แตกเป็นนิกาย
วันที่ 19 มีนาคม 2551 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

แตกเป็นนิกาย

          พวกเราชาวพุทธมันห่างเหินศาสนาทั่วประเทศไทยนะเวลานี้ มันมีศาสนาติดตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้าถามผู้อยู่ในท้องแม่ก็แย่งแม่ออกมาพูด ถือศาสนาอะไร ศาสนาพุทธ แม่ยังไม่ได้พูด ลูกพูดออกมาก่อนแล้ว ถือศาสนาพุทธ ว่าอย่างนั้นนะ พุทธๆ หมด เวลาปฏิบัติเหมือนลิงใช้ไม่ได้เลย ควรจะพิจารณาตัวเองบ้างนะ

พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้ว ผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้สิ้นกิเลส เป็นพระพุทธเจ้าสอนศาสนาไม่มีคำว่าผิดว่าพลาดเลย เราควรจะนำศาสนามาพิจารณาไตร่ตรองแก้ไขดัดแปลงตนเอง ที่ไม่ดีตรงไหนก็ควรแก้ไขดัดแปลงไป อย่าปล่อยให้กิเลสย่ำยีตีแหลกทั้งวันทั้งคืนทั้งเขาทั้งเรา หมดประเทศไทยเป็นชาวพุทธ มันเป็นชาวลิงชาวผีก็ไม่รู้แหละ มันไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลย

แม้ที่สุดในวัดในวา วัดก็เป็นส้วมเป็นถาน พระเณรก็เป็นมูตรเป็นคูถอยู่ในวัดไปหมด ไม่รู้ตัวนะ มันเลอะขนาดนั้น เวลานี้กิเลสตีตลาดตีเข้าในวัดในวา ว่าวัดๆ เลยกลายเป็นส้วมเป็นถาน พระๆ เลยกลายเป็นมูตรเป็นคูถอยู่ในส้วมในถานไปหมดเวลานี้ มันมีธรรมมีวินัยที่ไหน เลอะเทอะไปหมดนะ ผู้รักษาอยู่มันดูกันไม่ได้ นี่ละพระที่ท่านแยกแตกออกไปเป็นนิกายนั้นนิกายนี้ คือท่านดูกันไม่ได้ คบกันไม่ได้ ผู้รักษารักษา ผู้ปฏิบัติดีมีอยู่ ผู้เลอะเทอะให้ขวางหูขวางตาอยู่มันจะอยู่กันได้อย่างไร อันหนึ่งสกปรก อันหนึ่งสะอาด มันก็เข้ากันไม่ได้

นี่ละแตกเป็นนิกายนั้นนิกายนี้ นิกายแปลว่าหมู่ว่าพวก แตกเป็นพวกนั้นพวกนี้ไปก็เพราะมันดูกันไม่ได้ ปฏิบัติเลอะเทอะ ถ้ามันเลอะเทอะกันทั้งบ้านทั้งเมืองมันจะอยู่กันไม่ได้นะเมืองไทย อย่าว่าแต่พระเลอะเทอะ ประชาชนเลอะเทอะก็เหมือนกันนั่นแหละ คนมีคนดีคนชั่วพระดีพระชั่วเหมือนกัน ควรนำศาสนาไปปฏิบัติตน จะมีขอบเขตเหตุผลมีหลักมีเกณฑ์บ้าง ถ้าไม่มีศาสนาแล้วเลอะเทอะไปหมด แม้แต่ในวัดในวาในพระในเณรก็เลอะเทอะ เพราะไม่มีขอบเขต ปฏิบัติตามอำนาจของกิเลสตัณหาอย่างเดียวก็มีแต่ความเลอะเทอะไปหมด

ทีนี้ผู้ตั้งใจปฏิบัติผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันดูกันไม่ได้ นี่ละท่านว่าแตก แยกเป็นนิกายนั้นนิกายนี้ คือมันไม่อยากจะคบค้าสมาคม พวกหนึ่งสกปรก พวกหนึ่งสะอาด มันก็เข้ากันไม่ได้ ต่อไปๆ หนักเข้าก็แตกกันแยกกันเป็นนิกายนั้นนิกายนี้ไป นี่ละที่มันแตก แตกเพราะความประพฤติไม่ลงรอยกัน ผู้รักษารักษาดีอยู่ ผู้ทำลายทำลายให้เห็นต่อหน้าต่อตา แล้วมันอยู่ด้วยกันได้อย่างไรคนเรา ผัวก็มีแต่ผัวดีๆ เมียมีแต่แว้ดๆ มันทนไม่ไหวมันก็อยู่กันไม่ได้ ไอ้ผัวก็ว้ากๆๆ เมียก็ทนไม่ได้ เพราะเมียก็คน

เพราะฉะนั้นจึงต้องต่างคนต่างระมัดระวังรักษา เหตุผลกลไกนั่นละเป็นเครื่องอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุก ถ้าไม่มีเหตุมีผลยอมรับความผิดถูกชั่วดีจากกันไม่ว่าใครอยู่ไม่ได้ทั้งนั้น แม้ในวัดก็แตก วัดก็แตก เราไม่ต้องว่าวัดไหนละเอาวัดป่าบ้านตาดเลย องค์ไหนเป็นอย่างนั้นเอามาสอนก่อน ทีแรกสอนด้วยเหตุด้วยผล ที่สองหนักเข้าหรืออย่างมากสุดที่สองไล่เลยไล่ออกจากวัด มันขวาง เนื้อร้ายทำลายของดีเสียหมด

นั่นละคนชั่ว เพียงคนเดียวก็เลอะเทอะไปหมด เช่นอย่างโจรผู้ร้ายอยู่ในบ้านนี้มีเพียงคนเดียวคนทั้งบ้านนอนตาไม่หลับนะ ระวังสมบัติสิ่งของเงินทอง ไม่อย่างนั้นพวกนี้มันเอาจริงๆ อันนี้คนชั่วไปที่ไหนมันก็เลอะเทอะอย่างนั้นละ คนดีก็เลยได้รับความทุกข์ความทรมานไปจากคนชั่วนั่นละ ให้พากันปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี อย่าหาดีจากที่นั่นที่นี่ ความดีความชั่วมันมีอยู่กับเจ้าของ ให้แก้ไขความชั่วออกจากเจ้าของความดีก็มีขึ้นมาเลย อยู่กับเจ้าของนั่นละ ถ้าไม่แก้อยู่ไหนมันก็ไม่ดี ให้พากันจำเอา

วันนี้ไม่พูดอะไรมากนัก ให้พากันตั้งใจปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องธรรม อย่าห่างเหิน ห่างเหินศีลธรรมคือความเลอะเทอะเข้าใกล้ชิดติดพันแล้วดูกันไม่ได้นะ ให้มีศีลธรรม ฆราวาสก็ควรมีศีลมีธรรม มีขอบมีเขต มีเหตุมีผล พูดกันยอมฟังเสียงกันด้วยเหตุด้วยผล อย่าดันทุรังมุทะลุใช้ไม่ได้นะ เอาเท่านั้นละ ทีนี้จะให้พร

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก