พากันดูบ้าตัวเองบ้าง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น. ความยาว 14 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

พากันดูบ้าตัวเองบ้าง

         สามสี่วันนี้ไม่ได้ไปไหนเพราะไม่สบาย ก็มีเมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลอุดร นอกจากนั้นไม่ไปไหนเลย ธาตุขันธ์ไม่ดี คือเราไม่ได้ไปแต่ละวันๆ ก็ขาดประโยชน์ประจำตัวของเราแต่ละวันๆ เหมือนกัน เกี่ยวกับโรงพยาบาล วันนี้ไปเสริมโรงนี้วันนี้ไปเสริมโรงนั้นๆ เป็นประจำ ของเต็มรถทุกวันๆ ดูซิโกดังเราแน่นๆ ตลอด เมื่อวานนี้ก็สิบล้อสั่งเข้ามา ไปเหมาร้าน.....ส่วนมาก ร้านนี้ถ้าไม่ทนทานก็พัง เพราะวัดป่าบ้านตาดไปโจมตีเอา ไปแต่ละทีนี้สิบล้อเลย เต็มเอี๊ยดขนลง สำหรับแจกทั่วประเทศเขตแดน ใครมาจากที่ไหนๆ แจกทั้งนั้น ส่วนมากที่ขนมาในโกดังนี้เป็นโรงพยาบาลต่างๆ เขามาติดต่อขอก็เข้านั้นเลย พอออกก็เติมน้ำมันให้ๆ ทุกคันรถเต็มถังๆ ออกเลย

         เมื่อวานไปโรงพยาบาลอุดรก็ไปให้เครื่องมือแพทย์ นั่นก็ ๑๐ ล้านเมื่อวานนี้ หลวงตาให้เครื่องมือตาโรงพยาบาลศูนย์อุดร วันที่ ๗ กล้องผ่าตัดตา ๑ เครื่อง ๕ ล้านบาท เครื่องตรวจประสาทตาด้วยเลเซอร์ ๔ ล้านบาท เครื่องวัดเลนส์ตาด้วยเลเซอร์ ๑ เครื่อง ๑ ล้านบาท ก็พอดี ๑๐ ล้านเมื่อวานนี้โรงพยาบาลอุดร ช่วยเป็นประจำละ เราปรกติก็ไปทุกวันๆ เอาของเต็มรถๆ เทลง โรงพยาบาลแต่ละโรงๆ

         ให้จริงๆ สำหรับวัดป่าบ้านตาด พูดตามความสัตย์ความจริงตามอรรถตามธรรม เปิดโล่งเลยรอบวัด เปิดโล่งความเสียสละด้วยความเมตตาโลก เพราะจิตเวลามีกิเลสมันกำนะ อะไรมาคว้ามับๆ กำ ได้ไม่พอ เอาจนตายเลย เศรษฐีนั่นละตัวโลภมาก คนทุกข์คนจนตามท้องไร่ท้องนาไม่ค่อยโลภมาก พวกเศรษฐีนี่โลภมาก ไม่รู้จักเป็นจักตาย จนเขาหามเข้าโลงแล้วจะเอาเข้าเผายังว่าขอเวลานิดหน่อย เต้นรำสักหน่อย เต้นรำด้วยความเพลิดเพลิน อันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะดี

         ธรรมท่านยับยั้งเอาไว้ไม่อย่างนั้นมันตายจริงๆ ตายไม่มีที่หมายพวกนี้ตายนะ พวกที่โลภมากๆ ตายไม่มีจุดหมายปลายทาง ดิ้นอย่างนั้นละ เวลาตายแล้วตายเร็ว ตายแล้วก็จมไปๆ ไม่ได้ขึ้นนะ เพราะฉะนั้นธรรมจึงยับยั้งไว้บ้าง มันจะไม่ทุ่มหมดทั้งตัว ธรรมยับยั้งให้ดูความตายบ้างนะ สัตว์ทุกตัวตายด้วยกันทั้งนั้นแหละ อย่าเป็นบ้าเลยเถิด เราเป็นมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ อย่าโง่กว่าสัตว์ มนุษย์เรานี่โง่กว่าสัตว์

ความโลภก็มาก ทุกอย่างมากหมดอยู่กับมนุษย์นี่ละ ไม่มีคำว่าพอ มนุษย์นี้ไม่มีพอ เพราะฉะนั้นจึงมีธรรมยับยั้งเอาไว้ ธรรมยับยั้งเอาไว้พอเป็นพอไป ทางโลกก็พอเป็นไป ทางธรรมก็พอเป็นไป ไม่ขาดทุนสูญดอกไปเสียอย่างเดียว เพราะถูกกิเลสความโลภไม่พอกลืนหมดๆ พวกฆราวาสญาติโยมเขาไม่ค่อยมีขอบเขตเหตุผลอะไรตามเรื่องของเขาก็เป็นอย่างหนึ่ง ส่วนพระเรานี้ละสำคัญมาก พระบวชมาเป็นนักเสียสละ ไม่ใช่นักกอบโกย นักเสียสละแล้วกลายเป็นตรงกันข้าม เป็นนักกอบโกย ใช้ไม่ได้เลย เลว ต้องเสียสละซิ

กิริยาอาการความเคลื่อนไหวทั้งภายในภายนอกให้เป็นความเสียสละๆ ไปหมด อย่างนั้นละพระ เป็นอย่างนั้น ถ้าพูดตามหลักพุทธศาสนาความสุขุมทุกอย่าง ความคิดความอ่านทุกอย่างอยู่ในพระหมด แบบสุกเอาเผากินๆ นี่มอบให้พวกกิเลสคลังกิเลส พระบวชมาก็มาเพื่อจะชำระกิเลสแล้วกลับมากอบโกยกิเลส เลวกว่าโลกเขาใช้ไม่ได้นะ เรียนธรรมพระพุทธเจ้าเรียนเพื่อปฏิบัติต้องปฏิบัติซิ เรียนไม่ปฏิบัติเรียนมาหาอะไร เกิดประโยชน์อะไร จบชั้นนั้นชั้นนี้ก็มีแต่ลมปากเฉยๆ ไม่เกิดประโยชน์ ภายในนี้แห้งผากด้วยความดีงาม แต่เป็นฟืนเป็นไฟเผาแทนกัน ใช้ไม่ได้อย่างนั้น

เพศของพระเป็นเพศสุขุม เป็นเพศละเอียดลออ คิดอ่านทุกอย่าง ก่อนที่จะแสดงออกไปต้องคิดอ่านทุกอย่างก่อน ท่านผู้ที่คิดอ่านมากจริงๆ ใครไม่รู้ด้วยคือพระท่านหวังความพ้นทุกข์นี่ละ ที่คิดจะถอดจะถอน ไม่ได้คิดจะกว้านเข้ามา คิดจะถอดถอนออก อะไรเป็นภัยต่อใจถอนออกๆ หมด ทุกข์มากอยู่นะ ผู้ที่หวังพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวนี้เป็นพระที่ทุกข์มากที่สุดภายในใจ คอยระแวดระวังข้าศึกที่จะเข้ามาทำลายจิตใจให้ว้าวุ่นขุ่นมัว ต้องได้ใช้ความระมัดระวัง

สติเป็นสำคัญ สติถ้ามีอยู่กับผู้ใดก็พอเป็นพอไป เรื่องสตินี้สำคัญมาก คนไม่มีสติจากนั้นเขาก็เรียกว่าคนบ้านั่นละคนไม่มีสติ เดินไปตามถนนหนทางเราดูก็รู้ ไฟเขียวไฟแดงวิ่งวุ่นอยู่ ไอ้บ้ามันก็จัดอะไรของมันอยู่สี่แยกนั่นน่ะ มันไม่สนใจกับอะไร นั่นเรียกว่าบ้าเต็มขั้น บ้าไม่เต็มขั้นนี่เต็มโลกเต็มสงสาร บ้าไม่หยุดไม่ถอย ขนเข้ามาเรื่อย บ้าเต็มขั้นแล้วก็อย่างบ้าอยู่ในสี่แยก จะว่าจะเอาอะไรก็ไม่เห็นเอาอะไรนะบ้านี้ แต่บ้าที่มีสตินี่ซิมันบ้าพิลึกนะ  ทำความเดือดร้อนแก่กันและกันมากมายบ้าอันนี้ บ้าทำความเดือดร้อนแก่กันมากคือบ้ามนุษย์เรา บ้าเสียจริงๆ แล้วก็ไม่มีอะไรละไปตามประสีประสา ถนนหนทางไฟเขียวไฟแดงไม่สนใจ มีเท่านั้นแหละ ที่จะไปทำความเดือดร้อนให้ผู้ใดนี้ไม่ค่อยมีบ้าแบบนั้น แต่บ้าแบบเราๆ ท่านๆ นี่ซิมันร้อนมากนะ

พากันดูบ้าตัวเองบ้างนะ อย่าไปดูแต่บ้าคนอื่น ครั้นเห็นปั๊บละจับแล้ว ดูความผิดความถูกของเขา ดูตัวเองไม่ยอมดู นี่ละเสียตรงนี้ ดูเขากับดูเราดูให้รอบทุกอย่าง อย่างนั้นเป็นธรรม ดูเขามีแต่คอยจะเพ่งโทษเพ่งกรรมกัน ก็ได้แต่โทษมาทะเลาะเบาะแว้งกันซิ มานั่งลงปั๊บนี้เอาแต่เรื่องมานินทากาเลกัน คนนั้นไม่ดีอย่างนั้น คนนี้ไม่ดีอย่างนี้ ทั้งๆ ที่มาปฏิบัติธรรมนั้นแหละ แต่มันไปเอาแต่โทษแต่กรรมใส่หัวมัน นี่ละคนไม่มีธรรมในใจ มีแต่กิริยาเฉยๆ ใช้ไม่ได้ ต้องมีธรรมในใจ

เอาละวันนี้พูดเท่านั้น วัดป่าบ้านตาดมันเป็นตลาดคนนะ ยั้วเยี้ยๆ ตั้งแต่สว่างมาจนค่ำ...เต็ม เป็นแต่เพียงไม่ให้เข้าข้างใน ให้อยู่บริเวณนี้ออกมาหน้าศาลา ไม่ให้เข้าทางนู้น บริเวณนี้ห้ามเข้า เพราะเป็นทำเลของพระท่านภาวนา อันนี้ทำเลจุ้นจ้านบริเวณศาลาออกไปทางนู้น จนค่ำนะไม่ทราบมาอย่างไรไปอย่างไร เราเขียนไว้เหล่านั้นมันไม่ได้อ่านนะ เขียนไว้ นี่เราก็ไปอำเภอภูเขียวเอาของไปส่งโรงพยาบาล ไปเห็นเขาเขียนติดไว้ที่ท้ายรถ กูจะฟ้องท่านเปา เขาเขียนไว้ว่าอย่างนั้น เห็นมันติดอยู่ท้ายรถ เข้ากันได้กับเราปั๊บเลย ว่ากูจะฟ้องท่านเปา อันนี้มันไม่สมบูรณ์ มาต่อท้ายอีกว่ามันมาเที่ยวเพ่นพ่าน เขาเขียนไว้นู้นว่ากูจะฟ้องท่านเปา เราก็มาต่อท้ายให้มันสมบูรณ์ว่ามันมาเที่ยวเพ่นพ่าน เขียนไว้ไปดูซิ มันเป็นอย่างนั้นมนุษย์เรา เอาละทีนี้นะให้พร

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก