ปีใหม่ปีเก่าขึ้นอยู่กับเรา
วันที่ 1 มกราคม 2551 เวลา 8:15 น. ความยาว 23 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ปีใหม่ปีเก่าขึ้นอยู่กับเรา

          (ด้วยขณะนี้หลวงปู่ศรี มหาวีโร ท่านพักรักษาอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น กราบองค์ท่านด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ขอองค์ท่านโปรดเมตตาให้องค์หลวงปู่ศรีทรงธาตุขันธ์อยู่นานๆ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลานสืบต่อไปเจ้าค่ะ) ท่านป่วยเป็นโรคอะไร (โรคชราเจ้าค่ะ เมื่อวานนี้สดชื่นขึ้น) ถ้าเมื่อวานดีขึ้นวันนี้ก็หายเลย ดีขึ้นเพื่อหายไม่ใช่เพื่อตาย รับทราบแล้วท่านศรี อยู่โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น

          (หลวงตาไปเจอท่านอยู่บนโต๊ะเล็กๆ เขียนหนังสือ) ท่านศรีนี่แหละ เป็นโต๊ะเล็กๆ เขียนหนังสือ แต่ก่อนท่านเป็นครู นิสัยท่านติดมา เราเดินเข้าไปป่าผ่านไปผ่านมาเห็นอยู่เรื่อย เขียนเรื่อย นานเข้าก็เอาบ้างแหละ สะดุดใจ มาเห็นเขียนหนังสืออยู่กุฏินั่นแหละเราผ่านเข้าไปนั้นทางจงกรมเราอยู่ในป่า ไปมาเห็นเขียนหนังสือก็เลยถาม ทำอะไรเสมียน อี๊ขึ้นเลย จับโต๊ะฟาดเข้าป่าดูซิน่ะ ทำอะไรเสมียน เราก็ว่าอย่างนั้น

          วันนี้เป็นวันปีใหม่ ให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่การงานให้ราบรื่นดีงาม อย่าเป็นคนโกโรโกโส ถ้าไม่ดีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วให้แก้ไขเสียวันนี้เป็นปีใหม่ วันใหม่ คนเก่าก็เปลี่ยนให้เป็นคนใหม่ขึ้นมา แก้ไขดัดแปลงสิ่งไม่ดีซึ่งเป็นของเก่าแต่ก่อนให้หายไป เหลือแต่ของดีอันเป็นของใหม่แทนที่ในตัวของเราเอง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานราบรื่นดีงาม ปีใหม่ปีเก่ามันก็อย่างที่ว่าละ เขาก็สมมุติกันไป มีมืดกับแจ้งเท่านั้นแหละจะเป็นอะไรไป ถ้าประพฤติตัวไม่ดีปีใหม่ปีเก่าก็เป็นคนไม่ดีคนเก่านั้นแหละ ถ้าปฏิบัติตัวให้ดีแล้วปีใหม่ปีเก่าวันใหม่วันเก่าก็คือคนคนดีคนนี้ละ ดีไปเรื่อยๆ พากันจำเอานะ

          วันนี้เป็นวันปีใหม่ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี หน้าที่การงานให้ขาวสะอาด อย่าฉกอย่าลักอย่าปล้นอย่าสะดมใคร เป็นการเสียน้ำใจซึ่งกันและกัน เสียสมบัติเงินทองไม่เท่าไร เสียทางด้านจิตใจนี้เสียมากทีเดียว คนเราฆ่ากันได้ถ้าลงเสียทางด้านจิตใจ สมบัติเงินทองข้าวของมีมากมีน้อยทุ่มเทให้กันด้วยน้ำใจอันดีงามนี้ชุ่มเย็นไปทุกหย่อมหญ้าละ ถ้าเป็นการขัดแย้งต่อจิตใจกันแล้วเสียใจนี่เสียมากนะ ไม่ใช่ธรรมดา การเสียใจนี่เสียมากทีเดียว ฆ่ากันได้ถ้าลงได้เสียใจแล้วฆ่าได้เลย

          พอพูดอย่างนี้เราก็ระลึกได้ถึงคนหนึ่ง อย่าให้ระบุชื่อเขาเถอะ เขาเคียดแค้นให้เพื่อนเขาว่าหักหลังเขาแทงข้างหลังเขา เขาจะไปฆ่าเลยทีเดียวละ ไปนี้ต้องฆ่าเลย มีแต่จะฆ่าอย่างเดียว พอไปก็คงจะเป็นนิสัยวาสนาของเขายังมีอยู่นั่นแหละ พอไปอยู่ๆ ท่านอาจารย์มั่นผุดขึ้นมาเป็นภาพพจน์ชัดเจนทีเดียว ยืนขวางหน้าเขาอยู่ นี่จะไปตกนรกหลุมไหนอีกนี่น่ะ หลุมเดียวนี้มันก็อกจะแตกอยู่แล้ว ท่านว่า คือเคียดแค้นอกจะแตก แล้วจะไปตกนรกหลุมไหนอีกล่ะ พอว่าอย่างนั้นทิ้งปืนเลยเชียว กราบเลย กลับหลัง เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความรู้สึกเสียใหม่หมดเลย ตั้งแต่นี้เขากับเราให้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วกลับเลย

นี่ละถ้ายังมีวาสนาอยู่ มาดลบันดาลให้พ่อแม่ครูจารย์มั่นผุดขึ้นมายืนขวางหน้า จะไปตกนรกหลุมไหนอีก หลุมนี้คือหลุมหัวอกนี้มันก็เป็นไฟอยู่แล้ว แล้วจะไปเพิ่มไฟที่ไหนอีก พอว่าอย่างนั้นก้มกราบปุ๊บกลับเลยทีเดียว นี่ละนิสัยวาสนามีมันเป็นได้นะ ถ้านิสัยวาสนาไม่มีก็ต้องไปฆ่าเขา ฆ่าเขาเจ้าของไม่เห็นได้อะไรดีมานะ ฆ่าคนทั้งคนเจ้าของจะวิเศษวิโสเลิศเลอไปที่ไหนมันก็จมไปด้วยกันนั้นแหละ  นี่มาดลบันดาลให้เขารู้สึกตัว พอหลวงปู่มั่นเราผุดขึ้นมาข้างหน้า จะไปตกนรกหลุมไหนอีกล่ะ เท่านั้นรู้สึกตัวกลับเลย นั่นละคนเราถ้ามีนิสัยอยู่บ้างก็มีสิ่งบันดลบันดาลใจนะ

วันนี้ก็เป็นงานปีใหม่ถือกันทั่วประเทศไทยของเรา ดีไม่ดีทั่วโลกถืองานปีใหม่ ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี งานปีใหม่มันขึ้นอยู่กับเรานะ ปีใหม่ปีเก่าขึ้นอยู่กับเราจะทำตัวให้เลวหรือให้ดีขึ้นเท่านั้นละ ให้พากันตั้งใจปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี ถ้าเป็นคนดีแล้วอยู่ไหนดีหมด สุขหมดนั่นแหละ ถ้าเป็นคนชั่วอยู่ที่ไหนหลบซ่อนตัวอยู่ที่ใดก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้หัวอกอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจงพากันปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี ขาวสะอาดภายในจิตใจ ถ้าดีภายในใจแล้วอยู่ไหนก็ดีหมด ถ้าชั่วภายในใจอยู่ไหนก็ไม่ดี ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดนั่นแหละ

วันนี้เป็นวันปีใหม่พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขดัดแปลงตัวเองเสียใหม่ อะไรไม่ดีให้แก้ไขเสียวันนี้เป็นงานปีใหม่ เรายังเป็นคนเก่าเซ่อๆ ซ่าๆ อยู่อย่างนั้นเหรอ ให้แก้ตัวเองให้เป็นคนใหม่ขึ้นมา แล้วก็จะเป็นคนดีขึ้นไปเรื่อยๆ วันนี้ก็ดูเหมือนถือกันทั่วโลกนะว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ถือกันทั่วโลก ปฏิบัติตัวแก้ไขดัดแปลงตัวเองให้ดี ทั่วโลกก็จะกลายเป็นคนดีไปตามๆ กันนั่นละ ถ้าทำแต่ความชั่วช้าลามกปีใหม่เท่าไรก็คนเก่าละ คนชั่วคนเก่ามันไม่เป็นของดีอะไรเลยจากปีใหม่นี้ละ มีเท่านั้นละไม่พูดอะไรมากนัก เหนื่อยนะเทศน์ทุกวัน พูดทุกวัน

ให้พี่น้องทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติต่อศีลต่อธรรม อย่าพากันห่างเหินจากศีลจากธรรม ไม่ดีเลย มีเงินทองข้าวของกองเท่าภูเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เท่าที่จะเป็นไปได้นะ มีเงินทองมากถ้าใจไม่ดีเสียอย่างเดียว ตัวไม่ดีเสียอย่างเดียว สมบัติเหล่านั้นก็มาเป็นเครื่องเสริมไฟให้เสียไปหมดนั้นแหละ ให้ตั้งใจปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี อะไรไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าใจนะ  เราอย่าเข้าใจว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีทั่วโลกธาตุ ไม่มีอะไรเลวกว่าใจ ดีกว่าใจ สุขกว่าใจ ทุกข์กว่าใจ ใจนี้เป็นตัวสำคัญมากสำหรับรับดีและชั่ว สุขและทุกข์ รับอยู่ที่ใจ ให้ตั้งใจปฏิบัติเอาสิ่งดีงามเข้ามาสู่ใจเราก็จะมีความสุขความสำราญบานใจต่อไป มีเท่านั้นละ

ให้พากันมีความอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน ทั้งประเทศไทยเรารับปีใหม่นะวันนี้ ให้พากันยิ้มแย้มแจ่มใส นึกถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ นี่ทั่วประเทศเขตแดนของเรายิ่งดี ไปที่ไหนให้มีพุทโธติดเนื้อติดตัว เวลาเรามาไม่มีพุทโธมา รถมันว่างพุทโธแต่เต็มด้วยคน คนเต็มรถแต่พุทโธไม่มีในรถนั้นเลย เรียกว่ารถร้าง รถไม่มีความหมาย กลับไปนี้ให้ได้พุทโธเต็มหัวใจ คนเต็มรถพุทโธเต็มรถไปสบาย มีความสุขความเจริญทั่วหน้ากัน เอาละเท่านั้นละ

วันที่ ๑ มกรา ได้ทองคำ ๑๕ บาท ๓๔ สตางค์ ทองคำเวลานี้ได้เข้าคลังหลวง ๑๑,๖๓๗ กิโล ได้ทั้งหมดถึงวันนี้ได้ทองคำ ๑๑,๖๖๒ กิโล

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก