พากันภาวนานะวันนี้
วันที่ 3 มีนาคม 2550 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

พากันภาวนานะวันนี้

         วันนี้เป็นวันมาฆบูชา พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์มาชุมนุมกันในวันนี้ พระอรหันต์บวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระพุทธเจ้าทรงบวชเองทั้งหมด มาในวันนี้โดยไม่ต้องได้ขันตีนิมนต์มา ท่านมาเองวันนี้พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ เป็นวันที่ระลึกสำคัญวันหนึ่ง วันนี้เป็นวันศีลวันธรรมให้พากันใฝ่ใจในศีลในธรรม อย่ายุ่งกับโลกกับสงสารซึ่งยุ่งมานานแสนนานแล้ว วันนี้ให้ทำใจให้สงบเย็น วันนี้เป็นวันพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ พระพุทธเจ้าทรงบวชเอง ได้มาชุมนุมกันในวันนี้เรียกว่า มาฆบูชา

เราชมแต่บารมีท่าน บารมีเรามันไปไหนหมด ทุกคนๆ ไม่มีบารมีบ้างเหรอ มีแต่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ มาชมบารมีท่าน บารมีเราไม่มีบ้างเหรอ สร้างให้มีซิ มีได้ด้วยกันทุกคนทั้งหญิงทั้งชาย จิตใจไม่มีเพศ เป็นความรู้ล้วนๆ วันนี้ทั่วประเทศไทยถือเป็นวันสำคัญของพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์มาชุมนุมกันในวันเช่นนี้ พระพุทธเจ้าทรงบวชเอง เอหิภิกขุอุปสัมปทา ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดเท่านั้นเป็นพระสมบูรณ์แบบแล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความพ้นทุกข์ ใครยังไม่พ้นทุกข์ ถ้าพ้นแล้วก็พ้นไปเลย

ให้ท่านทั้งหลายจิตใจใฝ่ธรรมนะวันนี้ อย่าคิดไปทางอื่นมากมายนัก คิดมามากต่อมากแล้ว คิดทางอรรถทางธรรมบ้าง ให้ทำความสงบใจ ถ้าใจสงบแล้วเย็นไปหมดโลกอันนี้ ใจร้อนเสียอย่างเดียวเป็นไฟทั่วโลกนั่นแหละ เพราะฉะนั้นจงอบรมใจ เป็นของสำคัญนะ

ให้พากันภาวนานะวันนี้ วันมาฆบูชาพากันภาวนาทั้งศาลานี่แหละ ใครอยู่ที่ไหนให้ภาวนา พุทโธติดกับใจดูซิวันนี้ แต่ก่อนมีแต่กิเลสตัณหาติดใจ พันหัวใจตลอดเวลา วันนี้ให้พุทโธ ธัมโม สังโฆ ติดหัวใจบ้าง วันมาฆบูชาเป็นวันที่เลิศเลอ ทำจิตใจของเราให้สงบร่มเย็น แม้ไม่เลิศเลอก็ยังดี ให้พากันตั้งอกตั้งใจบ้าง

ดูซิศาลาใหญ่ขนาดนี้แน่นหมดเลย ก็เหมาะเจาะเหลือเกิน พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ เป็นพระประเภทพระพุทธเจ้าทรงบวชเองทั้งนั้น เอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นพระโดยสมบูรณ์แล้ว ๑,๒๕๐ องค์เป็นพระอรหันต์ล้วนๆ มาประชุมกันบ่ายวันนี้ เราก็ให้เอาอันนั้นมาเป็นที่ระลึกเป็นขวัญตาขวัญใจเราบ้าง

วันหนึ่งๆ มันคิดตั้งแต่เรื่องโลกเรื่องสงสาร เรื่องเพลิดเรื่องเพลิน เรื่องดีดเรื่องดิ้น ไม่ได้คิดเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องความสงบใจบ้างเลยไม่ดีนะ ให้พากันคิดเรื่องศีลเรื่องธรรมแล้วจิตใจจะสงบเย็น ถ้ามีธรรมเข้าสู่ใจแล้วใจจะสงบเย็น ถ้ากิเลสเข้าสู่ใจแล้วเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดนั่นแหละ ไม่ว่าใจใครก็ตาม แม้ที่สุดนักบวชอยู่ในวัดมันก็หันหน้าออกจากวัดเอาไฟเผาหัวมันอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไร อำนาจของกิเลสมันลากออกได้ทุกแง่ทุกมุม ธรรมไม่มีอำนาจ กิเลสลากไปๆ ถูไป ถ้าธรรมมีอำนาจแล้วธรรมลากเข้ามาๆ จิตใจสงบเย็น ให้พากันภาวนานะวันนี้ วันมาฆบูชาให้พากันทำความสงบใจ นั่งภาวนา เดินจงกรมภาวนา มีสติติดแนบกับใจ ใจจะสงบเย็นถ้ามีสติรักษา ถ้าไม่มีสติไม่เป็นท่านะ ได้สักสิบขามาเดินจงกรมก็สู้ขาหมาไม่ได้ ขาหมาเขามีสี่ขาเขาวิ่งได้ ไอ้เราเดินจงกรมไม่เป็นท่าเป็นทาง ไม่มีสติไม่เป็นท่านะ

สติเป็นของสำคัญ ให้พากันตั้งสติให้ดี ควบคุมจิตใจ ถ้าสติมีอยู่กับใจกิเลสไม่เกิด มันจะหนาแน่นขนาดไหนก็ไม่เกิด อำนาจของสตินี้รุนแรงมาก ขาดสติแพล็บเดียวเท่านั้นกิเลสเอาไปถลุงห้าทวีปนู่น หาความสงบเย็นใจไม่ได้ ให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาบ้าง วันนี้เป็นวันสำคัญ ขอให้ทำตัวเป็นคนสำคัญในบุคคลหนึ่งในวันนี้ให้ได้ทุกคนๆ ให้ภาวนา จิตใจสำคัญมาก ถ้าไม่ได้รับการอบรมก็มีแต่ฟืนแต่ไฟแหละ ถ้าได้รับการอบรมจิตใจก็สงบเย็นสบายๆ

เราเหน็ดเหนื่อยทุกวันๆ ไม่อยากเทศน์ทุกวันนี้ เทศน์เดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกปากนะ มันออกหู หูอื้อหมดเลย เวลาให้พรก็เหมือนกันมันออกหู เสียงลั่นที่หู วันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากละ ให้พี่น้องทั้งหลายพากันไปภาวนาในวันมาฆบูชา พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา อยู่ที่ใจของเรา ให้สงบเย็นนะวันนี้ ไม่ใช่วันฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม เป็นวันสงบเย็นด้วยศีลด้วยธรรม มีมาฆบูชาครอบหัวใจเอาไว้ใจจะได้สงบเย็น

วันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากละ เหนื่อยมากเรา จากนี้ก็ยังจะไม่ได้หยุดนะ ยังจะไปธุระอีก สงเคราะห์โลกนั่นแหละ เราไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าการสงเคราะห์โลก สงเคราะห์ตลอดเวลา ไม่เอาอะไร มีแต่ความสงเคราะห์โลก เอ้า เข้ามาๆ เปิดทางให้ๆ เราอยากจะให้เสียงธรรมเข้าสู่ใจชาวพุทธเราบ้าง มีแต่เสียงเพลิดเสียงเพลิน เสียงลิเก ระบำรำโป๊ เต็มหูเต็มตาเต็มใจ เสียงธรรมไม่เข้าได้เลย ให้พากันภาวนานะวันนี้ เอ้า ถวายเข้ามาเลย เรามาประชุมกันวันนี้อย่าให้ได้นัดหมายนะ ให้มานะมารวมกัน

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก