พุทโธเข้าได้ทุกศาสนา
วันที่ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 14:10 น. ความยาว 30.3 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมคณะแม่ทัพภาค ๒

ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

พุทโธเข้าได้ทุกศาสนา

         การช่วยโลกนี้เรียกว่าโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่ง เราช่วยมากที่สุดเลย เรียกว่าทั่วประเทศไทย ที่ไหนจำเป็นที่ไหนทั้งใกล้ทั้งไกลแยกให้ๆ มากที่สุดคือโรงพยาบาล ที่ว่าช่วยโลกๆ นะ อันดับหนึ่งคือโรงพยาบาลมากที่สุดเลย โรงพยาบาลนี้พิสดาร ทั้งเครื่องมือแพทย์ชนิดต่างๆ กำหนดไม่ได้นะมากต่อมาก จากนั้นก็พวกตึกพวกรถยนต์ ที่คับแคบเราก็ซื้อขยายให้ๆ มากต่อมาก (ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โคราชนี่เสร็จดีแล้วครับ ยังขาดเครื่องมือแพทย์ครับ) อย่างนั้นละคือเราช่วยจริงๆ มีเท่าไรๆ ทุ่มลงๆ เพื่อโลก คือเราไม่เอาอะไรเลย

เราบอกจริงๆ ว่าเราไม่เอา จตุปัจจัยได้มามากน้อยไม่เอาแบตลอด เปิดออกช่วยชาติบ้านเมืองไปหมดเลย สำหรับปัจจัยเข้ามาในวัดนี้จะมาแบบไหนๆ ก็ตาม จะรวมลงในแบบช่วยโลกอย่างเดียว สำหรับวัดเรามีพอเป็นพอไปทุกอย่างเหลือเฟือ ผู้ที่อดอยากขาดแคลนจำเป็นมากที่สุดมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าว่างั้น เอ้า เอาช่วยกัน เพราะฉะนั้นจตุปัจจัยที่ไหนเข้ามาวัดนี้ จึงไม่ให้เก็บเลย ให้ออกหมดเลย แบๆ ปัดออกๆ ด้วยความเมตตา ออกหมดเลยอย่างนั้นมาเป็นประจำ

เรายังพูดถึงครั้งสุดท้ายอีก ไม่ใช่จะแบธรรมดานะ ครั้งสุดท้ายยังเขียนพินัยกรรมไว้อีก คือเวลาเราตายแล้ว ยังไงเราก็เชื่อได้เลยว่าประชาชนจะมามากมาเกี่ยวข้องกับศพของเราทั่วประเทศไทย เราไปทำประโยชน์ทั่วหมดประเทศไทยนี้ เวลาเป็นเวลาตายเข้ามานี้ บรรดาพี่น้องทั้งหลาย ลูกศิษย์ลูกหาก็จะมาจากที่ต่างๆ จะเอาปัจจัยมาถวายในงานศพ นี่เราเขียนพินัยกรรมไว้เลยในงานศพนี้ ศพของเราไม่ให้หรูหราฟู่ฟ่า ให้มีแต่คนตายกับหีบศพติดกันไว้เท่านั้น สร้างหรูๆ หราๆ อย่ามายุ่ง เราว่าอย่างนี้เลย ไม่เกิดประโยชน์เราว่า แม้จตุปัจจัยไทยทานที่เขาถวายมามากน้อย ตั้งกรรมการเก็บรักษาให้หมดเลย เงินทองที่เขามาถวายในงานศพเรานะ แล้วเงินจำนวนนี้เสร็จแล้วจะเอาเข้าไปซื้อทองคำมอบเข้าคลังหลวงทั้งหมดเลย เป็นวาระสุดท้ายของเรา ตัวเราจะเผาด้วยไฟ นี่ก็เขียนพินัยกรรมไว้แล้ว ต้องเป็นไปตามนั้น พอเราตายจะต้องเอาพินัยกรรมมาอ่านป้างๆ ขึ้นมาก็ต้องปฏิบัติตามนั้น

         นี่ทำให้เป็นประโยชน์แก่โลกให้สุดกำลังความสามารถ ในชาตินี้เราก็ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วย สำหรับตัวเองก็เรียกว่าเต็มที่เลยทำประโยชน์ให้ตัวเอง ตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติว่าอย่างนั้นเถอะ เรียนหนังสือก็เรียนเพื่อแนวทาง เข็มทิศทางเดิน พอได้จากนั้นแล้วก็เข้าหาโรงงานใหญ่คือหลวงปู่มั่นเรา นั่นละโรงงานใหญ่ พอเข้าหาท่านก็ชี้แจงเหตุผลกลไกให้ทราบทุกแง่ทุกมุมตามเจตนาของเรา ที่มุ่งความพ้นทุกข์ว่างั้นเลย บอกว่าชาตินี้จะไม่กลับมาเกิดอีก ยังไงก็ตามกิเลสเต็มหัวใจ แต่ธรรมก็เต็มหัวใจเหมือนกัน จะฟัดกิเลสให้ขาด เราบอกอย่างนั้นเลย หาสถานที่ที่ช่วยเหลือเราก็คือพ่อแม่ครูจารย์มั่น พอไปท่านก็เปรี้ยงออกมาเลย ฟังถึงใจแล้ว ทีนี้ก็ฟัดกันเลยเต็มเหนี่ยว

         พูดเปิดเผยให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายฟัง ในการสร้างความดีได้มากน้อยเพียงไร เขาก็พูดเรื่องผลความดีได้ ตั้งแต่ความชั่วช้าลามกอะไร ใครทำชั่วช้าเสียหายอยู่ที่ไหน เขายังนำมาพูดกันได้ ไม่เห็นอายกัน ทีนี้เราสร้างความดี นำความดีมาพูดเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจต่อกัน ทำไมจะพูดไม่ได้ นั่นละตรงนี้ละตรงจะพูดได้ เข้าใจไหม เราก็เอาตรงนี้เลย ฟัดสุดเหวี่ยง เอาจริงด้วยนะ หลวงตาเป็นนิสัยอย่างนี้ด้วยจริงจังทุกอย่าง ถ้าลงได้ว่าอะไรแล้วขาดสะบั้นๆ เลย จะเอากิเลสให้ขาดสะบั้นในชาตินี้ จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกทั้งๆ กิเลสเต็มหัวใจที่พาให้เกิด แต่ธรรมนั้นแหละที่ได้เรียนมานี้ จะเอาไปฟัดกับกิเลส

เอาสุดเหวี่ยง ๙ ปี เอาเต็มเหนี่ยวจริงๆ พอสมมักสมหมายแล้ว จากนั้นมาก็เริ่มช่วยโลก ช่วยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ จึงว่าไม่เอาอะไรละที่นี่ พอหมด เสาะแสวงหาธรรม พอ ส่วนโลกไม่พอ มีมากเท่าไร เอาให้ตายด้วยความมีมาก เหมือนกับว่าเราไสเชื้อเข้าไฟ ไสเข้าไปเท่าไรให้ไฟดับเพราะเชื้อไม่มีทาง มีแต่แสดงเปลวจรดเมฆ ส่วนธรรมนี่เป็นน้ำดับไฟ น้ำดับไฟๆ คือกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟมายังไง ก็น้ำสาดลงๆ จนกระทั่งเป็นที่พอใจ หมด หายสงสัยในโลกอันนี้ ปล่อยวางโดยสิ้นเชิง มีเหลือแต่ความเมตตาที่ครอบโลกธาตุ

อันนี้ละที่ได้ทำประโยชน์ให้โลกมากมาย เพราะอำนาจแห่งความเมตตา มีเท่าไรๆ ความเมตตาจะปัดออกเลย ปัดออกๆๆ หมดเลย ที่จะมาเก็บไว้เพื่อส่วนตัวส่วนอะไรไม่มีเลย แม้แต่วัดนี้ก็ไม่ให้มี มีอะไรๆ กวาดออกเหมือนกันหมดเลย เราไม่ตายพระเณรไม่ตายบอกอย่างนั้นเลย เราไม่อด พระเณรไม่อด เราไม่ตาย พระเณรไม่ตาย เราดูพระดูเณรตลอดทั่วถึงอยู่แล้วเป็นไรไป ผู้ที่เขาทุกข์ยากลำบากทุกหย่อมหญ้ามีเท่าไร เอ้า เอาออก เพราะฉะนั้นมีเท่าไรจึงไม่มีเหลือ ออกหมดเลย อย่างนี้แหละช่วยโลกเรื่อยมา (ที่ผ่านมานี้โรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมครับ) ใช่ๆ โรงพยาบาลนี้เป็นอันดับหนึ่งที่ช่วยมาก มากที่สุดคือโรงพยาบาล เรียกว่าทั่วประเทศทุกภาคเลย โรงพยาบาลไม่ว่าใกล้ว่าไกลที่ไหนจำเป็นมากน้อยเพียงไร เอ้าช่วยๆ ตลอดหมดทุกภาคเลย โรงพยาบาลจึงมากที่สุดที่ช่วย เอาให้เต็มเหนี่ยวเลย

เราคิดเห็นพวกคนเจ็บคนไข้ได้ป่วยวิ่งเข้าไปหาหมอนี้ ดูหน้าไหนหน้าซีดๆ ลมหายใจอยู่กับหมอ คนไข้ก็อยู่กับหมอ ลมหายใจของญาติคนไข้เข้าไปก็อยู่กับหมอ นั่นละสำคัญตรงนั้น ความเสียใจมากที่สุด สมบัติเงินทองข้าวของมีมากน้อย ไม่มีความหมาย ความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มันเหยียบแหลกหมด ให้หน้าซีดไปหมดเลย เพราะฉะนั้นที่จะฟื้นกันได้ก็เพราะหยูกเพราะยา เอ้า ช่วย เป็นอย่างนั้นแหละ มีเท่าไรจึงได้ช่วยเต็มเหนี่ยวเลย ช่วยเต็มกำลังความสามารถของเรา

         ทางโรงพยาบาลอำเภอภูเขียว ดูเหมือน ๑๑ ล้านนะ เพิ่งเสร็จมา ๒-๓ วันนี้ นี่ละอันนี้สร้างตึกให้เลย ๒ ชั้นแล้วสร้างที่ไหนอีก เออๆ แวงน้อย แวงน้อยก็ ๑๑-๑๒ ล้านกำลังสร้างเวลานี้ ทางภูเขียวเพิ่งเสร็จไปเขามาบอกเมื่อวานเรียบร้อยแล้ว ๑๑ ล้านกว่า สร้างตึกให้โรงพยาบาล อย่างนี้แหละสร้างทั่วไปหมดเลย (ที่ภูเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ) เออ ภูเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้ว แวงน้อยกำลังขึ้น ราคาดูจะพอๆ กัน ประมาณ ๑๑ ล้านหรือ ๑๒ ล้านนี่ละ กำลังสร้างอยู่ จตุปัจจัยใครให้มาเท่าไร ทุ่มลงๆ ตามที่เราเห็นว่าจำเป็น แล้วออกๆ ช่วยเลยอย่างนี้ละ

เราได้ช่วยโลกเต็มหัวใจเราแล้วเราพอใจ หายห่วง แปลกอยู่นะเราได้ทำเต็มกำลังความสามารถในการช่วยโลกแล้วเราเบาของเราลงโดยลำดับ เบา หายห่วง ไม่อย่างนั้นมันเป็นห่วงเป็นใยสงสาร มีเท่าไรทุ่มลงๆ เลย พอใจอย่างนั้นละ

         เป็นพระชาตินี้เรียกว่าได้ทำประโยชน์ให้แก่โลกเต็มกำลังความสามารถ เต็มจริงๆ ตั้งแต่เริ่มแรกออกช่วยชาติบ้านเมือง ที่เด่นที่สุดก็คือตั้งแต่ ๒๕๔๐ ที่บ้านเมืองเรากำลังจะล่มจะจม แต่ก่อนเราก็ไม่เคยสนใจกับบ้านกับเมือง เราก็ทำหน้าที่ทางอรรถทางธรรมไปเรื่อยๆ ทีนี้บ้านเมือง เราก็อยู่ในท่ามกลางของเมืองไทย ก็ลูกของคนไทยจะว่าไง เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ไปที่ไหนมองดูแล้ว อ้าว มันยังไงกันนี่ นั่นละเริ่มละ จากนั้นก็ประกาศเอ้าจะช่วย เมืองไทยเราจะล่มจะจม ใครไปทำให้ล่มให้จม เอาตรงนี้ก่อนแหละ ใครเป็นตัวเหตุ เมืองไทยเราจะล่มจะจมเวลานี้

ประเทศไหนเมืองใดเมืองใหญ่เมืองโต ใครมาปล้นมาจี้มาทำลายเมืองไทยเราให้ล่มให้จม มองดูแล้วมันมีแต่คนไทยนี่น่ะเราว่า เอ้าทีนี้คนไทยฟื้นตัว บอกให้ฟื้นตัว พลิกตัวอย่าเป็นโจรเป็นมารสังหารชาติของตนเอง ให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อชาติของตน เอ้าทีนี้จะนำก็ซัดกันเลย เรื่อย ทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้จักประมาณการอยู่การกินการใช้การสอย อย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม สมบัติเงินทองได้มากน้อย เราก็ทุ่มๆ เข้าสู่คลังหลวงๆ ดูว่าทองคำได้ตั้ง ๑๑,๕๗๕ กิโลกรัม สำหรับทองคำที่เราได้เข้าคลังหลวงคราวนี้ ๑๑,๕๗๕ กิโล ทองคำทั้งหมดเข้าๆ

วัดนี้ทำอะไรบริสุทธิ์สุดส่วนนะ ไม่มีที่ได้รั่วไหลแตกซึมไปไหนเลย หลวงตาเป็นผู้บงการ ใครมาเกี่ยวข้องกับเราต้องเป็นหัวใจเดียวกับเรา บริสุทธิ์สุดส่วนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นสมบัติเงินทองข้าวของตกมาทางไหนจึงเข้าหมดเลย ด้วยเหตุนี้ทองคำเราจึงได้มาก ตั้ง ๑๑,๕๗๕ กิโล ไม่ใช่น้อยๆ นะ ทองคำเข้าแล้วเวลานี้ ส่วนดอลลาร์ไม่ได้มาก ได้ ๑๐ ล้านสองแสนกว่า ดอลลาร์เข้าคลังหลวง เพราะเงินดอลลาร์เป็นความจำเป็นเกี่ยวโยงกันอยู่กับเงินไทย ทีนี้เงินไทยนี่เป็นเงินช่วยโลก สร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้ ต้องเอาเงินไทยๆ ทีนี้เงินไทยไม่พอก็เลยไปกวนเอาเงินดอลลาร์ ดอลลาร์เลยไม่ได้เข้าคลังหลวง ถูกเงินไทยลากมาช่วยกัน เดี๋ยวนี้เงินดอลลาร์กับเงินไทยไปด้วยกัน ออกอย่างนี้ละ

เราช่วยโลกช่วยอย่างนี้ละ ก็รู้สึกว่าพอใจในเราเอง เพราะการพาพี่น้องทั้งหลายดำเนิน เราบริสุทธิ์สุดส่วน ไม่มีมัวหมองภายในจิตใจเลยว่า แม้บาทนึงสตางค์นึงที่เราจะได้หยิบเอามาเป็นความมลทินต่อใจของเราไม่มีเลย ใครที่เกี่ยวข้องกับเราแบบเดียวกันหมด การทำก็ทำด้วยความเมตตาจริงๆ เพราะฉะนั้นเราถึงอบอุ่น พอใจ ได้ช่วยมากช่วยน้อยก็พอใจ ช่วยเรื่อยมา นี่ก็จะช่วยเรื่อยไปจนกระทั่งวันตายนั่นแหละ ถ้าไม่ตายก็จะได้ช่วยอยู่อย่างนี้ คนนั้นมาขอนั้น คนนี้มาขอนี้ เมื่อเช้านี้ก็ขออะไร ฟาดรถยนต์ตั้งคันนะ (รถยนต์ครับ) เป็นอย่างนั้นละ เมื่อเช้านี้ก็รถยนต์ตั้งคันเป็นล้านขึ้นไป (๑,๑๒๐,๐๐๐ บาทครับ) เมื่อเช้านี้เอาไปแล้ว ทางทหารเรือที่จันท์ ยกให้ทางทหารเรือที่จันท์ เป็นอย่างนั้นละ

         ดีแล้วบรรดาลูกหลานทั้งหลายมาเยี่ยม เหล่านี้มีแต่ลูกหลานทั้งนั้นแหละ นี่บวชได้ ๗๓ ปีนี้ นี่ยังไม่เกิดเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าลูกหลานละซิ วันนี้ลูกหลานมาเยี่ยมนับว่าเป็นมงคล สอนธรรมให้เป็นคติเครื่องเตือนใจ อย่าลืมอรรถลืมธรรมนะ ธรรมเป็นของสำคัญ เป็นธรรมชาติที่ชุ่มเย็นมากทีเดียว ไม่มีอะไรเหนือธรรม สมบัติเงินทองข้าวของยศถาบรรดาศักดิ์จะสูงขนาดไหน ธรรมต้องครอบเอาไว้ ไม่เช่นนั้นหาความเย็นไม่ได้ ถ้ามีธรรมครอบอยู่แล้วเย็นหมด ไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อย เป็นผู้ใหญ่เท่าไรมีอรรถมีธรรม ผู้น้อยยิ่งมีความเคารพยำเกรงกราบไหว้บูชา เพราะผู้ใหญ่มีความเมตตาสงสารด้วยความเป็นอรรถเป็นธรรม ผู้น้อยเห็นผู้ใหญ่มันก็เคารพนับถือ

นี่ละเรื่องธรรม ไปอยู่ที่ไหนรักกันสนิทกันได้เลยนะความมีธรรม ถ้ามีแต่โลกล้วนๆ อย่างที่เป็นอยู่นั่นละ พระของเรานี้มันเป็น โมโหให้พระเรานะ มันเป็นบ้ายศบ้าลาภ คว้านั้นคว้านี้ ก็ถูกอันนี้ละ (ปาก) ฟาดเอา คนอื่นไม่กล้านะ อันนี้เอาแท้ๆ ไม่รอใคร ถ้าขัดต่อธรรมแล้วยังไง นี้(ปาก) ออก ไม่มีคำว่ากลัวไม่มีคำว่ากล้ากับใคร ธรรมเหนือความกลัวความกล้าไปหมดแล้ว ออกผางเลยเทียว มีผู้นี้แหละคอยตีเอาไว้ ตีปากเอาไว้ มันโลภมาก พูดถึงเรื่องพระของเรา มันไม่น่านี่นะพระเรา

บวชมา ใครจะเป็นนักเสียสละยิ่งกว่าพระ บวชท่านก็สอนไว้แล้วเป็นนักเสียสละ ทำไมจึงกลายมาเป็นนักกอบนักโกย นักรีดนักไถเป็นบ้ายิ่งกว่าฆราวาสบ้านเมืองเขาไป มันเลวที่สุด นี่ใส่ละนะเปรี้ยงๆ เลย ว่าอะไรเราก็ว่าไม่ได้ เอ้าเอาว่ามา เราก็บอกให้ยกโคตรมาเลย จะมาฆ่าเรา เขาจะจ้างคนมาฆ่งมาฆ่า เอ้าเอาให้ยกโคตรมา ยกโคตรมาเลยเราก็มีโคตรเหมือนกัน แน่ะ ว่างั้นก็พูดสบายไปเลย ทางโน้นมีโคตรทางนี้ก็มีโคตรเอ้ายกมา ก็เราพูดเป็นธรรม ไม่กล้า แน่ะเห็นไหมล่ะ นี่ก็ค่อยสงบไป อันนี้ละน้ำดับไฟ ตีลงไปๆ เคียดแค้นให้ขนาดไหนก็สู้ธรรมไม่ได้ เพราะนี้เป็นธรรมใช่ไหม พูดออกมานี้ก็เคียดกันเฉยๆ จะมาคัดค้านต้านทานทำอะไรเราไม่ได้เพราะเป็นธรรม มันก็ยอมๆ ยอมเคียด แต่กิเลสมันไม่ยอมมันหมอบ มันก็หมอบแบบกิเลส ธรรมก็สง่าอยู่อย่างนั้นจะว่าไง เขาว่าเราแพ้เราไม่ได้แพ้ เรื่องธรรมเหนือโลกอยู่แล้ว ไปอย่างนั้นนะ

เอ้อ ดีแล้ววันนี้ลูกหลานมาเยี่ยม ไปอย่าลืมพุทโธนะ ไปไหน เราเป็นลูกชาวพุทธ ชาวไหนก็ตามพุทโธเป็นเลิศ ศูนย์กลางของสัตว์โลก ไม่ว่าใครจะถือศาสนาใดๆ พุทโธนี้คือองค์ธรรมทั้งแท่งที่โลกปรารถนา ศาสนาใดก็ไม่เหนือคำว่าธรรม ถือธรรมเป็นใหญ่ด้วยกันทั้งหมด พุทโธนี่เข้าเป็นอันเดียวกันกับธรรม ใครจะถือศาสนาใดก็ตาม คำว่าพุทโธนี้คำเดียว เป็นธรรมหมดเข้าได้ทุกศาสนา

ให้พากันระลึกถึงเสมอ เอาละวันนี้จะให้พรย่อๆ

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก