เอาศีลเอาธรรมมาอวดกันซิ
วันที่ 6 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

เอาศีลเอาธรรมมาอวดกันซิ

ก่อนจังหัน

วันนี้ดูบรรดาประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดกับวาหนาหูหนาตาพอประมาณ ถ้าเป็นอย่างนี้บ้านเมืองก็จะมีความสงบร่มเย็น จะไม่ดีดไม่ดิ้นเป็นบ้ากันทั้งประเทศ สำหรับเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธ ให้มีกฎมีระเบียบเรียบร้อยเป็นเครื่องประดับตน พุทธศาสนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไร ประดับประดาให้สวยงามตั้งแต่ข้างนอก ตั้งแต่หน้าที่การงานเข้าไปถึงจิตใจ การงานก็มีกฎมีระเบียบเรียบร้อย ภายในใจก็รักษาความดีงามไว้สำหรับตน เวลาแสดงออกจากใจที่มีธรรมอยู่ภายในแล้วย่อมสวยงาม

ถ้ามีแต่กิเลสตัณหามันเหมือนลิงเหมือนค่าง มองดูตัวไหนก็ลิงๆ  ยกขบวนกันใส่รถไฟมาก็ลิงทั้งนั้น เอาใส่อะไรมาก็มีแต่ลิงๆ เพราะไม่มีขนบประเพณีอันดีงาม หมายความชัดๆ ก็ว่าไม่มีธรรม ถ้ามีธรรมเป็นเครื่องประดับอยู่ภายในจิตใจแล้ว กิริยาอาการแสดงออกจะน่าดูน่าชม เรื่องราวทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นง่ายๆ ถ้าเรื่องกิเลสเข้าไปตรงไหนแล้วมันจะก่อฟืนก่อไฟไปพร้อมๆ กัน แล้วเผากันไปเรื่อยๆ เรื่องราวจึงไม่มีที่ยุติ ถ้าลงธรรมมีอยู่ภายในใจ อยู่ที่ไหนเป็นน้ำดับไฟ เรื่องราวเกิดภายในใจก็ระงับกันด้วยอรรถด้วยธรรม ภายนอกก็ระงับกันด้วยอรรถด้วยธรรมก็ดี

         เราอยากให้พี่น้องทั้งหลาย หันหน้าเข้าสู่อรรถธรรมของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นธรรมที่เลิศเลอ ไม่มีแล้วในโลกนี้ หาไม่ได้ อยากให้พี่น้องทั้งหลายหันหน้าเข้าสู่ศีลสู่ธรรม หันหน้าเข้าวัดไม่วัดเราไม่ว่าแหละ เอาเข้าสู่ศีลสู่ธรรม อยู่ในบ้านก็เป็นศีลเป็นธรรม อยู่กับลูกกับเต้าก็เป็นศีลเป็นธรรม ผัวกับเมียอยู่ด้วยกันก็เป็นศีลเป็นธรรม ออกสมาคมใดก็เป็นศีลเป็นธรรม แล้วสวยงามไปตามๆ กัน ถ้าไม่มีกฎมีระเบียบอะไรแล้ว ดูไม่ได้นะ เหมือนดังที่พูดตะกี้นี้ว่า เอาลิงบรรทุกรถไฟมาเททิ้งลงในที่นี่ มันก็จะเป็นลิงหมดทั้งขบวนรถไฟ หาคนเป็นคนไม่มี นั่นคือคนไม่มีกฎมีระเบียบ ปฏิบัติตัวเหมือนลิง ดูแล้วเป็นยังไง ดูลิงดูได้ไหมล่ะ เราเคยเห็นอยู่ตลอดนี่ เกิดมาก็เห็นลิง ลิงกับคนต่างกันยังไง เรายังจะหลวมตัวลงไปเป็นลิง แล้วอะไรอีกในโลกนี้มันจะมีของน่าดูบ้าง

         การเป็นอยู่พูวายใช้สอย อย่าพากันดีดดิ้น ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเกินเนื้อเกินตัว เมืองไทยเรานี้เป็นเมืองที่ปู่ย่าตายายนำมาด้วยความสงบร่มเย็นตลอดมา เวลานี้ลูกหลานเกิดขึ้นมามันแซงพ่อแซงแม่แซงปู่ย่าตายาย เห็นเขามีอะไรก็อยากมีๆ เลยเป็นบ้ากันไปหมด กฎระเบียบอันดีงามของชาติไทยเรา ของปู่ย่าตายายที่เคยพามีมาดั้งเดิมเลยจะไม่มีเหลือ เพราะความดีดความดิ้นของกิเลสตัณหา มันพาดีดพาดิ้น ให้พากันจำเอา

         ทุกสิ่งทุกอย่างมีมาไว้ที่จะให้เป็นความสุข ก็สำหรับผู้ที่รู้จักประมาณเท่านั้น ผู้ไม่รู้จักประมาณ มีเท่าไรมากน้อยเพียงไรเป็นไฟเผาตัวเองโดยลำดับ ความดีงามมีความสุขความเจริญ อยู่กับหัวใจที่มีประมาณนะ ใจเป็นผู้รักษาทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่าง ตลอดถึงการแต่งเนื้อแต่งตัว เมืองไทยเรานี่มันพิสดารเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัว ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีมาเรื่อยๆ ข้าราชการมีตำแหน่งประจำๆ สำหรับปกครองบ้านเมือง แต่ไอ้เรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวเหล่านี้ นายกฯ มันตายแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้นะ มันทำไมไม่ดู หรือนายกก็เป็นนายกลิง กินไม่พอได้ไม่พอ ปล่อยเข้าถาน จับหางดึงมันไม่ยอมออก ถ้ามันไม่อิ่ม

มันไม่อิ่มละกิเลสตัณหา เหมือนปล่อยหมาเข้าถาน ทีนี้อะไรก็ไม่มีกฎมีระเบียบ บ้านอื่นเมืองอื่นเขามีนะ ไปทางเมืองไหนๆ เขามีกลุ่มๆ กลุ่มนั้นการแต่งเนื้อแต่งตัวมีกฎมีระเบียบ น่าดูสวยงาม แต่มากลุ่มเมืองไทยนี้ กลายเป็นเมืองกลุ่มลิงไปหมด เลอะเทอะไปหมด ดูไม่ได้เพราะความลืมเนื้อลืมตัว ไม่มีขอบเขต ไม่มีหลักเกณฑ์ เลยไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังของตัว มันเลอะเทอะมาก อย่าพากันลืมเนื้อลืมตัวเกินไป ยับยั้งตนเองบ้าง คนเราจะมีความสงบสุขร่มเย็นอยู่ที่ใจมีธรรม ถ้าใจไม่มีธรรมนี่ ใจเตลิดเปิดเปิงแหวกแนวใช้ไม่ได้นะ ให้พากันจำเอาลูกๆ หลานๆ

นี่หลวงตาบัวก็จวนจะตายแล้ว ท่านทั้งหลายยังไม่รู้อีกหรือ อายุ ๙๕ กำลัง การทำประโยชน์ให้โลกนี้เราก็สุดกำลังแล้ว คือไม่มีอะไรติดวัดติดวาเลย มีเท่าไรออกหมด เรียกว่าช่วยโลกจริงๆ ไม่ว่าวัตถุตลอดถึงธรรม ธรรมนี้ก็ออกทั่วประเทศไทย ก็ธรรมออกจากหลวงตาบัวนี้แหละ ออกทางวิทยุไม่ทราบกี่ร้อยแห่ง มีอะไรพูดไม่ถูกมันมากต่อมาก ธรรมก็ดี การเทศน์สอนธรรมก็เราอยากพูดว่า ไม่มีองค์ใดที่จะเทศน์มากยิ่งกว่าหลวงตาบัว ไม่ใช่คุย เราเอาความจริงมาพูด ตั้งแต่เริ่มช่วยชาติมานี้ ไม่ว่าจังหวัดไหนๆ ภาคใดๆ ไปเทศน์หมด แต่ละจังหวัด ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไปเทศน์ จนกระทั่งบัดนี้ เราทำประโยชน์ขนาดนั้นละ

         สำหรับเราๆ ไม่เอาอะไร นี่เห็นไหมท่านทั้งหลาย หาธรรมพอ หาด้วยอำนาจของกิเลสไม่พอ หาด้วยอำนาจแห่งธรรมพอ หาด้วยอำนาจกิเลส ได้เท่าไรมากเท่าไรยิ่งเพิ่มพูนเหมือนไสเชื้อไฟเข้าสู่ไฟ แสดงเปลวจรดเมฆๆ นั่นละกิเลสพาเดิน เดินเอาไฟเผาโลก ไม่มีเมืองพอ ถ้าธรรมแล้วเป็นน้ำดับไฟๆ มันเป็นยังไง สงบเย็นๆ นี่เรียกว่าธรรม ให้มีธรรมบ้างนะ ให้มีกฎมีเกณฑ์

อะไรก็อย่ามาอวดกัน มันไม่น่าจะอวดละมนุษย์เรานี่น่ะ ให้เอาศีลเอาธรรมมาอวดกันซิ ดูกิริยาท่าทางน่าดูน่าชม นั่นละผู้มีศีลมีธรรม ถ้ามีตั้งแต่กิเลสตัณหาแล้ว มองดูกันเหมือนหมาเดือนเก้าเดือนสิบสอง กระดิกใส่กันดิ๊กๆ ภาษาภาคอีสานเขาว่า หีเคียว ควยเคียว คะนองไม่สงบ กิเลสเป็นอย่างงั้น อย่านำมาใช้ในเมืองไทยเรา ซึ่งเป็นเมืองพุทธ ให้มีกฎมีเกณฑ์บ้าง เห็นกันแล้วเอาตั้งแต่ขี้หมูขี้หมามาอวดกัน มารยาทอันดีงามไม่เอามาอวด เพราะไม่สนใจ จิตใจมันต่ำ สิ่งใดต่ำๆ ละจิตชอบมาก ถ้าสิ่งใดสูงมันไม่ชอบ

         ทำให้ดีนะทุกคนๆ ลูกหลานมาวัดมาวา มาทำบุญให้ทานก็ยอมรับเป็นบุญเป็นกุศล มาอบรมศีลธรรมเข้าสู่ใจ นั่นเป็นอานิสงส์หรือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นความดีอันยิ่งใหญ่ อยู่ที่การอบรมศึกษาได้ยินจากครูอาจารย์ แล้วไปปฏิบัติตนให้เป็นคนดี อันนี้มีผลมาก ให้พากันจำเอา เอาละวันนี้  ให้พร

หลังจังหัน

หลวงปู่ตื้อท่านอยู่บ้านข่า แต่ก่อนท่านไปอยู่ทางเชียงใหม่ ภาคเหนือ ไปอยู่นานกว่าเพื่อนภาคเหนือ ข้ามไปถึงพะม่งพม่าที่ไหนละหลวงปู่ตื้อ เวลาท่านมรณภาพไปแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุสวยงามมาก เราได้ไปดูแล้วพระธาตุที่วัดของท่าน พอถวายเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปทีหลัง ว่าอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุ ไปดูสวยงามมาก ท่านเป็นนิสัยตรงไปตรงมา เป็นธรรมล้วนๆ ไปเลยไม่ได้แบ่งให้โลกนะ คือเป็นนิสัยธรรมไปเรื่อยๆ จิตของท่านก็เป็นธรรมแล้ว เวลาท่านแสดงออกนี้จะเป็นธรรม ธรรมคือตรงไปตรงมาๆ เรียกว่าธรรม ส่วนโลกก็มีพลิกนั้นพลิกนี้บ้างสำหรับโลก ส่วนหลวงปู่ตื้อนี้ไม่มี มีแต่ธรรมล้วนๆ เรื่อยเลย

แต่กับเราถูกกันดีนะล่ะ ท่านไปประกาศลั่นอยู่ที่วัดอโศการาม พระมากๆ คนมากๆ เวลาท่านจะพูด ท่านมหาบัวเป็นพระอรหันต์ ขึ้นเลย ไม่มีปี่มีขลุ่ยนะ ขึ้นเลย ปึ๋งเลย เฉยไปเลย ท่านว่างั้นนะ ท่านพูดอย่างตรงไปตรงมา อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุสวยงามมาก ท่านเป็นธรรมล้วนๆ ท่านไม่แบ่งให้โลก ท่านตรงไปตรงมาเลย เป็นธรรมล้วนๆ ไปเลย แบ่งโลกคือแยกออกเป็นทางสมมุตินิยมกันยังไงๆ แยก ส่วนธรรมเป็นธรรม ส่วนแยกเป็นสมมุติก็แยกไปๆ ถ้าแยกไปๆ ต่ำสุดก็คือจนกระทั่งเป็นเสี่ยวหมา เข้าใจไหม พระวัดนี้กับหมาถูกกันมาก เป็นเสี่ยวหมาทั้งวัดไปเลย นับแต่หลวงตาบัวลงไป

หมาเราก็น่ารักทุกตัวเสียด้วย ข้างนอกกำแพงก็เต็ม นอกกำแพงหมาเต็มเลยพระท่านเลี้ยงไว้ ในกำแพงก็เยอะ ในนี้ดูเหมือน ๘ ตัว ๙ ตัว รวมแล้ว ๒๐ ตัว เอ้อ สมควร มันจะยกฐานะขึ้นเป็นวัดหมาได้แล้วเราก็ว่างั้น พระรักหมา ไปไหนหมารุมอยู่ข้างนอก ลองคนแปลกหน้าไปดูซิน่ะ มันรุมใส่เลยนะ เห่า ทั้งวิ่งทั้งเห่ามา พอมาเห็นหางกระดิกๆ ไปตามเขา พอรู้ว่าเจ้าของ อยู่ทางนอกกำแพง เราก็เล่นกับหมาดี มีแต่น่ารักทั้งนั้น เราไปผิดปรกติซิไปกลางคืน เขาอยู่ในกรง โอ๋ย เห่าอึกทึกเลยนะ ถ้าธรรมดาเขารู้นี้ไม่เป็นไร ถ้าเลียบๆ ไป ผิดปรกติแล้วเอาละ เสียงลั่นไปเลย เอ้อ เข้าท่าเว้ย

(เกี่ยวกับ พ.ร.บ.เงินตรา ครับ เขามีข้อสังเกตฝากกราบเรียนหลวงตาครับ เขาบอก นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ว่าได้มาพบกับคณะลูกศิษย์ของหลวงตาแล้ว แท้จริงคณะลูกศิษย์บอกยังไม่เคยพบกันไม่เคยพูดกันเลย เป็นการกล่าวอ้างลอยๆ เฉยๆ แล้วก็ต่อไปที่ว่า เงินคงคลังให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยตามที่กฎหมายใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ตามที่หลวงตาได้ขอบิณฑบาตนั้น เขาบอก นายสมหมายเขาปฏิเสธ เขาว่าไม่ควรเก็บไว้เฉยๆ เขาบอกประเทศอื่นเขาไม่เก็บไว้เฉยๆ แล้วต่อไปบอกว่า ที่กระทรวงการคลังเลื่อนการพิจารณา พ.ร.บ. เงินตรานั้น ก็บอกว่า เพียงแต่ว่าเป็นข้ออ้างผ่านไปก่อน แต่อาจจะขโมยเข้าในภายหลังก็ได้ ที่ลูกศิษย์เขากราบเรียนมา)

เข้าอะไร ( คือตอนนี้เขาถอนไปก่อน ทีนี้คณะลูกศิษย์บอก ถอนนี้ถอนมีลับลมคมใน ไม่ได้จริงใจ อาจจะขโมยเอาเข้ามาตอนไหนก็ได้ครับ) แล้วทางวัดเราไปเกี่ยวข้องก็เพราะเราขนเงินเข้าคลังหลวงละซิเราถึงเกี่ยวข้องได้ เราทำเรามีหลักมีเกณฑ์ทุกอย่างมาค้านไม่ได้นะ นี่ตีเข้าไปในคลังหลวงน่ะ เพราะเงินเราเข้าคลังหลวงๆ แล้วจะมาเอาไปอีลุ่ยฉุยแฉกไม่ได้ ก็ไม่พ้นเรื่องของเราไปเกี่ยวข้องจนได้ละ เกี่ยวก็เกี่ยวเถอะ ก็เราเอาน้ำสะอาดมาชะล้างของสกปรกผิดไปไหนว่ะ พระพุทธเจ้าสอนโลกก็สอนพวกสกปรกนั่นเอง สะอาดแล้วท่านไม่สอน สอนแต่พวกสกปรก ธรรมสอนโลกก็สอนอย่างนั้นซิจะให้ว่าไง

มันสกปรกตรงไหนก็ชะล้างเข้าไปๆ ซิ ไม่ผิด ธรรมสอนโลกเป็นอย่างนั้น จะมาว่าเล่นการบ้านการเมือง มันปากอมขี้นั่นน่ะเข้าใจไหม ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลงอยู่ในนั้น ขี้ราคะตัณหาอยู่นั้น ปากอมขี้ นี้ปากอมธรรม ว่าออกไปตรงเป๋งๆ เลยไม่มีใครค้าน เราพูดจริงๆ เราไม่เคยกล้าไม่เคยกลัวกับสิ่งใดในโลกธาตุนี้ มีแต่ธรรมเราหมอบราบตลอด ถ้าว่าธรรมแล้ว โอ๋ย เส้นผมเส้นหนึ่งก็ไม่ข้าม ถ้าว่าธรรมหมอบเลย ถ้าว่าโลกซัดกันวันยังค่ำ มันมาขวางธรรมจะทำลายธรรม เรื่องก็มีเท่านั้น

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก