พวกถือบังเหียนเมาอำนาจ ไม่ควรปกครองต่อไปอีก
วันที่ 22 สิงหาคม 2543
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

พวกถือบังเหียนเมาอำนาจ ไม่ควรปกครองต่อไปอีก

(ผู้ฟังเทศน์ นักเรียนราชินูทิศ ๑๐๐ คน ประชาชน ๓๐๐ คน)

บัญชีดอลลาร์ อุดรกับกรุงเทพไล่เลี่ยกัน บัญชีทางกรุงเทพ ๔๙๐,๑๘๓ ดอลล์ ๓๕ เซ็นต์ อุดรฯ ได้ ๔๗๖,๘๓๒ ดอลล์ ๔๗ เซ็นต์ สองธนาคารนี้รวมกันแล้วได้ดอลลาร์ ๙๖๗,๐๑๕ ดอลล์ ๘๒ เซ็นต์ เราจึงพึ่งทราบแน่ใจว่ายังไม่ถึงล้าน เอาบัญชีมาบวกกันแล้ว ทีนี้ตายตัวละบัญชี เราก็ชะล่าใจนึกว่าถึงล้านแล้วป่านนี้ เวลาเอาจริง ๆ ยังไม่ถึง ยังขาดอีก ๓๒,๙๘๔ ดอลล์ ๑๘ เซ็นต์ จะถึงล้านดอลล์

เราพูดจริง ๆ เราช่วยโลกนี้แหม เราอิดหนาระอาใจนะ อย่างนี้ละธรรมกับโลก พระพุทธเจ้าจึงท้อพระทัยล่ะซิ คือมันสกปรกโสมมเอาเสียเหลือประมาณ ที่ธรรมจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ว่างั้นเถอะ มันสกปรกโสมมมากทีเดียว อย่างพวกพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศไทย พร้อมใจกันบริจาคทานด้วยความเสียสละ เพราะความรักชาติ ทั้งทองคำ ดอลลาร์ เงินสด จะเข้าสู่คลังหลวง คลังหลวงกับคนทั้งชาติเป็นของคู่ควรกันอย่างยิ่ง ไม่มีอะไรจะคู่ควรยิ่งกว่าคลังหลวงกับคนไทยทั้งชาติ ครั้นเวลาพี่น้องชาวไทยได้มาซึ่ง ทองคำ ดอลลาร์ เหล่านี้ ได้มาแล้วจะเข้าสู่คลังหลวง มันเปรตมันผีตัวไหนมันกีดมันกันเอาไว้ ถ้าธรรมดาแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะ นี่ละฟังซิ พวกเปรตพวกผี พวกกีดพวกขวาง พวกไม่สนใจในเหตุในผลในอรรถในธรรม มันทำได้อย่างนี้ละดูเอา กีดกันมาตั้งแต่ต้นนะ

มิหนำซ้ำยังต้มเราอีก ต้มหลวงตาบัวที่เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย เงินจำนวนนี้ว่าได้เข้าสู่จุดที่ต้องการแล้ว นั่นซิ คือเข้าสู่คลังหลวง เราถามซักกันจนไม่มีที่สงสัย เขาก็ให้ความแน่ใจว่าลงจุดนี้ว่างั้นเถอะน่ะ คลังหลวง ๆ นี้ แล้วเขาก็มาให้เราเซ็น เราก็เซ็นซิ เราไม่เชื่อเจ้าหน้าที่จะเชื่อใครใช่ไหมล่ะ ก็เจ้าหน้าที่ธนาคารเองพร้อมกันมาชี้แจงถูกต้องทุกอย่างตามจุดมุ่งหมายของเรา เราก็นำสมบัติเหล่านี้เข้า แน่ใจตัวเองและภูมิใจมาประกาศให้พี่น้องชาวไทยทราบด้วยว่า เงินทอง ดอลลาร์ เหล่านี้ได้เข้าสู่คลังหลวงแล้ว ตั้งแต่วันที่เท่านั้น ๆ แล้วก็ตายใจมาตั้งแต่บัดนั้น พร้อมทั้งลายเซ็นด้วย ลายเซ็นของเรา

พึ่งมาจับได้ตรงนี้เรื่องราว ไม่งั้นก็คงจะตายใจไปอีกนะ ตอนที่เขาเอากำแพงคือสมบัติของพี่น้องชาวไทยเรานี้ ในนามหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าและเป็นเจ้าของสมบัตินี้ เขาเอาประกาศเป็นกำแพงกั้น อันนี้จะว่าเราเดาหรือว่าคาดก็ถูกนั่นแหละเพราะเราไม่ได้เห็นด้วยตาของเรา ว่าเงินหลวงตาบัวไม่แตะ ๆ ประชาชนทั้งหลายเขาก็ต้องนอนใจซิ ว่าเมื่อเงินหลวงตาบัวไม่แตะแล้วก็ตายใจ แต่หลวงตาบัวฟังเข้าสะดุดกึ๊กทันที เงินหลวงตาบัวไม่แตะ แล้วเงินที่แตะที่กลืนที่กินอยู่ตรงไหนน่า นั่นซิเราถึงได้ติดตาม ไปกรุงเทพคราวที่แล้วที่ว่า ได้ไปพูดกันอย่างหนักแน่นเต็มที่เต็มฐาน เพราะเราสืบตามนี้เข้าไป เข้าถึงธนาคารเลย จึงได้ทราบว่าเงินของเรานี้มันเอาไปไว้ข้างถุงคลังหลวง

ถึงได้เอากันหนักตรงนั้น ถึงขนาดชี้มือเทียวนะ เอานะถ้าไม่เข้าไม่ได้เด็ดขาดบอกอย่างนี้เลย ถึงขนาดนั้นนะ เอ้า เรื่องสมบัติของคนทั้งชาติ รวมตั้งแต่วงศ์กษัตริย์ลงมาสมบัติเหล่านี้ แล้วทำไมจะเข้าคลังหลวงไม่ได้ เพราะคลังหลวงเป็นคลังหลวงของชาติ เงินนี้เงินของชาตินับแต่วงศ์สกุลกษัตริย์ลงมา ท่านถวายรวมกันมานี้ทั้งหมด ว่าเงินกษัตริย์ก็ไม่ผิด เราว่าอย่างนี้เลย แล้วทำไมเอาไปไว้ยังไง แล้วอันไหนที่มีศักดิ์ศรีดีงามหรือควรแก่คลังหลวง เอามาอ้างกันซิ เราพูดถึงขนาดนั้นเทียวนะ การเข้าสู่คลังหลวงด้วยสมบัติของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติ มีหลวงตาเป็นผู้นำนี้ เข้าสู่คลังหลวงไม่ได้เพราะเหตุผลกลไกอะไร เพราะเป็นสิ่งสมควรอย่างยิ่งแล้วที่จะเข้าสู่คลังหลวงได้อย่างเหมาะสม แล้วถูกกีดกันต้มตุ๋นกัน ต้มตุ๋นหาอะไร นั่นซิ

นี่ก็ดีนะถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายแล้ว เราเอาผิดได้เลยเพราะต้มเรา แต่นี้เราไม่เอาเรื่อง ขอให้เข้าตามจุดที่เราต้องการก็พอ นี่ละฟังซิพี่น้องทั้งหลาย เรื่องกีดเรื่องกันกีดขวาง เดี๋ยวนี้ก็กำลังฟัดกันอยู่นะ พวกเปรตพวกผีในวงราชการงานเมืองที่ถือว่าเป็นที่ไว้ใจ เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย กำลังเป็นมหาโจรปล้นบ้านปล้นเมืองปล้นคลังหลวงเวลานี้ ที่เข้าไม่ได้เพราะเหตุนี้ เข้าไม่ได้ตลอดมานะ จนกระทั่งป่านนี้ยังเข้าไม่ได้ หลีกนั้นหลีกนี้ พวกเปรตพวกผีมันหาความจริงไม่ได้มันก็เอาแต่ความหลอกมาหลอกน่ะซี เดี๋ยวกฤษฎีกงฎีกาบ้างตีความหมาย ตีความหมายอะไร ว่าไม่ห้ามละ ไม่ห้ามก็แสดงว่าเข้าได้ใช่ไหมล่ะ

เช่นอย่างรถวิ่งไปตามทาง ตรงไหนที่เขาห้ามเอาไว้ ห้ามไม่ให้จอด จอดชั่วคราวเขาก็บอกเอาไว้ ที่ไหนไม่มีห้ามก็จอดได้ใช่ไหม อันนี้ก็ไม่ได้ห้าม เข้าได้แล้ว แล้วตีหาอะไรตีความหมาย ถ้าไม่ตีหาเพื่อเปรตเพื่อผีนั่น เด็กอมมือมันก็รู้ได้นี่นะมาพูดอะไร ขายที่สุด ถ้าพูดถึงเรื่องอรรถธรรมความจริงกับความจอมปลอมแล้ว ดูกันไม่ได้เลยว่าอย่างนี้แหละเรา เราพูดตรง ๆ อย่างนี้ นี้ละศาสนาต้องพูดอย่างตรงไปตรงมา

เพราะฉะนั้นเราถึงว่า โอ๋ย อย่าเข้าไปแตะต้องไม่ได้นะ นี่เราก็เป็นความจำเป็นต่อชาติไทยของเรา เราจึงอุตส่าห์เข้าไปจับไปต้อง แล้วสุดท้ายก็มาโปะจมูกเราจนได้นั่นแหละ เรื่องราวก็มาเกี่ยวข้องกับเรา ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เพราะเราอยู่ในท่ามกลางแล้วเวลานี้ เงินนี้จะเข้าสู่จุดนั้น แล้วยังจะมากีดกันกีดขวางอีก แล้วจะมากลืนต่อหน้าต่อตาเราอีกนี่ มันเป็นยังไงพี่น้องชาวไทยตาดำ ๆ ด้วยกัน หัวใจคนแท้ ๆ พิจารณาซิ กีดกันมาตลอดจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังเข้าไม่ได้ นี่ละเงินที่จำนวน ๑ ล้านนี้เราจะเอาเข้าแต่เมื่อเข้าไม่ได้ ก็ต้องรออยู่อย่างนี้จะให้ว่ายังไง

นี่ละพวกเปรตพวกผีมันทำลายชาติบ้านเมือง เห็นชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นเลยละ เรื่อยมาจนกระทั่งป่านนี้ แล้วมาให้เราเซ็น พอเราจับได้แล้วเราก็ตามติดเข้าไป แล้วก็มายอมรับว่าไม่เข้า ว่าอยู่ข้างนอก พอเราทราบปั๊บลายเซ็นของเราก็เป็นโมฆะทันทีเลย ว่าลายเซ็นของเรานี้ถูกต้มเราบอกตรง ๆ เลย ต้มจากธนาคารหรือรัฐบาลมีสองก๊กนี้แหละ ไม่ใช่ก๊กอื่นก๊กใด ตาสีตาสาเขาไม่มาเกี่ยว

หลังจากนั้นก็มาบอกอีก จะมาต้มเราเป็นครั้งที่สองอีก ลายเซ็นอันเดียวนั่นแหละที่เราถูกต้มแล้วนั่น ว่าลายเซ็นนั้นคณะรัฐมนตรีประชุมตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่า หลวงตาต้องปฏิบัติตามลายเซ็นของหลวงตา คือไม่เอาเงินเข้าสู่คลังหลวงว่างั้น ให้ปฏิบัติตามลายเซ็นของหลวงตา ทางนี้ก็ตอบรับทันทีเลย อย่าว่าแต่คณะรัฐมนตรีเลย ให้โคตรแซ่คณะรัฐมนตรีมาประชุมตกลงกัน ก็เป็นโมฆะไปด้วยกันหมดเราว่าอย่างนี้ เพราะลายเซ็นของเรานี้ถูกต้มมาแล้ว จะให้เราปฏิบัติตามอย่างไรอีก ดีที่เราไม่เอาผิดก็ว่าอย่างนั้นซี เข้าใจไหมล่ะที่พูดนี่ นี่ละมันตอบกันอย่างนี้

ความจริงกับความปลอมมันต่างกันยังไงใช่ไหม นี่ความจริงของเรา ยังจะมาจับมือให้เราเซ็นอีกนะดูซิน่ะ มันเลวขนาดไหนพวกนี้น่ะ จะให้พูดว่ายังไงไม่พูดว่าอย่างนี้ ธรรมเป็นอย่างนี้จะให้พูดว่ายังไง ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่าธรรม ต้องตรงไปตรงมาจึงเรียกว่าธรรม เป็นตายไม่ได้สนใจ เหตุผลอรรถธรรมเท่านั้นที่เป็นทางเดินของผู้ต้องการหลักความจริงปกครองบ้านเมืองมีเท่านั้น เอาแปลก ๆ ปลอม ๆ เอาเปรตเอาผีมาใส่อันนี้ฉิบหายบ้านเมืองของเรา

นี่บ้านเมืองของเรากำลังจะเริ่มฉิบหายนะ มันมาจากก๊กไหนน่ะพิจารณาดูซิ พวกที่ทำลายชาติบ้านเมืองอยู่เวลานี้ ให้โกลาหลอลหม่านอยู่เวลานี้ออกจากก๊กไหนจำให้ดีทุกคน ชาติไทยของเราเป็นหัวใจของมนุษย์เรานะ จำให้ดีทุกคน หลวงตาเป็นพระก็รู้ชัด ๆ อย่างนี้ พูดตามหลักความจริงนี้ มันสมควรแล้วเหรอที่จะมาทำอย่างนี้น่ะ มันไม่สมควรอย่างยิ่ง เด็กอมมือเขาก็ไม่ทำ แล้วมันมาทำทำไม ถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตามาสังหารชาติไทยของเราให้ล่มจม ด้วยคนสองสามคนนี้เท่านั้น จะเป็นใครไปที่ไหน

เดี๋ยวนี้ก็ยังเข้าไม่ได้เห็นไหมล่ะ ยังคาราคาซัง ทีนี้ท่านผู้บริจาคทั้งหลายก็ต้องงอมือซิ ลงมันคาราคาซังนี้ใครจะบริจาคยังไงก็ไม่แน่อกแน่ใจซิ มันก็คาราคาซังไปทุกอย่างนั่นแหละ เข้าใจไหมล่ะ ถ้าหากว่าลงตูม ๆ ด้วยความแน่ใจ ต่างคนต่างเพื่อเชิดชูชาติไทยของเราแล้ว เงินที่บริจาคในคราวนี้จะไม่น้อยนะ เราแน่ใจ พี่น้องชาวไทยเราไม่ใช่คนตระหนี่ขี้เหนียว เป็นคนน้ำใจของชาวพุทธอยากบริจาค แต่มาคิดถึงแง่ไม่แน่ใจแล้ว ใครจะบริจาคได้ลงคอ พิจารณาซิ นี่ละถ้าธรรมดาแล้วอย่าว่าแต่ ๔ ตันเลย ให้มากกว่านั้นก็ได้ เงินจำนวนที่คราวนี้ อย่าว่าแต่เท่านี้ มากกว่านั้นยังได้ นี่พี่น้องชาวไทยเราตายใจด้วยกันทุกคนแล้วทุ่มเลย ๆ

อันนี้มันทุ่มไม่ได้เห็นไหมล่ะ เป็นข้าศึกมาจากไหนพิจารณาซิ ให้คนไทยกระเทือนทั่วประเทศไทยนี้เป็นยังไง ถามซิ มันก๊กไหนน่ะ ตั้งแต่ตั้งเมืองไทยเรามาตั้งรัฐบาลมามีกี่ชุด ๆ ก็ไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้นะ แบบนี้มันพึ่งเป็นขึ้นเดี๋ยวนี้ เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปหมด ไม่ยอมรับความจริง หลีกนั้นหลบนี้ ๆ อยู่ตลอดเวลา ธรรมจับได้ทุกระยะ เราพูดจริง ๆ ออกแย็บไหนจับได้ทันที ๆ เลย เมื่อเวลามาพูดก็ต้องพูดตามหลักความจริง ถูกกีดถูกกันมาตลอดเวลา หาเรื่องหาราวมาเรื่อย ๆ หามาเท่าไรก็ของปลอม หามาใส่ความจริงมันจะเข้ากันได้ยังไง ความจริงก็ออกตามความจริงล่ะซี

อย่างที่ว่า บังคับเราให้ปฏิบัติตามลายเซ็นนั้น เราก็ฟาดโคตรมันมาเลยซิ ยังไม่ได้ขึ้นโคตรรัฐบาลเท่านั้นนะ ต่อไปยังจะขึ้นอีกว่าโคตรรัฐบาลมาบังคับให้เซ็น มันก็เป็นโมฆะไปหมด เพราะลายเซ็นนี้เป็นโมฆะแล้วตั้งแต่ขณะที่เราทราบว่าเราถูกต้ม ก็เป็นอย่างนั้นจะว่าไง

มันหยาบขนาดไหนพวกนี้น่ะ มันหน้าด้านเอาจริง ๆ ถ้าพูดถึงเรื่องอรรถเรื่องธรรม นี้ละธรรมพูดตรง ๆ อย่างนี้ มันเลยหน้าด้านไปเสียทุกอย่าง มันเลยเกินขอบเขตที่จะมาปกครองบ้านเมืองต่อไปอีกแล้วคนประเภทนี้น่ะ ไม่ควรอย่างยิ่งเลย ไม่ใช่ไม่ควรธรรมดาที่จะมาปกครองบ้านเมืองอีกต่อไป เวลานี้บ้านเมืองจะล่มจมอยู่กับพวกนี้เองจะเป็นพวกไหนไป พวกอื่นเรามองไม่เห็น ตาสีตาสาตามท้องนาเขาไม่ไปยุ่ง พวกนี้พวกถือบังเหียนเมาอำนาจ ดินเหนียวติดหัวว่าตัวมีหงอน เบ่งอยู่ในนั้นเวลานี้ ชาติไทยเราเป็นชาติมนุษย์ เป็นยังไงคิดกันไหมพวกนี้น่ะ เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้น่ะ เป็นยังไง

สมบัติเป็นสมบัติของใคร ไม่ใช่สมบัติของชาติไทย ๖๒ ล้านคนที่เป็นเจ้าของอยู่เวลานี้เป็นของใคร เปรตผีเหล่านี้มันเป็นเจ้าของที่ไหน มีแต่มันจะกลืนจะกิน เวลาหาเงินมาให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายมารวมกัน มันก็เฉยเมยมันไม่ได้สนใจ เวลาได้มาแล้วนอกจากกีดกันแล้ว มันยังจะมาฮุบเอาต่อหน้าต่อตาอีก ฟังซิพี่น้องชาวไทยเป็นยังไง หนักไหมบทนี้นะ เอามาเถอะสู เอามาเท่าไรเอาหมด ทั้งโคตรแซ่เมืองไทยของสูก็เอามา กูจะกลืนหมด ความหมายก็ว่างั้น เสร็จแล้วก็จะมากลืนต่อหน้าต่อตา มันคนไม่ใช่สัตว์นี่นา มันก็รู้เรื่องผิดถูกชั่วดี จึงได้ต่อต้านฟัดเหวี่ยงกันอยู่เวลานี้

ถ้าหนักกว่านี้เรากลัวชาติไทยนี้จะเกิดสงครามเหมือนกันนะ ที่ทะลึ่งเข้ามาโดยหาเหตุหาผลไม่ได้ สมบัติมีเจ้าของ ตั้งแต่หมาก็ยังหวงซากมัน นี่ไม่ใช่ซากนะ หัวใจของชาติไม่ใช่ซาก แล้วจะมีราคาต่างกันยังไงกับที่ว่าซาก หมามันก็หวงซากมัน แต่นี้ไม่ใช่ซาก หัวใจของชาติจะไม่หวงได้ยังไง คนเรามันต้องหวง คอขาด-ขาดไปเลย หลักใหญ่อยู่ตรงนั้น พูดจริง ๆ ตามหลักความจริงแล้วอย่างหลวงตาบัวนี้ เอ้ามา มึงอยากตายให้มาว่างั้นเลย นี่เงินกู พ่อกับแม่มอบมรดกให้กูนี้ เอ้า พูดยกตัวอย่างไม่ต้องมากละนะ เงินนี่ ๒ ชั่งว่างั้นเลยนะ พ่อกับแม่มอบให้กูแล้วตายไปแล้ว กูเป็นคนรักษา เอา โจรมารคนไหนจะมายึดเป็นกรรมสิทธิ์ของมัน ให้มึงมาทั้งโคตรทั้งแซ่ของมึง บอกอย่างนั้นเลย ให้ไปจดจารึกมา โคตรแซ่มึงมีเท่าไรให้มา จดเรียบร้อยแล้วหรือ เรียบร้อยแล้ว มาก็ผางเดียวขาดสะบั้นเลย เข้าใจไหม ให้หลวงตาบัวเสียดายชีวิตไม่มี มีแต่บอกว่าให้เอาโคตรเอาแซ่มา ไม่งั้นไม่พอกับกำลังของเรา กำลังนี้เป็นยังไง อำนาจสิทธิ์ขาดของความเป็นเจ้าของใช่ไหมล่ะ เทียบกันซิเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้น

นี่เราสลดสังเวชนะเรานำพี่น้องทั้งหลายมา นำมาเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข แล้วเรานำด้วยเจตนาที่เมตตาสุดส่วน ๆ แล้วก็มาเกิดเรื่องราวขึ้นมาอย่างนี้ มันขัดต่อเหตุต่อผลต่ออรรถต่อธรรมเป็นอย่างยิ่งทีเดียว เราจึงได้มาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังอย่างนี้ละ นี่ละธรรมพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ ขัดตรงไหนบอกตรงนั้น เวลานี้ขัดมากทีเดียวชาติไทยของเรา ถ้าจะปล่อยให้พวกนี้มีอำนาจปกครองอย่างนี้ต่อไปแล้ว ชาติไทยนี้จะจม ไม่กี่วันจะจมแน่ ๆ ถ้าไม่พากันมีหัวใจปฏิบัติรักษาหน้าที่ของตัวเอง ซึ่งเป็นเจ้าของแห่งสมบัติทั้งหลายกองนี้ ซึ่งรักษามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแต่บรรพบุรุษ ท่านสละชีวิตมาสักเท่าไรเพื่อเงินกองนี้ เหตุใดพวกเราจะปล่อยชีวิตที่มีค่าของท่านที่สละมาให้ลูกหลานรักษานี้ให้จมไปด้วยโจรด้วยมารนี้มีอย่างเหรอ เอา พิจารณาให้ดีนะ ฟังแล้วมันฟังไม่ได้นะเรา นี่ละที่ว่าธรรมกับโลกเข้ากันไม่ได้นะ

เราก็พยายามอุตส่าห์ทุกอย่าง ช่วยชาติบ้านเมืองทุกบาททุกสตางค์ เราประกาศป้าง ๆ ได้เลย สมบัติเงินทองข้าวของนี้เปิดเผยตลอดเวลามาอย่างนี้ด้วยความเมตตา ไม่มีลี้ลับแม้แต่นิด จะไปตำหนิเจ้าของว่าเป็นมลทินตรงไหนไม่มี มีแต่ความเมตตา ให้แล้วยังไม่พอ ยังอยากให้ ได้แล้วยังไม่พอ อยากได้มาให้อีก ความเมตตาสงสาร แล้วกับเรื่องเหล่านี้มันเข้ากันได้ไหมล่ะ พิจารณาให้ดีนะ วันนี้เทศน์เพียงเท่านี้เสียก่อน

เป็นอันว่าเข้าใจกันแล้วนะ ดอลลาร์เวลานี้ยังขาดล้านอยู่ตั้ง ๓๒,๙๘๔.๑๘ ดอลล์ เรานึกว่ามันถึงแล้ว คงถึงแล้ว ๆ แต่ยังไม่ได้ดูบัญชีเราก็ว่าอย่างนั้น จึงได้เอาบัญชีทั้งสองทางอุดรกับทางกรุงเทพมาบวกกันแล้ว ทั้งกรุงเทพทั้งอุดรรวมกันแล้วได้ ๙๖๗,๐๑๕.๘๒ ดอลล์ ยังขาดอีก ๓๒,๙๘๔.๑๘ ดอลล์ อันนี้เราก็เดินไปธรรมดา นี่ประกาศให้พี่น้องทราบเฉย ๆ ไม่ได้เร่งอะไร เดินไปธรรมดา

เราเสียใจมากตรงนี้ละ เสียใจที่น้ำใจของพี่น้องชาวไทยไม่ได้ทุ่มลงเต็มสัดเต็มส่วนสมความรักชาติของตน ก็เพราะมีเปรตมีผีมีโจรมีมาร มีมหาโจรเข้ามากีดมาขวางมากั้นมากลืนของเราอยู่นี้ละ มันก็ลงไม่ได้ซี ใครจะไม่เสียดายสมบัติของตัวเอง ต้องเสียดายซี มันก็ต้องได้รอ ๆ อยู่อย่างนี้ละ สมบัติเหล่านี้จึงไม่เข้าตามจุดหมายเท่าที่ควร แม้แต่เอามาเข้าแล้วยังเข้าไม่ได้ แล้วใครจะมีแก่ใจมาเข้าอีกล่ะพิจารณาซิ หัวใจใครมันก็เหมือนกัน

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร ทาง internet

www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก