มีธรรมในใจเรียกว่าชาวพุทธ
วันที่ 10 เมษายน 2550 เวลา 18:55 น.
สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมพระสงฆ์และฆราวาส

ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อค่ำวันที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

มีธรรมในใจเรียกว่าชาวพุทธ

       (คณะสงฆ์จากวัดมเหยงคณ์มากราบนมัสการและฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงตา)  วัดมเหยงคณ์ดูเหมือนผมเคยไปหลายหนแล้วมัง ตอนกำลังช่วยชาตินะ เทศน์ทางนู้นทางนี้ ดูว่าวัดมเหยงคณ์ไปหลายหนอยู่ เมื่อคืนนี้เทศน์ที่นี่ก็ออกทางวิทยุ ดูเหมือนทั่วประเทศไทยแล้วนะ คืนแรกก็เทศน์แต่เหนื่อยมาก เทศน์ได้นิดหน่อย ไปไม่ไหว เมื่อคืนนี้เทศน์ได้บ้างพอประมาณ

         วันนี้เอาของไปแจกให้พวกรักษาด่านที่ขึ้นเขาใหญ่ ด่านนี้มีกี่คน (๒๘ ครอบครัว) เมื่อวานนี้ไปด่านทางปราจีน ขึ้นเขาใหญ่เหมือนกัน อันนั้นกี่ครอบครัว (๑๔ ครับผม) ทางนู้น ๑๔ ทางนี้ ๒๘ ดูว่ามีหลายจุดเข้ามารวมกันเป็น ๒๘ นะ ทางนู้นมีจุดเดียวรวมเป็น ๑๔ ทางนี้มีหลายจุดมารวมกันแล้วเป็น ๒๘ ครอบครัว เมื่อวานไปด่านนู้น ไปด่านปราจีนขึ้นเขาใหญ่ แล้ววันนี้ไปด่านปากช่องขึ้นเขาใหญ่เหมือนกัน แต่ทางนี้ดูว่า ๒๘ ครอบครัว มันมีหลายจุดๆ มารวมเป็น ๒๘ ครอบครัว ทางนู้นดูมีจุดเดียว ๑๔ ครอบครัวนะ

         นำของไปแจกพวกผลหมากรากไม้อะไรๆ ผมมาทีไรไปแจกทุกที เพราะเห็นความสำคัญสมบัติของชาติ เมื่อไม่มีใครรักษาแล้วแหลกหมดได้ คนจะเต็มแผ่นดินก็มีแต่พวกทำลาย ไม่ได้มีผู้บำรุงรักษา อันนี้เขาบำรุงรักษาเพื่อแผ่นดินไทยเรา มีหลายจุด จุดนั้นจุดนี้ ประสานกันเพื่อรักษาสมบัติของชาติ มีหลักธรรมชาติสมบัติของชาติมีหลายอย่าง พวกสัตว์สาราสิงก็เยอะอยู่ในนั้น อยู่ในความคุ้มครองด้วย แล้วสมบัติธรรมชาติที่อยู่ในขอบเขตเดียวกันก็ได้รับความคุ้มครองรักษาเสมอกันหมด เมืองไทยเราก็มีหลักมีเกณฑ์เมื่อมีผู้รักษาอยู่ ถ้ามีแต่ผู้ทำลายแหลกหมดนะ

         ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีอย่างนี้แหละ เขารักษาสมบัติของชาติ แต่ที่ผมไปได้ก็เพียงสองด่าน ด่านอื่นๆ มันอยู่ลึกๆ ไปซอกแซกไปลำบาก เลยไม่ได้ไป ไปแต่ด่านนี้ซึ่งเป็นทางสะดวกสบายจากทางน้ำหนาวนี้ออกหล่มสัก มีอยู่สองด่าน เราได้ไปส่งสิ่งของอาหารการบริโภคมาเป็นประจำร่วม ๑๐ ปีแล้วแหละ เหตุเบื้องต้นก็คือเราไปสร้างตึกโรงพยาบาลอำเภอหล่มสัก สร้างตึกให้เรียบร้อย ผ่านไปผ่านมาดูเหตุการณ์ความเป็นอยู่ของท่านเหล่านี้ รู้สึกว่าน่าสงสารมาก ตั้งแต่นั้นมาเราก็ไปส่งให้ทุกเดือนเลย ดูเหมือนจะ ๘-๙ ปีแล้วมัง ส่งให้ทุกเดือนเลย ก่อนจะมานี้ก็ไปส่งแล้ว สิ่งที่ส่งให้ก็พวกข้าวสารพวกอะไร แล้วปัจจัยให้ครอบครัวละหนึ่งพันๆ มีเท่าไรให้ครอบครัวละหนึ่งพันๆ ทางนี้เหมือนกันให้ครอบครัวละหนึ่งพัน

         ถ้าพูดเรื่องสมบัติของส่วนรวมนี้เรารักเราสงวน เราเสาะแสวงมาตลอด บำรุงรักษา ช่วยทางรัฐบาลมาเป็นประจำนะ อย่างทางจังหวัดเพชรบูรณ์นี้ โห เป็นหมื่นๆ ไร่นะ เรากว้านซื้อไว้หมดเลย กว้านซื้อไว้แล้วก็ให้พระไปอยู่เป็นย่านๆ ห่างกันมาก เพราะมันเป็นหมื่นๆ หลายหมื่นไร่ น่าจะถึงแสนละมัง สถานที่เหล่านั้นไม่ค่อยแพงนัก เพราะฉะนั้นจึงซื้อได้มากเป็นหลายๆ หมื่นหรือถึงแสนไร่นู่นแหละ จากนั้นก็ให้พระท่านอยู่ เช่นอย่างท่านชิตอยู่แถวนี้แหละ ที่น้ำหนาว แล้วพวกเพื่อนๆ กันก็ปลูกสร้างวัดอยู่ตามทำเลในบริเวณที่เราซื้อไว้

ท่านเหล่านี้เป็นผู้รักษาด้วย แล้วเราก็มอบให้ทหารช่วยรักษาด้วย เพราะเขากลัวทหาร ทหารช่วยนะนั่น ไม่มีใครมาแตะต้องทำลายละ เนื้อที่มันร่วมแสนไร่ เราซื้อให้หมดเลย แล้วให้ทหารที่อยู่แถวนั้นเป็นย่านๆ เป็นผู้ช่วยรักษาเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ปรากฏว่าดงแถวนั้นชุ่มเย็นมาก เป็นต้นน้ำเสียด้วย ไหลลงไปที่เรียกว่าเป็นแม่น้ำเลยไปจากนี้ละ เราสงวนมากถ้าเป็นสมบัติส่วนรวม ไม่อยากให้ใครเข้าไปทำลาย ซึ่งเป็นการทำลายชาติของตน เรารักเราสงวนเรื่อยมา ที่ไหนๆ ซื้อไว้หมดเลย มีหลายแห่งที่เราซื้อเอาไว้ จำไม่ได้ ซื้อไว้เพื่ออันหนึ่งพระก็ได้อาศัยบำเพ็ญภาวนา แล้วประชาชนเขาก็ไม่แตะต้องทำลาย สถานที่เหล่านั้นก็ชุ่มเย็นไปหมดเลย

เรารักสงวนสมบัติส่วนรวม ไม่เคยไปแตะต้องทำลาย การทำลายอย่างนี้เราไม่มี มีแต่การประสานๆๆ บำรุงรักษาโดยถ่ายเดียว การที่จะทำให้ร้าวรานให้เสียหายในสมบัติกลางหรือชุมนุมชนให้แตกแยกกันอย่างนี้เราไม่เคยมี เรารักเราสงวนความสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวซึ่งมีกำลังมากต่อสังคมนั้นๆ มากที่สุด เราปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมา ไม่ใช่รักษาแต่ศีลแต่ธรรมอย่างเดียว ยังรักษาสมบัติของชาติไว้ด้วย เรียกว่ารอบไปหมด กว้างขวางมากที่เราซื้อสมบัติกลางเอาไว้เพื่อให้เป็นสมบัติกลาง กลางของประชาชน แต่กลับกลายมาเป็นกลางของชาติ ซื้อเขาไว้ๆ ในป่าเขาลึกๆ อย่างนั้นที่ไม่ค่อยแพงนัก เพราะฉะนั้นเราถึงซื้อได้มาก ถ้าหากว่าราคาแพงๆ ก็ซื้อไม่ได้มาก ได้นิดเดียว อันนี้ได้มากร่วมแสนไร่ บริเวณนั้นเป็นต้นน้ำลำธารชุ่มเย็นไปหมด แล้วพระไปอยู่เป็นแห่งๆๆ แล้วมีทหารช่วยอารักขาให้ก็ดี เพราะเขากลัวทหาร ทหารเอาจริงเอาจัง

วันนี้นับว่าเป็นมงคลแก่บรรดาพี่น้องเราทั้งหลาย ทั้งฝ่ายบรรพชิตคือพระและประชาชนคือญาติโยม ได้มาชุมนุมรวมกันเป็นธรรมสวนะขึ้นในสถานที่นี่ ธรรมะชุมนุมที่ตรงไหนที่สงบร่มเย็นมีในที่เช่นนั้นๆ ถ้ากิเลสชุมนุมที่ตรงไหนเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันได้ทั่วโลกดินแดน เราจะเห็นได้ชัดๆ ว่าประเทศใหญ่ประเทศน้อยทั่วโลกเรานี้มีกี่ประเทศ ประเทศใหญ่ๆๆ แทนที่จะให้ความร่มเย็นแก่ประเทศเล็กประเทศน้อยได้อาศัยเป็นความอบอุ่นเย็นใจ แต่กลับกลายเป็นยักษ์เป็นผีกินตับกินปอดของประเทศเล็กๆ น้อยๆ จนไม่มีตับมีปอด นี่ละเรื่องของโลกของกิเลสเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่ธรรม

ถ้าธรรมเป็นผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งให้ความร่มเย็นแก่ผู้น้อยได้มาก เช่นประเทศเขตแดนแต่ละประเทศๆ นี้ต่างคนผู้ใหญ่มีความสมานสามัคคี เห็นอกเห็นใจเพื่ออุ้มชูโลกมนุษย์เรานี้ให้มีความสมานฉันท์ และความพร้อมเพรียงสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แล้วต่างคนต่างปรึกษาหารือ ผู้ใหญ่นั้นละสำคัญ ผู้ใหญ่ปรึกษาหารือแล้วมีกฎกติกาบ้างอะไรบ้าง ตลอดถึงเป็นกฎหมายขึ้นมาปกครองชาติบ้านเมือง ประชาชนทั้งประเทศใหญ่ประเทศน้อยให้อยู่ในกรอบของความดีงาม เพื่อความสงบสุขแก่ชาติของตนๆ และทั่วโลก เป็นความประสานไปหมด อย่างนี้จะเป็นความเย็นยิ่งกว่านี้เป็นไหนๆ

นี่ละถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกตรงไหนโลกจะมองเห็นใจกัน ถ้ากิเลสเข้าไปตรงไหนแล้วโลกจะมองเห็นใจกันได้ยากมาก ก็คือไม่มองนั่นเอง มองแต่หัวใจตัวเอง มองแต่ตัวเอง มองแต่ไส้แต่พุงของตัวเอง พุงคนอื่นตับปอดคนอื่นหมด ฉิบหายเท่าไรไม่สนใจ ดีไม่ดีกลับกลายเป็นนำสิ่งเหล่านั้นมาบำรุงรักษาตับปอดของตัวเองเสียอีก กิเลสกินไม่เลือกหน้า กินได้ตลอด กว้างขวางเท่าไรยิ่งทำให้โลกร้อนก็คือกิเลส ส่วนธรรมนี้ไม่มีที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใดๆ ถ้าลงธรรมมีอยู่ในใจประเทศใหญ่ประเทศน้อยทั่วโลกดินแดน ต่างคนต่างมีธรรมก็เท่ากับต่างคนต่างเห็นใจซึ่งกันและกัน

แม้แต่สัตว์เขาก็รักชีวิตจิตใจ ไม่จำเป็นจะต้องไปหาศึกษาเล่าเรียนจากโรงร่ำโรงเรียน หรือแห่งหนตำบลใดในเรื่องความเป็นความตาย สัตว์ทั้งหลายรู้มาเป็นลำดับลำดา จนกระทั่งถึงมนุษย์เรา ซึ่งเรียนเรื่องความเป็นความตาย แต่แล้วก็ทำลายกันเลวยิ่งกว่าสัตว์ สู้สัตว์ไม่ได้ ถ้ามีธรรมแล้วต่างคนต่างมีความสงบร่มเย็น จึงขอให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกัน นำธรรมพระพุทธเจ้าเข้ามาประสับประสานในหัวใจเรา และหัวใจทั่วๆ ไป ในบรรดาผู้เป็นชาวพุทธลูกศิษย์ตถาคต มีธรรมภายในใจเรียกว่าชาวพุทธทั้งนั้น แล้วให้ต่างคนต่างนำไปปฏิบัติ โลกนี้จะมีความเย็นมากมาย

เราอย่าเข้าใจว่าความเย็นความสุขความเจริญจะมีเพียงที่เราเห็น เรารู้กันอยู่เดี๋ยวนี้ นี้มันทั้งฟืนทั้งไฟทั้งน้ำทั้งท่า ทั้งของสกปรกของสะอาดสับปนกันอยู่เต็มไปในมนุษย์ มวลมนุษย์เรา จึงหาจุดใดที่จะเป็นความสุขให้ตายใจได้ยากนะ นี่คือเรื่องความสุขที่กิเลสมันก่อตั้งขึ้นมา สั่งสมขึ้นมา บำรุงขึ้นมา ถ้าธรรมไม่ได้บำรุงโลกก็นับวันร้อน สมบัติเงินทองข้าวของ ยศถาบรรดาศักดิ์ ความรู้วิชาเรียนมามากน้อย เราอย่าไปหวังพึ่งมันให้เต็มเนื้อเต็มตัวจนเป็นการตายใจ ต่างเขาตายใจ ต่างเราตายใจ กลายเป็นไฟเผากันด้วยทิฐิมานะ เย่อหยิ่งจองหองว่าตัวนี้เก่งท่านั้นท่านี้ สุดท้ายลงมาเรียนในวิชาหมากัดกัน เห่ากันว้อๆ แล้วก็กัดกันแหลกไปหมด

วิชาเหล่านี้เป็นวิชาของกิเลส ไม่เคยถอยใครง่ายๆ ไม่ยอมใครง่ายๆ จะเอาชนะ ให้ได้อย่างใจของกิเลสโดยถ่ายเดียว อันนี้อยู่ด้วยกันมากเท่าไรร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมด ถ้าธรรมมีภายในใจแล้วกระจายออกไปไหนเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยมีความเคารพรักเมตตาสงสารซึ่งกันและกัน นี่ละธรรมเข้าไปตรงไหนมองเห็นใจกันชัดเจน ใจเขาใจเรา เมื่อเห็นใจเขาใจเราแล้วก็ประสานความดีงามต่อกันได้ อันใดที่จะเป็นภัยต่อสังคมเราซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสก็ต่างคนต่างพยายามกำจัดปัดเป่าออกไป โลกก็ค่อยเย็นๆ สบายๆ

วันนี้มีพระเจ้าพระสงฆ์มาจากจังหวัดอยุธยา จำนวนมาก ที่เป็นหลักใหญ่คือวัดมเหยงคณ์ เราเคยไปเทศน์หลายหนแล้ว เกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติ ดูเหมือนไปเทศน์ถึงห้าหนหกหน การช่วยชาติคราวนี้ที่อยุธยารู้สึกว่าได้เทศน์มากที่สุด วันนี้ท่านอาจารย์วัดมเหยงคณ์ท่านนำคณะมาฟังอรรถฟังธรรมฟังการอบรม เราเป็นที่พอใจ ไปเถอะพระเราไปด้วยศีลด้วยธรรม อยู่ด้วยศีลด้วยธรรม อยู่ที่ไหนๆ เป็นผู้มีความชุ่มเย็นเป็