เดี๋ยวรัก เดี๋ยวชัง เดี๋ยวหันหน้าเข้าใส่กัน เดี๋ยวหันหลังให้กัน ฟันหัวกัน

นี่ละกิเลสออกจากใจตัวพาให้เป็น ถ้าใจเย็นเสียอย่างเดียวโยนมีดให้ไปฟันหัวเขา ให้ฟันหัวเราเสียเช่นเดียวกับหัวเขานั้นแหละ นั่น เสมอภาคเรียกว่าธรรม ถ้าเป็นกิเลสแล้วต้องเห็นแก่ตัวๆ ธรรมแล้วเห็นแก่ความจริงจัง เห็นแก่เขาเห็นแก่เรา จิตใจมีความเสมอภาค แม้แต่มดเขาก็รักชีวิตของเขา เรื่องความกลัวตายนี้สัตว์ไม่ต้องไปหาเรียนวิชาที่ไหนสัตว์ก็รู้ อย่าว่าแต่มนุษย์เลย นี่ละเป็นวิชาที่สัตว์โลกรู้ทั่วถึงกัน พระพุทธเจ้าก็สอนลงที่จุดนี้

         วันนี้เป็นวันเสาร์-วันอาทิตย์ให้พากันบำเพ็ญกุศล การรับศีล พูดให้ฟังอย่างชัดเจน คือรับศีลมีได้สามทางสี่ทาง

หนึ่ง สมาทานวิรัติ คือสมาทานจากพระ ไม่ใช่รับศีลจากพระนะ สมาทานหมายความว่าเอาความสัตย์ความจริงตั้งลงที่หน้าพระ ให้พระเป็นประธาน ให้พระเป็นพยาน สมาทานกับท่านก็เป็นศีลขึ้นมา นี่เรียกว่าสมาทานวิรัติ คือสมาทานจากพระ เราไม่เชื่อตัวเองเอาพระเป็นพยาน

เจตนาวิรัติ วันนี้จะรับศีลเท่านั้นเป็นศีลสมบูรณ์แล้ว

สัมปัตตวิรัติ งดเว้นเฉพาะหน้า หนึ่ง

สมุจเฉทวิรัติ งดเว้นจนกระทั่งวันตาย หนึ่ง งดเว้นสิ่งที่เป็นภัยต่อศีลหนึ่ง หรือเป็นศีลของท่านอริยบุคคล ท่านจะมีศีลตายตัวไปเลย เช่น พระโสดา ศีล ๕ จะมาทันที เป็นหลักธรรมชาติขึ้นมา นี่เรียกว่าศีล ให้พากันจำเอา

ไม่ใช่เอะอะก็จะไป มยํ ภนฺเต มยํ ภนฺเต เราเคยไปเทศน์ในที่ต่างๆ ในสมาคมเก่งๆ นั้นละตัวรู้หลักนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมด้วยความทะนง ด้วยความสำคัญ แต่ความจริงมันไม่รู้ละซี มา มยํ ภนฺเต กับเรา เราเฉยเราไม่ให้ เทศน์ไปเลย นั่นเห็นไหม ไม่ได้ดูใครดูธรรม เราไม่ได้ดูหน้าของคนแบบโมกโขโลกนะ เราจะดูธรรมทั้งนั้น ควรที่จะยอมรับก็ยอมรับ เอา มยํ ภนฺเต นโม ตสฺส ก็ให้เสีย ถ้าไม่จำเป็นว่าเอาเลย ไม่สนใจ มันรู้กว่าพระ รู้กว่าครูกว่าอาจารย์พวกนี้น่ะ พวกฆราวาสนี่แหละ ยิ่งเป็นตัวเป้งๆ ใหญ่ๆ ข้าราชการงานเมืองไปในงานต่างๆ นี้ โอ๋ย ตัวเป้งๆ ใหญ่โตมากทีเดียว ไปสอนพระ จูงจมูกพระ พระมีหลายพระละซี บางจมูกมันมีเขานะขวิดเอาหลงทิศไป พากันจำเอา

คำว่ารับศีล เจตนาวิรัติเป็นศีลสมบูรณ์แล้ว เช่นเดียวกับสมาทานวิรัติ สัมปัตตวิรัติ งดเว้นเฉพาะหน้า ไปเห็นสัตว์ควรฆ่าไม่ฆ่า เห็นสิ่งของควรลักควรขโมยไม่ลักไม่ขโมย กาเมสุ มิจฉาจาร เฉพาะหน้าๆ ตัดขาดไปเลยเป็นศีลขึ้นมาปัจจุบันๆ ให้พากันจำเอาไว้ นี่สัมปัตตวิรัติ สมุจเฉทวิรัติ เรียกว่างดเว้นตลอดวันตายในศีลทุกข้อที่ตนตั้งเจตนา สมาทานงดเว้นแล้วในใจ สมุจเฉทวิรัติเป็นศีลของพระอริยเจ้าก็มี เช่นพระโสดา ศีลของท่านจะขึ้นมาทันทีเป็นหลักธรรมชาติ ให้จำเอาไว้ ไม่จำเป็นจะต้องหารับศีล โอ๊ย วันนี้พระท่านให้ศีลไปแล้วมาไม่ทันรับศีล มีเยอะนะ จะให้พร

หลังจังหัน

         (ผู้กำกับ กราบเรียนเรื่องถวายสถานีวิทยุของ วัดบ้านใหม่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งคณะศรัทธาจาก อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ได้จัดตั้งขึ้นเป็นแหล่งที่สอง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ขอน้อมถวายอุปกรณ์ในสถานีได้แก่เสา แผง เครื่องส่ง ๓๐ วัตต์ ให้แก่องค์หลวงตาเพื่อเป็นสมบัติของสงฆ์)

         ที่ออกทางทีวีก็ดี ออกทางไหนก็ดี ซึ่งเราแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากันนั้นเป็นธรรมที่ถอดออกจากหัวใจล้วนๆ พูดให้ชัดเจนเลย พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้ที่พระทัยคือใจ สาวกทั้งหลายตรัสรู้ธรรมที่ใจ ธรรมที่ออกจากใจจึงเป็นธรรมบริสุทธิ์ล้วนๆ ไม่ผิดไม่เพี้ยนไปไหนเลย พูดอย่างตรงไปตรงมา ทางกิเลสเขาเรียกว่าขวานผ่าซาก ภาษาของธรรมนี้เป็นภาษาที่ตรงไปตรงมา ไม่เอนไม่เอียงไปไหน ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูกไปเรื่อยๆ อย่างนี้เรียกว่าภาษาธรรม

         ภาษาธรรมที่เราแสดงทั้งหลายนี้ส่วนมากมักจะออกเป็นขวานผ่าซาก เพราะมีแต่คลังกิเลสอยู่ในหัวใจ คลังของธรรมถ้ามีอยู่ในหัวใจแล้วจะมองเห็นแง่อรรถแง่ธรรมไปเรื่อยๆ ตามกาลที่แสดงไปหนักเบามากน้อย การแสดงธรรมแก่พี่น้องทั้งหลายนี้เราแสดงด้วยความเมตตาล้วนๆ เราไม่เอาอะไรในโลกอันนี้ทั้งหมด ที่ว่าช่วยชาติบ้านเมืองนี้เราไม่เอาอะไรเลย อย่างสมบัติในวัดป่าบ้านตาดเขาก็เขียนไว้แล้วว่าเงินวัดป่าบ้านตาดเป็นเงินเพื่อโลก เป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่เป็นอย่างอื่น มีเท่าไรออกหมด เราไม่เคยเก็บเคยสั่งสมอะไรไว้ สิ่งที่บกพร่องซึ่งต้องการความช่วยเหลืออยู่มีจำนวนมากมายก่ายกอง เมื่อเป็นเช่นนั้นมีเท่าไรเฉลี่ยกันๆ อย่างนี้ตลอดมา

         จึงขอเรียนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันว่าเราทำประโยชน์จริงๆ ทำเพื่อชาตินี้ไม่เอาอะไรเลย คิดดูซิทองคำตั้ง ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลครึ่ง นี่ก็เข้าแล้วเข้าคลังหลวง ที่ยังไม่เข้าก็ยังประมาณ ๓๐๐ กว่ากิโล ส่วนใหญ่ที่เข้าแล้ว ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลครึ่ง อันนี้เข้าเรียบร้อยแล้ว ส่วนอยู่ข้างนอกยังไม่เข้า เป็นจำนวนสักกี่ร้อยกิโลไม่รู้ นี่ละนำประโยชน์เพื่อโลกเรานำจริงๆ เราไม่มีอะไรที่เป็นมลทินในหัวใจของเรา เพราะจิตใจนี้พอทุกอย่างแล้ว การสอนโลกสอนด้วยความพอ แล้วเต็มไปด้วยความเมตตาล้วนๆ แก่บรรดาพี่น้องทั้งหลาย

         เพราะฉะนั้นการพูดการจาจึงเป็นภาษาธรรมล้วนๆ ไม่เป็นภาษาของกิเลส จะมีลักษณะดุเดือดเผ็ดร้อนขนาดไหนเป็นภาษาของธรรม เป็นเรื่องของธรรมล้วนๆ พอพูดอย่างนี้แล้วก็มักจะเป็นเสมอ คือตอนนี้เราเข้มงวดกวดขัน เพราะวัดป่าบ้านตาดเลอะเทอะมานานแล้ว ตั้งแต่มีแต่พระล้วนๆ เรียกว่าเรียบร้อยตลอดมา ทีนี้มันมีมาคละเคล้ากันที่เรียกว่าในครัว ครัวนี้ไม่มีกฎมีระเบียบอะไร ถ้าเข้ามาก็เอาลัทธิของความเลอะเทอะในบ้านในเรือนเข้ามาเลอะเทอะในวัดในวา ทีนี้ก็เลยเลอะเทอะไปหมด มันจำต้องได้พูดได้ว่ากัน หนักเบามากน้อยจะออกจุดนี้ละ ได้ว่าเสมอ

เวลาเย็นๆ เราจะออกมาดู ตั้งแต่สี่โมงครึ่งแล้วใครไม่มีกิจธุระจำเป็นจริงๆ ให้เลิกการเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดกับวา ท่านจะปฏิบัติหน้าที่การงานคือการบำเพ็ญเพียรของท่านด้วยความสะดวกสบาย อย่าได้มีเรื่องอะไรเข้ามายุ่งกวนกัน แล้วตอนห้าโมงเย็นเรามักจะออกมาเสมอมาคอยดู นั่นละตรงนั้นละ ถ้ามาแล้วถามมาอะไร ถามแล้วนะ ผิดเวลาแล้ว ถ้าไม่ได้เรื่องได้ราวไล่กลับเดี๋ยวนั้นเลย สถานที่นี่ท่านรักษา ท่านไม่ได้ทำลาย วัดวาอาวาสเป็นวัดของพระท่านรักษาของท่านตลอดเวลา เรามาเลอะๆ เทอะๆ ไม่ได้นะ

เขียนติดป้ายไว้นั่นเห็นไหม เราก็ยังไม่ลืมว่า ที่นี่เป็นวัด เป็นสถานที่บำเพ็ญภาวนาเพื่อความสงบใจ ไม่มีกิจจำเป็นไม่ควรมาเที่ยวเพ่นพ่าน นี่เขียนไว้แล้วข้างหน้า นี่คือภาษาธรรม เขียนไว้นั้นบอกให้ชัดเจน ถ้ามาเพ่นๆ พ่านๆ เราไล่กลับเลยทันที ไม่ให้เข้ามา โดนอยู่เรื่อยละเราออกมา เพราะมีแต่ความเลอะเทอะ ครั้นมาแล้วถามไม่ได้เรื่องได้ราว มาเที่ยวเฉยๆ แล้วกับการที่ผู้ปฏิบัติศีลธรรมด้วยความจริงใจมันเข้ากันไม่ได้ ทีนี้เราซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในวงวัดนี้แล้วเราจะต้องได้พูดจาพาทีทุกอย่างให้ทราบทั่วถึงกัน

เพราะฉะนั้นใครที่จะเข้ามาในวัดในวานี้ ให้เข้ามาด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมจริงๆ อย่าเข้ามาด้วยความเลอะๆ เทอะๆ ถือนิสัยกิเลสส้วมๆ ถานๆ เข้ามาเลอะเทอะในวัดในวาซึ่งเป็นของสะอาดมันเข้ากันไม่ได้นะ เราจึงได้บอกเสมอ เตือนเสมอ บางทีก็ดุบ้าง ดุก็คือภาษาธรรมดุนะ จะไม่มีความเสียหายแก่ผู้ใด ภาษาธรรมมีหลายสำนวนโวหารที่จะนำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง เรานำมาใช้เสมอ พอสี่โมงครึ่งแล้วให้พากันเลิก ให้หยุด อย่าได้มาจุ้นจ้านๆ มันเสียเวลาของพระที่ท่านทำความพากเพียรอยู่ นี่บอกเสมอ เพราะรักษาอยู่ตลอดเวลา

แล้วภาษาที่เขียนไว้หน้าวัดหน้าวาไม่มีใครกล้าเขียนได้เลยนะ เขาเกรงเรา เราเกรงเขา กิเลสเกรงกิเลส ธรรมเลยออกไม่ได้ ธรรมจึงเป็นธรรมออก นั่นละเขียนไว้นั้นให้ท่านทั้งหลายดูเอา ภาษาธรรมเป็นอย่างนั้น พูดอย่างตรงไปตรงมา สอนโลกให้เป็นคนดีต้องฟังเสียงธรรม เสียงธรรมนี้ไม่ทำความฉิบหายแก่ผู้ใด เขียนไว้ที่ไหนก็เป็นภาษาธรรมที่นั่น นำไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นประโยชน์แก่ตน ให้พากันจำเอา เขียนไว้ตามหน้าวัดหน้าวา เราเป็นคนสั่งให้เขียนเอง เหล่านั้นไม่ใช่ใครสั่ง หลวงตาบัวเป็นผู้สั่ง

หลวงตาบัวเป็นผู้สอนโลก สอนมานานแล้ว ตั้งแต่ ๒๕๔๒ ที่ออกประกาศลั่นโลกมาเลย ได้ช่วยชาติบ้านเมืองมาทุกสิ่งทุกอย่าง เรารวมเข้าเพื่อส่วนรวมทั้งหมด เราไม่ได้เอาอะไรเลย อรรถธรรมก็ออกช่วยโลก ที่ว่าจะช่วยโลก โลกทั้งหลายจะคิดถึงเรื่องด้านวัตถุ สมบัติเงินทองข้าวของเข้าสู่จุดรวม แต่เรื่องธรรมจะเข้าสู่จิตใจคนนั้นเขาไม่ได้คิด เรานี้คิดเรียบร้อยแล้ว คราวนี้เป็นคราวที่ธรรมจะได้ออกสู่โลก แฝงกันไปกับด้านวัตถุ แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ธรรมเราแสดงตั้งแต่นั้นจนกระทั่งบัดนี้ธรรมยังไม่หยุดไม่ถอยเลย ขยายออกไปเป็นสถานี ๙๐ กว่าสถานีแล้ว นี่คือภาษาธรรมแทรกเข้าไปในจิตใจของผู้ฟัง

ขอให้มีธรรมในใจเถอะท่านทั้งหลายจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข เฉพาะอย่างยิ่งสามีภรรยา เป็นที่รักที่สุดก็อยู่ที่นั่น ที่ระแวงแคลงใจมากที่สุดก็อยู่ที่จุดนั้น แล้วจะได้พากันสงบร่มเย็นใจ เมื่อมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องตัดสินแล้วตัวเองตัดสินตัวเองไปได้เลย สบาย ไปที่ไหนตายใจได้ๆ นี่คือธรรมในใจมี เป็นอย่างนั้นตายใจได้ ธรรมจึงเป็นของสำคัญมาก ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้ไปปฏิบัติตน นี่ได้ปฏิบัติมาเต็มกำลังความสามารถแล้ว จึงได้มาสอนพี่น้องทั้งหลาย

เบื้องต้นเราก็ไม่เคยคิดว่าจะไปสอนใคร พอหยุดจากการเรียนแล้วก็ขึ้นเวที เบื้องต้นก็ขึ้นหาพ่อแม่ครูจารย์มั่นเลย ท่านก็ใส่เปรี้ยงๆ นั่นละได้รับธรรมมาจากนั้น ทุ่มเต็มสติกำลังความสามารถเรื่อยมา ตั้งแต่พรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลาห้าทุ่มพอดี อยู่หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร นั้นเป็นวันเวลาที่ฟัดกันกับกิเลสขาดสะบั้นลงจากจิตใจ จิตใจสะเทือนสะท้านทั่วแดนโลกธาตุในคืนวันนั้น เราจึงไม่เคยลืม เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีเคยเป็นไม่คาดไม่ฝันว่าจะเป็นขึ้นที่ใจดวงนี้

ใจดวงที่มีแต่มูตรแต่คูถครอบหัวมันอยู่นี้ ทีนี้เวลาธรรมได้กระจายขึ้นมาจากนั้น สิ่งเลวร้ายทั้งหลายนี้ขาดสะบั้นลงไปเหลือแต่ใจดวงที่สว่างจ้าครอบโลกธาตุ ตั้งแต่นั้นมาเราได้มาสั่งสอนบรรดาพี่น้องทั้งหลาย สอนด้วยความสัตย์ความจริงถอดออกมาจากหัวใจที่ปฏิบัติแทบล้มแทบตายมา ก็ได้สอนตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ออกช่วยชาติบ้านเมือง  ๒๕๔๒ ละ เรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ แล้วธรรมนี้ยังกระจายออกไปทางวิทยุกระจายเสียง หลายแง่หลายกระทงนะที่ออก วิทยุที่ออกนี้ก็ตั้ง ๙๐ กว่าสถานีแล้ว ก็ออกจากธรรมที่เราสอนนี้ละ เราสอนเป็นที่แน่ใจ ธรรมทั้งหลายนี้ออกมาจากใจ ธรรมนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้ว ตรัสรู้ธรรมขึ้นมา นำธรรมประเภทนี้มาสอนโลก ผู้มุ่งอรรถมุ่งธรรมต่อองค์ศาสดาแล้วก็ปฏิบัตินั้น จึงสำเร็จขึ้นมาว่า องค์นี้สำเร็จเป็นพระโสดา องค์นั้นสำเร็จเป็นพระสกิทาคา องค์นั้นสำเร็จเป็นพระอนาคา องค์นั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา เป็น สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราจากคำสอนของพระพุทธเจ้า

อันนี้ก็ถอดออกมาจากพระทัยพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อหัวใจตนเอง แล้วก็ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วย เอาถึงพริกถึงขิงถึงเป็นถึงตายจริงๆ การประพฤติปฏิบัติเหตุผลกลไกหนักเบามากน้อยเพียงไรจะตอบรับกันไปโดยลำดับ เหตุเบาผลเบา เหตุหนักผลหนักไปเรื่อยๆ นี่ก็ปฏิบัติเอาตายเข้าว่าเลย เรื่องอรรถเรื่องธรรมจึงได้เป็นที่พอใจ ได้นำมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลาย ไม่ได้สั่งสอนด้วยความโอ้อวดโกหกมดเท็จ เราไม่มีในหัวใจเรา เราสอนด้วยความเมตตาล้วนๆ ทีเดียว สอนอยู่ทุกวันนี้เป็นธรรมที่แน่ใจ ว่าสอนไปนี้ไม่ผิด เพราะเราปฏิบัติมาแล้วไม่ผิด ธรรมนี้เป็นธรรมที่ถูกต้องในหัวใจมาแล้วจึงได้ออกมาสอนโลก จึงไม่มีอะไรผิด ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติ

ถ้าธรรมแทรกเข้าอยู่ในหัวใจแล้วใจจะมีความสงบร่มเย็น มีขื่อมีแปมีฝั่งมีฝา ถ้าใจไม่มีอรรถมีธรรมแล้ว ใครอย่าอวดว่าเป็นคนมั่งมีศรีสุข ยศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำขนาดไหน มีแต่เสกสรรปั้นยอเอาจากลมปากทั้งนั้น ความจริงไม่มี ขอให้ธรรมมีในใจอยู่เฉยๆ ไม่พูดก็สง่าอยู่จ้าอยู่ภายในจิตใจ นั่นละธรรมจึงเป็นของเลิศโลก ให้พากันจำเอา วัดนี้เราเป็นวัดสงวนธรรม จึงไม่ให้ใครเข้ามาจุ้นจ้านเที่ยวสุ่มสี่สุ่มห้าตามนิสัยไม่มีเหตุมีผลหลักเกณฑ์ เข้ามาทำลายวัด

วัดเป็นสถานที่ท่านรักษาธรรมอยู่แล้ว จึงควรพากันระมัดระวัง ถึงเวล่ำเวลาอย่ามาจุ้นจ้านๆ เวลานี้เราเข้มงวดกวดขันด้วยแล้ว ไม่เช่นนั้นวัดนี้จะเป็นทะเลสาบแห่งมูตรแห่งคูถไปหมด จะไม่มีอะไรเหลือภายในวัดนี้ให้บรรดาลูกเต้าหลานเหลน ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอรรถตามธรรมจริงๆ ได้ไปเป็นขวัญตาขวัญใจบ้างเลย จึงต้องสงวนไว้เพื่อลูกเพื่อหลาน พอดุดุ พอด่าด่า ว่าอะไร พอขับขับออกไปเป็นธรรมทั้งนั้น ไม่มีความเสียหายในการพูดทั้งปวง ขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้

วัดนี้ไม่ต้องการอะไร พูดให้ชัดเจน ใครอย่าเอาเงินทองข้าวของกองเท่าภูเขามาอวดวัดนี้ ธรรมนี้ธรรมของพระพุทธเจ้า อย่าเอายศถาบรรดาศักดิ์สูงๆ ต่ำๆ มาอวด พวกนี้มีแต่พวกมูตรพวกคูถ ธรรมแท้จ้าครอบโลกธาตุ จะเอาอะไรมาอวดไม่ได้อวดธรรม ธรรมเลิศโลกมาดั้งเดิม เพราะฉะนั้นจึงขอให้เข้ามาด้วยการเคารพปฏิบัติธรรมเสมอ อย่าเข้ามาพองตนอยู่ภายในวัด ไม่มีความหมายอะไรนอกจากมาขายตัว อึ่งอ่างกับวัวเท่านั้น เป็นไงอึ่งอ่างกับวัว อึ่งอ่างตัวเท่าอึ่งอ่าง วัวตัวขนาดไหน นั่นละกิเลสตัณหามันเท่าอึ่งอ่าง พองขนาดไหนก็คืออึ่งอ่างพองตัว สุดท้ายก็ท้องแตกอึ่งอ่าง กิเลสไปพองใส่ธรรมพองไม่ได้นะ ธรรมเป็นของเลิศเลอขนาดไหนให้พากันเทิดทูนทุกคนๆ

ที่ได้มาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายได้มาจากหัวใจ จึงไม่เคยมีอะไรที่จะสะทกสะท้านในสามแดนโลกธาตุนี้ ภายในหัวใจดวงนี้ ตั้งแต่กิเลสตัวสะทกสะท้านหวั่นไหว ตัวยุแหย่ก่อกวนนี้ขาดสะบั้นลงไปจากใจ ไม่มีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจได้อีกเลย จึงทำให้รู้ได้อย่างชัดเจนว่า ตัวที่ก่อกวนมากที่สุดคือกิเลส พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจไม่มีอะไรเข้ามาก่อกวนใจเลย ดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศ ใจเหมือนแผ่นดิน หนาแน่นมั่นคงมากทีเดียว เรียกว่าธรรมหนาแน่นมั่นคง ขอให้มีอยู่ในหัวใจผู้ใดจะไม่หวั่นไม่ไหว ใครจะตำหนิติชมอะไรก็ตามเป็นลมปากของเขา แต่ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมทั้งแท่งๆ ตลอดไป

ขอให้ท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัติให้จิตใจเป็นที่แน่นหนามั่นคงในตัวเอง ไปที่ไหนสบายหมด สอนโลกด้วยความแน่ใจไม่มีผิดมีพลาดประการใดแหละ ถ้าเจ้าของไม่แน่ใจสอนโลกก็ไม่แน่ใจ ถ้าเจ้าของแน่ใจแล้วสอนโลกแน่ใจ ดังพระพุทธเจ้าสอนโลกด้วยความแน่พระทัย สาวกทั้งหลายสอนด้วยความแน่ใจ นี้ได้มาปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถ กับพี่น้องทั้งหลายก็สอนด้วยความแน่ใจทุกอย่าง ไม่ปรากฏว่าได้ผิดพลาดไปตรงไหนว่าเป็นที่ไม่ไว้ใจตัวเองไม่มี เพราะถอดออกมาจากความถูกต้องแม่นยำในหัวใจนี้เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติ

ผู้ที่มาวัดมาวานี้มาหลายขั้นหลายภูมิหลายวัย เพศหญิง เพศชาย เด็ก ผู้ใหญ่ ธรรมนี้เข้าได้ทุกประเภท ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ เพศใดๆ เข้าได้ ให้นำไปปฏิบัติประดับตน ความสุขความเจริญจะมีแก่ท่านผู้ที่นำธรรมไปเทิดทูนและปฏิบัติตามนั้นแล จึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก