ขอต่อกอกยา
วันที่ 22 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ขอต่อกอกยา

         (โรงพยาบาลอำนาจเจริญกราบขอเมตตาเครื่องมือตาจำนวน ๓ รายการ) รวมเป็นเงินเท่าไร ( ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาทครับ) โธ้ เราก็เห็นใจผู้จำเป็นมาขอ ที่เราให้มันก็ไม่หวาดไม่ไหวเหมือนกัน ให้ไม่หยุดไม่ถอยให้ตลอดเลย คือเงินเรามีแต่ให้ พอได้มาปุ๊บให้ปุ๊บๆ ที่กำไม่มี พอได้มาปั๊บกำปุ๊บเปิดเลยๆ อย่างนั้นละ มีอะไรกับอะไรบ้างว่าไป  (๑.เครื่องมือสลายต้อกระจก ๑ เครื่อง ๓ ล้านบาท ๒.กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา ๑ เครื่อง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๓.กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาอย่างละเอียด ๑ เครื่อง ๖ แสนบาท รวม ๕ ล้าน ๑ แสนบาท) เป็นอันว่าให้ละ (สาธุ)

(รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับเมตตาเฉพาะเครื่องมือตารวม ๑๗ โรงพยาบาล คิดเป็นมูลค่า ๑๔๘ ล้านบาทมีดังนี้ ๑.รพ.อุดรธานี ๒.ศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตา นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ๓.รพ.บุรีรัมย์ ๔.รพ.มหาราช นครเชียงใหม่ ๕.รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๖.รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ๗.รพ.อุตรดิตถ์ ๘.รพ.เลย ๙.รพ.หนองบัวลำภู ๑๐.รพ.พระอาจารย์ฝั้น สกลนคร ๑๑.รพ.ค่ายประจักษ์ อุดรธานี ๑๒.รพ.หาดใหญ่ สงขลา ๑๓.รพ.เพชรบูรณ์ ๑๔.รพ.โพธาราม ราชบุรี ๑๕.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ๑๖.รพ.นครปฐม ๑๗.รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทย์ ม.ขอนแก่น)

พวกทองคำเข้าคลังหลวง พวกดอลลาร์ไปด้วยเงินไทย เงินไทยออกช่วยโลกทั่วประเทศไทย เงินไทยไม่พอต้องไปคว้าเอาดอลลาร์ ดอลลาร์เลยได้เข้าคลังหลวงได้เพียง ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ กว่าดอลล์ จากนั้นก็ถูกเงินไทยดึงมาช่วยตัวเอง ออกช่วยประเทศเรา สำหรับทองคำร้อยทั้งร้อยไม่ให้ออก เข้าทั้งหมดๆ ทองคำ มันก็ได้ ๑๑,๕๘๕ กิโล ทองคำที่เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้ว ส่วนดอลลาร์ดูเหมือนได้เข้า ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ ดอลล์ นอกจากนั้นออกมาช่วยเงินไทย เงินไทยออกช่วยชาติไทยของเราไม่พอ

เราก็ช่วยเต็มกำลังของเราละ ทางชาติบ้านเมืองทั้งศาสนาด้วย เราช่วยทั้งศาสนา ทั้งชาติด้วย ศาสนาก็มีการแนะนำตักเตือนสั่งสอน ผิดถูกชั่วดีประการใดก็ว่ากัน กระตุกกัน ควรกระตุกๆ ว่างั้นเถอะ ไม่งั้นไม่ได้สติ เหยียบศาสนาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าแหลก จับขาดึงออกมา หัวพระพุทธเจ้าอย่าเหยียบ ความหมายว่างั้น ตีเรื่อยๆ ทางศาสนาสอนธรรมเข้าสู่จิตใจ สมบัติเงินทองเข้าเป็นด้านวัตถุเข้าสู่คลังหลวงของเรา ซึ่งเป็นส่วนรวม นี่ทองคำก็ได้ตั้ง ๑๐,๐๐๐ กว่ากิโลแล้ว สมบัติที่เป็นหัวใจของชาติไทยเรา ทองคำได้ ๑๑,๕๘๕ กิโล กิโลนะไม่ใช่เล่นๆ ทองคำ ทองคำเราได้เข้าคลังหลวง ๑๑,๕๘๕ กิโล เข้าคลังหลวงไปเรียบร้อยแล้ว

ส่วนดอลลาร์เข้าเพียง ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ กว่า จากนั้นเงินไทยก็ไปดึงมาช่วยเงินไทยเอง ออกช่วยชาติบ้านเมือง สำหรับทองคำร้อยทั้งร้อยให้เข้าหมด เราสั่งงานเอง ไม่ให้เคลื่อนนะ เราทำอะไรเคลื่อนไม่ได้ ถ้าลงได้ปักลงตรงไหนขาดสะบั้นไปเลย ไม่ให้เคลื่อนคลาด สำหรับทองคำเราว่าร้อยทั้งร้อยต้องเป็นร้อยทั้งร้อยตลอดไป สำหรับดอลลาร์เดี๋ยวนี้หมุนมาช่วยทางเงินไทย เงินไทยไม่พอ คือทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองไทยเรานี้ เราเอาเงินไทยออกกระจัดกระจายทั่วไปหมด สร้างนั้นสร้างนี้ เฉพาะอย่างยิ่งคือโรงพยาบาลมากที่สุด โรงพยาบาลพิสดารซอกแซกซิกแซ็ก ใช้จ่ายหลายด้านหลายทาง โรงพยาบาล แล้วการปลูกสร้างวงราชการต่างๆ ก็มี มีไปตามๆ กัน หากไม่มากเท่าโรงพยาบาล

สำหรับทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมด เรียกว่าร้อยทั้งร้อย ไม่ให้แยกไปไหนเลย เราสั่งเอง เข้าๆ หมดเลย ร้อยทั้งร้อย ดอลลาร์นี่แยกมาช่วยเงินไทยเราเดี๋ยวนี้นะ ได้เข้าคลังหลวงเพียง ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ ดอลล์เท่านั้นละ นอกจากนั้นเงินไทยไม่พอ ต้องได้เอาดอลลาร์มาช่วยออกช่วยชาติบ้านเมืองของเรา ที่ไหนเท่าไรล้านนะ อำนาจเจริญหรืออะไร (โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ) ตกลงกันแล้วยัง (ตกลงแล้วครับ) อ๋อ ตกลงกันแล้ว เท่าไร (๕,๑๐๐,๐๐๐ บาทครับ) เป็นอันว่าอันนี้ตกลงแล้ว ต้องเป็นอย่างนั้น ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท อำนาจเจริญ

พูดถึงอำนาจเจริญ ฟังจะพูดเรื่องท่านสิงห์ทองให้ฟัง ท่านสิงห์ทองนั่งรถมาจากอุบล ผ่านมาอำนาจเจริญ มีอีตาคนหนึ่งแกขุดสวนขุดไร่อยู่ข้างถนน ท่านสิงห์ทองก็นั่งรถคันนั้นมา ตอนนั้นมันอดอยากขาดแคลน น้ำมันก็ไม่มี ต้องใช้ถ่าน ตอนสงครามโลก พอไปถึงนั้น เห็นอีตานั้นละ ยืนโบกมืออยู่โน่น โบกมือให้รถหยุด พวกคนรถเขาก็ปรึกษากัน ว่าไงจะรับไหมคนเดียว เอ้า เอารับเสีย ได้ยาซองหนึ่งก็เอา เขาว่างั้นนะ ไปๆ จอดรับ เอ้าขึ้นลุง โอ๊ย พ่อไม่ขึ้นแหละ พ่อมาโบกมือต่อกอกยา ต่อบุหรี่ โบกมือขอไฟมาต่อบุหรี่ คือไม่มีไฟ แกสูบบุหรี่ไม่ได้ไม่มีไฟ เขาก็มาโบกมือ

ได้ค่ายาซองหนึ่งก็เอา เอ้าลุงขึ้นเลย โอ๊ย พ่อไม่ขึ้น พ่อมาโบกมือขอต่อกอกยา หมดท่าเลย ตกลงก็เลยให้แกต่อกอกยา ต่อบุหรี่สูบ พอต่อได้แล้วแกก็ไปขุดสวนของแกอยู่ข้างถนน ทางนี้ติดเครื่องไม่ติด โอ๊ย เฒ่าห่านี่ หัวเราะกันลั่นรถ เป็นนำเฒ่าห่านี่ละ มีแต่เฒ่าห่าๆ หัวเราะลั่น แกก็ขุดสวนเฉย ควันถมดังอยู่นั่น ขบขันดี ท่านสิงห์ทองไปเห็นเอง ถ้าเป็นเรื่องเล่น ท่านสิงห์ทองจำแม่นยำมากนะ ถ้าเป็นเรื่องจริงเป็นยังไงไม่รู้ แต่เรื่องความเพียรเก่ง กับเรื่องเล่นนี่เก่ง

พูดถึงเรื่องท่านสิงห์ทอง เขาโบกมือได้ยาซองนึงก็เอานะ เอ้าขึ้นลุง โอ๊ย พ่อไม่ขึ้นแหละ พ่อโบกมือมาขอต่อกอกยา ก็เลยให้ผู้เฒ่าต่อ ต่อแล้วก็ไปนั่งควันถมดังอยู่นั่นละ ทางนี้ติดเครื่องรถไม่ติดที่นี่ ผู้ใดก็เฒ่าห่าๆ หัวเราะกันลั่นหมดทั้งรถ เฒ่าห่านี่ พอรถเคลื่อนไปแล้วก็เฒ่าห่า หัวเราะกันลั่น เฒ่าก็ขุดสวนเฉย ควันถมดังอยู่นั่นละ ขบขันดี ท่านสิงห์ทองถ้าเป็นของอย่างนี้ โอ๋ย จำได้แม่นยำมาก เรื่องเล่นเก่งมากท่านสิงห์ทอง

เราได้ว่าให้ ท่านสิงห์ทองวางตนให้ถูกบทถูกบาทกาลเทศะซี เราเป็นครูบาอาจารย์ เขามาเคารพเราเขาไม่ได้มาเพราะความตลกเฮฮาของเรานะ เขามาเพราะศีลเพราะธรรมต่างหาก ศีลธรรมเป็นยังไงต้องนำออกหน้าเสมอ อย่างนี้เป็นของเล่น พูดกันเวลาเล่นเท่านั้นแหละเราว่างั้น ครั้นไปแล้วก็เหมือนเก่า เหมือนว่าเราจับโซ่ตีหัวลิง พอวางโซ่แล้วลิกแล็กๆ ท่านสิงห์ทองชอบเล่น แต่ท่านความเพียรเก่งนะ เวลาความเพียรนี้เก่ง เดินจงกรมทางจงกรมเป็นเหวนู่นละ

อัฐิก็กลายเป็นพระธาตุแล้วเห็นไหมล่ะ ท่านก็มาเล่าให้ฟังปฏิปทาการดำเนินเรื่อยๆ คือท่านบอกว่ามันไม่มีที่ไปแล้ว เจ้าของก็ไม่เสาะแสวงหาอีก แต่มันก็หมดไปๆ แล้วไม่บอกว่าหมดขณะไหนเมื่อไร แต่ก็หมดไปๆ เวลานี้ก็หมดอย่างนี้ละ ท่านเล่าให้ฟังก็ถูกต้อง ผลก็ถูกต้องแล้วเอาละอะไรก็ช่างมันเถอะ อรหันต์นั้นมี ๔ ประเภทเราบอก สุกขวิปัสสก รู้อย่างสงบเงียบไปเลยก็มี นี่ประเภทหนึ่ง เตวิชโช  ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทัปปัตโต

อรหันต์มี ๔ ประเภท ประเภทสงบเงียบไปเลยก็มี เราจะเข้าประเภทไหนก็เอาไปพิจารณาตัวเองซิ เราว่างั้น หรือจะเป็นประเภทสุกขวิปัสสก พอตายแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุ พระธาตุนี้เรียกว่าประกาศตนขึ้นมาแล้วว่านี่คืออรหันต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ท่านสิงห์ทองก็เป็นประเภทนี้ละ เวลาท่านตายไปแล้ว ตกเครื่องบินตาย เอากระดูกมาเผา อัฐิกลายเป็นพระธาตุท่านสิงห์ทอง ถ้าอัฐิกลายเป็นพระธาตุแล้วประกาศขึ้นมาทันทีเลยแหละ กลายเป็นพระธาตุแล้วคือพระอรหันต์เท่านั้นถึงจะเป็นได้ นอกนั้นเป็นไม่ได้ ก็มีเท่านั้นแหละ จะให้พร

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก