เอาธรรมช่วยโลกเวลานี้
วันที่ 18 เมษายน 2550 เวลา 8:15 น.
สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส

ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

เอาธรรมช่วยโลกเวลานี้

         สรุปทองคำประเภทน้ำไหลซึมเมษายน ทองคำที่หลอมแล้วได้ ๓๘๗ กิโลครึ่ง เท่ากับ ๓๑ แท่ง แท่งหนึ่ง ๑๒ กิโลครึ่ง ทองคำที่ยังไม่ได้หลอม ๒๗ กิโล ๕๘ บาท ๗๒ สตางค์  รวมทองคำที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมเป็น ๔๑๕ กิโล ๒๕ บาท ๘๓ สตางค์ ถ้ารวมกับ ๓๗ กิโลครึ่งที่มอบแล้วเข้าด้วยกันก็เป็นทองคำ ๔๕๒ กิโล ๕๘ บาท ๗๒ สตางค์ จาก ๑๑ ตัน ที่เราได้เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้ว อันนี้เศษเป็นประเภทน้ำไหลซึมตั้ง ๔๕๒ กิโล กำลังเข้าเรื่อยๆ

         จะพาพี่น้องทั้งหลายขนสมบัติเข้าคลังหลวงของเรา เวลาตายแล้วให้ท่านทั้งหลายได้เป็นที่อาศัยเกาะไปตลอดลูกหลานของเรา สำหรับหลวงตาบัวไม่เอาอะไรแล้ว บอกตรงๆ เลย ปฏิบัติมาเต็มหัวใจไม่มีอะไรบกพร่องแล้วเวลานี้ ตั้งแต่วันออกบวชชีวิตของพระกับธรรมวินัยกลมกลืนกันมาตลอด จนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นที่พอใจ การที่จะเสาะแสวงหาความดีหาอะไรอีก ความพอนี้พออย่างเลิศเลอ ดีเหล่านี้เลิศเลอหรือไม่เลิศเลอ ถ้าดีนี้ไม่เลิศเลอก็สู้ธรรมชาติที่พอแล้วด้วยความเลิศเลอไม่ได้ เอาตรงนั้นซิ

นี่เราได้แล้วด้วยความเลิศเลอทุกอย่าง ไม่บกพร่องอะไรเลย ที่ดีดดิ้นเพื่อพี่น้องทั้งหลายนี้ก็เพื่อลูกหลานไทยของเราจะได้เป็นที่ยึดที่เกาะเท่านั้นเอง เราจึงได้ตะเกียกตะกาย เราไม่เอาอะไรแหละ ทองคำที่ช่วยชาติคราวนี้ได้ตั้ง ๑๑ ตันกับ ๔๕๒ กิโล ของเล่นเมื่อไร ทองคำตั้ง ๑๑ ตันกับ ๔๕๒ กิโล และต่อไปยังจะได้อีกเป็นประเภทน้ำไหลซึม ซึมเรื่อยๆ

สำหรับดอลลาร์คงไม่หวังแหละ เพราะเราเองเป็นผู้กะโครงการทุกอย่าง คือไม่ให้ผิดให้พลาด กะเพื่อชาติไทยของเรา ดอลลาร์ได้เข้าคลังหลวงเพียง ๑๐ ล้าน ๒ แสนดอลล์เท่านั้นแหละ จากนั้นเงินไทยของเราตั้งแต่เราหยุดเทศนาว่าการมาเงินไทยที่จะช่วยชาติร่อยหรอลงไปๆ แต่ผู้จำเป็นมาขอนี้ แหม พิลึกนะ เราจึงไปดึงเอาเงินดอลลาร์ที่จะเข้าคลังหลวงต่อไปไม่ให้เข้า หักมาช่วยเงินไทย เวลานี้ดอลลาร์ช่วยเงินไทยอยู่

ถ้ามีแต่เพียงเงินไทยไม่พอ ต้องเอาดอลลาร์ออกมา แต่ไม่ได้ไปดึงเอามาจากคลังหลวงนะ ที่จะเข้าคลังหลวงไม่ให้เข้า เอาออกมาทางเงินไทยทั้งหมด ช่วยเวลานี้นะ ดอลลาร์ไปทางเงินไทยละช่วยกัน สำหรับทองคำร้อยทั้งร้อยเข้าตลอด ไม่ให้ไปไหนเลย ดอลลาร์นี้ออกละไม่แน่ ค่อยไหลออกช่วยเงินไทย เพราะสิ่งก่อสร้างนี้ แหม เต็มนะ เราอกจะแตก ถ้าธรรมดาแบบโลกๆ แล้วเหมือนว่าอกเราจะแตก คนนั้นทุ่มมาคนนี้ทุ่มมา มาขอทั้งนั้นๆ เวลานี้กี่แห่ง แห่งละ ๙ ล้าน ๑๐ ล้าน ไม่ใช่ธรรมดา แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาให้

เวลานี้ ๓-๔ แห่ง แห่งละ ๑๐ ล้าน ๘ ล้าน ๙ ล้าน กำลังสร้างด้วยเวลานี้ เงินที่ให้นี้เราก็ต้องจ่ายเป็นงวดๆ ไป ถ้าจะยกตูมให้ทีเดียวเงินไม่พอ ต้องจ่ายเป็นงวด หลังนั้นๆๆ จ่ายงวดที่เท่าไร เขาก็มาเป็นงวด งวดละ ๒ แสน ๓ แสน จ่ายไป เอาทางนี้มาๆ ทางนี้มา นี่ละเราจ่ายไปแบบนี้ ให้เป็นเงินก้อนจริงๆ เราไม่พอไม่มี จึงช่วยอย่างนั้นละ ทางอำเภอเพ็ญ ๗ ล้านโรงพยาบาลภูเขียว ๑๐ ล้าน ที่กำลังสร้างอยู่เวลานี้ ที่ว่าการอำเภอคำม่วง ๘ ล้าน นี่ที่นี่แน่นอนแล้ว ที่กำลังขออยู่ก็มีเราต้องพิจารณาเสียก่อน ที่ตกลงให้แล้วคืออำเภอคำม่วง ๘ ล้านให้แล้ว ภูเขียวตึกโรงพยาบาล ๒ ชั้น ๑๐ ล้านให้แล้ว อำเภอเพ็ญ ๗ ล้านตึกโรงพยาบาล นี่ก็ให้แล้ว

เงินของพี่น้องทั้งหลายออกช่วยโลก เราพยายามช่วยที่สุด เราไม่มีสมบัติใดที่จะเป็นที่พึงพอใจ ไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มอีกแล้ว คือธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน เมื่อธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นธรรมที่เลิศเลอ เป็นธรรมธาตุ ไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกนี้ อะไรเข้ามาเพิ่มเลิศเลอหรือไม่เลิศเลอ สู้อันนี้ไม่ได้ มันก็ตกไป อันนี้เข้ามาช่วยเลิศเลอหรือไม่เลิศเลอ ไม่เลิศเลอตกไป อันพอแล้วด้วยความเลิศเลอคงอยู่

นั่นละธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน เป็นอย่างนั้น เราก็เอาธรรมนั้นละมาช่วยโลกเวลานี้ สำหรับเราเราไม่เอาอะไรแล้ว บอกจริงๆ ไม่เอา ถ้าลงว่าไม่เอาไม่เอาจริงๆ พอทุกอย่างแล้ว มีแต่ช่วยโลกไปกับลมหายใจวันหนึ่งๆ เท่านั้นแหละ ดีดดิ้นอยู่เวลานี้ใครจะดีดดิ้นยิ่งกว่าหลวงตาบัว อย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นนี่ละ ดีดดิ้นตลอด แต่แทนที่จะเอามาเป็นของตัวแม้บาทหนึ่งไม่มี เพื่อโลกทั้งนั้นเลย เราอุตส่าห์พยายามที่สุด

จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจ ความเป็นอยู่ปูวาย การใช้สอย การทำมาหาเลี้ยงชีพอย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ให้อยู่ในขอบเขตแห่งความพอดี เราจะมีความสุขอยู่กับความพอดี ถ้าความเลยเถิดเสียทั้งนั้นแหละ เมืองไทยเราจะจมไปปี ๒๕๔๐ ก็เพราะเมืองไทยเราเลยเถิด เป็นข้าศึกของตัวเองทั้งชาติเลย เมืองไทยจนจะจม ฟื้นขึ้นมาใหม่ เวลานี้ค่อยฟื้นฟูขึ้นมาพอสมควร เพราะฉะนั้นให้พยายามต่างคนต่างฟื้นฟูขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างนี้ จะได้มีความแน่นหนามั่นคงต่อไป

ถ้าไม่มีผู้กระตุกไม่ได้นะ จมได้จริงๆ เมืองไทยนี่เรียกว่ามันเข้าด้ายเข้าเข็มที่จะจมอยู่แล้ว ยังฟื้นขึ้นมาได้ เวลานี้พอเป็นเครื่องฟัดเหวี่ยงกันบ้างก็คือทองคำ ได้ตั้ง ๑๑ ตันกับร่วม ๕๐๐ กิโลแล้ว นี่ละหนุนขึ้นมา แล้วดอลลาร์ได้ตั้ง ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่า นี่ก็เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเงินจำนวนเหล่านี้ออก ไม่ได้เข้าคลังหลวงแต่ออกช่วยคนไทยทั้งชาติ เงินจำนวนเหล่านี้ออกทั้งนั้นละ

เราจึงพอใจในการช่วยพี่น้องทั้งหลายสมกับว่าเมตตาจริงๆ ช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตา ไม่ได้มีอะไรเป็นห่วงเจ้าของ ห่วงแต่พี่น้องชาวไทย เพราะฉะนั้นถึงดีดถึงดิ้นเต็มกำลังความสามารถ ก็ได้มาเป็นที่พอใจโดยลำดับ เวลานี้เราก็พอเป็นพอไป แต่อย่าลืมตัวนะ มันจะกลับมาเป็นข้าศึกของตัวเองและชาติของตัวเองอีกโดยไม่รู้สึกตัว ให้ระมัดระวัง เจ็บแล้วให้เข็ดให้หลาบ อย่าหาญใส่ความเจ็บปวดแสบร้อนมันจะฉิบหายได้นะ พากันตั้งอกตั้งใจ

ธรรมพระพุทธเจ้านี้ถูกต้องแม่นยำทุกแง่ทุกมุมแล้วถ้านำมาปฏิบัติพอดี ไม่ว่าครอบครัวหน้าที่การงานทุกอย่าง ถ้าเอาธรรมเข้าไปเป็นผู้ควบคุมรักษาแล้วจะเรียบร้อยดีงามทุกอย่าง ถ้าให้กิเลสเข้าไปแหลกไม่มีเหลือ หมด ยังเหลือแต่เถ้าแต่ถ่าน  กิเลสเข้าตรงไหนแหลกตรงนั้น ถ้าธรรมเข้าตรงไหนประคับประคอง พยุงไว้ตลอด ให้จำเอาไว้นะ ธรรมเป็นเครื่องพยุงโลก กิเลสเป็นเครื่องสังหารโลก มันอยู่ในเราแต่ละคนๆ ให้พยายามเลือกเฟ้นเสียก่อน ความคิดความอ่านจะทำหน้าที่การงานอะไรมีได้มีเสียมากน้อยคุ้มค่ากันหรือไม่ให้ดู พินิจพิจารณาเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยทำ ไม่ค่อยผิดพลาดคนเรา วันนี้มีเท่านั้นละ

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก