เพชรน้ำหนึ่งของพุทธศาสนาแห่งชาติไทย
วันที่ 12 เมษายน 2550 เวลา 8:15 น.
สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส

ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

เพชรน้ำหนึ่งของพุทธศาสนาแห่งชาติไทย

         (องค์หลวงตาท่านเมตตาให้อ่าน รายนามรูปปั้นครูบาอาจารย์ที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งซึ่งผ่านความเห็นชอบจากหลวงตาให้ประดิษฐานในพระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ดังนี้ครับ)

1.    หลวงปู่เสาร์          กนฺตสีโล           วัดเลียบ                     .อุบลราชธานี

2.   หลวงปู่มั่น           ภูริทตฺโต             วัดป่าสุทธาวาส                .สกลนคร

3.   หลวงปู่สิงห์          ขนฺตยาคโม        วัดป่าสาลวัน                .นครราชสีมา

4.    พระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล       วัดป่าแสนสำราญ           .อุบลราชธานี

5.    หลวงปู่ดูลย์          อตุโล              วัดบูรพาราม                .สุรินทร์

6.   ท่านพ่อลี            ธมฺมธโร             วัดอโศการาม               .สมุทรปราการ

7.   หลวงปู่ชอบ           ฐานสโม             วัดป่าสัมมานุสรณ์           .เลย

8.    หลวงปู่หลุย          จนฺทสาโร          วัดถ้ำผาบิ้ง                  .เลย

9.    หลวงปู่ขาว           อนาลโย           วัดถ้ำกลองเพล                .หนองบัวลำภู

10.หลวงปู่ฝั้น             อาจาโร            วัดป่าอุดมสมพร            .สกลนคร

11.หลวงปู่แหวน         สุจิณฺโณ            วัดดอยแม่ปั๋ง                .เชียงใหม่

12.หลวงปู่ตื้อ             อจลธมฺโม         วัดป่าอรัญญวิเวก            .นครพนม

13.หลวงปู่อ่อน           ญาณสิริ             วัดป่านิโครธาราม           .อุดรธานี

14.หลวงปู่พรหม         จิรปุญฺโญ          วัดป่าประสิทธิธรรม         .อุดรธานี

15.หลวงปู่คำดี         ปภาโส             วัดถ้ำผาปู่                   .เลย

16.พระอริยเวที           (มหาเขียน)         วัดป่ารังสีปาลิวัน              .กาฬสินธุ์

17.หลวงตามหาบัว      ญาณสมฺปนฺโน     วัดป่าบ้านตาด              .อุดรธานี

18.หลวงพ่อชา            สุภทฺโท            วัดหนองป่าพง               .อุบลราชธานี

19.หลวงปู่สาม           อกิญฺจโน           วัดป่าไตรวิเวก               .สุรินทร์

20.หลวงปู่กงมา         จิรปุญฺโญ          วัดดอยธรรมเจดีย์             .สกลนคร

21.หลวงปู่สิม             พุทฺธาจาโร         วัดถ้ำผาปล่อง               .เชียงใหม่

22.หลวงปู่เจี๊ยะ          จุนฺโท              วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม   .ปทุมธานี

23.หลวงปู่หล้า           เขมปตฺโต          วัดบรรพตคีรี                จ.มุกดาหาร

24.พระอาจารย์จวน     กุลเชฏฺโฐ          วัดเจติยาคิรีวิหาร           .หนองคาย

25.พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร            วัดป่าแก้วชุมพล               .สกลนคร

26.พระเทพโมลี(สำรอง)อดีตเจ้าอาวาส    วัดอโศการาม                  จ.สมุทรปราการ

ที่ออกมาเหล่านี้มีเพชรน้ำหนึ่งถึง ๙๕% ส่วนที่ลดกันลงมานิดหน่อยๆ ยังมีอยู่ ๕% ที่กำลังจะก้าวจะเข้าถึงที่สุดก็พอดีมรณภาพไปเสีย นี่ละเพชรน้ำหนึ่งของพุทธศาสนาแห่งชาติไทยของเรา จากท่านผู้ปฏิบัติจริงๆ คุ้ยเขี่ยขุดค้นหาธาตุที่เลิศเลออยู่ใต้ดิน คือกิเลสอยู่ข้างบน ของเลิศเลอนี้อยู่ข้างใต้ กิเลสเหยียบย่ำไปมา ท่านคุ้ยเขี่ยขุดค้นขึ้นมาได้ปรากฏนาม ท่านเหล่านี้อัฐิกลายเป็นพระธาตุๆ ทั้งนั้นแหละ

อย่างท่านจวนที่ตกเครื่องบิน ท่านสิงห์ทองตกเครื่องบิน นี่อัฐิก็กลายเป็นพระธาตุ ที่ตกเครื่องบินห้าองค์หรืออย่างไรคราวนั้น อัฐิกลายเป็นพระธาตุสององค์ นี่ทราบกันอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ท่านยังไม่ตาย พอตายไปตกเครื่องบินลงมาก็ตามก็กลายเป็นพระธาตุเหมือนกันท่านสิงห์ทอง หลวงปู่ผางองค์หนึ่ง อันนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ หลวงปู่ผางเพชรน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่อำเภอมัญจาคีรี เราระลึกได้ตะกี้นี้ลืมไปเสีย องค์ที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งแต่ยังไม่ปรากฏในรายชื่อนี้มี เราลืมไปเสียองค์ไหนบ้าง หลวงปู่ผางก็เป็นเพชรน้ำหนึ่ง อัฐิกลายเป็นพระธาตุเรียบร้อยแล้ว ท่านสุวัจน์นี้องค์หนึ่ง ท่านสุวัจน์ที่วัดเขาน้อย บุรีรัมย์ นี้องค์หนึ่งแน่นอน

นี่ละความเด่นดวงของพุทธศาสนาเรา จะเด่นขึ้นจากผู้ปฏิบัติ ค้นแร่แปรธาตุที่เลิศเลอขึ้นมาให้โลกได้ชม อย่างที่ออกรายนามเหล่านี้ประเภทเพชรน้ำหนึ่งๆ ท่านรู้กันตั้งแต่ท่านยังไม่ตายนะ รู้กันก่อนแล้วๆ พอท่านตายปั๊บอัฐิก็กลายเป็นพระธาตุ ประกาศอย่างโจ่งแจ้งขึ้นมา ส่วนมากท่านจะทราบกันก่อนแล้วในวงกรรมฐานท่านทราบโดยเฉพาะนะ ท่านไม่ค่อยออกโฆษณา วงกรรมฐานท่านจะรู้ท่านโดยเฉพาะ เหมือนในครัวเรือนของเรารู้เรื่องกันในครัวเรือนได้ดี นี่วงกรรมฐานองค์ไหนเป็นอย่างไรๆ นี้ท่านรู้เรื่องกันได้ดีในวงของท่านเอง นี่พึ่งออกมาประกาศนะ

หลวงพ่อผาง ดงเย็น และพ่อผาง ขอนแก่น มัญจาคีรี ผางนี้ก็อัฐิกลายเป็นพระธาตุ คือเป็นพระวัดป่าบ้านตาดนั้นแหละ ท่านอยู่บ้านดงเย็น เวลาท่านจะเสียท่านออกมาจากวัดป่าบ้านตาดท่านมาอยู่ที่บ้านดงเย็น เสียเงียบๆ เลย กลางคืนดึกสงัดเสียเงียบๆ เสร็จแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุ ท่านผางนี่ ท่านผางนี้เงียบมากจนคนเข้าใจผิดท่านก็มี คือท่านไม่ค่อยสนใจกับใคร อยู่ในวัดในวาพระเณรมีจำนวนมากน้อยท่านไม่ค่อยสนใจกับใคร ท่านอยู่ลำพังท่านๆ องค์เดียวๆ พระบางองค์เข้าใจท่านผิดแม้อยู่ในวัดเดียวกันก็ยังเข้าใจท่านผิด ท่านทำไมลักษณะเงียบๆ ขรึมๆ มักจะอยู่คนเดียว เขาอยากจะว่าเซ่อๆ แต่เขาไม่กล้าพูด ความจริงท่านสั่งสมธรรมที่เลิศเลอลำพังคนเดียว กลางคืนเวลาตายท่านก็ตายเงียบเลยนะ นี่อัฐิท่านกลายเป็นพระธุาตท่านผาง ออกมาจากวัดป่าบ้านตาดมาอยู่นั้น แล้วท่านอาจารย์พรหม บ้านดงเย็น ท่านผางก็บ้านดงเย็น บ้านดงเย็นนี้มีสององค์ที่มีเพชรน้ำหนึ่ง คืออาจารย์พรหมองค์หนึ่ง แล้วท่านผาง ก็บ้านดงเย็นเหมือนกัน อัฐิกลายเป็นพระธาตุ

แม่ชีจอยและญาติพี่น้องขอถวายแด่องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สาธุพร้อมกัน

เพชรน้ำหนึ่งในเมืองไทยเรามีน้อยเมื่อไร ไม่น้อย แต่ส่วนมากหาตามตลาดลาดเลไม่มี หาอยู่ในป่าในเขา ท่านเหล่านี้เป็นอยู่ในป่าในเขา ที่ปรากฏชื่อลือนามออกมาจากป่าจากเขาทั้งนั้นละ องค์ไหนบ้างนะ เราอยากฟังให้สนิทหูสักหน่อย (ลูกศิษย์อ่านซ้ำรายนามครูบาอาจารย์เพชรน้ำหนึ่ง) หลวงปู่พรหมก็บ้านดงเย็น ท่านผางก็บ้านดงเย็น อัฐิกลายเป็นพระธาตุทั้งสององค์ (หลวงปู่บุดดา) เออใช่ สิงห์บุรี คุ้นกันกับหลวงปู่บุดดา สิงห์บุรี วัดกลางชูศรี (หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี)  นี่องค์หนึ่งคุ้นกันกับหลวงปู่บุดดานะ

(ท่านเจ้าคุณนรรัตน์) เจ้าคุณนรฯ นี้เราได้ยินแต่ชื่อของท่าน มันบันดลบันดาลนะ ต่างคนต่างเตรียมพร้อมที่จะเข้าถึงกัน ตอนนั้นเราไปพักอยู่วัดเทพศิรินท์เป็นวันอุโบสถ ลงอุโบสถเสร็จแล้วเราจะหาโอกาสคุยธรรมะกับท่านโดยเฉพาะ เพราะท่านปรากฏชื่อลือนามมาตั้งแต่เริ่มบวช เราก็เตรียมพร้อมที่จะให้เข้าถึงตัวกันจริงๆ พอดีวันอุโบสถที่วัดเทพศิรินทร์ มองทีไรตาท่านจ้องมาหาเราตลอด ไม่กะพริบตาเลยนะเจ้าคุณนรฯนี่ เรามองดูท่านเรื่อย

ตามธรรมดาท่านจะไม่นั่งรับข่งรับแขก ถ้าคุยท่านก็ยืนคุยเอา อยู่บนกุฏิ ท่านไม่เกี่ยวข้องกับใคร เราก็มุ่งหน้าที่จะคุยธรรมะภายในโดยเฉพาะกับท่าน พอออกจากโบสถ์แล้วเราก็ติดตามท่านเลย ท่านเดินก่อน ท่านไปของท่าน เราก็ไปของเราแต่จะติดตามให้ถึงตัวท่าน พอดีออกจากโบสถ์ไปพวกญาติโยมก็ลูกศิษย์นั่นแหละ พอไปเห็นแล้วรุมเราซิ ท่านอาจารย์ๆ เราก็เลยเซ่อซ่า เจ้าคุณนรฯท่านก็ผ่านไปเลยหายเงียบ โอ๊ย ไม่ได้คุยเลย เสียท่า นี่ตั้งหน้านะ ตั้งหน้าจะไปหากัน เข้าถึงกันเลย แต่พอดีพวกญาติโยมมารุมเราตอนที่ออกจากโบสถ์ไป มาเสียท่าตรงนี้ ท่านเลยผ่านไป เลยไม่ทราบอย่างไรๆ เรื่องภายในของท่าน

เจ้าคุณนรฯร่ำลือมานาน ท่านเคร่งครัดในการถือปฏิบัติมากมาตั้งแต่บวช วันนั้นตั้งใจจะไปให้ถึงกัน ใครจะพูดอะไร จะว่าทิฐิก็ไม่ใช่ทิฐิ ทิฐิคือความเห็น เห็นนี้เห็นตามความจริง ท่านปรากฏชื่อลือนามมานานเจ้าคุณนรฯ ก่อนเราด้วยนะ ออกจากนั้นไปตั้งหน้าที่จะไปคุยธรรมะกับท่านโดยเฉพาะ ถ้าเราได้เข้าถึงตัวโดยเฉพาะแล้วนั้นเป็นอันว่าหายสงสัยทุกอย่าง ใครจะร่ำลือท่านว่าเป็นอย่างไรๆ เราไม่ถือเป็นประมาณ ขอให้เราได้เข้าถึงตัวพอ พอดีเราออกจากโบสถ์ไปพวกญาติโยมพอเจอเรารุมเราเลย เราเลยเสียท่า ท่านผ่านไป เลยไม่ได้คุยกัน ตายจากกันเฉยๆ นะ ไม่ได้คุย เสียท่าตรงนั้น เพราะตั้งหน้าจริงๆ ติดตามท่านจะตามท่านไปเลย พอดีญาติโยมเขาอยู่ข้างโบสถ์ พอเห็นเราไปวัดเทพศิรินทร์เขารุมใส่เราเลย เราเลยเสียท่า ท่านเลยไป เลยตายจากกันเปล่าๆ ไม่ได้คุยธรรมะนะ

ในกรุงเทพฯก็มีเจ้าคุณนรฯที่ปรากฏชื่อลือนาม แต่เราจดจ้องที่จะเข้าถึงท่าน คือใครจะพูดอย่างไรก็ตามเราไม่ถือเป็นประมาณนะ จนกว่าว่าได้เข้าถึงตัวเมื่อไรแล้วนั่นละลงกันตรงนั้น จะลงกี่เปอร์เซ็นต์ลงตรงนั้น คนอื่นพูดอะไรๆ เรายังไม่ค่อยสนิทใจนะ ให้เราได้เข้าถึงตัวเสียก่อน ซัดกันต่างคนต่างหงายลงเวทีแล้วเอาละพอใจ นี่ก็เลยไม่ได้พูดกับท่าน

ปัจจัยทั้งหมดที่ถวายนี้เราแบตลอด ไม่เอาแม้บาทเดียวนะ เฉลี่ยทั่วประเทศไทย ปัจจัยทั้งหลายที่ได้มาไม่ว่าจะได้มาที่ใดๆ ออกช่วยชาติบ้านเมืองของเราทั้งนั้นเลย ทองคำเข้าคลังหลวงโดยเฉพาะ ไม่ให้รั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยคือทองคำ ตั้งแต่ต้นจนอวสานทองคำจะเข้าตลอด ไม่มีแยกแยะไปไหนเลย ส่วนดอลลาร์เข้าบ้างพอสมควร ไม่มากนัก เข้าได้ ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่าดอลล์ จากนั้นเราก็เลยหัก แต่นี้ต่อไปดอลลาร์จะไม่ได้เข้าคลังหลวง เพราะเงินไทยร่อยหรอลงไปทุกวัน เนื่องจากหลังจากเราเทศนาว่าการสอนประชาชนเรียบร้อยแล้ว ปัจจัยก็ร่อยหรอลงไปตามๆ กัน แต่ผู้ที่มีความจนตรอกจนมุมนี้ไม่ร่อยหรอ หนาแน่นขึ้นทุกวันๆ แล้วไม่มีอะไรจะสงเคราะห์ความจนของคน เราก็เลยต้องหักเอานั้นมา ทีนี้ดอลลาร์เป็นอันว่าจะไม่ได้เข้าคลังหลวง จะออกมาช่วยหนุนเงินไทย หนุนเงินไทยช่วยโลก ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ดอลลาร์ไม่เข้านะ ไปตามเงินไทยทั้งหมด ช่วยโลกทั้งนั้น ส่วนทองคำร้อยทั้งร้อยเข้าตลอด สำหรับดอลลาร์ไม่เข้าแหละ ออกไปช่วยเงินไทยทั่วประเทศไทยที่จำเป็น

เวลานี้สิ่งก่อสร้างซึ่งเรากำลังแบกหามอยู่ไม่ทราบว่ากี่หลังตึกนะ ทั้งทางราชการ ทั้งทางโรงพยาบาล ตึกสร้างที่นั่นแห่ง ที่นี่แห่ง ที่นั่นเท่านั้นล้าน ที่นี่เท่านั้นล้าน สร้างอยู่เวลานี้ เงินได้มาเท่าไรก็ทุ่มลงๆ ช่วยตลอด จนกว่าจะตายแล้วเอาละหยุดทีหนึ่ง เราไม่เอาอะไร เราบอก บอกอย่างชัดเจน นี่ละภาษาธรรม ใครจะว่าโป้ปดมดเท็จอะไร คุยโม้ก็ตามเราไม่เกี่ยว มีตั้งแต่ธรรมคือความจริง เป็นอย่างไรว่าไปตามหลักความจริงล้วนๆ เราทำมาอย่างนั้น

นี่ก็บอกว่าเราพอทุกอย่างแล้ว ในหัวใจของเราไม่มีอะไรที่จะเอามาเพิ่มเติมแล้ว คำว่าพอ พออย่างเลิศเลอ สิ่งที่จะเข้ามาเพิ่มเติมส่งเสริมมันเลิศเลอหรือไม่เลิศเลอ ถ้ามันไม่เลิศเลอมันก็เข้านี้ไม่ได้ มันต้องตกไปตามเดิม เช่นความสรรเสริญความนินทา จะเข้าไปส่งเสริมธรรมชาติที่เลิศเลอซึ่งพอแล้วอยู่ภายในใจมันเข้ากันได้ไหม ถ้าเหล่านี้เข้ากันไม่ได้อันนั้นก็ตกไปเอง ความนินทาสรรเสริญตกไปเอง ธรรมชาติที่เลิศเลอด้วยความพอแล้วนั้นคงเส้นคงวา

นี่เราพอทุกอย่างแล้ว เราไม่เอาอะไรกับโลกนี้ มีเท่าไรๆ ออกหมดๆๆ ตลอดเลย เราดีดเราดิ้นทุกวันนี้ดิ้นเพื่อพี่น้องชาวไทยเรา ให้ได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์สืบต่อแขนงจากปู่ย่าตายายไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ต่อไป เราถึงอุตส่าห์พยายามดีดดิ้น สำหรับเราเองเราไม่หาอะไร เราพอ พอทุกอย่างแล้ว แต่ความเมตตาไม่พอ เมตตามากขึ้นๆ ให้เจ้าของดีดดิ้นช่วยทางนู้นช่วยทางนี้ไปอย่างนั้นแหละ วันนี้ดูเหมือนไม่ไปไหน พักเสียหน่อย

(คณะเรือบุญปากน้ำและศิษย์น้อมถวายครบรอบ ๙ ปีโครงการช่วยชาติวันนี้) สิ่งที่เป็นชิ้นเป็นอันมีอะไรบ้างล่ะ ในช่วง ๙ ปีที่ช่วยชาตินี้ที่เป็นชิ้นเป็นอันมีอะไรบ้าง บรรยายบ้างซิ เครื่องหมายของการช่วยชาติ ๙ ปีนี้มีอะไรบ้าง ทองคำเข้าคลังหลวง ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กว่ากิโล ดอลลาร์เข้าคลังหลวง ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่าดอลล์ แล้วเงินไทยได้นำออกไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวง ๒ พันล้านบาท นี่ไปซื้อทองคำเข้าคลังหลวง นอกนั้นดอลลาร์ก็ดีเงินไทยก็ดีไปตามๆ กันออกช่วยชาติบ้านเมืองทั่วประเทศไทย เว้นแต่ทองคำ คือทองคำเข้าตลอด ไม่ให้ออกไปไหนเลยทองคำ เข้าตลอด ดอลลาร์ออกช่วยเงินไทย มีเท่าไรไปด้วยกันเลย

นี่ละเครื่องหมายแห่งการช่วยชาติ ที่เราได้เห็นชัดเจนคือทองคำตั้ง ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กว่ากิโล ดอลลาร์ ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่าดอลล์ เข้าคลังหลวงแล้ว ส่วนเงินไทยกับดอลลาร์ที่กระจายออกทั่วประเทศไทยนี้ออกเป็นตึกรามบ้านช่อง โรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ ไปมาก โรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่ง ช่วยมากที่สุด แล้วพิสดารด้วยนะ โรงพยาบาลนี้เครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ รถรา ตึก นอกจากนั้นยังมีที่ดิน ถ้าคับแคบเราซื้อขยายใหม่ให้ๆ จึงพิสดารอยู่สำหรับโรงพยาบาลนะ

นี่ละหลักใหญ่คือโรงพยาบาลช่วยมากกว่าเพื่อน ที่ว่าช่วยโลกโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่ง ช่วยทั่วประเทศไทยทุกภาคนะ ที่เราช่วยนี่ทุกภาค เป็นแต่ว่ามากกับน้อยต่างกันเท่านั้น นอกจากนั้นก็ช่วยไปเรื่อยๆ ไม่คำนึง ไปที่ไหนเห็นเขาเขียนหนังสือติดตึกติดอะไรไว้ ที่เราผ่านไปก็เห็นตึกหลวงตามหาบัว คือเขาสร้างตึกไว้ตามโรงพยาบาล พอรถเราผ่านไปก็เห็น ตึกหลวงตามหาบัว ลูกศิษย์สละเงินสละทองแทบเป็นแทบตายเขาไม่พูดถึงเลย เขาเอาหน้าหลวงตาบัวขึ้นหน้าเดียวพอ มันน่าโมโหนะไอ้พวกนี้

เครื่องหมายที่ใหญ่หลวงตามที่เราได้คิดดำริไว้เรียบร้อยแล้วนั้น โลกไม่ค่อยคิดกัน พอว่าเราจะช่วยชาติคนต้องคิดถึงด้านวัตถุเป็นอันดับหนึ่งก่อน วัตถุจะออกหน้าออกตาช่วยชาติด้วยเงินด้วยทองวัตถุสิ่งของ แต่เราไม่ไปอย่างนั้น ช่วยชาติ เออ คราวนี้เป็นคราวที่ธรรมะจะได้กระจายออกสู่หัวใจคน เราออกตรงนั้นนะ แล้วก็ออกจริงๆ เวลานี้วิทยุตั้งร้อยกว่าสถานีแล้ว ออกเป็นธรรมไปช่วยโลกออกสู่หัวใจคน มันก็มาเข้าจุดที่เราคิดไว้เงียบๆ คนเดียว

นี่ละช่วยโลก ถ้าช่วยที่หัวใจแล้วกระเทือนไปหมด คือหัวใจรู้เนื้อรู้ตัวแล้วฟื้นตัวเองขึ้น ถ้าใจไม่รู้เนื้อรู้ตัวจม อย่างเมืองไทยเราจะจมเมื่อ ๙ ปี ๑๐ ปีผ่านมานี้ก็เพราะหัวใจมันจม กิเลสเหยียบเอาๆ ทีนี้พอรู้สึกตัวแล้วพลิกใหม่ เอาธรรมเข้าสู่ใจ หนุนขึ้นมาๆ เวลานี้เราก็ได้ผลพอประมาณ เช่นอย่างทองคำตั้ง ๑๑ ตันกว่า ดอลลาร์ ๑๐ ล้านกว่า แล้วเงินไทยทั่วประเทศไทย นอกจากนั้นธรรมะยังกระจายออกสู่หัวใจพี่น้องทั้งหลายทางสถานีต่างๆ เป็นร้อยกว่าสถานี นี่ละฟื้นฟูธรรม ฟื้นฟูที่จิตใจเป็นสำคัญ เอาละที่นี่พอ

(หลวงพ่อสนองจากวัดสังฆทาน กราบนิมนต์องค์หลวงตาเพื่อเทศนาและรับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย ที่ศาลาไทยริมบึง วัดสังฆทาน วันที่ ๑๕ เมษายน บ่ายสองโมง) (หมายเหตุ : ทางวัดสังฆทานเปลี่ยนกำหนดการเป็นวันที่ ๑๗ แทน) เหมาะสม หลวงพ่อสังวาลย์เป็นหลวงพ่อที่เด่นดังมากในคุณธรรมนะ กับเรานี่หลวงพ่อสังวาลย์ท่านเป็นแขนซ้าย เราเป็นแขนขวาในการช่วยชาติคราวนี้ หลวงพ่อสังวาลย์เป็นแขนซ้ายช่วยกัน เราเป็นแขนขวาพานำท่านก้าวเดินตาม ทองคำได้มากขนาดไหน ไม่มีใครสู้หลวงพ่อสังวาลย์ เพราะบริษัทบริวารของท่านได้ถวายทองคำเข้าสู่คลังหลวงเราเป็นจำนวนมากนะ ไม่ใช่น้อยๆ

เราพอใจไป สนองบุญสนองคุณท่าน ไปละ ถ้าเป็นหลวงพ่อสังวาลย์แล้วไม่ค่อยขัดข้องนะเรา ท่านว่าอะไรๆ มานี้เรายอมรับหมด เพราะส่วนใหญ่ลงกัน อย่างปลีกย่อยล้มไปตามหมดเลย หลวงพ่อสังวาลย์กับเราเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกัน เป็นแขนซ้ายแขนขวา ท่านทำประโยชน์ได้มากมายที่สุดนะหลวงพ่อสังวาลย์ ต่อจากนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลานเหลนของท่านมา เช่นท่านสนองเป็นต้น แล้วก็สืบหน่อต่อแขนงในทางความดีงามเรื่อยๆ มาจนกระทั่งทุกวันนี้ นี่ท่านผลิตลูกศิษย์ลูกหาให้เป็นพระดีคนดีได้อีกมากมาย นอกจากองค์ท่านแล้ว เราจึงไปให้วันที่ ๑๕ (๑๗) ไปให้เลย เราพอใจกับท่าน ท่านเอาจริงเอาจังมาก

ให้พร

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก