ญาติโดยความเป็นธรรม
วันที่ 7 มกราคม 2551 เวลา 8:15 น. ความยาว 24.2 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ญาติโดยความเป็นธรรม

          (ลูก  น้องโอและคณะวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน พร้อมด้วยประชาชนชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศกราบขอน้อมถวายปัจจัยแด่องค์พระหลวงตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ลูกหลานชาวไทยจึงขอน้อมใจถวายเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา เป็นจำนวนเงินดังนี้ ๑,๒๘๐,๙๐๐ บาท ทองคำหนัก ๑๐ บาท ดอลลาร์สหรัฐหนึ่งร้อยเหรียญเจ้าค่ะ) เออ พอใจๆ โอไม่มาหรือ (เจ้าค่ะ) เห็นมาด้วยกันเป็นคู่กัน เห็นคนหนึ่งต้องเห็นคนหนึ่ง วันนี้เห็นคนเดียวก็เลยถามหา จากจังหวัดชลนะ วัดเขาพระ เขาตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรม เราได้ขึ้นไปดูแล้วที่ว่าวัดเขาพระนี่

          การบุญการกุศลทำให้โลกร่มเย็นนะ การเสียสละ การทำบุญให้ทาน แจกจ่ายแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ยากจนเข็ญใจ เป็นผู้มีน้ำใจอันชุ่มเย็นต่อโลก ไปที่ไหนไม่อดอยากขาดแคลน  ผู้มีความกว้างขวางทางน้ำใจไปไหนไม่อดอยากขาดแคลน ผิดกับคนที่คับแคบตีบตันเห็นแก่ได้แก่เอา เห็นแก่กอบแก่โกย ไปที่ไหนเป็นภัยไปเลย เหมือนไฟไปไหนลุกลามไหม้ไปหมด แต่คนผู้มีจิตใจกว้างขวางเสียสละ เห็นใจท่านใจเรา ยกใจมาเทียบกัน ใจคนทั้งหมด ใจเราเป็นอย่างไร ใจโลกก็เป็นอย่างนั้นๆ เทียบแล้วเฉลี่ยให้ทั่วถึงกัน อย่างนั้นละดี

ถ้าเห็นแต่ใจตัวดวงเดียวใหญ่กว่าโลกแล้วทับโลก เกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย เพราะเห็นแก่ตัว ถ้าเห็นแก่เราคนเดียวต้องเห็นแก่ตัวคนเรา ทุกอย่างที่จะทำให้ได้สมใจตัวเองที่ใหญ่โตกว่าโลก นั่นละคนนี้ละคนทำโลกให้เดือดร้อน คนที่เฉลี่ยเผื่อแผ่ใจเขาใจเราใจเสมอกันเฉลี่ยถึงกันหมด เป็นญาติกันได้ตลอดไปเลย ญาติโดยความเป็นธรรมต่อกันนี้เป็นญาติที่สนิทมากนะ ญาติทั้งหลายนี้สู้ไม่ได้ อันนั้นยังทะเลาะกันญาติอย่างนั้น แต่ญาติโดยความเป็นธรรมนี้ไม่มีทะเลาะ ไปที่ไหนยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานทั่วหน้ากัน

นี่จำนวนเงินมันของเล่นเมื่อไร เงินเป็นล้าน กองเงินเท่าภูเขา ลูก... น้องโอและคณะวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน พร้อมด้วยประชาชนชาวไทยจากทั่วสารทิศกราบขอน้อมถวายปัจจัยแด่องค์หลวงตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ลูกหลานชาวไทยจึงขอน้อมใจถวายเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา เป็นจำนวนเงินดังนี้ ๑,๒๘๐,๙๐๐ บาท ทองคำน้ำหนัก ๑๐ บาท ดอลลาร์ ๑๐๐ ดอลลาร์ เอาสาธุอีกทีหนึ่ง เรื่องใหญ่ต้องเป็นใหญ่ซิ

เราคิดถึงว่าจะไปภูวัว ไกลมากนะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ภูวัวไกลแล้วนะ ไม่เหมือนแต่ก่อน แต่ก่อนไม่ได้ไกล ไปธรรมดาๆ เดี๋ยวนี้ไกลแล้ว ไปที่ไหนไกลหมดเดี๋ยวนี้ หดย่นเข้ามาๆ ไปมาลำบาก ไม่เหมือนแต่ก่อน

          เราได้พาพี่น้องชาวไทยเราสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อโลกเพื่อสงสาร เราสละออกหมด เราไม่เอานะ ที่มาทั้งหลายเหล่านี้เราไม่เอา เราทำประโยชน์ให้โลกหมด เราพอทุกอย่างแล้ว พูดให้เต็มยศเสียไม่นานมันก็จะตาย นี่อายุกำลัง ๙๕ ย่างเข้าไปแล้ว ๙๕ ย่างเข้าไป ๕ เดือนแล้ว มันจวนจะตายแล้ว จะทำอะไรทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ให้เป็นที่พอใจ ขอให้พี่น้องลูกหลานทั้งหลายถือเป็นคติตัวอย่าง ใจเราเป็นใจที่เราไม่ได้คุย พูดจริงๆ ใจกว้างขวางมากทีเดียว เมตตาธรรมมันทำให้กว้างขวาง ไปที่ไหนสงสารที่นั่น เมตตาทั่วไปหมดเลย

          ความตระหนี่เข้ามาแหยมไม่ได้ มีแต่ความเมตตาปัดออกๆๆ หมดเลย ความตระหนี่ถี่เหนียวไม่มีในหัวใจ หมดโดยสิ้นเชิง มีแต่ความเมตตาครอบไปหมดเลย เพราะฉะนั้นมีเท่าไรจึงออกหมดๆ ช่วยโลกช่วงสงสารนี้เราก็ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วย อย่างทองคำก็ได้เข้าสู่คลังหลวงของเรา ๑๑,๖๖๓ กิโลแล้ว ส่วนดอลลาร์ได้เข้า ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่า เงินไทย ๒ พันล้านที่ซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวง และอย่างที่ว่านี้อีกเข้าสู่คลังหลวงๆ ไหลเข้าไป ตีเข้าไปเข้าสู่คลังหลวง

เราไม่เอาอะไร เราช่วยชาติบ้านเมือง ไปที่ไหนกว้านเข้าๆ สู่ชาติบ้านเมืองของเราซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากทีเดียว เพราะฉะนั้นทองคำของเราที่มีน้อยมากในคลังหลวงจึงได้ประกาศก้องให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกัน เพราะเราไปดูเองทองคำ หัวหน้าคลังหลวงก็คงจะทราบความหมาย เพราะวันนั้นเราไปมอบทองคำกับดอลลาร์ที่คลังหลวง พอจากนั้น หัวหน้าคลังหลวงก็นิมนต์เราไปดูทองคำในคลังหลวง บอกว่าที่นี่ได้มาเห็นสองท่าน แล้วใครบ้างล่ะ สมเด็จพระเทพกับหลวงตา เราเข้าใจทันที

เข้าไปดูละเอียดลออ ถามไถ่กัน ทองคำเราไปไว้ประกันชาติไทยของเราที่ไหนๆ บ้าง เขาบอกสหรัฐมากที่สุด ดูเหมือน ๕๒ ตัน  อังกฤษ ๕ ตัน ในเมืองไทยเราเท่าไรถาม น้อยนิดเดียวไม่มาก นี่สำหรับประกันตัวเองอันนี้ อันนั้นเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน ติดหนี้ติดสินเอาทองคำเป็นเครื่องประกัน สหรัฐ ๕๓ ตัน อังกฤษดู ๕ ตัน ในเมืองไทยเราเท่าไร ถาม น้อยนิดเดียว ไม่มาก สำหรับประกันตัวเองอันนี้ อันนั้นเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนติดหนี้ติดสิน เอาทองคำเป็นเครื่องประกัน สหรัฐ ๕๓ ตัน แล้วอังกฤษดูว่า ๕ ตัน สำหรับเมืองไทยเราไม่มาก เวลานี้ก็ค่อยๆ เขยิบขึ้นได้ ๑๐ กว่าตันแล้วนะเมืองไทยเรา ตั้งแต่เราประกาศได้เพิ่มขึ้นอีก ๑๐ กว่าตันแล้ว ทองคำในเมืองไทยเรา แต่ก่อนมีน้อยนิดเดียว

แต่เราไม่บอก มีเท่าไรเราไม่บอก บอกได้แต่ว่ามีน้อยมาก ให้พากันหาเข้ามาๆ เพราะอันนี้เป็นหัวใจของชาติไม่ได้บอกให้ใครฟังง่ายๆ นะ เดี๋ยวนี้ก็ได้พอประมาณ ได้ต้ง ๑๐ ตันกว่าแล้ว ทองคำเข้าสู่คลังหลวงดูว่า ๑๑ ตัน ตั้งแต่เราประกาศจากไปดูทองคำในคลังหลวงมาแล้วประกาศได้ถึง ๑๑ ตันแล้ว นับว่าพอประมาณ พอหายใจได้บ้าง

(ลูกศิษย์อ่านกำหนดการหลวงตาเดือนมกราคมนี้) เราไม่ค่อยมีเวลาว่างนะ ยุ่ง วันที่ ๘ นี้ไปเขื่อนอุบลรัตน์ ค้างให้เขาคืนหนึ่ง สงสารเขา เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนต่างๆ มักจะนิมนต์เราไปเสมอ จะมีอะไรอยู่ในนั้นละเขื่อนต่างๆ จนกระทั่งเมืองกงเมืองกาญจน์ที่ไหน ไปฉันไปค้างที่เขื่อนหลายเขื่อนนะ ตั้งแต่นู้นภาคเหนือลงมา เราได้ไปฉันให้ทุกเขื่อน เขื่อนใหญ่ๆ ไปทั้งนั้นละ จะเป็นเพราะเหตุไรก็ไม่ทราบ หากมี เราไปฉันเขื่อนใหญ่ๆ ตั้งแต่ภาคเหนือเขื่อนอะไรใหญ่ๆ ไปทั้งนั้นละไปฉัน จนกระทั่งเขื่อนอุบลรัตน์ ไปฉันให้ทั้งนั้นละ ให้พร

(ทองคำวันนี้ได้ ๑๑ บาท ๕๑ สตางค์ครับผม) ได้เยอะ

มักจะออกหน้าเสมอเรา เอะอะออกหน้า วิทยุก็เราออกหน้า ธรรมะเรามีหลายขั้น ธรรมะเผ็ดร้อนเทศน์สอนพระล้วนๆ เลย คือเลือกได้ทุกขั้นของธรรมในที่เทศน์ แต่ทุกวันนี้เป็นแกงหม้อใหญ่ ออกแต่แกงหม้อใหญ่ ตั้งแต่ก่อนๆ ออกตั้งแต่แกงหม้อเล็กหม้อจิ๋ว เทศน์สอนพระเด็ดขาดๆๆ แล้วเวลาออกสถานีวิทยุต่างๆ ก็ออกได้เหมือนกัน ได้ฟังทั่วถึงกัน

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก