ลูกศิษย์ตถาคตต้องเป็นผู้สุขุม
วันที่ 15 ตุลาคม 2549 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

ลูกศิษย์ตถาคตต้องเป็นผู้สุขุม

ก่อนจังหัน

กิเลสมันไม่ได้เข้าพรรษาออกพรรษานะ พระอย่าเป็นบ้าเข้าพรรษาออกพรรษา กิเลสมันไม่ได้เข้าพรรษาออกพรรษา มันฟัดหัวพระตัวขี้เกียจๆ อยู่เต็มวัดป่าบ้านตาดนี่ ให้คิดให้ดีท่านทั้งหลายถ้าอยากจะพ้นทุกข์ อย่านอนใจกับกิเลส ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาผ่านให้ธรรมเป็นผู้ไตร่ตรองก่อน เอะอะก็อย่างว่าใช้ไม่ได้นะ ต้องใช้สติปัญญา ลูกศิษย์ตถาคตต้องเป็นผู้สุขุม ใช้ความคิดความอ่าน เก็บความรู้สึก ไม่ค่อยแสดงออกอย่างง่ายดาย การทำอะไรพินิจพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยออกไม่ค่อยผิด เอะอะๆ ออก เอะอะๆ ออก ผิดทั้งนั้นแหละ ลูกศิษย์ตถาคตต้องเป็นผู้สุขุม ใช้ความคิดความอ่าน เก็บความรู้สึกไว้ให้ดี สุ่มสี่สุ่มห้าเอานิสัยของฆราวาสอันเป็นเรื่องของกิเลสมาใช้ มันก็มีแต่กิเลสตัวเป็นฟืนเป็นไฟ ตัวสกปรกเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นแหละ

ให้ศาสนาแทรกเข้าไปดูซิน่ะ มันต่างกันไหมกับกิเลส กิเลสคือส้วมคือถาน ศาสนาเป็นน้ำที่สะอาดซักฟอกให้สะอาดสวยงาม ให้น่าดู พากันพินิจพิจารณาให้ดี สำหรับวัดนี้เราให้โอกาสสำหรับพระปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างวัด ไม่ให้อะไรเข้าไปแตะต้อง ให้ทำความเพียรตลอดเวลา นอกจากพระจะประมาทเสียเองเท่านั้นเอง สำหรับเราผู้เป็นหัวหน้าเปิดโอกาสทางด้านความเพียรแก้กิเลสมาโดยตลอดสม่ำเสมอ อย่าพากันลืมเนื้อลืมตัว

นี่ออกพรรษาแล้วพระจะหลั่งไหลเข้ามา เดี๋ยวเลอะๆ เทอะๆ นะ บริเวณข้างในเราก็ทำให้เรียบร้อยแล้ว ไม่ให้มีใครเข้าไปยุ่ง มาเฉพาะบริเวณศาลานี้ออกๆ ท่านทั้งหลายจะไปหาหัวหน้าวัดอย่างนี้ได้ที่ไหน ไม่ใช่คุยนะ เรากลั่นกรองทุกอย่าง ปฏิบัติกับพระทั้งหลาย เพราะพระมาหาเรา เราเป็นผู้รับผิดชอบจะต้องพินิจพิจารณาเพื่อพระทั้งหลายที่มาอาศัยเราอยู่ตลอด ไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้า ให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ

กิจการงานทุกอย่างก็ได้ชมเชยมาตลอด ไม่มีที่ต้องติคือความพร้อมเพรียงสามัคคีของพระ การปัดกวาดเช็ดถู ทำงานส่วนรวมเรียบร้อยตลอดมาแต่ไหนแต่ไร หากจะเสียก็เสียภายในจิตใจ มันขี้เกียจขี้คร้านทำความเพียร ให้กิเลสขยำอยู่ในกุฏินั้นเราช่วยไม่ได้ละ เราอยู่นอกกุฏิ กิเลสขยำพระอยู่ในกุฏินั่น จำให้ดีพระเรา ให้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติ

พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้ว ไม่มีในโลกนี้ว่างั้นเลย จะมีศาสนาใดถอดถอนทุกข์ตั้งแต่พื้นๆ จนกระทั่งถึงนิพพานได้เหมือนพุทธศาสนา จัดเป็นศาสดาองค์เอกโดยแท้ไม่ใช่เสกสรรปั้นยอมา นั้นก็ศาสดานี้ก็ศาสดา นั้นเป็นเจ้าของศาสนา นี้เป็นเจ้าของศาสนา ซึ่งมีแต่ส้วมแต่ถานเต็มหัวใจ สอนออกมาก็มีแต่ส้วมแต่ถานกระจายออกมา มันก็มีแต่ความเลอะๆ เทอะๆ พุทธศาสนานี้ไม่มี เอาไปใช้ดูซิน่ะ

ท่านว่าสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้วๆ ทุกอย่างเลย กลั่นกรองมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า เราชาวพุทธควรจะได้นำไปพินิจพิจารณา อย่าปล่อยให้กิเลสขยี้ขยำตลอดเวลา มีแต่ชาวเปรตชาวผีชาวส้วมชาวถาน มันไม่มีชาวพุทธพอจะกลั่นกรองความดีชั่วของตัวบ้างเลย พากันจำเอานะ เอาละให้พร

หลังจังหัน

         สรุปทองคำน้ำไหลซึมถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๔๙ ทองคำที่หลอมแล้ว ๓๑๒ กิโลครึ่ง เท่ากับ ๒๕ แท่ง ทองคำที่ยังไม่ได้หลอม ๑๙ กิโล ๔๒ บาท ๙๘ สตางค์ รวมทองคำที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมเป็น ๓๓๒ กิโล ๑๐ บาท ถ้ารวมกับ ๓๗ กิโลครึ่งที่มอบเข้าคลังหลวงแล้วเข้าด้วยกันก็เป็นทองคำ ๓๖๙ กิโล ๔๒ บาท ๘๐ สตางค์ นี่เราก็พยายามอย่างนี้ละ ขอให้พี่น้องทั้งหลายช่วยกันคิดนะ นี่ถ้าหยุดตั้งแต่โน้นเสียคำว่า ๓๐๐ กว่านี้ก็จะไม่มีเลย นี่ได้ตั้ง ๓๓๒ กิโล ถ้าสมมุติว่ามอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เพียง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่ง ก็เท่านั้นแหละไม่มีเงื่อนต่อ ทีนี้พอขอให้เป็นประเภทน้ำไหลซึม ก็ค่อยไหลเข้ามาๆ ได้ถึง ๓๓๒ กิโลกับ ๑๐ บาทแล้ว ค่อยไหลซึมๆ

ท่านทั้งหลายคิดให้ซึ้งซี อยู่ในเมืองไทยเราอยู่ได้ยังไงให้คิดบ้างซิ นี่คิดเต็มหัวใจ จึงได้ออกพาพี่น้องทั้งหลายทำทุกสิ่งทุกอย่าง แน่ใจที่ผ่านมาแล้วไม่ผิด เรียบร้อยสมบูรณ์มาโดยลำดับ อบอุ่น ทองคำที่ว่าช่วยชาติๆ นั่นก็ตั้ง ๑๑ ตัน แล้วก็มาอีกตั้ง ๓๐๐ กว่ากิโล ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลครึ่ง บวก ๓๐๐ นี้เข้าไปอีก รวมแล้วเป็น ๓๖๙ กิโล ๔๒ บาท ๘๐ สตางค์ นี่ก็เพื่อพี่น้องทั้งหลายได้อาศัยนี้ต่อไป

สำหรับดอลลาร์ในการช่วยชาติคราวนี้ ได้เข้าคลังหลวงเพียง ๑๐ ล้านสองแสน จากนั้นเราพูดก็เป็นไปตามนั้นเลย ไม่เคยเคลื่อนนะเราพูดอะไรไม่เหลาะแหละ ว่ายังไงเป็นไปตามนั้น ว่าดอลลาร์ต่อนี้ไปจะไม่ได้เข้าคลังหลวงนะ เพราะการเทศนาว่าการช่วยชาติเราได้ยุติลงแล้ว การเงินการทองที่จะนำมาช่วยชาติจากการเทศนาว่าการจะไม่มี แต่ผู้ที่ยากจนนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเรา เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยเงินดอลลาร์นี้ละมาช่วยเงินไทย หนุนเงินไทยเข้าไป ก็เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เข้าอีก ดอลลาร์เข้าเพียง ๑๐ ล้านสองแสนเท่านั้น จากนั้นก็หมุนมาช่วยเงินไทยตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้

เพราะคนทุกข์คนจนที่ไหนต่อที่ไหนไม่เว้นแต่ละวันมาขอ จุดรวมที่ขอก็คือวัดป่าบ้านตาด แจกทางโน้นแยกทางนี้ไม่ทันนะ เราก็สุดกำลังแล้วที่ทำไปด้วยเมตตา แต่สิ่งที่จะสนองความเมตตามันก็ไม่เพียงพอ เพราะผู้ที่ยากจนมันมากต่อมาก ก็ช่วยกันไปอย่างนี้แหละ เฉพาะโรงพยาบาลตั้งสองร้อยกว่าโรงไม่ใช่น้อยๆ โรงพยาบาลพิสดารมาก ทั้งเครื่องมือแพทย์ ทั้งตึก รถรา สถานที่ที่ควรจะขยับขยายมาติดต่อขอเรา ถ้าพอเป็นไปได้เราก็ช่วยอย่างนี้เรื่อยมา โรงพยาบาลนี้เป็นอันดับหนึ่งที่ว่าช่วยโลกๆ โรงพยาบาลมากต่อมากสองร้อยกว่าโรง เราพยายามทำทุกอย่างสำหรับพี่น้องทั้งหลาย และทำด้วยความบริสุทธิ์ ไม่มีมลทินมัวหมองในจิตใจเพราะกิริยาที่ทำแบบชุ่ยๆ อย่างนั้นไม่มี ทำด้วยความสะอาดสะอ้านเต็มไปด้วยเมตตาครอบไว้เสมอๆ มีเท่าไรก็ออกด้วยความบริสุทธิ์ใจ ผู้ได้รับไปก็ไม่เดือดร้อน เป็นความอบอุ่นว่ารับมาแล้วด้วยความเป็นธรรมของท่านผู้ให้ นั่น เราก็ให้ด้วยความเป็นธรรม ไม่หยุดไม่ถอยอย่างนี้ละช่วยโลกเรื่อยมา

เราพยายามสุดขีดแล้วในชาตินี้ พูดง่ายๆ ว่าชาตินี้เราก็ไม่เคยคาดเคยฝันว่าจะได้ช่วยพี่น้องชาวไทยเรา หรือช่วยโลกมาจนถึงขนาดนี้ ก็ได้เห็นเสียแล้ว ช่วยจริงๆ สำหรับเงินหากว่าจะคิดเป็นบัญชีแล้ว ตั้งแต่มาสร้างวัดป่าบ้านตาดนี้ เขาถวายปัจจัยมาเท่าไร เช่นเงินถวายเท่าไรๆ มาจนกระทั่งบัดนี้ที่เรานำบริจาคไปหมดนั้น ถ้านับเป็นจำนวนพันล้านนี้เราไม่สนิทใจ ถ้าหมื่นล้านขึ้นไปเราจะสนิทใจ สมบัติของวัดป่าบ้านตาดที่พี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศเขตแดนนำมาบริจาค เราขนออกช่วยชาติบ้านเมืองของเรานี้ ถ้าคิดเป็นบัญชีแล้วเรียกว่าพันล้านนี้เราไม่เห็นด้วยเลย ถ้าว่าหมื่นล้านขึ้นไปแล้วเราจะเห็นด้วยเพราะไม่มีเก็บ สำหรับวัดนี้บอกตรงๆ บอกว่าไม่มีเก็บ

เพราะอำนาจความเมตตามีกำลังมากกว่า มีเท่าไรมันกวาดออกหมดๆ เลยอำนาจความเมตตา จึงไม่มีเงินติดตัว ที่มีอยู่ในบัญชีนั้นเพราะเรายังไม่ตาย พี่น้องทั้งหลายบริจาคมาเรื่อยๆ ก็ให้เขานำเข้าบัญชี เช่นพวกเช็คพวกอะไร ให้เขานำเข้าบัญชีๆ  ถึงเวลาจ่ายด้วยความจำเป็น เราก็เขียนใบถอนให้เขาไปถอนมาออกมาช่วยชาติบ้านเมืองเรื่อยมา เวลานี้เงินในบัญชียังมีอยู่นะบอกตรงๆ เลย ในอุดรนี้ก็มี กรุงเทพก็มี ทั้งหมดนี้เวลาเราตายให้พากันเข้าใจไว้เลยว่า ที่ยังจ่ายไม่หมดเราตายไปเสียก่อนนี้ เงินจำนวนนี้ก็จะเดินตามหลังเงินที่ผ่านไปแล้วด้วยการบริจาคนั้นทั้งนั้นแหละ จะตามกันไปๆ ที่จะมาเก็บหอมรอมริบเข้าพุงนี้ไม่มี จะเป็นความบริสุทธิ์ต่อโลกตลอดไป กรุณาทราบเอาไว้

เห็นไหมธรรมเป็นอย่างนั้นละ ท่านทั้งหลายพิจารณาเอา ตายใจได้ไหมธรรม ไม่ได้เหมือนกับกิเลสนะ กิเลสนี่ โหย มีเท่าไรกลืนไม่หยุดกลืนไม่ถอย ท้องป่องเท่าภูเขายังกลืนตลอด นี่เรื่องของกิเลส พูดแล้วสลดสังเวช ถ้าไม่มีธรรมเลยมนุษย์เราหมด เป็นอาหารว่างของกิเลสทั้งนั้น แต่นี้มีธรรมคอยตีปากกิเลสเอาไว้มันกลืนมนุษย์ไม่หมด เพราะมีธรรมความพอดิบพอดีมีอยู่ ก็ก้าวเดินตามความพอดีไม่ให้ความโลภเอาไปกินเสียจนหมด ธรรมกับโลกจึงมีอยู่ด้วยกัน

คำว่าโลกได้แก่ความสกปรกโสมมที่เป็นฟืนเป็นไฟ ธรรมได้แก่ความชุ่มเย็น ถ้าน้ำก็เรียกว่าน้ำที่บริสุทธิ์ชะล้างสิ่งสกปรกออกโดยลำดับ เป็นของคู่เคียงกันมาอย่างนี้ ถ้าไม่มีธรรมแล้วใครอย่าอวดเก่งอวดดีนะ จมทั้งนั้นละ ไม่มีอะไรเหนือธรรม ธรรมนี่เลิศเลอ เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะ ได้แก่จิตตภาวนา เราก็มีนิสัยทำบุญให้ทาน ตื่นมานี้ไม่ได้ทำบุญให้ทาน มันหากเป็นอยู่ในจิตมันอยู่ไม่ได้นะ มันกระวนกระวายอยากทำบุญให้ทาน ได้อะไรมาของดิบของดีเจ้าของไม่สนใจจะกินจะใช้สอยเลยละ คิดถึงพระคิดถึงการทำบุญให้ทานก่อนอื่นแหละ

ของดิบๆ ดีๆ เอาไปทานหมด เจ้าของกินอะไรใช้อะไรได้ทั้งนั้น นี่คือน้ำใจที่เป็นธรรม เคยทำบุญให้ทานไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้ ทีนี้พอเพิ่มเรื่องภาวนาเข้าไปอีก ใจที่มีภาวนาได้ผลปรากฏภายในใจ เกิดความสงบเย็นใจสว่างไสวภายในใจ ผลทานทั้งหลายไหลเข้ามานี้หมดนะ จิตตภาวนาจึงเป็นทำนบใหญ่ การทำบุญให้ทานคุณงามความดีทั้งหลาย ไหลเข้ามาสู่ทำนบใหญ่คือจิตตภาวนานี้ทั้งนั้น และมาอัศจรรย์อยู่ในใจเจ้าของ บุญกุศลทั้งหลายที่สร้างมามากน้อยมารวมอยู่ทำนบใหญ่ คือหัวใจที่เต็มไปด้วยจิตตภาวนา ทีนี้อยู่ที่ไหนเย็นหมด เย็นถ้าว่าเย็น ถ้าว่าอบอุ่นอบอุ่นทั้งนั้นละ

สมบัติใดจะเท่าธรรมสมบัติไม่มี สมบัติในโลกนี้ธรรมสมบัติเป็นเลิศเป็นที่หนึ่ง ถ้ามีธรรมสมบัติแล้วชนะไปหมดเลย ความสุขที่ไหนที่ได้มาเท่าไร สู้ความสุขเกิดจากธรรมสมบัตินี้ไม่ได้ ให้พากันอุตส่าห์พยายาม จอมปราชญ์ก็มีองค์เดียวคือพระพุทธเจ้า จอมอันธพาลมีอยู่กับหัวใจทุกคน กิเลสมันฝังอยู่ในหัวใจ มันอวดดิบอวดดีอวดเก่งกว่าอรรถกว่าธรรมกว่าศาสดากันทั้งนั้นละพวกนี้ แต่ความเลวก็คือพวกนี้ พวกที่เหมากองทุกข์ทั้งหลายก็คือพวกจอมปราชญ์ปลอมๆ นี่ละ มันจึงไม่ทันกันพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว กิเลสที่เป็นภัยต่อธรรมต่อศาสนามีมากมายขนาดไหน โลกทั้งหลายจึงมีความทุกข์มากยิ่งกว่าความสุข

ให้ต่างคนต่างบำเพ็ญความดีงาม แล้วโลกนี้กว้างขนาดไหนความสุขจะแผ่กระจายออกไปกว้างเท่านั้นๆ ถ้าไม่มีการสร้างความดีงามนี้ กว้างขนาดไหนก็เป็นไฟเผาไหม้แหลกไปได้หมดเลย หาความสุขไม่มี เราอย่าประมาท ประมาทธรรมอย่าประมาทนะ โลกกิเลสมันชอบโอ้ชอบอวดชอบประมาทของดีอยู่เสมอ เราหาที่ไหนไม่เจอ มาหาอยู่หัวใจของเรา จะเจอที่หัวใจของเรานี้ ปัดมันออก อย่าให้มันเก่งกว่าศาสดาคือธรรม ให้น้อมธรรมเข้ามาชะล้างสิ่งสกปรกทั้งหลาย

มันกำลังตามชะตามล้าง ลบกลบไปหมดอะไรที่เป็นของดีซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ มันจะลบหมดๆ มันบอกไม่มีๆ นี่คือกิเลส สิ่งที่มีมันบอกไม่มี สิ่งที่ไม่มีมันก็ว่ามี กิเลสเป็นอย่างนั้น มันไม่เดินไปตามร่องตามรอยนะ มันจะเดินแหวกแนวไปทั้งนั้นละเรื่องของกิเลส เรื่องธรรมเดินตรงตามรอย อย่างว่าบาปมีนี้มันบอกว่าบาปไม่มี ก็ตัวมันนั้นแบกบาปแบกกรรมทั้งหลาย นรกอเวจีอยู่กับตัวของมัน ว่าบาปไม่มีนรกไม่มีนั้นละ พระพุทธเจ้าท่านไม่แบก ท่านเห็นท่านหลบท่านหลีก สอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ปฏิบัติตามท่านแล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัยไปเรื่อยๆ

ถ้าฝืนพระพุทธเจ้าแล้วเอาเถอะว่างั้นเถอะน่ะ ความเจริญไม่มี ใครจะเก่งขนาดไหนก็เก่งเถอะ ศาสดาองค์เอกนี้เป็นครูสอนโลกทั้งสามมาเป็นประจำๆ ทุกๆ พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ธรรม กิเลสจะพาโลกให้มีความสงบร่มเย็นเอามาแข่งธรรมพระพุทธเจ้านั้นไม่มี เพราะฉะนั้นจึงอย่าหากิเลสมาแข่งธรรม ให้เอาธรรมนี้ลบล้างกิเลสตีกิเลสให้แหลกลงไปสร้างความดีงาม เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ความเป็นอยู่ปูวาย มีการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนมีการหิวการกระหาย เอาหามาเยียวยามันรักษามันไป นี่เป็นส่วนร่างกายที่มันบกพร่องต้องการเยียวยารักษาจากเจ้าของอยู่เสมอ เอ้า จิตขาดสมบัติภายในบุญกุศลหรือธรรม เอ้าๆ สร้างเข้าไป นี่ละตัวนี้ตัวสำคัญมากนะ สร้างบุญกุศลเข้าสู่ใจ พอบุญกุศลเข้าสู่ใจทีนี้จะเริ่มอิ่มตัวๆ สมบัติเงินทองข้าวของมีมากมีน้อยไม่ค่อยสนใจ มันจะมาเอิบอิ่มอยู่ภายในใจ พากันจำเอา เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้

เมื่อวานนี้งานกฐินก็ไม่ใช่น้อยๆ งานกฐินเมื่อวานนี้เขาก็ถวายปัจจัยกฐินช่วยโลกนี้เป็นเงิน ๑๐,๐๐๗,๓๙๗ บาท ดอลลาร์ ๒,๓๕๗ ดอลลาล์ ทองคำ ๕ กิโล ๒๕ บาท ๗๘ สตางค์ เมื่อวานนี้นะ นี่ละที่หาได้นี้เพื่อหนุนชาติไทยเรา เงินเหล่านี้ไม่ไปไหนนะ เข้ามาวัดป่าบ้านตาดเหมือนกับเข้ากระเป๋าท่านทั้งหลายเอง ดีไม่ดีกระเป๋าท่านทั้งหลายยังไว้ใจไม่ได้ มันไปฉีกกระเป๋าต่อหน้าต่อตาห้างร้านเขา ไม่อายเขานะ อันนี้เท่าไรอันนั้นเท่าไร ต้องการ ทางนี้ฉีกกระเป๋าเรื่อย มันเป็นโจรเข้าใจไหม นี้ไม่เป็น มีเท่าไรออกเพื่อเป็นประโยชน์ เจ้าของอย่างว่าเข้าใจไหม เป็นโจร อันนี้ไม่เป็น

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก