อย่าจืดจางการช่วยชาติ
วันที่ 13 กรกฎาคม. 2544
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

อย่าจืดจางการช่วยชาติ

ที่เราประกาศเอาไว้ว่าเราช่วยชาติคราวนี้ คลังหลวงที่ได้จากบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยนี้อย่างน้อย ๔,๐๐๐ กิโล นี่หมายถึงภาคทั่ว ๆ ไปมารวมกันแล้วให้ได้ ๔,๐๐๐ กิโล เวลานี้มอบเข้าคลังหลวงแล้ว ๒,๕๐๐ กิโล ยังขาดทองคำอยู่อีก ๑,๕๐๐ กิโลถึงจะครบจำนวน ๔,๐๐๐ กิโล ทองคำที่ต่อยอดที่ได้จาก เช่น จากโครงการช่วยชาติ ต่อยอดครั้งที่หนึ่ง ๒๕๐ กิโล (๒๐ แท่ง) รวมทองคำที่มอบเข้าคลังหลวงแล้ว ๒,๗๕๐ กิโล คือ ๒๐ แท่งนี่หมายถึงเอามาต่อยอด เอามาจากโครงการช่วยชาตินะ ถอนออกมาซื้อทองคำ ๒๐ แท่งเป็นน้ำหนัก ๒๕๐ กิโล รวมทองคำที่มอบเข้าคลังหลวงแล้วเวลานี้ได้ ๒,๗๕๐ กิโล ที่ยังไม่ได้มอบและยังไม่ได้หลอม ๑๐ กิโล ๒๒ บาท ๒๖ สตางค์

อันหนึ่งที่ทางกรุงเทพบอกมาเมื่อวานนี้ว่า ได้ซื้อทองคำอีกแล้ว ๒๐ แท่งจากเงินที่โอนไปจากทางนี้ให้ซื้อทองคำทางโน้น เวลานี้ได้ซื้อทองคำไปแล้ว ๒๐ แท่ง ในวงเงิน ๑๐๐ ล้านที่โอนไปจากนี้ นี่กำลังเริ่มจะต่อยอดไปเรื่อย ๆ

(เรือนจำอุดรมารายงานการก่อสร้างห้องส้วมรวม ๕๐ ห้อง เป็นของผู้ต้องหาหญิง ๑๐ ห้อง ของผู้ต้องหาชาย ๔๐ ห้อง อ่างน้ำสำหรับให้ผู้ต้องขังอาบ ๒ อ่าง ถังสำรองน้ำดื่ม ๑ ถัง ห้องส้วมสร้างเสร็จหมดแล้ว ยังเหลือถังบำบัดน้ำเสียและถังสำรองน้ำดื่มยังไม่เสร็จ)

เราสะดุดใจนะว่าอ่างอาบน้ำ ๒ อ่าง มันอ่างแบบไหนน่ะ อ่างแบบสนุกสนานอยู่ในนรกหรือสนุกสนานอยู่ยังไง หรืออ่างอาบน้ำเหมือนอย่างเขาไว้ในโรงรมโรงแรมม่านรูดม่านแรด เราเอาค้อนตีเอาแหลกเลยนะ อ้าว จริง ๆ นะ (เป็นอ่างยาวเหมือนพวกทหารตำรวจน่ะครับ) เออ ว่างั้นเราฟังได้นะ ฟังอันนี้มันสะเทือนไปถึงโน้น ถ้าเป็นอ่างอย่างที่ว่าโน้นเราจะไปทุบเลยเข้าใจไหม เอาละเข้าใจ นี่เท่าไรก็ไม่ทราบนะ เท่าไรก็ช่างเถอะ ก็อยู่ในความพิจารณาว่าให้ในวงเงินอะไร ๆ ได้คำนวณหมด แล้วคงอยู่ในระยะนั้น ๆ เราก็ให้ ก็คงล้านกว่าละมั้ง

ดูซิพี่น้องทั้งหลายดูหลวงตาซิ ไหลทุกด้านทุกทางรอบด้านเลย ช่วยโลกช่วยจริง ๆ เราไม่ได้ช่วยเล่น ๆ เพราะฉะนั้นจึงว่าขออย่าให้มีมลทินอะไร มายกโทษยกกรณ์เรื่องราวอะไรที่ไม่เป็นความจริงแล้วหาเรื่องใส่เรา มันจะเป็นเรื่องเข้าตัวหมดนะ บอกจริง ๆ นะ จะไม่ติดกับเรา แม้เม็ดหินเม็ดทรายจะไม่ติด แม้ที่สุดคำชมเชยก็ไม่ติด อย่าว่าแต่ความติหนิติเตียนนี้เลยว่าจะเอาไฟมาเผาเราให้ร้อน ให้ตกธรรมาสน์ไปอย่างนี้ อย่าหวังว่างั้นเลยพูดตรง ๆ เราช่วยโลกนี้เราช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจ เต็มไปด้วยความเมตตาล้วน ๆ เพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้เลยว่า สมบัติเงินทองที่ผ่านเข้ามานี้เราควบคุมคนเดียวฟังซิ

เราเคยเกี่ยวข้องกับเงินเมื่อไรตั้งแต่บวชมา ไม่เคยนะ เหตุใดจึงต้องจำเป็นถึงได้เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมสมบัติ ตั้งแต่ทองคำ ดอลลาร์ เงินสด อยู่ในเงื้อมมือหรืออยู่ในอำนาจของเราควบคุมทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเราบริสุทธิ์ใจ ภาคภูมิใจในการช่วยโลกด้วยความเมตตาล้วน ๆ ไม่มีอะไรที่จะรั่วไหลแตกซึม เราช่วยขนาดนั้นละ จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายตายใจได้เลยว่า สมบัติที่ผ่านมาหาเราแล้วเราเป็นผู้ควบคุมแต่คนเดียว ไม่ให้ใครทำหน้าที่แทนเลย เราทำหน้าที่เอง สั่งจ่าย ๆ หรือเก็บยังไงจ่ายยังไง เป็นเรื่องของเราสั่งหมดเลย จึงว่าไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึม ออกไปตามที่เรากำหนดกฎเกณฑ์ไว้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วนั้น

ขอมาเรื่อยทางโรงพยาบาลก็ดี เราก็ต้องรอ มันหนักมากนะไม่ไหว ก็อย่างที่เห็นอยู่นี้มันหนักมาก นี้ก็ตามเก็บ ที่อากาศอำนวยก็เครื่องอุปกรณ์ของตึก ๓๐ เตียง เราสร้างตึกให้เรียบร้อยแล้ว ทีนี้ภายในตึกนั้นเรียกว่าเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ พวกโต๊ะพวกเตียงพวกอะไรที่นอนหมอนมุ้งอะไรไม่รู้แหละอยู่ในนั้นหมด เมื่อวานซืนนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวยมาหาเรา เราก็ให้เอาจดหมายรายการต่าง ๆ นี้ไปมอบให้หมออีกทีหนึ่ง ให้หมอพิจารณาดูสมควรยังไง ๆ แล้วเมื่อหมอเห็นสมควรยังไงแล้วเราจะจัดตามนั้น มอบไปแล้วให้ทางนั้นคัดเลือกดูว่าอันใดควรอันใดไม่ควร คืออันจำเป็นไม่จำเป็นหนักเบามากน้อยต่างกัน ก็จะให้เท่าที่จำเป็น ๆ ให้ตามนั้น ๆ เมื่อหมอสั่งมาอย่างนั้นแล้วเราก็จ่ายตามนั้นเลย แล้วสั่งตามนั้นด้วย โห ตามเก็บมันของเล่นหรือ คือต้องเอาใหญ่เสียก่อนเนื่องจากเงินเราไม่พอ

ใหญ่ก็คือเช่นตึก เรียกว่าใหญ่ เครื่องอุปกรณ์ของตึกเรียกว่าลดลงมา แล้วทีนี้จะตามเก็บอันนี้ ตามหลัง ๆ พวกตึกที่สร้างไปแล้วนี้เราก็ตามเก็บละ ตามเก็บที่ว่านี่ เครื่องอุปกรณ์อะไรขาดยังไง ๆ บ้าง มาพิจารณาตามภายหลัง ๆ ไปเรื่อย ๆ จะให้ทีเดียวพร้อม ๆ เลยเงินเราไม่พอ

จึงได้บอกไว้ว่าเราทำงานช่วยโลกคราวนี้สุดชีวิตของเราเหมือนกัน เช่นเดียวกับเราฆ่ากิเลสของเราสุดชีวิต อันนี้ก็สุดชีวิต ทั่วประเทศไทย ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เคยมีคำอ่อนแอท้อแท้ มีแต่เอาให้จริงให้จังทุกอย่าง ยกขึ้นให้ได้ชาติไทยของเรา ถ้าศาสนายกขึ้นไม่ได้แล้วจะไม่มีอะไรยกได้นะ ให้กิเลสยกมีแต่ยกทุ่มลงทะเล ๆ กำลังจะจมเห็นไหม เห็นกันทั่วประเทศไทย นี่ละกิเลสยก ยกทุ่มลง ๆ จม นี้ให้พยายามพี่น้องชาวไทยต่างคนต่างมีจิตมีใจรักศีลรักธรรมรักชาติตัวเอง รักความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง รักความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน มีมากมีน้อยช่วยกันมา ๆ หนุนกันขึ้น ๆ ขึ้นได้ไม่สงสัย ข้อสำคัญขอให้ฟังเสียงครูเสียงอาจารย์เสียงธรรม ธรรมนี้เป็นสำคัญ เฉพาะอย่างยิ่งเรานำธรรมออกมานำพี่น้องทั้งหลายนี้ เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยออกแต่ละแง่ละมุม เราไม่ได้สั่งพรวดพราด ๆ อะไรที่ว่าเอาเลยให้เอาเลย แน่แล้วเอาเลย ๆ อันไหนไม่แน่ไม่ออก ขอให้ฟังเสียงครูเสียงอาจารย์ก็แล้วกัน

นี่เราจะเอาธรรมเอาศาสนาขึ้นช่วยชาติบ้านเมืองของเรา ไม่ใช่เอากิเลสตัณหาอย่างที่ว่านั้นมาช่วย นั่นช่วยให้จม นี่เห็นว่าไม่เป็นท่าแล้วจึงเอาศาสนาเข้ามาช่วย จึงต้องฟังเสียงหัวหน้าเสมอ แล้วจะพาก้าวเดินไปตามนั้นตามนี้ อย่างที่เราบริจาคมากน้อย เอามีมา ใครมีมากมีน้อย อย่าว่าเรามีมากมีน้อย เรื่องชาติไทยของเรานี้เราอยู่ด้วยกันทุกคนในเมืองไทย มากหรือน้อย หนักหรือไม่หนัก แล้วเขี่ยออกจากประเทศไทยไปอยู่เมืองอื่น เขาไล่กลับมาเมืองไทยจะว่าไง ไปอยู่ได้กี่วันก็ต้องมีหนังสือต่างด้าวต่างแดนใช่ไหมล่ะ หมดเวลาเมื่อไรเขาก็ไล่ เราก็ต้องไปต่อเรื่อย ๆ

อย่างที่พวกลูกศิษย์ลูกหามาจากประเทศนอกอินโดนีเซีย เราก็ต้องเซ็นเรื่อย คือมันจะหมดวันเวลาแล้ว เราก็ต้องเซ็นให้ต่อเวลาไปอีก เราต้องเซ็นรับรอง ก็อย่างนี้แหละเห็นไหมล่ะ คนเดียวสองคนมาอยู่นี้ ก็จะต้องถูกเขี่ยเรื่อย เราป้องกันเอาไว้เลย ทีนี้เมืองไทยของเราคนไหนถูกเขี่ยออกไปเมืองนอกนี้ เขาก็จะไล่กลับมาเมืองไทย เป็นเรื่องเล็กน้อยเหรอเมืองไทย นั่นละเราอยู่ด้วยความเป็นไทยของเรา เราเป็นไทยทั้งประเทศเลย เพราะฉะนั้นจึงต้องช่วยเหลือกัน

เวลานี้จะหนุนชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคง อย่าพากันท้อแท้อ่อนแอ อย่าเห็นว่าเงินเป็นของคนนั้นเงินเป็นของคนนี้ แต่อยู่ในเมืองไทยเรา ๆ เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนคนทั่ว ๆ ไปในเมืองไทยเรา ต้องให้ช่วยกันเต็มกำลังความสามารถแล้วจะขึ้นได้ ให้พยายามพยุงกันทุกคน ๆ ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม เสียงครูเสียงอาจารย์ เรานี้ก่อนที่จะนำอะไรออกมาช่วยพี่น้องชาวไทย สั่งอะไรทุกอย่าง เราพิจารณาเต็มกำลัง ๆ แล้วสั่งออก ๆ ทุกอย่างนะ เราไม่ได้ทำพรวดพราด

ทุกคนก็ให้ทราบโดยทั่วหน้ากันนะ เวลานี้เรากำลังช่วยชาติไทยของเรา ใครมีสตางค์สองสตางค์เอาช่วยมา เช่นอย่างบัญชีโครงการช่วยชาตินั่นติดไว้ข้างหลังนั้นดูเอา ทุกคนให้ดูเอา ไม่จืดจางนะ ชาติไทยเราไม่ใช่ชาติจืดจาง การช่วยชาติจะจืดจางไม่ได้นะ ต้องให้ตามกันไป ๆ นี่ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายต่างคนต่างอุ้มชาติของตัวเองนะนี่ อยู่ข้างหลังนั่นน่ะ ธนาคารไหน ๆ ก็บอกไว้แล้ว จะเข้าไปกี่บาทกี่สตางค์เข้าไปเถอะ เข้าไปเท่าไร ๆ ก็เข้าเมืองไทยเราทั้งนั้นไม่ไปไหน ให้พากันเอาใจใส่นะ เวลานี้ดูเหมือนโครงการช่วยชาติรู้สึกว่าบกบางไป นาน ๆ ไปเปิดดูทีหนึ่ง ไปดูสมุดมันเข้ามาแล้วหรือยัง ยังเห็นแต่ศูนย์ ๆ อยู่ยังไงกันนี่ ไม่มีเลขหนึ่งเลขสองติดเลย เห็นตั้งแต่ศูนย์ ๆๆ อยู่นั้น เวลานี้มันมีแต่ศูนย์นะ เดี๋ยวศูนย์ไปศูนย์มามันจะศูนย์ทั้งเมืองไทยเรา ให้ระวังอันนี้นะ ศูนย์นี้ศูนย์ใหญ่โตมากนะ ถ้าศูนย์ในตัวของเราแต่ละคน ๆ เต็มเมืองไทยเราแล้วศูนย์ทั้งเมืองไทยเลย ให้ระวังอันนี้ให้ดีนะ ให้พยายาม

เงินที่เข้ามาโครงการช่วยชาตินี้เห็นไหมกำลังออกมาแล้วนี่ ออกมาช่วยทองคำเรานี้ นี่ออกมา ๒๐ แท่งแล้วเมื่อวานเขาบอกมา เอาเงินมาจากโครงการช่วยชาติ ที่เข้าไปโครงการช่วยชาติก็จะออกมาอย่างนี้ ทั้งแบ่งไปช่วยทางบ้านเมืองทั้งหลายดังที่ว่านี่แหละ ทั้งแบ่งเอาเข้าหาทองคำสู่คลังหลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาติ เราเป็นคนดูเองเงินนี้นะ สมบัติเงินทองนี้เราเป็นคนดูคนรับผิดชอบทั่วทั้งประเทศเลย เงินจำนวนนี้จะออกเป็นประโยชน์แก่ทั้งประเทศ อันไหนจะควรออกก่อนออกหลังมากน้อยเพียงไร เราจะพิจารณาเต็มกำลังของเราแล้วหมุนเข้า ๆ อย่างนี้ละ อย่างที่ว่า ๘๐๖ ล้านนี้เราชี้ไว้แล้วตายตัว อันนี้ลดไม่ได้ นี่มันอาจจะเพิ่มเข้าอีกเมื่อมีรายได้เข้ามาอีก เพราะเราคอยจะตีตะล่อมเข้าไปอยู่เรื่อย ๆ แยกทางโน้นแล้วแยกทางนี้ ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ไปไหนละจะเข้าที่ว่านี่ ออกช่วยชาติบ้านเมืองกระจาย แล้วก็ออกเข้าไปช่วยหัวใจของชาติเราคือคลังหลวงอันเป็นส่วนใหญ่ มีทองคำเป็นหลักประกัน นี่เราก็กำหนดไว้เรียบร้อยทุกอย่าง ๆ แล้ว

จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายให้พากันตั้งอกตั้งใจทุกคนนะ หลวงตาได้ช่วยเต็มกำลัง นี่ก็ยิ่งแก่มาเท่าไรยิ่งห่วงชาติบ้านเมืองมากเข้า ๆ การเทศนาว่าการธรรมดาใครจะเทศน์ได้อย่างนี้ คือเทศน์ทุกวัน ๆ ฟังซิ ออกทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะ ทางวิทยุก็ออกทั่วประเทศไทยแล้ว อุดรเรานี้ก็ ๘ สถานีออกเป็นประจำตามอัธยาศัยของสถานีต่าง ๆ เราไม่ไปรบกวนนะ หากเป็นเรื่องของท่านเหล่านั้นเอง จากนั้นก็เข้ากรุงเทพฯ จากนั้นกระจายออกไปอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศไทย ทางธรรมะก็เป็นประโยชน์แก่ทางด้านจิตใจของพี่น้องชาวไทยเราโดยเฉพาะ ที่ออกเมืองนอกมีเยอะ อันดับต่อไปก็วัตถุเงินทองข้าวของก็หนุนชาติไทยของเรา จิตใจก็หนุนชาติ จิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากนะ ถ้าใจมีกำลังแล้วทุกอย่างเป็นไปได้หมด ถ้าใจเสียเสียอย่างเดียวอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์ เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปอย่างนั้นแหละ

ให้พากันตั้งอกตั้งใจทุกคน ให้ช่วยกันให้หนุนเข้ามา โครงการช่วยชาติเวลานี้เหลือแต่ศูนย์ ๆ แล้วนะ มันเป็นยังไง ศูนย์ในโครงการช่วยชาติกับศูนย์คนทั้งประเทศนี้มันเข้ากันได้นะ เวลาศูนย์มาก ๆ แล้วคนนั้นก็ศูนย์คนนี้ก็ศูนย์ ไม่มีใครช่วยชาติเลยชาติจมได้ศูนย์ได้เลย ตรงนั้นละระวังให้ดีนะ วันนี้พูดเพียงเท่านี้ ไม่พูดอะไรมากนักละพอสมควร วันละเล็กละน้อยไม่พูดมาก

วันนี้ดูว่าตอนบ่ายโมงท่านเจ้าคุณธรรมบัณฑิตที่อยู่วัดโพธิสมภรณ์ จะพาประชาชนญาติโยมพระเณรมามากอยู่นะวันนี้ เฉพาะพระรู้สึกจะมาก เคยพาพระมาทำวัตรคารวะฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป็นประจำมาหลายปีแล้ว ๑๐ กว่าปีแล้วแหละ แล้วก็มีประชาชนมาเต็มไปหมด เคยกำหนดกันว่าตอนบ่ายโมง พูดเสียงก็จะไม่มีนะเดี๋ยวนี้ เสียงแหบเสียงอะไรไปเรื่องหวัดอันนี้ หวัดอะไรไม่รู้ หวัดแทรกเสียงแหบจนจะไม่มีเสียงแล้วเดี๋ยวนี้ เมื่อคืนนี้หวัดเงียบไป มันเป็นหลายวัน ๔ วันติด ๆ กันเมื่อคืนดูเงียบไป

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร

www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก