ขอให้โลกมีความสงบร่มเย็นเราเป็นที่พอใจ
วันที่ 15 ธันวาคม 2549 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

ขอให้โลกมีความสงบร่มเย็นเราเป็นที่พอใจ

 

          ในเวลานี้กำลังขนทองเข้าคลังหลวง ทุกคนให้พากันเข้าใจนะ กำลังขนทองเข้าคลังหลวงเรา ถ้าไม่มีผู้นำไม่ได้เรื่องนะ ฟังซิทองที่เราช่วยชาติคราวนี้ได้ทองตั้ง ๑๑ ตัน กับ ๓๙๐ กว่ากิโลนะ นี่ละความพร้อมเพรียงของพวกเรา ทองคำเหล่านี้มันของง่ายเมื่อไร ๑๑ ตันฟังซิน่ะ แล้วก็ ๓๙๐ กิโลอีกนะ ได้เยอะอยู่ ขนเข้าๆ ทองคำขนเข้าคลังหลวง ดอลลาร์ก็ขนเข้า เดี๋ยวนี้ดอลลาร์ไม่ค่อยได้เข้า ต้องไปช่วยทางเงินไทยเรา เงินสดออกช่วยชาติ คือตั้งแต่เราไม่ได้เทศน์ช่วยชาตินี่ก็หยุดละ การเงินการทองก็ร่อยหรอๆ แทบไม่มี แต่ความจนมันหมุนเข้ามา วัดป่าบ้านตาดเราเป็นที่รวมของคนที่มาขอร้องความช่วยเหลือ

          เราไม่ได้เอาอะไรขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบนะ เราที่ดีดที่ดิ้นอยู่นี้เพื่อพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศนั่นแหละ เราไม่เอาอะไร ดีดดิ้นนี่ดีดดิ้นที่สุดเลยละ แต่ไม่เอาอะไร มีเท่าไรๆ ขนเข้าจุดสำคัญคือคลังหลวงของเรา นั่นคือหัวใจของชาติ เราพิจารณาเรียบร้อยหมดแล้วเราค่อยออกๆนะ ไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้านะทำอะไร ขอให้พิจารณาแล้วเดินตามนั้นละจะเป็นมงคลแก่ชาติไทยของเรา นี่ก็พาพี่น้องทั้งหลายดำเนินก็ไม่เคยแป้วในหัวใจว่าได้เคยผิดพลาดตรงไหนๆ ไม่เคยมี เพราะการที่จะนำนี้พิจารณาเรียบร้อยแล้วออก พิจารณาเรียบร้อยแล้วออกๆๆ ก็ถูกต้องๆ ตามนั้นทั้งหมด

          เรามานี้ทองคำเราได้ตั้ง ๑๑ ตันกับ ๓๙๐ ทองคำเข้าสู่คลังหลวงช่วยชาติคราวนี้  เป็นของน้อยเมื่อไร มันได้ง่ายๆ เหรอทองคำนี่ ส่วนดอลลาร์ดูเหมือน ๑๐ ล้านกว่านะ (สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยดอลล์) นี่ดอลลาร์ที่เข้าคลังหลวง จากนั้นก็ออกมาช่วยเงินไทย ที่นำออกช่วยชาติมันไม่พอ ต้องเอาดอลลาร์เข้ามาช่วยหนุนกัน ส่วนทองคำร้อยทั้งร้อยตลอดมา เข้าตลอด ไม่ให้ออกไปไหน

          หลวงตาพูดคำไหนเป็นคำนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอานะ ไม่เคยเคลื่อนคลาดละ ลองได้สั่งอย่างไรแล้วเคลื่อนไม่ได้เลย เป็นอย่างนั้น เจ้าของดัดเจ้าของก็แบบเดียวกัน ว่าเอาเท่านั้นละพอ เป็นก็เป็นตายก็ตายซัดกันเลยละ อันนี้ก็เอานี้นำออกมาช่วยชาติไทยของเราด้วยความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด โดยเหตุผลที่ถูกต้องตามธรรมเรียบร้อยแล้วก้าวเดินๆ เราได้ช่วยเต็มกำลังแล้ว สำหรับเราเองเราไม่เอาอะไร เราบอกชัดเจนแล้วว่าเราพอทุกอย่าง เราไม่เอา มีแต่ดีดดิ้นเพื่อพี่น้องทั้งหลายของเรา จะได้สืบทอดต่อกันไปถึงลูกถึงหลานของเรา ไม่อย่างนั้นจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวนะเมืองไทยเรา ต้องขนหัวใจสำคัญๆ เข้าสู่ชาติไทยของเรา คือคลังหลวงละ

ได้พยายามที่สุดละ ก็นับว่าได้ผลพอสมควร อย่างทองคำนี่ก็ไม่ใช่เล่นๆ ถึง ๑๑ ตัน ๓๙๐ กิโล นี่เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้ว ส่วนดอลลาร์เพียง ๑๐ ล้านกว่า ไม่มากนัก เงินไทยนั้นไม่ได้เข้า เงินไทยนี่เอาไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวง ๒ พันล้าน นอกนั้นออกหมดเลย ออกข้างนอกหมด เราทำอะไรมีจุดๆ ๆ ไม่ให้เคลื่อนคลาดนะเราทำ เราไม่ทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าแบบชุ่ยๆ ไม่มีสำหรับในหัวใจเรา เราทำอะไรจริงจังทุกอย่าง บริสุทธิ์ทุกอย่าง ไม่มีที่ได้ต้องติตัวเองได้ว่าได้มัวหมองที่ตรงไหนเลย บอกไม่มี

จึงควรที่จะเชื่อถือได้ในบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย การดำเนินของเราดำเนินเพื่อผลประโยชน์โดยส่วนรวมโดยแท้ เวลาเราตายเหล่านี้จะขาดสะบั้นลงไปพร้อมๆ กันนะ  พอเราตายลงไปเท่านั้นเรื่องเหล่านี้มันหากเป็นเองของมัน เมื่อมันไม่มีผู้นำแล้วมันก็ขาดของมันไปเลยละ แต่เวลานี้ยังมีอยู่เราก็ตะเกียกตะกาย เฒ่าแก่ชราขนาดไหนดังพี่น้องทั้งหลายเห็นนั่นแหละ แต่หัวใจมันไม่แก่ ความเมตตาไม่แก่ ช่วยพี่น้องทั้งหลายเต็มกำลัง

จตุปัจจัยไทยทานที่ได้มาเหล่านี้เราไม่แตะ ออกทั้งหมดเลย ที่ท่านทั้งหลายมาบริจาคนี้ออกเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมทั้งนั้นๆ ละ ที่ว่าเราจะเก็บนี้ไม่มี การเก็บเงินสำหรับวัดป่าบ้านตาดตั้งแต่สร้างวัดมาไม่มี เริ่มสร้างวัดมามีรายได้อะไรเข้ามาเริ่มต้นก็โรงร่ำโรงเรียนละขึ้นเสียก่อน โรงเรียนนี่ขึ้นตั้งแต่เริ่มสร้างวัดนะ จากโรงเรียนก้าวเข้าสู่โรงพยาบาล ติดกันมาเรื่อยจนกระทั่งทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นเงินในวัดป่าบ้านตาดจึงไม่เคยมี เพราะหัวหน้าอยู่ในวัดก็คือเราเอง ไม่ได้สั่งสมอะไรทั้งนั้นละ นอกจากผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเท่านั้น

สำหรับวัดนี้เราไม่ให้เก็บอะไร มีเท่าไรออกหมดๆ เราไม่เอาอะไรละ ขอให้โลกมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันเราเป็นที่พอใจ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะจุดไหนๆ บกพร่องตรงไหนเราจะเข้าช่วยๆ ๆ ทั่วประเทศไทยเลย บางทีก็ข้ามออกไปทางประเทศลาวก็มี เพราะสพฺเพ สตฺตา อันว่าสัตว์ทั้งหลาย มันเหมือนกันหมด ความทุกข์ความจนหวังความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วยกันทั้งนั้นแหละ เมื่อใครมีอะไรๆ ควรช่วยเหลือกันแง่ไหนก็ช่วยเหลือกัน ช่วยเหลือกัน เรียกว่าญาติธรรม สพฺเพ สตฺตา นั่นละเรียกว่าญาติธรรมทั่วกันทั้งโลก ช่วยเหลือกันไปอย่างนั้น

จตุปัจจัยที่ได้มาเหล่านี้จ่ายอยู่ตลอดแถวนี้จ่ายอยู่ตลอดนะ มันเศษมันเหลือเท่าไรเราค่อยเอาไป เอาไปก็ไปทำทางนู้นแบบเดียวกันนี้ละ ที่จะให้เก็บเข้ามาในวัดเราไม่มี เราพูดตรงๆ ขอให้พี่น้องทราบเอาไว้ว่าเราไม่เก็บไม่สั่งสมอะไรทั้งนั้น มีแต่ช่วยๆๆ ตลอด ให้ตลอด ไม่เอา เอาไม่มี มีแต่ให้ แม้เราจะไม่มีเงินสักบาทสักสตางค์ก็ตาม แทนที่เราจะเดือดร้อนหรือเคลือบแคลงในใจไม่มีนะ เราภูมิใจที่หมดไปนี้หมดจากมือเราไปอยู่มือคนอื่นที่เราช่วยเหลือๆ ไปอย่างนั้น

เราช่วยโลกคราวนี้เราช่วยเต็มกำลัง เราไม่เอาอะไรเลยนะ ตั้งหน้าตั้งตาช่วยจริงๆ จนกว่าชีวิตจะหาใหม่มันก็ยุติของมันเอง เวลามีชีวิตอยู่นี้จะช่วยเต็มกำลัง มีแต่ให้ๆๆๆ ทั้งหมดเลย เราไม่เอา ไม่ว่าจะมากจะน้อยสมบัติเงินทองจตุปัจจัยไทยทาน แยกตลอดเลย ให้ทานไปอย่างนั้นละ ขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้อยู่เป็นความสงบเย็นใจแล้วเราเป็นที่พอใจ สำหรับเรานี่บิณฑบาตจะกินให้ตายมันก็ตาย ของขนเข้ามานี่เห็นไหมล่ะมากไหน ผู้อดอยากขาดแคลนเขาจะตาย ดูเขาอีกซิ จะมาดูตั้งแต่พุงของเจ้าของได้อย่างไร ต้องดูคนอื่นด้วย เขามีหัวใจมีปากมีท้องเหมือนกัน เมื่อเวลามันจนมันก็จนเหมือนกัน ทุกข์เหมือนกัน จึงช่วยเฉลี่ยกันไปอย่างนั้น

ตั้งแต่พาพี่น้องทั้งหลายช่วยชาติบ้านเมืองก็รู้สึกว่า เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาเป็น ลำดับลำดานะ มีหลักใหญ่ๆ ก็คือทองคำ เราได้ตั้ง ๑๑ ตัน ๓๙๐ กิโล ทองคำ ๑๑ ตันเป็นของง่ายเมื่อไร ได้ หามาได้แล้ว ดอลลาร์ดูเหมือน ๑๐ ล้านกว่า ส่วนเงินไทยนี้ออกทั่วประเทศเลย เรียกว่าทั่วประเทศ ตรงไหนจำเป็นๆ ออกช่วยๆ ไปหมดนั่นแหละ สำหรับเราจะมีหรือจะหมดจะยังเราไม่เคยสนใจนะ สนใจตั้งแต่จุดบกพร่อง จุดบกพร่องอยู่ตรงไหนคือความทุกข์อยู่ตรงนั้น แล้วก็ช่วยหนุนเข้าไปเรื่อยๆ อย่างนี้แหละ

ไม่เก็บ สำหรับวัดป่าบ้านตาดไม่มีการเก็บเงินเก็บทอง มีเท่าไรออกหมด ออกหมด ช่วยพี่น้องทั่วประเทศไทย บางทีก็ออกไปทางเวียงจันทน์ประเทศลาวก็มี สำหรับประเทศลาวนั้นไม่มาก เฉพาะตาก็ ๓๐ ล้านนะ ส่วนจุดใหญ่ก็ ๓๐ ล้าน นอกนั้นช่วยอะไรๆ เราช่วยไปเรื่อยๆ วัตถุต่างๆพวกข้าวพวกอาหารการกินส่งเรื่อยไปเลย สำหรับเครื่องมือแพทย์ ๓๐ ล้านให้เวียงจันทน์ ช่วยไปหมดนั่นแหละ โรงพยาบาลเวลานี้รู้สึกว่าหนักไปทางตานะ ช่วยตานี้มากจริงๆ เพราะเป็นจุดสำคัญ

คนตาบอดมีความหมายอะไร ไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองก็ไม่มีความหมายคนตาบอด ถ้าตาดีเสียอย่างเดียวเป็นคนจนไปไหนมันก็เห็นทั่วๆ ไป เหมือนโลกเขาเห็นกัน ถ้าตาบอดเสียอย่างเดียวหมด ไม่มีความหมาย เราก็ช่วยอย่างนี้แหละ สำหรับจังหวัดอุดรดูว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์เครื่องมือตา คือตั้งใจให้จริงๆ เฉพาะจังหวัดอุดร เท่าที่ทราบจากหมอมาก็บอกว่าพอ สมบูรณ์ คือเราให้จนพอจนสมบูรณ์เวลานี้นะ อุดรน่ะเป็นจังหวัดที่สำคัญ แล้วเครื่องมืออย่างอื่นเราก็ช่วยเยอะนะ อันนี้ช่วยมากนะเมืองอุดร ตานี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ เราให้

ส่วนเครื่องมือต่างๆ ให้เยอะ เครื่องผ่าตงผ่าตัดภายในภายนอกอะไรให้หมดละ พวกเอ็กซเรย์ก็พวกเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ อุลตราซาวด์ ๒ เครื่อง เครื่องละ ๓ ล้าน เครื่องใหญ่ขนาดเดียวกัน อันหนึ่งดูว่าอุลตราซาวด์สี อันหนึ่งธรรมดา เหล่านี้เราให้หมดนั่นแหละ โรงพยาบาลก็เหมือนลูกของวัดป่าบ้านตาดโรงพยาบาลอุดร เอะอะก็วิ่งเข้ามา พอวิ่งเข้ามานี้ได้ทุกที ไม่เคยพลาดละ จนตรอกจนมุมขนาดไหนพาออกจนได้ จนตรอกจนมุมขนาดไหนพาเล็ดลอดออกจนได้ ผ่านไปได้ วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่จำเป็น พอมาหาเราแล้วก็พยายามพาผ่านออกจนได้นั้นแหละ

โรงพยาบาลอื่นๆ ก็เรื่อยไปทั่วประเทศไทยไม่ว่าใกล้ว่าไกลนะ เราช่วยทั้งหมดทั่วประเทศไทยโรงพยาบาลนะ เป็นแต่เพียงว่ามากน้อยต่างกัน สำหรับอุดรรู้สึกจะมากอยู่ เพราะมันอยู่ใกล้ชิดกับเรา เอะอะก็วิ่งเข้าไปหา วิ่งเข้าไปแล้วจำเป็นอะไรๆก็ต้องพิจารณาช่วยกัน เพราะฉะนั้นอุดรจึงได้มากกว่าเพื่อน นอกจากนั้นเขาไม่จำเป็นเขาก็ไม่มา

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า มากราบนมัสการขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบัวปากท่า จำนวน ๑,๓๐๐ ชุด รวมเป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐) จ่ายเป็น ๔๐๐,๐๐๐ ไปเลย   

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

 

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก