ธรรมเหนือโลก
วันที่ 15 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ธรรมเหนือโลก

อยุธยานี่ดูเหมือนจะไปเทศน์หลายครั้ง จังหวัดอยุธยาเราไปเทศน์หลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติ เทศน์ในตัวจังหวัด ๓ ครั้ง เทศน์วัดมเหยงค์ ๖ ครั้ง เราจำได้วัดมเหยงค์ อยุธยา ๖ ครั้ง อยุธยารู้สึกจะเทศน์มากกว่าเพื่อน ทุกจังหวัดนะ หากมีที่จำเป็นจะไปเทศน์ เทศน์ดูว่ามากที่สุดเลยในประเทศไทย รู้สึกว่าจะเป็นเรา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั่วประเทศไทยรู้สึกจะเทศน์มากคือเรา มันเกี่ยวกับการช่วยชาติ เราเทศน์ที่นั่นที่นี่ เทศน์ไม่หยุด

หัวใจของโลกเขาคิดเป็นแบบโลก แต่หัวใจของธรรมผู้มีใจเป็นธรรมจริงๆ แล้วจะคิดเป็นแบบธรรมล้วนๆ คือไปเทศน์หัวใจยังไม่เป็นธรรมพอ จิตใจก็ต้องเป็นโลกไปตามที่เขามาฟัง เช่นอย่างมีคนมามากๆ อย่างนี้จะต้องมาเพ่งเล็งถึงผู้เทศน์จะเทศน์มีความสามารถอย่างไรบ้าง หรือจะไปนั่งตัวสั่นอยู่บนธรรมาสน์ เขาจะคิดอย่างนั้นมากนะ เรื่องของโลกเป็นอย่างนั้น นี่พูดจริงๆ เขาคิดกันอย่างนั้นแต่เราคิดอย่างนี้คนเดียวเรา มองเห็นปั๊บนี่จะดูแล้วภายในใจ ธรรมะประเภทใดที่จะควรออกทำประโยชน์ให้โลกได้รับทั่วถึงกัน

นั่นธรรมออกไปอย่างนั้นนะ ไม่ได้ว่าคนจำนวนมากน้อยคนนั้นชั้นนั้นชั้นนี้ ดอกเตอร์ดอกแต้อะไรไม่สนใจ ธรรมคือโลกุตรธรรมเหนือโลกอยู่ตลอดเวลา ขอให้ได้ธรรมนั้นเข้ามาสู่ใจ เทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหม เทศน์ได้หมด จะมาว่าอะไรกับมนุษย์ขี้เหม็นๆ นี่วะ นั่นละความคิดมันผิดกันอย่างนั้น เวลามีคนมากๆ ก็จะมาคิดถึงเรื่องผู้เทศน์ จะเทศน์อย่างไรต่ออย่างไร หรือไปนั่งตัวสั่นอยู่บนธรรมาสน์ ว่าอย่างนั้น

โลกเป็นอย่างนั้น แต่ธรรมไม่ได้เป็น ธรรมจะดูหัวใจคน ชุมนุมชนมีมากน้อยควรจะเทศน์ขั้นไหนที่จะได้รับประโยชน์ทั่วถึงกัน ธรรมะมีหลายขั้น ขั้นพื้นๆ ขั้นก.ไก่ ก.กาพื้นๆ ก็มี ขั้นสูงขึ้นไปก็มี ขั้นเด็ดเผ็ดร้อนก็มี ถ้ามีจำนวนที่ควรจะรับธรรมขั้นเผ็ดร้อนก็มี เช่นอย่างมีพระกรรมฐานท่านตั้งใจปฏิบัติจริงๆ ไปฟัง ธรรมะจะเผ็ดร้อนมีแทรกอยู่ในนั้นละ มันหากออกรับกันๆๆ ที่จะเทศน์เกี่ยวกับเรื่องประชาชนคนหนาแน่นมานี้จะเทศน์ได้หรือไม่ได้ หรือจะไปนั่งตัวสั่น เราพูดจริงๆ สำหรับหลวงตาบัวไม่มี บอกตรงๆ เลย เทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหม สูงกว่านี้ทำไมเทศน์ได้ เทศน์สอนมนุษย์ไม่ได้มีอย่างเหรอ เท่านั้นพอ ธรรมะกับใจที่ได้ครองกันแล้วมันสูงตลอด ท่านจึงเรียกว่าโลกุตรธรรม คือธรรมเหนือโลกอยู่ตลอดเวลา เมื่อเข้ามาสัมผัสกับใจใจก็เหนือขึ้นโดยลำดับ ใจกับธรรมสัมผัสสัมพันธ์กันมากเท่าไรใจก็เหนือโลกขึ้น ธรรมเหนือโลกขึ้นไปเรื่อยๆ

(อุทิศส่วนกุศล เด็กหญิง....ตกน้ำโขงตาย ศพหายไปเลย) ไปกล้าหาญใส่แม่น้ำโขง กล้าหาญใส่นี่แม่น้ำโขง (ศพก็หายไปเลย) หายไปแล้ว ให้กลับมาไม่กลับแหละ หายไปเลย ให้พร

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก