หาธรรมเข้าสู่ใจประชาชน
วันที่ 16 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

หาธรรมเข้าสู่ใจประชาชน

         ทองคำที่มอบเข้าคลังหลวงแล้วเป็น ๑๑,๐๓๗ กิโลครึ่ง หรือ ๑๑ ตัน กับ ๓๗ กิโลครึ่ง หลังจากมอบแล้วได้ทองคำน้ำไหลซึมเพิ่มเข้าอีก ถึงวันที่ ๑๕ ตุลา ๕๔๘ กิโล ๑๖ บาท ๙๙ สตางค์ รวมทองคำทั้งหมดที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบ เป็นทองคำ ๑๑,๕๘๕ กิโล ๔๙ บาท ๘๕ สตางค์ ที่เรารวมน้ำใจของเราเข้าสู่คลังหลวง เป็นลมหายใจของชาติ ได้ทองคำ ๑๑,๕๘๕ กิโล น้อยเมื่อไรทองคำ ๑๑,๕๘๕ กิโล ไม่น้อยนะ ก็ไม่เคยได้ที่ไหนมา พึ่งมาได้ตอนที่เราช่วยชาติของเราคราวนี้

ทองคำเหล่านี้ยังจะค่อยไหลเข้ามาเรื่อยๆ เรียกว่าประเภทน้ำไหลซึม ไม่ประกาศ เพราะส่วนใหญ่ประกาศมาแล้ว หาทองคำเข้าสู่คลังหลวง อันนี้ไม่ประกาศแต่ไม่ปิดปาก ใครให้เอาทั้งนั้น นี่ก็ได้ตั้งหมื่นเชียวนะ ๑๑,๕๘๕ กิโล ของเล่นเมื่อไร เราพยายามที่สุดที่จะหาสมบัติเข้าสู่หัวใจของชาติไทยเรา จากนั้นก็หาธรรมะเข้าสู่หัวใจของพี่น้องชาวพุทธเรา ธรรมะเข้า สมบัติวัตถุเข้า ธรรมะเข้า สมบัติวัตถุเข้าคลังหลวง ธรรมสมบัติเข้าสู่จิตใจ

ทองคำเราคราวนี้ได้ตั้ง ๑๑,๕๘๕ กิโล ไม่น้อยนะ นับว่าได้มากอยู่ สำหรับดอลลาร์ได้เข้าเพียง ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ กว่า ดอลลาร์เข้าคลังหลวงเรา สำหรับทองคำนี้เรียกว่าร้อยทั้งร้อยเข้าตลอดไม่ให้รั่วไหลไปไหนเลย เข้าพุ่งๆ ส่วนดอลลาร์มีแยก แยกก็แยกเพื่อชาติไทยของเรานั้นแหละ แต่ก่อนเอาเข้าเข้าได้เพียงได้ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ กว่า ทีนี้เงินไทยไม่พอที่จะช่วยชาติบ้านเมือง หลังจากเราหยุดเทศน์แล้วเงินก็ไม่มี แต่ความจำเป็นมาขอนี้รอบด้านตลอดเลย ตกลงก็เลยต้องเอาดอลลาร์เข้ามาช่วยทองคำ

ช่วยช่วยจริงๆ พี่น้องทั้งหลายดูเอา เป็นประวัติศาสตร์ได้เลยด้วยความบริสุทธิ์ใจ เราไม่เคยแตะแม้บาทหนึ่งไม่เคย เข้าสู่จุดรวมๆ ทั้งนั้นๆ แหละ จะเขียนประวัติก็ได้ประวัติศาสตร์แห่งชาติไทยของเราที่ช่วยกันนำชาติคราวนี้ ทั้งๆ ที่ปี ๒๕๔๐ มันจะจมกันทั้งประเทศ ก็เมืองไทยละทำให้จม ทีนี้เมืองไทยทำให้ฟื้น กำลังฟื้นขึ้นมาเวลานี้ ทองคำก็ได้ตั้งหมื่นกว่ากิโลแล้ว ๑๑,๕๘๕ กิโล นับว่าได้มากพอสมควรอยู่คราวนี้ เราพยายามตีเข้าสู่หัวใจของชาติคือคลังหลวงเราไม่ให้รั่วไหลไปไหน

ใครจะพูดอะไร เช่นอย่างเขาจะแยกเงินไปโน้นไปนี้ ถ้าเรายังมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป เราจะเข้าคัดค้านทันทีเลย เป็นยังงั้นนะ เพราะเราหาตั้งแต่ได้อย่างเดียว ขาดไม่ให้มี ไม่จำเป็นไม่ให้มี ไหลเข้าตีเข้าไหลเข้าเรื่อยๆ นี่สมบัติเข้าสู่คลังหลวง ทั้งประเทศเราก็อบอุ่น ถ้าสมบัติอันสำคัญคือทองคำเข้าสู่คลังหลวงแล้วก็เรียกว่าบ้านเมืองเราแข็งแกร่งขึ้นมาโดยลำดับ ถ้าขาดอันนี้ก็อ่อนลง ทีนี้ทางภายในจิตใจ ถ้าใจมีธรรมก็แข็งแกร่ง ถ้าใจไม่มีธรรมก็อ่อนปวกเปียกใช้ไม่ได้เลย ต้องใจให้มีธรรม

ที่เรามานำพี่น้องทั้งหลายนี้ใจเราเต็มที่แล้ว เราไม่หา ฟังซิ ประมาทหรือไม่ประมาท เราไม่หาอีกแล้วหาธรรม ทั้งๆ ที่เราหาธรรมตั้งแต่วันรู้จักเดียงสาภาวะมา เข้าป่าเข้าเขารุกขมูลร่มไม้เข้าหมด เข้าหาธรรมๆ ขนเข้ามาๆ พอเต็มนี้แล้ว ทีนี้บอกว่าไม่หาธรรม นั่น ใครพูดคำนี้มีไหม ไม่มี เพราะไม่มีใครหาอย่างนี้นี่ นี่หาแทบล้มแทบตาย หาจริงๆ เราทำอะไรจริงจังมากทุกอย่าง หาอรรถหาธรรมก็เอาตายเข้าว่าเลยเทียว ทีนี้เมื่อได้อรรถได้ธรรมเข้าสู่หัวใจ ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วหาธรรมที่ไหน นั่น จึงว่าไม่หาธรรม ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันเรียบร้อยแล้วก็มีแต่ช่วยโลกด้วยความเมตตาสงสารเท่านั้นนะ ช่วยตลอดช่วยโลก มีเท่าไรออกหมดๆ เลย ไม่ให้เหลือละออกหมดเลย

เราไปธุระทุกวัน ไปช่วยโลกนั่นแหละ ไม่อะไรละ ออกปั๊บนี้เรียกว่าช่วยโลกตลอดเลย เมื่อวานนี้อ่อนเพลียไม่ทราบว่าอ่อนยังไงไม่รู้นะ อ่อนจนจะก้าวขาไม่ออกเลย เมื่อวานอยู่ดีๆ นี้แหละ จนจะก้าวไปไหนไม่ออก อยู่เฉยๆ จะว่าเจ็บนั้นปวดนี้ไม่เห็นมี แต่มันไปไหนไม่ได้อ่อนลงๆ เมื่อวานนี้อ่อนมากทีเดียว วันนี้ไม่ธุระอะไรละ ต่อจากนี้ก็ให้พรแล้วก็จะไป เพราะงานมีทุกวันยุ่งทุกวันๆ วันนี้ไม่ให้ยุ่ง เสร็จแล้วก็ให้พรแล้วก็จะออก ออกช่วยโลกนั่นแหละไม่ใช่อะไร

(ทองคำวันนี้ได้ ๑๓ บาทครับผม) เออ ได้ทุกวัน วันนี้ได้ ๑๓ บาท ค่อยๆ รวมเข้าๆ เราละเป็นผู้หาสมบัติเข้าส่วนรวม แล้วหาธรรมเข้าสู่ใจประชาชน การเทศน์นี้มันร้อยสถานี นี่ก็หาธรรมเข้าสู่ใจคน สถานีวิทยุนี้ดูมันร้อยกว่าสถานี สถานีนี้เป็นสถานีของธรรม ธรรมเข้าสู่ใจคน สมบัติเงินทองเข้าสู่คลังหลวง ธรรมเข้าสู่หัวใจของชาติไทยเรา วันนี้ไม่มีอะไรละ จะให้พร

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก