เทศน์ค่ำวันที่ 10 เมษายน 2550 เปิดอ่านและรับฟังได้ในหน้าอบรมพระสงฆ์
วันที่ 10 เมษายน 2550
สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เปิดอ่านและรับฟังเสียงได้ในหน้าเทศน์อบรมพระสงฆ์

https://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_search.php


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก