๖๒ ล้านชีวิตต้องรักษาคลังหลวง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2543
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

๖๒ ล้านชีวิตต้องรักษาคลังหลวง

(๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เป็นวันที่หลวงตาปฏิบัติธรรมจนประสบผลสำเร็จสูงสุด

คณะศิษย์จึงร่วมบูชาธรรมของท่านเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี)

…(เริ่มต้นเทศน์เกี่ยวกับประวัติตั้งแต่ฆราวาส เริ่มบวช ออกปฏิบัติ จนสำเร็จธรรม และออกเทศนาแก่พระเณรฆราวาส กระทั่งออกช่วยชาติในคราวนี้)

…สมบัติเงินทองของพี่น้องทั้งหลายที่นำมาบริจาคนี้ หลวงตาก็ได้รวบรวมก็เพื่อจะให้เข้าสู่คลังหลวงของเรา คลังหลวงเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นหลักอันยิ่งใหญ่แห่งชาติไทยของเรา หัวใจของพี่น้องชาวไทยเราทุกหัวใจอยู่ในคลังหลวง คลังหลวงเป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยด้วยกันทุกคน จึงต้องต่างคนต่างรักต่างสงวนสมบัติเหล่านี้คือคลังหลวง และที่เราได้มามากน้อยเหล่านี้ก็กำลัง.. เช่นที่วางอยู่นี้ก็จะเข้าสู่คลังหลวงของเรา เพื่อรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันเพราะเป็นหัวใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติอยู่ในกองสมบัตินี้ด้วยกันทั้งนั้น

หากว่าสมบัตินี้ได้ขาดสะบั้นลงไปด้วยโจรด้วยมารด้วยอันตรายใดๆ แล้ว ก็เท่ากับว่าชาติไทยของเรานี้จมกันทั้งชาติเลย ไม่มีเหลือเลยละ เพราะฉะนั้นจึงต้องให้พากันรักกันสงวนอย่างเข้มงวดกวดขันเหมือนเขารักษาสมบัติในบ้านของเขา หากมีขโมยมา ถ้าเขารู้เขาก็ตามต้อนกันเลย ถ้าโจรมาเขาก็สู้กันเลย เจ้าของทรัพย์กับโจรต้องต่อสู้กันทันที ไม่ได้คำนึงว่าเจ้าของทรัพย์นี้มีมากมีน้อย โจรมีเท่าไรก็ต่อสู้กันทันทีๆ

ทีนี้กองสมบัติของเรานี้เป็นกองสมบัติของคนไทยทั้งชาติ ๖๒ ล้านคนเป็นผู้รักษาสมบัติเหล่านี้ โจรใดมารใดภัยใดมหาภัยใดที่เข้ามาย่วมย่ามมาทะลึ่ง ต้องได้ฟัดกันเต็มเหนี่ยวๆ จากกำลังวังชาความรักความสงวนแห่งสมบัติอันนี้ของพี่น้องชาวไทยเราทุกๆ คน โดยไม่มีคำว่าเสียดายชีวิต โจรก็มีชีวิตอันเดียวกับเรา มีโจร ๒ คนก็มีชีวิตมา ๒ ชีวิต เราทั้งชาติไทย ๖๒ ล้านคนก็มีถึง ๖๒ ล้านชีวิตที่รักษาสมบัติเหล่านี้ไว้ เอ้า เมื่อโจรไม่เสียดายชีวิตแล้ว เจ้าของ

ข้อคิดให้พี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจถึงเรื่องการรักษาสมบัติ เขารักษาสมบัติในบ้านเขา เขาก็รักษาอย่างนั้น รักษาสมบัติในเมืองก็รักษาอย่างนั้น เช่น โจรผู้ร้ายมาปล้นบ้าน ชาวบ้านต้องสู้กับโจรผู้ร้าย โจรผู้ร้ายมาปล้นเมือง ชาวเมืองต้องสู้ นั่น

โจรผู้ร้ายมาปล้นแผ่นดินไทย แผ่นดินไทยทั้งชาติต้องต่อสู้ โจรผู้ร้ายมารบ มาแย่งชิงเอาสมบัติแห่งคนไทยทั้งชาติ คนไทยทั้งชาติต้องต่อสู้ นี้เป็นหลักธรรมดาเป็นอย่างนี้ และวันนี้แสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันดังนี้ และต่อไปนี้ก็จะอนุโมทนาให้พรนะ

************************

หมายเหตุ วันนี้มีประชาชนมาร่วมฟังธรรมและทำบุญจำนวนประมาณ ๓,๕๐๐ คน

ยอดบริจาควันนี้ตั้งแต่เช้าถึงเวลาบ่ายโมง ได้ทองคำน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมกับอีก ๙.๙๖ บาท ดอลลาร์ ๕๓,๔๐๙ เหรียญ และเงินไทย ๘๑๗,๑๑๕ บาท


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก