ตารู้แจ้งในธรรม
วันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ตารู้แจ้งในธรรม

         ไปไหนเห็นหมดนั่นแหละหลวงตาบัว เรียกว่าทั่วประเทศไทยเห็นหมด เกี่ยวกับการช่วยชาติละซิ การช่วยชาติเทศนาว่าการเราอยากจะพูดว่าเป็นธรรมกถึกนักเทศน์ใหญ่ละนี่ เทศน์ทั่วประเทศไทย ธรรมกถึกแปลว่านักเทศน์ ก็ได้เทศน์หมดจะว่าไง เรียกว่าทั่วประเทศเลย เพราะช่วยชาติเขานิมนต์ไปที่ไหนก็เทศน์ที่น่นๆ บางจังหวัดนี้หลายครั้งเทศน์ จะเป็นเพราะนี้ละมั้งที่เขาออกวิทยุอยู่ทุกวัน เราเทศน์ที่นั่นที่นี่เขาก็อัดเทปเอาไว้ เทศน์จึงมากต่อมากวิทยุ จากการเทศน์ของเราจึงมาก มากกว่าพระทั้งหลาย สุดท้ายวิทยุตรงไหนตั้งขึ้นเราก็เป็นแกนนำแหละออกหน้าๆ เทศน์ เรียกว่าทั่วประเทศไทยเทศน์ เฒ่าแก่แล้วก็ยังได้เทศน์

วันพรุ่งนี้ก็จะไปบุรีรัมย์ นั่นก็ไม่พ้นที่จะเทศน์ บุรีรัมย์แล้วเขาใหญ่ จากเขาใหญ่ก็เข้าสวนแสงธรรม ไปสองคืน บุรีรัมย์คืนหนึ่ง เขาใหญ่คืนหนึ่ง จากนั้นก็สวนแสงธรรม เทศน์แล้วมันไม่ตกดินหายไป เทศน์แล้วเขาอัดเทปไว้หมดไม่ว่าที่ไหนๆ ทีนี้เวลาออกทางวิทยุเขาก็เอานี้มาใส่ๆ ต่อกันไปเรื่อยเลย ส่วนมากมีแต่แกงหม้อใหญ่ เราเทศน์ทั่วๆ ไปเรียกแกงหม้อใหญ่ แกงหม้อเล็กมีแต่ต้นๆ ตั้งแต่มาอยู่วัดป่าบ้านตาด สร้างวัดป่าบ้านตาดทีแรกมีแต่พระล้วนๆ ไม่มีคนเข้ามาเจือปน นั้นละเทศน์เด็ดตรงนั้น คนฟังเขามักจะฟังกัณฑ์เช่นนั้นละ พวกนักภาวนาเขาฟังตอนดึกๆ

ตอนดึกๆ เขาจะเอาเทศน์ประเภทเด็ดขาดๆ ส่วนมากเทศน์อยู่บนศาลาเทศน์สอนพระล้วนๆ เทศน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลย จากนั้นก็กลายเป็นแกงหม้อใหญ่ แกงหม้อเล็กจะมีแต่เพียงเท่านั้นนอกนั้นไม่ค่อยมี นอกจากไปสถานที่ใดมีพระปฏิบัติจริงๆ แล้วไปสัมผัสกันมันก็ออกละ นอกจากนั้นก็เทศน์เป็นแกงหม้อใหญ่ไป ทุกวันนี้มีแต่แกงหม้อใหญ่ไม่มีแกงหม้อเล็ก แกงหม้อเล็กตั้งแต่สมาธิ ปัญญา ขึ้นไป ศีลท่านรักษาอยู่เรียบร้อยของท่านไม่ต้องพูด เข้าใจทุกคน แต่สมาธิขั้นใดภูมิใด ปัญญาขั้นใดภูมิใด จนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นอันนี้ละสำคัญ เทศน์อย่างเด็ดขาดๆ ไปเลยทีเดียว

เพราะการเทศน์ของเราเราไม่สงสัยในธรรมเทศนาที่เทศน์ ถอดออกจากนี้ที่ได้ผ่านมาแล้วทั้งนั้นจึงไม่ขัดไม่ข้อง พูดแล้วก็สาธุ เทศน์ตามตำรับตำรากับถอดออกมาจากหัวใจนี้ต่างกันมาก เทศน์ตามตำรับตำราก็ต้องอ่าน ตำราท่านว่ายังไงก็ว่าไปตามตำรา ตำราก็ถอดออกจากหัวใจพระพุทธเจ้า เวลาออกไปอย่างนั้นแล้วก็เป็นตำรา ผิวเผินๆ ถ้าออกจากศาสดาจริงๆ แล้วผึงขาดสะบั้นไปเลย ตั้งแต่พระอรหันต์ละไป เพราะท่านรู้จริงๆ ท่านไม่ได้มาเทศน์ด้นๆ เดาๆ เกาหมัดนะ ท่านรู้จริงๆ จากหัวใจ ถอดออกใส่ผางๆ เลยทีเดียว

ธรรมะขั้นสูงเทศน์สอนพระละส่วนมาก พระผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆ กับธรรมะประเภทนี้เข้ากันได้สนิท แกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วๆ อย่างที่เราเทศน์บนศาลา มีแต่หม้อเล็กหม้อจิ๋วทั้งนั้น ตั้งแต่นั้นมาก็หายไปมีแต่แกงหม้อใหญ่ เทศน์เต็มบ้านเต็มเมืองเทศน์ทุกแห่งแกงหม้อใหญ่ทั้งนั้นละ นานๆ จะมีแกงหม้อเล็ก ถ้ามีพระสนใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจในอรรถในธรรมจริงๆ มาฟัง ธรรมะนี้จะไปสัมผัสกัน ธรรมะประเภทแกงหม้อเล็กจะออกละ ถ้าธรรมดาไม่ออก

เราเทศน์สอนโลกเราไม่ได้สงสัยนะเราพูดจริงๆ ไม่ใช่โอ้ใช่อวด เอาความจริงออกมาพูด เราไม่สงสัยในการเทศน์ของเราไม่ว่าธรรมขั้นใดๆ ทรงไว้ในนี้หมดแล้ว ควรจะออกขั้นใดออกทันทีๆ สะเปะสะปะตีนู้นตีนี้ไปก็ตีไปอย่างนั้นแหละ ถ้าเป็นหม้อเล็กหม้อจิ๋วผู้ตั้งใจในอรรถในธรรมจริงๆ ผึงเข้าใส่กันเลยเทียว ทะลุๆ เลย มันรับกันเอง

นี่ละธรรมพระพุทธเจ้า ขอให้ปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติตามทางของศาสดาต้องรู้ต้องเห็น อรรถธรรมทั้งหลายต้องรู้ ธรรมสดๆ ร้อนๆ เป็นแต่เพียงผู้ปฏิบัติมันอืดอาดเนือยนาย ไม่เป็นท่าไม่เป็นหน้าเป็นหลัง อรรถธรรมที่จะได้ครองใจไม่มี มีแต่กิเลสเต็มหัวใจ แล้วก็ไม่ได้เรื่องได้ราว สุดท้ายศาสนาก็มีแต่ตำรับตำราวางไว้เต็มตู้เต็มหีบ เจ้าของมีแต่กิเลสเต็มหัวใจ ธรรมเต็มคัมภีร์ แต่เจ้าของผู้อ่านอรรถอ่านธรรมมีแต่กิเลสเต็มหัวใจใช้ไม่ได้เลย

ธรรมปฏิบัติท่านมีขั้นมีภูมิของท่าน เป็นไปในลำดับลำดาๆ ไปเรื่อยๆ เราอ่านในตำรากับธรรมผู้ปฏิบัติรู้เห็นภายในใจตัวเองและเป็นสมบัติของตนด้วย ผู้นี้ละผู้แม่นยำมาก เทศนาว่าการไม่มีคำว่าสะทกสะท้าน ธรรมะขั้นใดก็ตามถ้าได้รู้ธรรมะขั้นนั้นๆ แล้วกระจายไปเลย ที่เราจดจำมามันไม่ค่อยได้เรื่อง ไม่ว่าท่านว่าเราการจดจำมา อือๆ อาๆ เทศน์คลำนั้นคลำนี้ไปไม่แน่นอน หัวใจถ้าเป็นไปทางธรรมล้วนๆ แล้วมันพุ่งเลยไม่มีคลำ คำว่าคลำๆ ลูบๆ ไม่มี ผึงๆ เลย นี่ละธรรมพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติแท้จะเข้าสู่ที่ใจทั้งหมด

ธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจ ไหลเข้ามาที่ใจ ท่านจึงเรียกว่า มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน ใจเป็นภาชนะสำหรับรับธรรมและกิเลสทั้งหลายอยู่ที่นั่น ตั้งใจปฏิบัติจริงๆ ธรรมจะไหลเข้าสู่ใจๆ ใจพระพุทธเจ้าทีแรกก็เป็นใจปุถุชน ใจสาวกอรหัตอรหันต์ก็เป็นใจปุถุชน แต่ซักฟอกด้วยน้ำที่สะอาดคือธรรม กิเลสเป็นของสกปรกชะล้างออกๆ สะอาด สะอาดเข้าไปๆ ก็จ้าเลย ถ้าจ้าบนหัวใจแล้วไม่มีติดมีข้องเทศน์ที่ไหน เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมท่านเทศน์ได้ทั้งนั้น เพราะเหล่านี้ภูมิเหล่านี้ธรรมเหนือหมดแล้วเทศน์สอนไม่ได้ยังไง

พระพุทธเจ้าเทศน์สอนเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมมาเท่าไร สาวกอรหัตอรหันต์ผู้ท่านเชี่ยวชาญท่านเทศน์มาเป็นประจำ พวกเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหม ยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ครูจารย์มั่น สมัยปัจจุบันคือพ่อแม่ครูจารย์มั่นเรา เทศน์เทวดาอินทร์พรหม ท่านว่าอยู่ในป่าท่านไม่ได้ว่าง ประมาณสัก ๔ ทุ่มมาแล้ว พวกเทวดาชั้นนั้นๆ รุกขเทพนี้เป็นพื้นฐาน รุกขเทวดาอยู่ตามต้นไม้ อากาสเทวดาอยู่ตามอากาศ อันนี้มีเป็นพื้นฐาน พวกเทวดาชั้นนั้นๆ มาๆ เป็นระยะๆ ท่านบอกท่านไม่ว่างเทศน์สอนเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหม นั่นเห็นไหมล่ะ ท่านผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีสิ่งรับกัน สิ่งทั้งหลายมีอยู่มันก็เห็นละซิ ถ้าตาบอดเสียอย่างเดียวไม่เห็น หัวชนจนหัวแตกก็ไม่เห็นเพราะตาไม่เห็น ถ้าตาเห็นแล้วใครจะไปชน

ตาท่านรู้แจ้งในธรรมทั้งหลาย เห็นทั้งบาปทั้งบุญ นรกอเวจี สวรรค์ นิพพาน เปรตผีประเภทต่างๆ เห็นหมด มันเปิดจ้าออกแล้วเห็นหมดเลย ท่านเอามาเทศน์ล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่ท่านรู้เห็นแล้วทั้งนั้นนะมาเทศน์ พูดไปพูดมาเหนื่อยแล้วนะ เอาละพอ.. เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อน พูดไปๆ เหนื่อย ทุกวันนี้ไม่มีกำลัง ตั้งแต่เป็นไข้หวัดใหญ่มาอ่อนกำลังตลอด ไม่ฟื้นนะกำลัง เดินไปโซซัดโซเซตั้งแต่เป็นไข้หวัดใหญ่มา จนกระทั่งบัดนี้ยังไม่ฟื้นนะ ยังอ่อนตลอดเลย

การช่วยชาติคราวนี้ได้ขนสมบัติเข้าสู่ส่วนรวมเยอะนะ เช่นทองคำก็ ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กว่ากิโลแล้ว ส่วนดอลลาร์เพียง ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่า ดอลลาร์ออกช่วยเงินไทย เงินไทยไม่พอแก่การช่วยโลก สำหรับทองคำนั้นมีมากมีน้อยไหลเข้าหมดไม่ให้ไปไหนเลย ทองคำร้อยทั้งร้อยเข้าหมด ส่วนดอลลาร์แยกออกมาช่วยเงินไทย เพราะโลกจำเป็นมาก ไปที่ไหนช่วย นี่ก็ไม่ทราบว่าที่ไหนบ้าง อำเภอเพ็ญก็จะสร้างตึกโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง อำเภอภูเขียวก็แห่งหนึ่ง กำลังสร้างอยู่เวลานี้ อันนั้น ๑๐ ล้าน อันนี้เขาบอกว่า ๖ หรือ ๗ ล้าน แล้วก็อำเภอคำม่วง ๘ ล้าน กำลังแบกอยู่นะเวลานี้ เงินมาเหล่านี้ออกอย่างนั้นละ

(กราบเรียนองค์หลวงตาเจ้าค่ะ ลูกมาจากหาดใหญ่ ลูกได้ฟังธรรมขององค์หลวงตาจากสถานีเสียงธรรม..หาดใหญ่ ได้ฟังทุกค่ำทุกเช้า มีทั้งจิตตภาวนา ดีมากเลยเจ้าค่ะ ลูกขอถวายกัณฑ์เทศน์ ๑,๐๐๐ บาท ที่องค์หลวงตาได้เทศน์ให้ถึงใจทุกคนก็ขอน้อมรับฟังให้ถึงใจเจ้าค่ะ) ออกจากธรรมที่ถึงใจ ธรรมออกจากนี้ทั้งนั้นบรรจุไว้แล้วออกๆ พูดตรงๆ ไม่ได้ไปลูบไปคลำ สาธุ พูดแล้วไม่ประมาท เรียนธรรมเพื่อเข้าสู่ใจ ปฏิบัติใจให้ธรรมเกิดแล้วเกิดที่นี่หมดเลย ออกทางนี้ละธรรม เข้าใจแล้วเหรอ นั่นละธรรม (กลางคืนนอนเปิดฟังได้ทั้งคืน จิตตภาวนายิ่งชัด ยิ่งฟังมันยิ่งชัดเข้าไปข้างในเลยค่ะ) จิตตภาวนาเขายังออกอยู่เหรอ อัดเทปนะ คงอัดเทปออก

(ทองคำเช้าวันนี้ได้ ๙ บาท ๒๑ สตางค์ครับผม) ได้เยอะนะ ขนสมบัติเข้าคลังหลวงเยอะคราวนี้ พาพี่น้องทั้งหลายขนสมบัติเข้าคลังหลวงได้ ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กว่ากิโล ทองคำได้เยอะนะ ส่วนเงินสดเงินไทยออกกระจายทั่วประเทศกับดอลลาร์ ดอลลาร์เข้าคลังหลวงเพียง ๑๐ ล้าน ๒ แสนดอลล์ นอกจากนั้นออกมาช่วยเงินไทย เงินไทยไม่พอช่วยโลกเลยต้องเอามาช่วย ส่วนทองคำนี้ร้อยทั้งร้อยเข้าหมดๆ เลย ดอลลาร์เดี๋ยวนี้แยกแล้วแยกออกมาช่วยเงินไทย

นี่ละธรรมนำโลกท่านทั้งหลายจำเอา ให้ดูเอา เรานำธรรมออกมาช่วยโลกคือช่วยด้วยความเมตตา เราพอทุกอย่าง เปิดหมด ไม่มีคำว่ากำ ได้เท่าไรๆ ออกหมดๆ เพราะฉะนั้นจึงบริสุทธิ์สุดส่วนการช่วยโลกคราวนี้ ไม่ว่าทองคำไม่ว่าดอลลาร์ไม่ว่าเงินไทย ออกๆ หมดเลย บริสุทธิ์สุดส่วน ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ทองคำก็ร้อยทั้งร้อยเข้าหมด ดอลลาร์ เงินไทยเหมือนกันออกช่วยโลกทั้งนั้น เวลานี้กำลังแบกอยู่ ๒-๓ ตึก ที่ไหน อำเภอเพ็ญ ๖ ล้านหรือ ๗ ล้าน คำม่วง ๘ ล้าน ภูเขียว ๑๐ ล้าน กำลังสร้างเวลานี้ จนเงินหาให้เขาไม่ทัน ก็ไม่ได้หามันก็มาอย่างนี้ละ มาเท่าไรก็ออกๆ

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก