ตั้งสติฟัดกับกิเลส
วันที่ 25 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ตั้งสติฟัดกับกิเลส

ก่อนจังหัน

พระที่ขาดไปไม่มาฉันวันหนึ่งหลายๆ องค์เป็นประจำ ขาดไปวันละหลายๆ องค์อยู่อย่างนี้ ท่านไม่ฉันเป็นเรื่องของท่าน องค์ไหนไม่ฉันไม่ให้มาทำข้อวัตรปฏิบัติส่วนรวม ให้อยู่เป็นเอกเทศ ถ้าองค์ไหนไม่ฉันเรียกว่าวันนั้นเวลานั้นท่านเอาเต็มที่ของท่าน จึงไม่ควรมีงานหยาบๆ อะไรเข้าไปเกี่ยวข้อง ตั้งสติฟัดกับกิเลส นั่นละที่ท่านได้มาเป็นสรณะของพวกเรา ไม่ใช่พระเด้นๆ ด้านๆ โก้ๆ เก๋ๆ นะ เป็นพระผ้าขี้ริ้วห่อทอง สติกับปัญญาติดแนบกับความเพียรตลอดๆ ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปมายังไง นั่นละลูกศิษย์ตถาคต ไม่ใช่ผู้เซ่อๆ ซ่าๆ นะ เป็นผู้คล่องแคล่วทางสติ ปัญญา ศรัทธา ความเพียร ไอ้เซ่อๆ ซ่าๆ ไม่ใช่ลูกศิษย์ตถาคต มันลูกศิษย์เทวทัต เอาผ้าเหลืองคลุมหัวเข้าไป ได้ยศพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นผ้าเหลืองแล้วก็เทวทัตสนุกออกลวดลาย

เดี๋ยวนี้เมืองไทยเรามักเป็น ทั้งวัดเขาวัดเรามันเป็นพระประเภทนั้น พระเป็นศีลเป็นธรรมจริงๆ มุ่งหน้ามุ่งตาปฏิบัตินี้มีน้อยมาก ให้เราคัดเข้ามาหาตัวของเราอีก วันหนึ่งๆ เราเผลอสติให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายจิตใจมากขนาดไหน กับที่ได้สติต่อสู้กับกิเลสวันหนึ่งๆ มีแต่กิเลสขยำเอาๆ ย่นเข้ามาซิย่นเข้ามา เพราะถึงเวลาเด็ดขาดกันมันมีนี่ เมื่อถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วจะไม่มีเผลอ นั่น นี่ละการฝึกฝนอบรม

ตื่นนอนสติปัญญาตื่นพร้อมกันเลย ไม่มีเผลอ นี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติ จากนั้นเป็นมหาสติมหาปัญญา แหลมคมมากทีเดียว ศาสนาใดที่จะสอนให้คนได้รับความละเอียดลออถึงขั้นเลิศเลอเหมือนพุทธศาสนา เราพูดยันเลยว่าไม่มี เราได้พิจารณาได้ดูหมดแล้วศาสนาใดๆ ก็ดี ไม่ได้ประมาทศาสนาใดๆ แต่เราพูดตามหลักความจริงเพราะหาความจริงนี่ พุทธศาสนาหาที่ต้องติไม่ได้เลย พิจารณาไปตรงไหนรู้ตรงไหน พระพุทธเจ้ารู้แล้วๆ ล่วงหน้าไปก่อนหมด เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนจึงไม่มีคำว่าครึว่าล้าสมัย ล้ำยุคล้ำสมัยล้ำหัวกิเลสไปเรื่อยๆ

มันมีแต่พวกกาฝากศาสนาละมาก กาฝากศาสนา กาฝากพระ มีมาก ที่เป็นพระจริงๆ ศาสนาจริงๆ ติดตัวของประชาชนชาวพุทธตลอดถึงพระถึงเณรนี้มีน้อยมาก ให้พากันดูตัวเอง การพูดนี้พูดเพื่อตัวเองทุกคน พูดนี้เพื่อให้เจ้าของผู้ฟังได้ฟังทุกคน น้อมเข้าไปสู่ตัวเอง บกพร่องตรงไหนให้รีบแก้ไขดัดแปลงตัวเอง แล้วดัดแปลงไปทุกวันมันจะสมบูรณ์ ถ้าวันไหนก็มีแต่เลอะๆ เทอะๆ แล้วก็เลวไปหมดเลย ถ้ามีการระมัดระวังตลอดแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ

พุทธศาสนาเลิศสุดยอด ถ้าดูให้ถึงขั้นสุดยอดนิพพานแล้วไม่มีศาสนาใดเสมอ ขอให้ฝึกเถอะน่ะ ถ้าฝึกไปตามนั้นแล้วจะถึงจุดพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นแหละ เอาละให้พร

หลังจังหัน

(ตามที่กรมทหารราบที่ ๑๓ ได้จัดกำลังไปปฏิบัติหน้าที่ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปี ๒๕๔๗ ทางหน่วยได้นำกำลังพลจำนวน ๑,๐๐๐ นายมากราบขอพรจากพระเดชพระคุณในเดือนธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งได้รับเมตตาอย่างสูงยิ่ง จากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาจนหน่วยได้นำกำลังกลับมาจังหวัดอุดร ไม่มีกำลังพลสูญเสียชีวิต เพียงแต่ได้รับบาดเจ็บบ้างเล็กน้อย บัดนี้ได้นำกำลังพลกลับสู่ที่ตั้งปรกติเรียบร้อยทุกนาย ในโอกาสที่ทางหน่วยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงตา วันนี้ได้จัดกำลังฝึกเดินทางไกลและจัดกิจกรรมพัฒนาวัดของหลวงตา ณ โอกาสนี้จึงกราบขอพรและฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงตาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับกระผม)

ลูกหลานมาเยี่ยมวันนี้ก็เป็นมงคลแล้วนะ ทุกคนๆ ให้ไปทำหน้าที่การงานของตน มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อคู่ครอง คือเมียของเรา เมียหัวใจมีเราหัวใจมี ให้เอาหัวใจเขาหัวใจเราหนักเท่ากันบวกกันเข้าเป็นอันเดียวกัน อย่าให้มีความแตกแยกต่างๆ นานา ปันใจไปทางนู้นปันใจไปทางนี้ใช้ไม่ได้นะ ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน ความอบอุ่นใดก็ดีสู้ระหว่างสามีภรรยาตายใจต่อกันไม่ได้ เงินทองข้าวของมีเป็นร้อยๆ ล้านก็ตามเถอะไม่ได้มีค่านะ หัวใจทั้งสองนี้ติดกันปั๊บเข้ามานี้เชื่อถือกันแล้ว ฝากเป็นฝากตายต่อกัน

นี่ละคือก้อนสมบัติอันยิ่งใหญ่ ทำครอบครัวของเราให้ร่มเย็นเป็นสุขคืออันนี้เอง เงินกี่ล้านเท่าภูเขาไม่ได้ทำความสุขนะถ้าอันนี้ผิดเสียอย่างเดียว สามีภรรยาไม่ลงรอยกันแล้ว ไปแบ่งใจทางโน้นแบ่งใจทางนี้ นี่ละทำลายกันอย่างหนัก เงินกองเท่าภูเขาพังหมดไม่มีเหลือ ความสุขพังหมดถ้าลงอันนี้ได้พังแล้ว ถ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตฝากเป็นฝากตายต่อกันแล้ว มีกี่บาทกี่สตางค์กินด้วยกันตายด้วยกันเป็นด้วยกันเป็นสุข พากันเข้าใจแล้วนะ อย่าไปแบ่งสันปันส่วนในสิ่งไม่ดีงามเลย มันเอาไฟมาเผาตัวเอง

โลกมันใหญ่ตรงนี้นะ ไม่ได้ใหญ่ตรงไหน ใหญ่ตรงสามีภรรยา ผู้หญิงผู้ชายสามีภรรยาถือสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วย ให้เห็นอกเห็นใจชั่งน้ำหนักเท่ากัน เท่ากันแล้วก็ไปเสมอกันเลย แล้วเป็นสุข มีมากมีน้อยจะอดจะอิ่มอะไรไม่เป็นไร ขออย่าให้มีสิ่งเหล่านี้มาทำลาย ถ้าสิ่งนี้มีทำลายกองเงินเท่าภูเขาพังหมดไม่มีเหลือ เอาความสุขอันนี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันปฏิบัติต่อกัน แล้วจะมีความสงบสุขร่มเย็น ลูกเต้าหลานเหลนเกิดขึ้นมาดูพ่อดูแม่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันแล้ว ลูกมีความยิ้มแย้มแจ่มใส ไปโรงร่ำโรงเรียนเรียนหนังสือรู้ภาษีภาษา

ถ้าอยู่ในบ้านเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกัน ทะเลาะกันก็เรื่องอันนี้แหละ เรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องสามีภรรยานี้แล้ว ลูกไปโรงเรียนเหม่อมองดูอะไรไม่ได้เรื่องได้ราว เสียไปถึงลูกถึงหลานนะ ให้ระมัดระวัง เราเป็นบุพพาจารย์ เป็นอาจารย์ของเด็ก เป็นอาจารย์ของลูกของเต้าเราสอนก่อนอื่นก่อนใครทั้งหมด ลูกจะต้องดูตัวอย่างของพ่อแม่ เป็นยังไงปฏิบัติต่อกันยังไงบ้าง

ลูกเต้าจะได้คอยรับความสุขความทุกข์ จากกิริยาของพ่อแม่แสดงออกอยู่ตลอดเวลานะ ถ้าพ่อแม่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสซื่อสัตย์สุจริตต่อกันลูกยิ้มแย้มแจ่มใสมีหน้ามีตา ไปโรงร่ำโรงเรียนหน้าเบิกบาน นั่น ถ้าพ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเหล่านี้แล้วลูกนี้เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง หัวอกจะแตก พูดอะไรก็พูดไม่ได้นะเด็ก แต่เหม่อมอง จิตใจมันเลื่อนลอยแล้วเพราะไฟของพ่อของแม่ไปเผาหัวอกเด็ก  เข้าใจ เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านั้น ไม่พูดมากละ จะให้พร

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก