เทศน์อบรมฆราวาส ... 7 เม.ย. 2550 (บ่าย)
วันที่ 7 เมษายน 2550 เวลา 14:00 น. ความยาว 38.48 นาที
สถานที่ : ณ วัดหนองรังกา
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 7 เม.. 2550 (บ่าย)

ณ วัดหนองรังกา (วัดป่าเสาหงษ์) ต.โคกกรวด อ.เมือง

จ.นครราชสีมา


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก