ยาเสพย์ติด พิษภัยน่าสยดสย
วันที่ 24 กรกฎาคม. 2544
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

ยาเสพย์ติด พิษภัยน่าสยดสยอง

อยู่บ้านไหน

จังหวัดปราจีนบุรีครับ

อำเภออะไร

ศรีมหาโพธิครับ

แล้วมีอะไรเอ้าว่ามา

ผมมีศรัทธาจะบริจาคที่ดิน เจตนาจะให้หลวงตาสร้างสำนักปฏิบัติธรรมจำนวน ๓๕ ไร่

ศรีมหาโพธินี่เรายังไม่เคยเข้าไป ที่อื่นไปแต่ศรีมหาโพธิยังไม่เคยเข้าไป มันอยู่ทิศไหนของจังหวัด

อยู่ติดต่อกับฉะเชิงเทราครับ

ที่ดินอยู่ห่างไกลถนนเท่าไร

ห่างถนนสายสระแก้ว สร้างใหม่นะครับ ประมาณ ๒ กิโลครับ

แล้วสถานที่เป็นป่าเป็นดงหรือเป็นไร่เป็นนา

ผมปลูกไม้ยูคา เดี๋ยวนี้ตัดไม้หมดแล้วเตียนหมดแล้วครับ เป็นที่ว่างเปล่า ที่สูงที่โคก

ให้เราไปกรุงเทพมีโอกาสได้ไปดูเสียก่อน เดี๋ยวนี้ยังรับคำหรือปฏิเสธอะไรไม่ได้ ด้วยเหตุผลกลไกอะไร มีเหตุผลที่จะรับหรือปฏิเสธ เรามุ่งประโยชน์ด้วยกัน ต้องเอาเหตุผลประกอบ ที่ควรจะเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงไรแล้วค่อยพิจารณากัน ตอนนี้เพียงรับทราบไว้เท่านั้นละ อนุโมทนาล่วงหน้าไว้ก่อนนะ ถ้าหากว่าได้ก็เป็นวาสนาของหลวงตาเอง ถ้าไม่ได้ก็หลวงตาเป็นผู้ขาดทุนเอง คุณไม่ได้ขาดนะเพราะคุณมีศรัทธาอยู่แล้ว เข้าใจ ชื่อว่าไง

ปราโมทย์ ผ่องแผ้ว ครับ ขออนุญาตหลวงตาครับ ผมขอเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังนิดหนึ่งว่า ผมมีลูกชายคนเดียวแล้วลูกชายฆ่าตัวตาย ติดยาเสพย์ติดครับ จึงอยากถวายที่ตรงนี้เพื่อจะอุทิศกุศลให้ลูก

กินยาเสพย์ติดหรือ

ครับยาบ้า

ฆ่าตัวตาย นั่นฟังซิเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรยาเสพย์ติด ไม่ตายก็เสียผู้เสียคนหมดราค่ำราคา สังคมไม่ยอมรับ ตายก็ตายแบบพิสดาร นี่ละโทษของยาเสพย์ติดแสดงมีแต่ผลเป็นโทษ ๆ ตายก็ตายพิสดาร ยังมีชีวิตอยู่ก็หาคุณค่าหาราคาไม่ได้ สังคมไม่ยอมรับ สังคมรังเกียจ ยาเสพย์ติดให้ทุกคน ๆ ทราบเอาไว้ลูกหลานชาติไทยของเรา เมืองพุทธไม่ใช่เมืองยาเสพย์ติด เมืองพุทธเป็นเมืองสงบเสงี่ยมเจียมตัว เรียบร้อย รู้เหตุรู้ผล พระพุทธเจ้าสอนปัดออกทั้งนั้นอันใดที่เป็นภัย เช่น สุรานี่ก็ตัวร้ายแรง ตัด นั่นเห็นไหม ยิ่งยาเสพย์ติดนี้เป็นโทษประหารเลย

ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกัน ทั่วประเทศไทยเรานะว่า ยาเสพย์ติดไม่ใช่ของดี เป็นพิษเป็นภัยอย่างร้ายแรงมากต่อชีวิตของสัตว์และบุคคล ตลอดสังคมทั่ว ๆ ไป ถ้าลงยาเสพย์ติดได้เข้าตรงไหนเหมือนไฟบรรลัยกัลป์ เผาไหม้แหลก ๆ ไปเลย ให้พากันทราบเอาไว้นะยาเสพย์ติด เวลานี้ทางราชการก็กำลังเข้มงวดกวดขันแก้ไขยาเสพย์ติด ว่าปราบว่าแปรบนั่นเป็นเรื่องของทางโลกเขาพูด เป็นคำสมมุตินิยมกันไปพอเข้าใจเท่านั้น แก้ยาเสพย์ติดก็หมายถึงให้สงบระงับและเลิกไม่ให้มี ให้เลิกยาเสพย์ติดซึ่งเป็นพิษต่อส่วนรวมอย่างมากมายทีเดียว

ใครอย่าไปอุตริคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของดิบของดี เพียงหลอกให้รื่นเริงบันเทิงชั่วขณะเท่านั้นเอง ครั้นกินลงไปแล้วนั้นละตัวมหาภัย อยู่ที่ยาเสพย์ติด ยาเสพย์ติดเป็นพิษมากที่สุดเลย อันนี้ถ้าลงได้เข้าช่องไหน ๆ แล้วเป็นไฟเผาโลกไปเลย ไม่มีชิ้นดีจากยาเสพย์ติดนี้เลยนะ เราคิดดูซิว่าผลประโยชน์จะเกิดขึ้นจากยาเสพย์ติดนี้มีอะไรบ้าง ไม่มี บอกได้ชัด ๆ เลยว่าไม่มี คือลบโดยประการทั้งปวง แต่โทษของมันนี้เรียกว่าสังหารแหลกเลย ให้พี่น้องลูกหลานทั้งหลายจำเอาไว้

นี่เรานำธรรมะมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลาย ส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ เพราะมันทำความกระทบกระเทือนเหมือนไฟไหม้แกลบ ไหม้กองแกลบไหม้อยู่ลึก ๆ ไม่แสดงเปลวเหมือนสิ่งชั่วช้าลามกทั้งหลายออกมาอย่างเปิดเผยให้โลกเห็น พอจะเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจตาหูของคนใจของคน มันอยู่ลึก ๆ แต่คำว่าอยู่ลึก ๆ เป็นพิษเป็นภัยอย่างลึกลับ โค่นรากแก้วของชาติไทยได้ด้วยยาเสพย์ติด ให้ระวังอันนี้ให้ดี เราก็ไม่ค่อยได้พูด วันนี้มีโอกาสเกี่ยวกับศรัทธาที่มาจากปราจีนบุรี อำเภอ ศรีมหาโพธิ มาถวายที่ดิน แล้วก็เกี่ยวโยงกับลูกเต้าที่ไปกินยาเสพย์ติดมาถึงขนาดฆ่าตัวตาย เลยสะเทือนใจเราถึงได้นำอันนี้ออกมาพูด

ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันว่า นี้เป็นเพียงรายหนึ่งเท่านั้นแห่งประเทศไทยของเราทั้งประเทศ เพียงรายหนึ่งเท่านี้ก็เสียหายขนาดไหนแล้ว ใครอย่าริอย่าเริ่ม ใครมีลูกมีหลานให้เข้มงวดกวดขัน อย่าเห็นว่ายาเสพย์ติดเป็นของดิบของดี จะสังหารกันทั่วประเทศไทยเราเลย เห็นดีทั้งประเทศฉิบหายหมดทั้งประเทศ ล่มจมอย่างสด ๆ ร้อน ๆ ทีเดียว ไม่มีสังคมใดทั่วโลกเขาจะยอมรับประเทศไทยเรา ถ้าลงได้พากันกินยาเสพย์ติดแล้ว ประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่ถูกสาปแช่งหนักที่สุด เราไม่ต้องการอย่างนั้นแล้วให้พากันปัดออก ๆ มีลูกมีหลานให้เข้มงวดกวดขัน อันนี้ร้ายแรงมากทีเดียว ฝังอยู่ลึก ๆ แล้วผลดีไม่มี มีแต่ผลเสีย ๆ ผลล่มจมตลอดเวลา

เขามาเล่าให้ฟัง แต่เราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพย์ติด ทั้ง ๆ ที่มันเป็นโทษอย่างร้ายแรง นี่เวลานี้ทางราชการก็รู้สึกเข้มงวดกวดขัน มันร้ายแรงมากจริง ๆ ไม่เข้มงวดกวดขันอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร สิ่งอะไร ๆ ที่จะมาทำลายเราไม่ได้คิดนี่ ต้องได้คิด อันนี้สิ่งทำลายโดยตรง ต่อเขตต่อแดนสำคัญมากนะ โห พิลึกกึกกือ เวลานี้กำลังเข้มงวดกวดขัน เราก็ชมรัฐบาลชุดนี้ว่าเด่น นั่นเห็นไหมล่ะ ดีก็ต้องบอกว่าดี ชั่วจะบอกว่าดีได้ยังไง หูมีตามีทุกคน แม้แต่เด็กอมมือเขาก็รู้ดีรู้ชั่ว นี้ดีไม่ให้ชมว่ายังไง

เวลานี้ทางรัฐบาลกำลังเข้มงวดกวดขัน ติดต่อสื่อสารกันกับทางประเทศเกี่ยวโยงกัน ก็เพื่อรักษาส่วนใหญ่ของแต่ละชาติ ๆ นั่นเอง ไม่ให้เลวร้ายฉิบหายไปเสียด้วยกัน ติดต่อทางโน้นทางนี้ เข้าประสานโน้นประสานนี้เห็นไหมล่ะ นายกที่อยู่ทุกวันนี้ได้อยู่เมื่อไร ได้หลับได้นอนหรือเปล่าก็ไม่รู้ เราไม่ได้ไปถามดู กลางคืนหลับนอนไหม ทั้งโลกเขาหลับนอน นายกคนนี้หลับนอนไหม เราอยากจะถามว่าอย่างนั้น หัวใจอยู่กับพี่น้องชาวไทยเรา

ไปเมืองนั้นไปเมืองนี้เพื่ออะไร นี่ละหัวใจของชาติไปไหนกระเทือนถึงชาติ ๆ ดีชั่วอยู่กับหัวใจของชาติ นี้ก็กำลังประสับประสานทุกด้านทุกทาง ไปเมืองนั้นแล้วไปเมืองนี้ ไปอะไรไปเพื่อชาติไทยของเรา ไม่ได้ไปเพื่ออะไรนะ ให้พี่น้องทั้งหลายได้พิจารณา ดีอันนี้นะ นี่ละถึงว่าหัวใจของชาติแต่ละคน ๆ นี้เป็นสำคัญมากที่สุดเลย ถ้าเลวก็จมได้เมืองไทยเรา ถ้าดีก็เด่นขึ้นได้ อยู่ที่หัวใจของชาติ นี่ก็ทราบว่าไปเมืองนั้นเมืองนี้อยู่ตลอด ไปอะไรไปเมืองนั้นเราเข้าใจทันที ๆ เลย ประสับประสานสิ่งที่เลวร้ายให้ดีขึ้นมา ๆ สิ่งที่ดีแล้วเชิดชูกันขึ้น ๆ การไปมาหาสู่การซื้อการขาย การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ คนเราเมื่อผู้ใหญ่ ๆ ถึงกันแล้วย่อมมีความสนิทกันได้อย่างมากมาย เรื่องราวที่ควรจะเกิดขึ้นมากน้อยนี้ เมื่อผู้ใหญ่ถึงกันแล้วเท่านั้นสงบ ๆ เห็นไหม

นี่ละเรื่องผู้ใหญ่เป็นของสำคัญมากนะ ผู้น้อยพูดกันไม่รู้เรื่องทั่วประเทศไทย ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นหัวใจของชาติ ๆ แต่ละราย ๆ เข้ามาถึงกันเท่านั้นกระเทือนทั่วประเทศ ๆ ประเทศไหนก็ตามถ้าผู้ใหญ่เข้าถึงกันแล้วย่อมกระเทือนไปหมด ผู้ใหญ่เข้าถึงกันก็เพื่อประสับประสานนั่นเอง นี่อยู่เมื่อไรนายกคนนี้ ใครหาว่าหลวงตาบัว จะหาหรือไม่หาเราไม่อยากพูดละว่าไม่หา หรือจะว่าหาก็ถูก เพราะไม่ถูกตามความจริงก็เรียกว่าหาได้ใช่ไหมล่ะ นี่หาเขาได้ยังไง แทบเป็นแทบตาย ลมหายใจมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบ แบ่งให้ทางโน้นแบ่งให้ทางนี้ เจ้าของจะไม่มีลมหายใจสูดแล้วนะ เพื่อชาติบ้านเมือง

ไปเมืองไหนมา อยู่ได้วันหนึ่งสองวันไปเมืองนั้นไปเมืองนี้ เกี่ยวโยงกับชาติไทยของเรา ของเล่นเมื่อไร ไปที่ไหนก็ประสับประสาน ๆ ทุกสิ่งทุกอย่าง การซื้อการขายทุกอย่างนี้ดีขึ้น ๆ คนเราซึ่งจะเป็นเปรตเป็นผีมาก็ตาม เมื่อเข้าถึงกันด้วยความดีความงามแล้วย่อมสงบ เหมือนน้ำดับไฟ

นี่เราพูดถึงเรื่องยาเสพย์ติดเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมาก ต้องได้ช่วยกันเต็มกำลัง ต้านทาน ๆ ไม่ต้านทานชาติไทยเราจมได้จริง ๆ ต้องได้เอากำลังทางฝ่ายทหารไปช่วยนะเท่าที่ทราบ คือธรรมดาไม่ได้ เพราะสิ่งนี้รุนแรงจะเอาชาติไทยให้จมได้ ทางนี้จะต้องได้ต้านทานกัน โดยมีหัวหน้ามีนายกเป็นผู้ไปติดต่อสื่อสารทางใหญ่ ๆ ให้ทางนั้นสงบตัวลง ทางนี้ก็สงบตัวลง เพื่อความสงบร่มเย็นต่อกัน นั่นเป็นอย่างนั้นนะ ไม่ได้ไปเพื่อไฟเผากัน ที่ไปหากันแต่ละประเทศ ๆ ของเล่นเมื่อไร สละเวล่ำเวลาทุกสิ่งทุกอย่าง คำพูดคำจาพวกเรานี่ไปพูดได้ไหม ไปพูดกับนายกเขาได้ไหม ในศาลาของเรานี้มีกี่คนที่จะสามารถไปพูดกับนายกของเขาได้ นายกเราพูดได้สบาย ๆ เห็นไหม

ไม่ควรยกยอจะยกยอทำไม ก็ควรยกยอซิ คนทั้งศาลานี้ ไม่เอามากแหละเอาแค่ศาลานี้ ใครจะไปพูดได้พูดกับนายกของเขา ประเทศใหญ่ ๆ เช่น ประเทศจีนอย่างนี้ ไปก็จะว่าแต่ เจี๊ยะปึ้ง ๆ มันก็ได้เท่านั้น ๆ พอเขาว่าอะไรเท่านั้นเผ่นแล้ว ไม่มีคำตอบเขา อันนี้พูดได้หมด ภาษาใดมาเข้าได้หมด ก็เพื่อประสานชาติไทยของเรา นี่ละผู้ใหญ่ ๆ คนหนึ่งจึงสำคัญมากในประเทศไทยเรา ติดต่อสื่อสารแทนประเทศไทยเราได้ทั้งประเทศ คำพูดคำเดียวของคนคนเดียวทั่วไปหมดได้หมดเลย แต่เรายกไปทั้งศาลานี้ถูกเขาขนาบ ดีไม่ดีกำแพงแตกวิ่งเข้ามาหลบซ่อนกับหลวงตาบัว หลวงตาบัวไม่มีทางออกก็จะออกทางหลังวัดล่ะซี เข้าใจไหมล่ะ สู้เขาไม่ได้พวกเราไม่เป็นท่า ยกไปทั้งศาลาไม่เป็นท่า ยกนายกของเราไปคนเดียวได้เลย นั่นเห็นไหมล่ะต่างกันยังไงบ้าง

นี่พูดถึงเรื่องยาเสพย์ติดมันกระเทือน เราถึงได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายระมัดระวังให้ดี การศึกษาเล่าเรียน โรงร่ำโรงเรียนนี่มันเป็นโรงซ่องสุมนะ ไม่ใช่ ๆ เล่น ๆ สื่อสารของมันมีอยู่ในนั้น แม้ที่สุดในเรือนจำก็ยังมี เราทราบเพราะเรามีลูกศิษย์ทุกแห่ง นอกจากไม่เอามาพูดเฉย ๆ ในเรือนจำมีอะไรบ้างรู้ทำไมจะไม่รู้ แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดก็เหมือนไม่รู้ไม่ชี้เสีย เรือนจำตัวสำคัญ สิ่งเหล่านี้แทรกเข้าไป ๆ มันไปตามสายของมัน สายพวกเดียวกัน

เจ้าหน้าที่นั่นแหละตัวสำคัญมากนะ ตัวเปรตตัวผีอยู่ที่เจ้าหน้าที่ที่เลวร้ายอย่างนี้นะ เจ้าหน้าที่ที่ดีเราไม่ว่าเราชมเชยเสมอ เจ้าหน้าที่เปรตผีนี่ซิมันมีมากนะ แทรกอยู่ตามโรงร่ำโรงเรียนมี นั่นมีทุกแห่ง เรือนจำก็มี นี่ละสิ่งเลวร้ายนี้เข้าไปแทรกไปแซง แล้วเด็กจะไม่เสียได้ยังไง นักโทษเสียอยู่แล้ว เสียย้ำเข้าไปอีก ก็เพราะสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเข้าไปซ้ำเติมนั่นเอง ต้องได้ระวังกันให้มาก อันนี้ไม่มีคุณอะไรเลยพี่น้องทั้งหลายให้ทราบเอาไว้ ให้บอกลูกบอกหลานว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลย มีแต่ความฉิบหายวายปวงทั่วประเทศ ถ้ามันลงได้ระบาดไปตรงไหนทั่วประเทศเลย

คนเราหมดคุณค่าไม่มีใครยอมรับ สังคมเขาไม่ยอมรับเขาไม่นับถือ เขาไม่คบค้าสมาคมแล้วจะว่ายังไง ปากท้องเรามี ต้องอยู่กับคน ต้องคบค้าสมาคมกับคน รายได้รายเสียเกี่ยวข้องกับคน เมื่อเขาไม่ยอมรับเสียอย่างเดียวเท่านั้นตัดปุ๊บทีเดียว นี่ละสิ่งเลวร้ายที่สุด เดี๋ยวเขาจะว่าเมืองไทยเป็นเมืองยาเสพย์ติด เป็นเมืองบ้าเมืองบอเมืองหมดคุณค่าหมดราคา เราอยากได้ยินไหม ไม่อยากได้ยินให้ปัดออก สิ่งใดที่จะมาทำลายคุณค่าแห่งชาติไทยของเราให้ตัดออกนะ

พูดถึงเรื่องยาเสพย์ติดวันนี้ พูดแค่นี้เสียก่อน ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันว่าร้ายแรงมากที่สุดยาเสพย์ติดนี่ ไม่ใช่ธรรมดา เสียไปหมดเลยถ้าลงได้เข้าตรงไหน บอกว่าเขียนใบตายให้เลย เริ่มตั้งแต่หมดคุณค่าทุกอย่างไปพร้อมกัน แล้วก็ลงจุดสุดท้ายว่าใบตาย ตายทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ ไม่มีคุณค่า เป็นภัยทั้งนั้น ไปที่ไหนพวกนี้เป็นภัยทั้งหมด อย่าว่าจะเป็นคุณต่อผู้ใดเลย ถ้าลงยาเสพย์ติดได้เข้าผู้ใดเป็นภัยต่อผู้นั้น แล้วเป็นภัยต่อคนอื่น สังคมทั่ว ๆ ไปแหลกเหลวไปหมด จึงเรียกว่าเป็นภัยมหาภัย ให้พากันจดจำเอาไว้ อย่าไปหลวมตัวไม่ได้นะ

โอ๋ย น่าสยดสยองนะ ความร้ายแรงของมันอยู่ลึกลับ ถ้าเป็นปืนก็ปืนไม่มีเสียง ปืนเก็บเสียง ไม่ได้ยินเสียงแป้ง ๆ ปั้ง ๆ แหละปืนเก็บเสียง แชะเข้าไปตายแล้ว ๆ อันนี้แบบตายแล้วทั้งนั้น ยาเสพย์ติดนี้แบบปืนไม่มีเสียง ปืนเก็บเสียง พิษภัยไม่ให้ได้ยินเสียงเลย ให้มีแต่อยากทะเยอทะยานล่อลวงกันมาท่านั้นท่านี้ เป็นสื่อเป็นทางเข้ามาขาย โอ๋ย แหลกเหลวหมดนะ แล้วเจ้าหน้าที่ของเราก็พวกเปรตพวกผี เห็นแก่ได้แก่ร่ำแก่รวยก็แหลก เข้ามาเหยียบเมืองไทยแหลกหมดเลย

เราไม่ได้ตำหนิคนดีนะ เจ้าหน้าที่คนชั่วมันมีอย่างนั้นจะให้ว่ายังไง แล้วใครทำไม่มีอำนาจมากยิ่งกว่าเจ้าหน้าที่ทำ เจ้าหน้าที่ถือยาเสพย์ติดไปเหมือนกับถือยาซองไปนี้ใครก็ไม่กล้าตรวจ ถ้าหากว่าเป็นคนอื่นเขาจะตรวจนะ ถ้าเจ้าหน้าที่ถือไปนี้ถือไปได้อย่างองอาจกล้าหาญ อยู่ในมือเอาไปยื่นให้กัน นั่นเห็นไหนนิวเคลียร์นิวตรอนออกแล้ว พวกนี้พวกสำคัญมาก ใครก็ไม่กล้าตรวจล่ะซี มันก็สนุกหน้าด้านทำลายชาติไทยได้อย่างสบาย ๆ

ก็ไม่ทราบจะให้พูดทางไหนบ้างเราก็ดี เราก็หนักเหมือนกันนะ หนักช่วยบ้านช่วยเมืองโลกสงสาร เราช่วยทุกแง่ทุกมุม ทางด้านธรรมะออกทุกวันออกทั่วประเทศ นอกจากนั้นอินเตอร์เน็ตออกทั่วโลกไปเลยสอนเหล่านี้ เราหนักมากไหม ทางด้านวิ่งเต้นขวนขวายตามอวัยวะร่างกายของเราที่มีกำลังมากน้อย เราก็ไปอยู่แทบทุกวัน ๆ นะ ไปช่วย เมื่อวานนี้ก็ช่วยทางโรงพยาบาลหลายเครื่องมือ เราต้องติดตามไปดู เขามาขอ อยู่ในที่แร้นแค้นกันดาร เลยทำให้เกิดอารมณ์ข้องใจ เมื่อวานติดตามไปดูจริง ๆ ได้ถามเขาที่จำเป็นว่ามีสองเครื่อง ให้ทั้งสองเครื่องเลย ก็อย่างนั้นแล้ว ทีแรกให้รถไปก่อน ออกจากนี้ก็ช่วยโลกด้วยความเมตตาสงสาร

เพราะฉะนั้นหลวงตาจึงกล้าพูดได้กับบรรดาพี่น้องทั้งหลายว่า หลวงตาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับพี่น้องทั้งหลายนะ มีแต่ความเมตตาล้วน ๆ สอนพี่น้องทั้งหลายเท่านั้น ใครจะมาถือว่าเราเป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใด ผิดทั้งเพว่างั้นเลย ธรรมสอนโลกนี่นะ เอาน้ำดับไฟ ๆ ชะล้างสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายให้สะอาดสะอ้านพอดูกันได้อยู่กันได้ ที่สอนด้วยธรรมทั้งนั้นนะ ถ้าอย่างอื่นไม่ได้นะ ธรรมนี่อยู่ได้กินได้พอเป็นพอไป มาบรรเทากันให้ดีขึ้นได้ธรรมนะ ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมีแต่แหลกเหลว ๆ ทั้งนั้น ไม่ดี เราจึงได้นำธรรมมาสอนโลก ถึงขนาดที่ออกอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้ แล้วยังออกทั่วโลกอีกด้วยนะ นู่นเมืองนอกเมืองนา ก็อำนาจของธรรมนั่นแหละ

เป็นยังไงเมืองไทยเราหูเอาไปไว้ที่ไหนหมด เมืองไทยไม่มีหูหรือ หูกุดหูด้วนหรือ ตาบอดหรือ หัวใจบอดหมดแล้วหรือ จึงไม่ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมบ้าง ที่โลกทั้งหลายเขายอมรับกันมาทั่วดินแดน เป็นยังไงเมืองไทยเรายอมรับหรือไม่ยอมรับ หรือจะเอาให้จมกันทั้งประเทศนั่นเหรอ ต้องไม่สนใจกับธรรมเลยอย่างนี้เหรอ จะเอาให้จมกันทั้งประเทศเหรอ ธรรมโฆษณาสั่งสอนโลกมากี่กัปกี่กัลป์ พระพุทธเจ้าองค์ไหนตรัสรู้ขึ้นมามีแต่มารื้อขนสัตวโลกให้พ้นจากกองทุกข์

กิเลสมันเอาโลกให้พ้นจากกองทุกข์ที่ไหน มีแต่มันลากลงให้จม ๆ ธรรมลากขึ้น ๆ ยังเห็นว่าธรรมไม่สำคัญแล้วก็เห็นว่าแดนนรกเป็นสิ่งอัศจรรย์เท่านั้น ไปลงไปแดนนรกอัศจรรย์ ลูกศิษย์หลวงตาบัวอยู่นี้ใต้ถุนศาลานี้มีกี่คน ไปลงแดนอัศจรรย์ นรกนั่นละ ไป หลวงตาจะแหวกไปแดนเลว ๆ ที่สุดนั่นแหละ แดนที่โลกอัศจรรย์เขาไม่ยอมรับนั่นแหละ หลวงตาจะไปตรงนั้น ไปตรงไหนถามมาซิถ้าอยากหลงทิศไปอีก มันมีละนะที่จะสวนหมัด เข้าใจไหม เอาละพอ วันนี้พูดเท่านั้น

มันเหนื่อย ถ้าพูดมันออกเรื่อยนะเลยไม่พูดเสียดีกว่า ถ้าพูดออกเรื่อย เมื่อวานนี้พอไปหยุดกึ๊กถูกไอ้หมีคัดค้าน เลยหยุด ถ้าหากไอ้หมีไม่คัดค้านเมื่อวานมันจะพุ่งนะ ก็มันเริ่มออกแล้วนี่ พอดีไอ้หมีค้านขึ้น เห่าโวก ๆ ขึ้นเลยหยุดเมื่อวานนี้ ตกลงล้มเลยถูกฝ่ายค้านค้านเอาเมื่อวาน ได้ยินไหมเมื่อวานนี้ (ซาบซึ้งมากเลยเจ้าค่ะ) นั่นละคือความจริงเป็นอย่างนั้น ความจริงล้วน ๆ กิเลสมันสงวนตัวของมัน มันยกยอตัวของมัน สงวนไว้ว่าศักดิ์สิทธิ์วิเศษ จะไม่ให้เข้ามาแตะเลยนะ เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้น จะไม่ให้เห็นสิ่งภายในว่าไม่ดีตามความจริงเลย มันจะให้ว่าดีทั้งนั้น มันต้านทานขัดขวางไว้ทุกด้านทุกทาง เข้าไปในนั้นไม่ได้ มันเกลียดเพราะมันตัวสกปรกที่สุดอยู่ตรงนั้น ทีนี้พอธรรมเปิดเข้าไปนี้ มันก็คัดค้านต้านทานเข้ามา ดีไม่ดีไอ้หมีมันยังช่วยด้วย เมื่อวานเรายังอยากจะฆ่าไอ้หมี ไปเอาไอ้หมีมาหน่อยน่ะ มันโมโห นี่แหละสภาฝ่ายค้านคือไอ้หมีเมื่อวาน มันเห่าโว้กขึ้นมาเลยหยุดเมื่อวาน

สรุปทองคำและดอลลาร์ เมื่อวานนี้วันที่ ๒๓ ทองคำได้ ๒ บาท ๙๙ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๑๓ ดอลล์

นี่ครับที่อยู่ของโยมที่ถวายที่ดิน

เอาอันนี้ไปให้พระไป เขาถวายที่ดิน หากว่ามีโอกาสเราอาจจะไปเที่ยวดูทางโน้น โอ๊ย เรื่องเขาถวายที่นี้มากต่อมากนะ เราไม่ได้รับแบบความโลภแบบโลกเขานะ รับด้วยความเป็นธรรม ถ้าพูดถึงเรื่องเขาถวายที่ดินนี้ ที่ไหนเต็มไปหมด เราไม่รับ รับที่ไหนต้องเป็นภาระ เขาให้ก็ให้หวังบุญหวังกุศล เราผู้รับต้องหวังอรรถหวังธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์ ควรรับได้ก็รับ ควรรับไม่ได้ก็ไม่รับ เช่นอย่างวัดอาจารย์เจี๊ยะอยู่ทุกวันนี้ เขาก็ถวายที่นั่น เราก็พิจารณาดูว่า ที่นั่นว่างมาก ไม่ค่อยมีพระกรรมฐาน เราก็มาคิดทบทวนหลายครั้งหลายหน ตกลงก็รับเขาไว้เห็นไหมล่ะ เขาถวายที่ แล้วก็นิมนต์อาจารย์เจี๊ยะมา พอดีท่านก็รับให้จริง ๆ จึงเป็นวัดภูริทัตตปฏิปทารามทุกวันนี้ นั่นแหละรับแต่ละแห่ง ๆ

เมืองกาญจน์ก็เหมือนกัน ให้ท่านจันทร์มาอยู่ นั่นก็รับเขาแล้วก็ต้องรับผิดชอบ เมื่อรับเขาแล้วไม่รับผิดชอบไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เองเราจึงรับทั่ว ๆ ไปไม่ได้ มีเยอะ ทางปราจีนก็มีหลายแห่งเหมือนกัน ไม่ใช่เพียงแห่งนี้แห่งเดียว อำเภอไหนบ้างก็ไม่รู้ มี เขาถวายไว้ จังหวัดอื่น ๆ มี แต่เราพิจารณาทางเหตุผลแล้วก็บอก ๆ บอกรับไม่ได้ก็บอกว่ารับไม่ได้ เพราะรับแล้วต้องยืนยันรับรองสถานที่ที่เขาให้แล้วว่าจะเป็นคุณเป็นประโยชน์ตามเจตนาของเขา เช่น สร้างวัด เราก็ต้องเอาพระไปอยู่ เราเป็นตัวประกันที่หาพระ เมื่อเราหาไม่ได้ เรารับสุ่มสี่สุ่มห้า มันขัดกัน เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ค่อยรับ ไปที่ไหนมี

สำหรับกรรมฐานที่เขาเคารพนับถือ สร้างวัดนี่สร้างง่ายมาก เราไม่ได้คุยนะ อย่างวัดเรานี้มีผู้จะถวายทั่วไปหมด แต่เมื่อไม่มีเรื่องสัมผัสเราก็ไม่พูดเฉย ๆ เหมือนหนึ่งว่าไม่มีใครถวาย มีมาก ไปที่ไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนมีทั้งนั้น แต่เราก็พิจารณาตามนี้แล้ว เราก็ผ่าน ๆ ไปเลย จึงเหมือนว่าไม่มีใครถวายเรา ความจริงมีอยู่ทั่วไปหมดเลย เอาละทีนี้ให้พร

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร

www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก