สิ้นคลังหลวง…สิ้นชาติ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2543
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

สิ้นคลังหลวง…สิ้นชาติ

วันนี้ก็ได้หลายร้อยดอลลาร์นะ ทองคำก็ได้ ๑๐ กว่ากิโลกรัมแล้ว...

ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ร่วมมือร่วมใจกันเต็มเหนี่ยวนะ ชาติไทยของเราจะมีความแน่นหนามั่นคงจากความรักชาติความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยเรา ความเสียสละนี้ละ จะหนุนชาติของเราได้ อันนี้เป็นสำคัญมากนะ ให้จำให้ดีทุกคน แล้วจำอย่างฝังใจด้วยนะ หลวงตานี้ก็ได้พยายามเต็มกำลังความสามารถและอย่างที่ประกาศเมื่อเช้าวานนี้ถึงเรื่องการเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้ เราเองเราไม่ได้เคยคิดในเรื่องตัวเองในการช่วยชาติคราวนี้ว่าจะมีมลทินมัวหมองตรงไหนที่เราไม่บริสุทธิ์ และเป็นข้อระแวงแคลงใจเราว่าผิดตรงไหนในการรับบริจาคจากพี่น้องทั้งหลาย ไม่มีเลย ฟังซิน่ะ เรียกว่า ไม่มีเลย มีเท่าไร เราทุ่ม ทุ่ม ทุ่มลงเลย นี่หมายถึงส่วนบริจาคของพี่น้องชาวไทยเรา สำหรับเรานั้นที่เขามาบริจาคเรานั้นมันทุ่มอยู่ตลอดแล้วละ ไม่มีอะไรเหลือติดตัวมาเลยละ อันนี้ก็ที่เกี่ยวกับพี่น้องชาวไทยเรา เราได้นำพี่น้องทั้งหลาย เรียกได้ว่าด้วยความถูกต้องแม่นยำตามสายธรรมไม่มีผิดเลย ฉะนั้นเราจึงอบอุ่นในใจของเรา ไม่มีอะไรบกพร่องในการเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย ตลอดการแนะนำสั่งสอนทุกด้านทุกทาง สอนเพื่ออรรถเพื่อธรรม เพื่อหนุนชาติบ้านเมือง ไม่ได้สอนเพื่อทำลายชาติบ้านเมืองนะ

อันใดที่ขัดต่อธรรมที่สอนไปนี้นั้นคือข้าศึกของชาติบ้านเมืองของเรา ให้พากันพินิจพิจารณาสกัดกักออกทันที ไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ เป็นภัยทั้งนั้นละ เป็นคุณก็แต่ธรรมที่ถูกต้องดีงาม อันนี้สำคัญมากนะ ให้พากันช่วยเหลือให้เต็มที่ แล้วปิดป้องสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อชาติไทยของเรา ให้พากันปิดป้องระมัดระวังปัดเป่าออก อย่าให้เข้ามายุ่ง ความแน่นหนามั่นคงแห่งชาติไทยของเราที่ออกมาจากความรักชาติและความเสียสละนี้ ที่จะเป็นรากฐานอันใหญ่โตแห่งชาติไทยของเรา ให้พากันมีความพร้อมเพรียงสามัคคีซึ่งกันและกัน หนาแน่นมั่นคง ความรวมกันนี้แม้แต่เส้นหญ้า หญ้าเส้นหนึ่งเด็ดขาดปั๊บนี้ มันไม่ได้เด็ดยากนะ พอสองเส้นเข้าไปก็เด็ดขาดยาก สามเส้นขึ้นไปนำมามัดเป็นกำเข้ามานี้เด็ดไม่ขาด นี่ละคือความพร้อมเพรียงสามัคคีแห่งความรักชาติของชาวไทยเรา ต้องรวมกัน ในคนหนึ่งนั้นไม่มีกำลัง สองคนหนุนเข้าไปเหมือนกับหญ้านั่นละ เส้นหญ้าเส้นหนึ่งไม่มีกำลังมันก็เด็ดขาดได้ง่าย เส้นสองเส้นสามหนุนเข้าไป ต่อไปก็รวมเข้าไปเป็นมัดเรียกว่า "เด็ดไม่ขาด" นั่น

อันนี้คือความพร้อมเพรียงและสามัคคีทุกสิ่งทุกอย่างรวมตัวกันแล้วเป็นกำลังขึ้นมา เหมือนในศาลาหลังนี้ ดูเอา "ไม้" มาจากที่ต่างๆ นี่ละ ทั้งไม้ ทั้งอิฐ ทั้งปูน หิน ทราย มาจากทุกแห่งทุกหน อยู่ทิศอยู่ตามที่ต่างๆ แล้วเวลาจัดมารวมกันแล้วนี่ ยกขึ้นเป็น "ศาลา" ทั้งหลัง ดูซิเป็นยังไง? แน่นหนามั่นคงไหม? อยู่เย็นเป็นสุขไหม? ผู้มาอาศัยทั้งหลับทั้งนอน นี่คือ ความสามัคคีแห่งทัพสัมภาระทั้งหลายรวมตัวแล้วเป็นรากฐานมั่นคง ควรแก่การหลับการนอนการอยู่การอะไรก็สบายไปหมด นี่ละ ดูศาลาหลังนี้เอาก็แล้วกัน นี้ก็สำเร็จขึ้นมาจากความพร้อมเพรียงสามัคคีแห่งทัพสัมภาระทั้งหลาย ไม่ว่าเหล็กว่าปูนว่าหินว่าทรายซึ่งอยู่ในที่ต่างๆ เมื่อเข้ามารวมกันแล้วเป็นคุณภาพ เป็นกำลังหนักแน่นมากเหมือนกันหมดเลย นั่น ดูเอา

เราจะอยู่ในแห่งหนตำบลใด ไม่ว่าบ้านนอกในเมือง เราเป็นคนไทยด้วยกันทั้งนั้น และต่างคนต่างอยู่ที่ไหนก็ว่าอยู่ในชาติไทยเป็นคนไทย รักชาติไทย นั่น เมื่อได้มารวมตัวเข้ามาแล้วอย่างนี้ อย่างเช่น รวมการบริจาคเข้ามาแล้วอย่างนี้ เห็นไหมนั่น? เพียงที่วัดภูสังโฆแห่งเดียวก็ได้แล้วตั้ง ๑๐ กว่ากิโลฯ แล้วเห็นไหม เมื่อรวมตัวเข้ามาแล้วเป็นอย่างนี้นะ ทีนี้คนนั้นรวม คนนี้รวมก็เพิ่มเข้าอีก นี่ละ พลังแห่งความสามัคคีจะแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับอย่างนี้ละ จึงต้องให้พากันรักความสามัคคีให้มากนะ ความแยกแยะ ความแตกร้าว ความอวดดีอวดเด่นนั้นละ คือความแตกร้าวนะ "การทำลาย"อยู่กับความอวดดีอวดเด่น ยกตนข่มท่าน อย่างนี้ใช้ไม่ได้เลย ต่างท่านก็ต่างคนก็เป็นคนเต็มตัวๆ เกิดมาด้วยบุญด้วยกรรมเหมือนกันหมด ของใครก็บุญกรรมเต็มตัวของผู้นั้นๆ ไม่มีใครจะไปเพิ่มเติมได้ เรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยของทุกคนๆ ขึ้นมา รวมแล้วเป็นคน รวมแล้วเป็นคนไทย แล้วรวมเข้าแล้วเป็นชาติไทยทั้งชาติ รักชาติของตัวเอง เหมือนเรารักอวัยวะของเรา คนนี้ก็รักอวัยวะของตัวเอง คนนั้นต่างคนต่างรักอวัยวะ รวมอวัยวะที่ต่างคนต่างรักแล้วเข้าสู่ความเป็นชาติแล้วเรียกว่ารักชาติ อวัยวะของชาติคือประเทศไทยทั้งประเทศที่มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นขนาดไหน นี่ละ ต่างคนต่างรักชาติเริ่มมาตั้งแต่รักตัวเอง รักตัวเองแล้วก็รักขึ้นมากระจายออกมารักพ่อรักแม่ รักญาติรักวงศ์รวมใหญ่ก็คือว่า "รักชาติ" นี้ละ

ตัวใหญ่อยู่ตรงนี้นะที่จะรวมชาติไทยของเราได้ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกลมกลืนกัน แน่นหนามั่นคงอยู่จุดนี้นะ ไอ้เรื่องความดูถูกเหยียดหยามกันนั้น เป็นเรื่องความแตกร้าวทั้งนั้น อย่านำมาใช้นะ เช่นอย่างดูถูกในฐานะความมั่งความมีความทุกข์ความจนชาติชั้นวรรณะ อย่านำมาใช้สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องทำลายทั้งนั้น ให้ใช้เรื่องบุญเรื่องกรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา ใครอยู่ที่ไหนก็เป็นมนุษย์เต็มตัว สำเร็จมาด้วยบุญด้วยกรรมของตัวเองเต็มตัวด้วยกันหมดนะ ไม่มีใครจะไปเพิ่มเติมให้กันได้ จะไปหยิบออกก็ไม่ได้ เรียกว่าเต็มสัดเต็มส่วนทุกคนแล้วก็เป็น "คน" ขึ้นมา แล้วต่างคนต่างเป็นคนขึ้นมาในชาติไทยของเราก็เป็นคนของชาติ นี้ก็ชาติไทยทั้งชาติก็เป็นชาติไทยที่มีศาสนาพุทธปกครอง ให้ความร่มเย็นไม่ดูถูกเหยียดหยาม แต่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ให้อภัยกันได้เสมอ พุทธศาสนาต้องเป็นความให้อภัยเป็นหลักใหญ่ นี่ละ เป็นความประสานจิตใจ ความให้อภัย ความเสียสละ ความไม่ดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันนี้เป็นหลักของพุทธศาสนา ให้นำมาใช้ทั่วประเทศไทยของเรา จะมีความแน่นหนามั่นคงตลอดไปเลยละ ถ้าแตกแยกกันเมื่อไรแล้ว เอาละนะ เริ่มแหลก เริ่มแตกกระจายละ

สิ่งที่แตกแยกก็ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ อวดดีอวดเด่น ชิงดีชิงเด่น ว่าตัวดิบตัวดีอย่างนี้ เมื่อว่าตัวดีแล้วต้องเหยียบคนอื่นลง นี้ละ มันก็เป็นการทำลายไปในตัว ถ้าว่าตัวดีมันไม่ดีไปเหยียบเขาทำไม ถ้าไม่ดีก็ต้องให้เขาขึ้นได้ซิ จะไปดูถูกเหยียดหยามเขานี้ก็คนเลว คือที่อวดตัวว่าเป็นคนดีนี้แหละคือคนเลว ไปทำลายจิตใจคนอื่น แม้แต่เด็กถ้าไปว่ามัน มันก็ยังเสียใจร้องไห้ ดูซิ การว่าให้กันเป็นความดูถูกเหยียดหยามกันก็ยิ่งหนักยิ่งกว่านี้เข้าไปอีก อย่านำมาใช้ในเมืองไทยเรา ให้มีความกลมกลืนสามัคคี ใครๆ ก็ต่างคนต่างเลี้ยงตัวด้วยกันทุกคน อยู่ในผู้ใดก็พยายามหาเลี้ยงชีพกัน ส่วนใหญ่ก็แยกออกมาเป็นความสามัคคีกันอย่างนี้เพื่อจะให้หลักชาติบ้านเมืองเราแน่นหนามั่นคง

นี่ละ หลักของชาติคือ "ทองคำ" ที่กำลังนำเข้าคลังหลวงอยู่เวลานี้ละ "คลังหลวง" นี้คือชีวิตจิตใจของชาติไทยเราทั้งชาติ รวมอยู่ตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมา ในคนทุกคนเป็นเจ้าของสมบัติเหล่านี้ หัวใจอยู่กับสมบัตินี้คือคลังหลวงของเรา เพราะฉะนั้นจึงต้องรักษาอย่างเข้มงวดกวดขัน ถ้ามาแตะต้องนี้แล้วเรียกว่าจะทำลายชาติไทยทั้งชาติทีเดียว เราจึงต้องรักษาให้แน่นหนามั่นคงไว้ทุกคนด้วยความรักความสงวนความเข้มแข็งทุกอย่าง สมบัติอันนี้เป็นหัวใจของชาติไทยเราทุกคน ให้ต่างคนต่างรักษา อย่าให้อะไรมาทำลายได้นะ อันนี้เป็นหลักใหญ่ของชาติไทยเรา ถ้าขาดอันนี้แล้ว ชาติไทยของเรานี้ไม่มีความหมายนะ นี้ละ "คลังหลวง" นี้ละ มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ปู่ย่าตายายต่างก็รักษากันมาด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัย มีกฎหมายบ้านเมืองควบคุมตลอดมา ไม่ให้มีสิ่งใดเข้ามาแตะต้องได้ เรารักษาคลังหลวงอย่างเข้มงวดกวดขันมาจนกระทั่งบัดนี้ เราจึงต้องรักษาสมบัติกองนี้ไว้เพื่อความแน่นหนามั่นคงของเราสืบทอดจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเรามาเป็นจีรังถาวรตลอดไปด้วยความอารักขา ด้วยความเข้มงวดกวดขันในการรักษาสมบัติเหล่านี้ ถ้าสมบัติเหล่านี้ได้พังทะลายลงไปแล้ว ชาติไทยของเราไม่มีความหมายนะ พูดให้เต็มยศก็เท่ากับ "หมา" ตัวหนึ่ง ...

ไม่มีอะไร... ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมาก็หาศักดิ์ศรีดีงามไม่ได้ เพราะสิ่งนี้เป็นหลักใหญ่ของศักดิ์ศรีดีงามแห่งชาติของเรา อยู่นี้หมดนะ เรารักษาไว้นี้ รักษาไว้อะไร ไม่ใช่รักษาทิ้งไว้เหมือนซุงทั้งท่อนนะ เรารักษาไว้เพื่อความจำเป็นจริงๆ เช่นเกิดวิกฤตการณ์บ้านเมืองจะถล่มไถลไม่มีอะไรแลกเปลี่ยน ไม่มีอะไรหาทางออกได้ ก็ต้องมาหยิบมายกเอาอันนี้ละ สมบัติที่เอาไว้ในกลางหัวใจชาติไทยของเรา ต่างคนต่างต้องเสียสละซิในสมบัติอันนี้ออกไปช่วยชาติของตัวเองเพื่อเล็ดลอดปลอดภัย ถ้าไม่มีอันนี้แล้วจมเลยนะ นี่ละหลักใหญ่ประกันชาติไทยของเรา จึงจะให้หลุดรั่วไปไหนให้รั่วไหลแตกซึมไปไหนไม่ได้นะ อันนี้ละ ชาติไทยของเราอยู่ที่จุดศูนย์กลางคือคลังหลวง เพราะฉะนั้นต้องรักษาไว้อย่างเข้มงวดกวดขัน

อย่างเวลานี้ หลวงตานำพี่น้องทั้งหลายเพื่อนำการบริจาคทุกอย่างนี้เข้ามา ก็จะเข้าสู่คลังหลวงคือหัวใจของชาตินี้เอง ไม่ใช่เข้าจุดไหน เราจึงยืนยันด้วยความอาจหาญชาญชัยตามหลักธรรมว่า ทำถูกต้องตามหลักธรรมสมบูรณ์แบบแล้ว เพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ทุกอย่าง นี่เราพูดถึงเรื่องธรรมเราอาจหาญพูดเพราะเราเป็นผู้สอนธรรม นำศาสนามาสอนพี่น้องทั้งหลาย สอนแต่ความถูกต้องแม่นยำ อันนี้ก็เรารักษาสมบัติเหล่านี้ไว้เพื่อความถูกต้องแม่นยำแห่งชาติไทยของเราและเพื่อความแน่นหนามั่นคงแห่งชาติไทยของเราด้วยสมบัติเหล่านี้นะ ให้พากันรักษาทุกคนๆ นะ วันนี้พูดเพียงเท่านี้ นี้ละ

มหาคุณอยู่กับสมบัติกองนี้นะ ชาติไทยของเราจะดีจะเด่นจะมีศักดิ์ศรีดีงามอยู่กับสมบัติกองนี้นะ กองคลังหลวงของเรานี้ ถ้าหมดนี้แล้วหมดเลยนะ พี่น้องทั้งหลายจำให้ดี คำนี้นะ เอาธรรมถอดออกมาพูดให้ฟัง ถ้าเคลื่อนจากนี้แล้วจมได้ ไม่สงสัยละ ถ้าไม่เชื่อฟังแล้วจมชาติไทยของเรา ถ้าไม่เชื่อธรรมโดยปล่อยอันนี้ให้รั่วไหลแตกซึมออกไปหรือแตกกระจัดกระจายออกไป ชาติไทยก็แตกไปพร้อมกันเลย ถ้าอันนี้ยังดีอยู่ชาติไทยก็จะยังดีอยู่นะ ยังมีที่คัดค้านต้านทานมีที่เล็ดลอดออกไปได้เวลาจำเป็นก็เอาอันนี้ละออกแลกตัวชาติไทยของเราเพื่อพ้นจากหล่มลึกที่จะจม เข้าใจไหมละ? เอาแค่นี้ซะก่อนวันนี้

*********************************

หมายเหตุ วันที่ ๑๔ พ.ค.๔๓ นี้ มีประชาชนมาฟังธรรมประมาณ ๑,๕๐๐ คน

ยอดบริจาคตอนเช้า ทองคำหนัก ๑๒ กิโลกรัมกับอีก ๒๑ สตางค์, เงินดอลลาร์ ๑,๕๓๓ เหรียญ, เงินสด ๙๙,๖๒๐ บาท

**********************************


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก