เราเปิดแล้วในโลกอันนี้
วันที่ 12 เมษายน 2551 เวลา 8:15 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เราเปิดแล้วในโลกอันนี้

 

        (วันนี้เป็นศุภฤกษ์เบิกดิถีวันดีครบ ๑๐ ปีของโครงการช่วยชาติ คณะศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาสตั้งจิตร่วมปกป้องคลังหลวง โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคลังหลวงที่พระหลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาและได้ไปพบบุคคลต่างๆ ในวงราชการ อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาการบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สภาทนายความ บุคคลสำคัญต่างๆ และได้ค้นคว้ามาจากหอสมุดแห่งชาติ นำมารวมเป็นหนังสือได้ ๒ เล่ม

๑. หนังสือเล่มใหญ่คือคลังหลวงแห่งประเทศไทย หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทำตามปฏิปทาขององค์หลวงตาเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องคลังหลวง

๒. เล่มเล็กชื่อคลังหลวงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เล่มเล็กนี้เป็นการดำเนินตามรอยพระบาทองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมที่องค์หลวงตาย้ำสอนให้รู้จักกินรู้จักใช้ของที่ทำในประเทศไทย การใช้การสอยให้ใช้อย่างประหยัด ไม่ให้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม

หนังสือ ๒ เล่มนี้คณะศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาส ขอน้อมถวายแด่องค์พระหลวงตา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะนำแจก แก่ประชาชนทั่วไป และวงราชการ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของคลังหลวง ซึ่งเป็นด่านปราการสุดท้ายที่จะค้ำยันชาติไว้ไม่ให้ล่มสลาย ดังคำเทศนาขององค์หลวงตาที่ว่า คลังหลวงคือหัวใจของชาติ สิ้นคลังหลวงคือสิ้นชาติ)

เออพอใจ (หนังสือนี้จะมีแจกให้กับประชาชนทั่วไปและวงราชการ) แล้วแต่จะแจกเถอะ ถ้ามันมีมากควรแจกก็แจก ถ้ามันจะเป็นประโยชน์ เราไม่ได้อ่านเราไม่ได้แตะ เราไม่รู้นะ (หนังสือนี้เป็นของวัดป่าบ้านตาดครับ ท่านอาจารย์สุดใจ) เออ ถ้าออกมาจากท่านสุดใจก็ออกมาจากเรา ถอดออกไปจากนี้ๆ ไม่ได้จากต้นตอจริงๆ ก็ค่อยแอบมาถอดเอา ถ้าจะมาขอจากเราจริงๆ เราจะฟาดหน้าผากเอา มายุ่งไม่ได้กับเรา แล้วก็มาแอบเอาข้างๆ ละไป เราทำเราทำของเราจริงจังๆ ไม่ผิดไม่พลาดเลย แต่จะประกาศให้ใครทราบไม่สนใจ มีเท่านั้นแหละ ดีละ

(ทำเรื่องคลังหลวงลูกศิษย์เขาชื่นอกชื่นใจ ได้ตามรอยบุญหลวงตาไป) ชื่นใจด้วยอะไร (เดินตามรอยบุญหลวงตา) ก็นี่ทองคำเราได้เข้าสู่คลังหลวงเวลานี้ตั้ง (๑๑,๖๘๘ กิโลกรัม) ทองคำที่ได้พาพี่น้องทั้งหลายนำเข้าสู่คลังหลวงคราวนี้ได้ (๑๑,๖๘๘ กิโลกรัม) ก็ไม่มีสมัยใดที่จะได้ทองคำขนาดนี้เข้าสู่คลังหลวงก็มีครั้งนี้แหละ ส่วนดอลลาร์ดูเหมือน (๑๐,๑๒๑,๔๖๐ ดอลลาร์) ดอลลาร์นี้เข้าได้เพียงเท่านี้แหละ ทีนี้เงินไทยมีความจำเป็นที่จะนำออกมาช่วยชาติแต่ไม่พอ จึงต้องมาดึงเอาจากดอลลาร์นี้ออกไป ดอลลาร์เลยไม่เข้าคลังหลวง ดอลลาร์เลยวิ่งตามเงินไทยออกช่วยชาติทั่วประเทศไทย ดอลลาร์จึงไม่ได้เข้าคลังหลวง จะเข้าเฉพาะทองคำ  ทองคำนี้ร้อยทั้งร้อยใครมาแตะไม่ได้เลยนะ เข้าหมด ส่วนดอลลาร์นี้แยกออกไปกับเงินไทยไปช่วยชาติบ้านเมือง นี่กรุณาทราบกันตามนี้

หลวงตาพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินสิ่งใดจะไม่มีคำว่ามัวหมองนะไม่มี เราทำด้วยความบริสุทธิ์และเมตตาอย่างยิ่งในหัวใจของเรา เราทำสิ่งใดเราแน่ใจๆ อบอุ่น ไม่มีที่จะได้ระแคะระคายว่าได้มัวหมองไปเพราะเหตุผลกลไกอะไรที่เรานำพี่น้องทั้งหลายออกช่วยชาติ ว่าเป็นไปด้วยเจตนาในทางมัวหมองไม่มีเราทำ จริงๆนะ กรุณาทราบตามนี้ ถ้าศาสนานำออกไปตรงไหนจะสว่างกระจ่างแจ้ง สะอาดสะอ้านเลย ถ้ากิเลสไปตรงไหนแล้วแหลกไปเลยเป็นไฟเผาไปตามๆ กัน เข้าใจตามนี้นะ

เราพยายามที่สุดที่จะขนสมบัติเข้าส่วนรวม ทุกวิถีทางนะที่เราทำอยู่นี้นะ ทุกแบบทุกฉบับช่วยขวนขวายสมบัติเข้าคลังหลวงของเรา เช่นอย่างทองคำก็ได้ตั้งหมื่นกว่าและดอลลาร์ นอกจากนั้นการแนะนำสั่งสอนประชาชนทั่วประเทศก็เราเอง เรียกว่านำหน้าก็ได้ การแนะนำสั่งสอนไม่ว่าจะออกสถานีใด สุดท้ายก็มาหาเรานี่ละเป็นตัวยืนโรงอยู่นั้นอยู่ที่สถานีนะ ไปที่ไหนๆ ก็เราละเทศน์ เราเทศน์ถอดออกมาจากความจริงจังๆ ไม่มีคำว่าจอมปลอมไม่มี เราออกทางไหนก็เป็นอรรถเป็นธรรมทั้งนั้น วันนี้มีเท่านี้ละนะ

(ถวายปัจจัยสงเคราะห์โลก) สงเคราะห์โลกมีเท่าไรออกหมดเลย ไม่ใช่ธรรมดานะ พูดให้ชัดเจนเลยว่าไม่มีในประเทศไทย พระสงฆ์เมืองไทยไม่ใช่พูดเหยียบย่ำทำลาย เราเอาหลักความจริงมาพูด เราได้มากน้อยเพียงไรออกหมดเพื่อช่วยโลก เราไม่เก็บ มีแต่แบตลอดๆ ๆ เราพูดได้เต็มปาก ไม่ดูถูกเหยียดหยามท่านผู้หนึ่งผู้ใด เอาพูดตามหลักความจริง พูดตามหลักความจริง กรุณาทราบตามนี้

เราช่วยจริงๆ ช่วยโลก ไม่ว่าแง่ไหนๆ ช่วยหมดเลย เฉพาะอย่างยิ่งของอยู่ในโกดังวัดป่าบ้านตาดเต็มโกดังเลย ขนไว้เต็มเอี๊ยด สั่งซื้อมา สั่งซื้อมาเต็มเอี๊ยด เอาโรงพยาบาลไหนมาวันหนึ่งๆ กี่โรงมา เอาให้เต็มรถๆ ๆ โรงพยาบาล นอกจากนั้นใครมีความทุกข์จนข้นแค้น อะไรเอาเข้ามาให้ แล้วพวกเขารักษาป่าที่เป็นป่าสง่งสงวนเป็นหน่วยราชการต่างๆ มา มาขอ ฟาดรถหกล้อๆๆ มากี่คันให้เต็มๆอย่างนี้ตลอดมา ให้ท่านทั้งหลายทราบเสียว่าวัดป่าบ้านตาดนี้ถ้าจะเทียบแล้วในวัดทั้งหลายทั่วประเทศไทย เราไม่ยกไม่ยอไม่เหยียบย่ำผู้ใดว่าจะเป็นอย่างวัดป่าบ้านตาดจะไม่มีนะ คือนี้เปิดตลอดเวลา ไม่เอา เราไม่เอาอะไร เรียกว่าเปิด ไม่เอา มีแต่ช่วยโลกด้วยความเมตตา เมตตานี้มีเท่าไรกวาดออกหมด ถ้าเป็นความตระหนี่ถี่เหนียวมีเท่าไรกอบโกย อันนี้เปิดๆ อย่างนี้แหละ

 

          เวลาเราตายนี้ก็ได้เขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้ว เวลาหลวงตาบัวตายให้เขียนพินัยกรรม ตั้งคณะกรรมการขึ้นเก็บ บรรดาพี่น้องลูกหลายที่มาบริจาคในงานเผาศพหลวงตาบัว ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเก็บรักษาเงินนี้ทั้งหมด ฟังซิน่ะ ไม่ให้ไปสร้างสุรุ่ยสุร่ายประดับโลงผีหลวงตาบัวซึ่งเน่าเฟะอยู่ในโลงผีนี่ละ ไม่ให้มาประดับสร้างนั้นสร้างนี้ ให้ทิ้งอยู่ในนั้นของเน่าของเหม็นแล้ว  คอยแต่ไฟจะเผาเท่านั้นเอง ส่วนเงินที่มีจำนวนมากน้อยนี้เราได้เขียนพินัยกรรมไว้แล้ว ให้ตั้งกรรมการเก็บรักษาให้หมดเงินจำนวนนี้นะที่เขามาบริจาคหลวงตานี่ ได้เท่าไรๆ ทีนี้รวบรวมซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงหมด หลวงตาบัวเอาไฟจ่อหมด ไม่ห่วงอะไรละ

เราเปิดแล้วในโลกอันนี้พูดจริงๆ เปิดได้เต็มที่ในหัวใจของเรา ปล่อยหมดโดยสิ้นเชิง ไม่มีอะไรเหลือติดใจเลย ภพนี้เป็นภพสุดท้ายของเรา ที่จะมาเกิดอีกไม่มี เราปฏิบัติบำเพ็ญตัวของเราอยู่ในป่าในเขาใครทราบเมื่อไร เราจะเป็นจะตาย ฟาดกิเลสตัวพาไปแบกภพแบกชาติในสถานที่ต่างๆ ม้วนเสื่อลงหลังวัดดอยธรรมเจดีย์ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ นั้นเป็นวันม้วนเสื่อกิเลสออกจากหัวใจ ไม่มีอะไรเหลือตั้งแต่วันนั้นมาแล้วไม่มีอะไรกวนใจเลย มีแต่ความเมตตาสงสารโลก

เพราะอย่างนั้นเราช่วยโลกเราจึงช่วยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย พูดได้อย่างไม่สะทกสะท้าน เพราะพูดตามหลักความจริง ไม่มีการที่ว่ายกยอเจ้าของไม่มี เราพอทุกอย่าง มายกยอหาอะไร  อะไรจะพอยิ่งกว่าธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันนั้นละเลิศเลอ อะไรจะมายกมายอก็ไม่สูง สู้นั้นไม่ได้ เราทำเต็มเม็ดเต็มหน่วย บอกได้ชัดเจนเลยว่าเชื้อแห่งภพแห่งชาติที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่นี้ขาดสะบั้นลงไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ หลังวัดดอยธรรมเจดีย์ เราได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบแล้ว

ตั้งแต่นั้นไม่ปรากฏว่ากิเลสตัวใดเข้ามาแหยมเราสักนิดหนึ่งว่า เหอ กูนึกว่ามึงตายหมดทั้งโคตรทั้งแซ่ มึงได้โคตรแซ่มาจากไหนมาต่อสู้กับกูอีกน่ะ ไม่เคยมี เรียบวุธเลย นั่นละการปฏิบัติตัวเอง เอาจนกระทั่งหมดเสี้ยนหมดหนาม หมดฟืนหมดไฟในหัวใจ เพราะกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟ ยังเหลือแต่น้ำน้ำอมตธรรมเต็มหัวใจ นิพพานเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามตัวนี้พอ ไม่ต้องไปถามใครละ เพราะฉะนั้นจึงกล้าเทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับความเมตตาที่ช่วยโลกสงสาร

เราไม่กำอะไรเลย เปิดหมด ช่วยโลกช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วย ในวาระสุดท้ายก็ฟังซิว่าเราตายนี้เงินที่เขามาบริจาคทั้งหมดนี้ ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเก็บรักษาเรียบร้อยแล้วเข้าไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวง เราบอกอย่างนั้นชัดเจน เราเอาไฟจ่อเข้าไปพอ อย่ามาทำหรูหราฟู่ฟ่า หลวงตาไม่ชอบ การไปประกอบความพากเพียรในป่าในเขาเราก็ไม่เคยหรูหราฟู่ฟ่า มีแต่รอดตายๆ จะสลบไสลก็มีบางครั้งมันทุกข์มากเพราะฟัดกับกิเลส

ทีนี้เมื่อได้ผลเป็นที่พอใจแล้วก็ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่า การสร้างความดีดีอย่างนี้แหละ ดีจนหายสงสัย การเกิดการตายของเราไม่มีกำหนดว่าจะไปเกิดภพไหนอีกชาติไหนอีกเราไม่มี หมดทุกอย่าง อยู่ในหัวใจของเราหมดเรียบร้อยแล้ว มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบจากผลแห่งความดีงามที่เราอุตส่าห์ทำมา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเช่นหลวงปู่มั่น ก็เป็นอันดับหนึ่ง พระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันคือหลวงปู่มั่น จากนั้นมาก็มีครูบาอาจารย์ไม่น้อยนะ ในสายหลวงปู่มั่นนั้นแหละเป็นสายสำคัญ

ท่านตั้งใจปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาเวลาออกมาแล้วองค์นั้นสำเร็จโสดา สกิทา อนาคา อรหันต์ออกมา เป็นสรณะในสมัยปัจจุบันของเราคือครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติอยู่ในป่าในเขา พยายามซอกซอนหา ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนท่านก็หามา ได้มาแล้วเต็มหัวอกๆ ไปที่ไหนจ้าไปหมด นั่นธรรมครองใจไม่เหมือนกิเลสครองใจ มีแต่ฟืนแต่ไฟ ไปไหนบ่นแต่เรื่องกองทุกข์สู่กันฟัง จนไม่ชนะที่จะฟัง ปากไหนก็มีแต่ปากกองทุกข์มาบ่นสู่กันฟัง ปากความสุขปากอรรถปากธรรมไม่ค่อย ให้จำเอาเสียนะ

ถ้าปฏิบัติธรรมปากออกมาเป็นธรรมทั้งนั้น พูดคุยกันเป็นชั่วโมงๆๆ ลืม คือมันเพลินในการคุยธรรมะ ธรรมะนี้พูดเท่าไรยิ่งเพลินๆๆ เพลินแล้วไม่มีความเศร้าโศกอยู่ตามหลังนะ ไม่มีความเศร้าโศกเหงาหงอยอะไรอย่างนี้แทรกตามหลังไม่มี เบิกบานยิ้มแย้มตลอดไป ถ้าพูดถึงเรื่องโลกเพลิดเพลินก็จริงในเวลาพูด พอหยุดจากนั้นเป็นไฟเผาตัวเองด้วยกันทุกคน พากันจำเอานะ ให้พรๆ

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก