หลวงพ่อสังวาลย์ทำประโยชน์ให้โลกได้มาก
วันที่ 1 มีนาคม 2551 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

หลวงพ่อสังวาลย์ทำประโยชน์ให้โลกได้มาก

          เห็นบรรดาพระเณรลูกหลานมาจากวัดสังฆทาน นี้มันสะดุดใจถึงหลวงพ่อสังวาลย์ตลอดไม่เคยจืดจางนะ เพราะหลวงพ่อสังวาลย์ได้ทำประโยชน์ให้โลกมากมายทีเดียว เฉพาะอย่างยิ่งคือทองคำเด่นมากทีเดียวหลวงพ่อสังวาลย์ เป็นผู้มีนิสัยใจคอดีทุกอย่าง เวลาช่วยชาติบ้านเมืองนี้ท่านก็ช่วย ทางทองคำนี้มากจริงๆ ไม่ใช่ธรรมดา ช่วยมาก ท่านเท่ากับเป็นแขนซ้ายของเรา เราเป็นแขนขวานำ ท่านเป็นแขนซ้ายเดินตามเป็นคู่เคียงกันไป พระอย่างหลวงพ่อสังวาลย์นี้หาไม่ได้แล้ว เป็นพระที่หายากมากอยู่ เอาจริงเอาจังทุกอย่าง ทำประโยชน์ให้โลกได้มากมายก่ายกอง

          พวกเราพระลูกพระหลานก็ให้ถือท่านเป็นคติตัวอย่าง ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะ ตั้งหน้าตั้งตาภาวนาบ้าง ภาวนาสำคัญมาก เราบวชเข้ามาก็ถือหลักใหญ่ของพุทธศาสนา พอบวชเข้ามาแล้วไล่พระเข้าป่าเข้ารก อนุศาสน์ นิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ ดังที่พวกเราทั้งหลายบวชแล้วต้องได้ผ่านธรรมบทนี้ไปด้วยกันทั้งหมด พอบวชแล้วก็ รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย นี่พระโอวาทของพระพุทธเจ้า ใครก็ตามได้รับทุกองค์บรรดาพระที่บวชในแดนพุทธศาสนา บรรพชาอุปสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามรุกขมูลร่มไม้ ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผา ป่าช้าป่ารกชัฏ ที่แจ้งลอมฟาง อัพโภกาส อันเป็นที่สะดวกแก่การบำเพ็ญสมณธรรมปราศจากสิ่งรบกวน แล้วจงอุตส่าห์อยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิด นู่นน่ะ นี่พระโอวาทสอนพวกเรา

แต่ลูกศิษย์ตถาคตไม่ว่าท่านว่าเรา กระดูกหมูกระดูกวัวอยู่ที่ไหนมันจะโดดเข้าไปตรงนั้น ไล่เข้าป่าเข้าเขามันไม่ยอมไป ดีไม่ดีว่าพระอยู่ในป่าในเขาเป็นพระวิกลจริต ว่าอย่างนี้ก็มี เสียงดังมาถึงเรา ทางนี้ก็ใส่กันเลยทันที ไม่ถอยละนี่ มันพูดแบบที่ไม่เป็นพระ พระนะนั่นมาพูดตำหนิติเตียน พูดด้วยความเป็นธรรม เอา ว่ามาหนักขนาดไหนยอมรับได้ทั้งนั้น ไอ้พูดไม่เป็นธรรมมันทิ่มแทงหัวใจอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องของกิเลสเป็นพิษเป็นภัยต่อธรรม ว่าพระที่อยู่ในป่าเป็นพระวิกลจริต ฟังแล้วทางนี้ก็ศอกกลับทันทีเลย เงียบไม่เห็นมาตอบเราเลย แหม มันพูดแบบหน้าด้านพระ ไม่ใช่พระธรรมดา พระธรรมกถึกเสียด้วย

พูดด้วยความไม่พอใจจึงพูดขึ้นมาอย่างนั้น มันจึงเจ็บแสบมากทีเดียว ว่าพระอยู่ในป่าวิกลจริต ใครไปตรัสรู้อยู่ในตลาดกระดูกหมูกระดูกวัว ศาสดาเราไม่มีนะ พระองค์เสด็จออกทรงผนวชอยู่ในป่าเมืองพาราณสี ๖ ปี นั่นฟังซิ นี้ทำไมมันไปโจมตีพระพุทธเจ้า เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไป ว่าพระอยู่ในป่าเป็นพระวิกลจริต มันอยู่ในบ้านมันไม่เลยบ้าไปแล้วเหรอ เราอยากว่าอย่างนั้นนะ แต่เวลาตอบกันนั้นมันออกไปแล้วละ อันนี้ไม่รอ

วันนี้ดีใจเห็นพระลูกพระหลานสืบต่อแขนงกันไปพวกเรานะ ได้ช่วยชาติบ้านเมืองอย่างขนอันนี้มานี้ หาได้ยาก หลวงพ่อสังวาลย์นี้เราถึงใจจริงๆ ถึงใจมาก เรารักท่าน รักนับถือ ไว้วางใจทุกอย่างหลวงพ่อสังวาลย์ เพราะฉะนั้นเข้าไปถึงมือกันเลย จับมือกันเลยเชียว  มันเป็นเองนะ เป็นด้วยจิตใจมันเข้าถึงกัน ปุ๊บปั๊บจับแขนท่านเลยทันที เราก็ไม่เคยไปทำกับใคร แต่กับหลวงพ่อสังวาลย์นี่ไม่ได้บอกมันเข้าถึงกันเลย มันเป็นไปจากภายใน ภายนอกภายในมันดึงใส่กัน เป็นอย่างนั้น

ท่านได้ทำประโยชน์ให้โลกน้อยเมื่อไร ทองคำนี้จะเข้าคลังหลวง คลังหลวงของเรานี้คือทองคำเป็นหัวใจของชาติ จึงได้อุตส่าห์พยายามเสาะแสวงหา จะว่ารบกวนหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องลูกหลานทั้งหลายจะพิจารณา เราเห็นเหตุการณ์อันสำคัญในเมืองไทยของเราก็เป็นเมืองเต็มเมือง เป็นคนไทยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ทำไมจะให้ด้อยกว่าเขาเอานักหนา สำคัญตรงนี้นะ ขนาดไหนก็ให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วย เด็กก็ให้เป็นเด็กร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มตัว ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มตัว เมืองเล็กเมืองน้อยให้เป็นเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอหน้ากันไป ไม่ดูถูกเหยียดหยามกันมนุษย์เรา

เราเป็นเมืองเล็กเมืองน้อย น้อยก็น้อย สมบัติเงินทองเราก็ให้มีเหมือนกันกับเมืองใหญ่เขา เพราะเป็นเครื่องยืนยันชาติของตน ความแน่นหนามั่นคงหรือโยกคลอนขึ้นอยู่กับสมบัติ สมบัติที่สำคัญนั้นละที่ว่าเป็นหัวใจของชาติไทยเรา นี่เห็นไหมทองคำเหลืองอร่าม นี่จะมาเข้าเป็นหัวใจของชาติเรา เวลานี้ทองคำเราได้ตั้ง ๑๑,๖๘๒ กิโล นี่เข้าไปเป็นหัวใจของชาติ ประดับชาติของเรา เราจึงอุตส่าห์พยายามมีแต่ขวนขวาย ไม่มีที่จะเข้าไปแตะต้องส่วนรวมนะเรา มีแต่ขนเข้าไปๆ ทุกทิศทุกทาง จะเป็นประโยชน์แก่ชาติไทยของเรา

ส่วนดอลลาร์ได้เพียงสิบล้านกว่า ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร์ สำหรับทองคำได้ ๑๑,๖๘๒ กิโล นี่ละเครื่องประดับชาติไทยของเรา เราอุตส่าห์พยายามเพื่อลูกเพื่อหลานนะ เพราะเรารักชาติไทยของเรา ทุกคนเป็นคนไทยตั้งแต่หมูหมาเป็ดไก่ ใครเป็นเจ้าของก็หมูหมาเป็ดไก่ของคนไทยคนนั้นๆ เรารักเราสงวนไม่ให้ใครมาดูถูกเหยียดหยามได้ เราต้องเป็นตัวของเราตลอด อย่าด้อย อะไรคอยวิ่งตามเขาๆ กินก็ต้องกินของเศษของเดน ไม่ได้กินของดิบของดี ถ้าต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติตัวเอง เข้มงวดกวดขันในตนและส่วนรวมคือชาติของตนแล้ว ชาติของเราก็จะมีความแน่นหนามั่นคงเช่นเดียวกับชาติอื่นๆ นั่นละ ใครมาดูถูกเหยียดหยามไม่ได้ แม้แต่เด็กมันก็คนทั้งคน ผู้ใหญ่ก็คนทั้งคน ดูถูกได้เหรอ นี่เมืองเล็กเมืองใหญ่อะไรก็เป็นเมืองคน เราต้องรักษาศักดิ์ศรีดีงามของเราถึงถูกต้อง

เอาละพอใจวันนี้นะพระลูกพระหลานที่มาเยี่ยม แล้วอุทิศส่วนกุศลหนุนให้หลวงพ่อสังวาลย์เราเจริญสูงขึ้นไปๆ เรื่อยๆ นะ ท่านพาพวกเราทั้งหลายสร้างความดีงามแก่ชาติไทยของเรา บุญกุศลที่เกิดจากการบริจาคด้วยความขวนขวายของพวกเรานั้นตั้งใจอุทิศส่วนกุศลถึงท่าน ท่านจะไปชั้นไหนไม่ขาดทุน การอุทิศส่วนกุศลไม่ขาดทุน ดีทั้งนั้นละ เราพอใจ

คณะศิษย์หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ นำโดยพระอาจารย์สัมพันธ์ ธีรปัญโญ และพระภิกษุ ๒๕ รูป พร้อมญาติโยมจังหวัดตาก ๑๒๓ คน ขอน้อมถวายทองคำน้ำหนัก ๑ กิโล ๘๕ สตางค์ และปัจจัยจำนวน ๑๔๓,๑๕๐ บาท แด่องค์หลวงตามหาบัว หลวงตามหาบัวได้อ่านจบลงแล้ว ขอแสดงความดีใจกับท่านทั้งหลาย นับแต่หลวงพ่อสังวาลย์ลงมาหาพระลูกพระหลาน เราเป็นที่พอใจกับท่านทั้งหลายที่ช่วยกันหนุนชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงต่อไป ขอขอบคุณเป็นอย่างมาก

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

จากเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก