สามัคคีทำลายชาติ-อย่าให้มี
วันที่ 27 สิงหาคม 2543 เวลา 7:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

สามัคคีทำลายชาติ-อย่าให้มี

(ผู้ฟังเทศน์ประมาณ ๗๐๐ คน)

สรุปทองคำวันที่ ๒๖ ทองคำได้ ๘ บาท ๑ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๕๑ ดอลล์

หนุนเข้าทุกวัน ๆ นะพวกเรา หนุนคนละเล็กละน้อย ฝนตกทีละหยดละหยาดตกไม่หยุดไม่ถอย สามารถทำท้องฟ้ามหาสมุทรเต็มได้หมดนะ นี่เราจะพยายามให้คลังหลวงค่อยแน่นหนามั่นคงขึ้นด้วยทองคำ เพราะฉะนั้นเวลาประกาศนี้จึงออกทองคำเป็นอันดับหนึ่ง ๆ เราไปดูเองทองคำในคลังหลวง ไม่ใช่คนอื่นคนใดไปดูมาบอกเรา เราไปดูเอง เจ้าหน้าที่ที่รักษาคลังหลวงคือทองคำโดยเฉพาะเขานิมนต์เราไป ตามธรรมดาใครจะไปยุ่งได้เมื่อไร

เจ้าหน้าที่เขามานิมนต์เราไปเอง ที่เราไปมอบทองคำครั้งแรก ดอลลาร์ครั้งแรก ๔,๒๗๘,๐๐๐ พร้อมกับทองคำ ๑,๐๐๐ กิโล ต่อจากนั้นทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องทางทองเขานิมนต์เราไป ไม่มีใครไปยุ่งได้นะ อยู่ใต้ดิน ลงลิฟท์ไปพอลงไปแล้วมันก็เป็นตึกแน่นหนามั่นคง ไม่ทราบนะว่าอยู่ใต้ดิน ถ้าเราไม่ทราบตั้งแต่ต้นที่เราไปบนพื้นดินลงลิฟท์ไปนี้ เราจะไม่ทราบเลยว่าที่นั่นคือใต้ดิน เพราะเป็นตึกแน่นหนามั่นคงอย่างเดียวกันหมด นั่นยิ่งแน่นหนามั่นคงมากทีเดียว เราไปดู มีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างล่าง พาไปดูละเอียดถี่ถ้วน เพราะเขานิมนต์เราไปเอง เราไม่ได้ทะลึ่งนะ เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขานิมนต์เราไปเอง ว่าผู้ที่มาได้เห็นอย่างนี้มีสมเด็จพระเทพฯ กับหลวงตานี้เท่านั้น

เราก็ไปดูละเอียดถี่ถ้วนหมด ทองคำเป็นล็อก ๆ ทองคำแท่ง ๆ เสร็จแล้วก็ไปคุยกันโดยเฉพาะถึงเรื่องทองคำ เจ้าหน้าที่กับเราคุยกันสองต่อสอง ใครจะมายุ่งไม่ได้ คุยกันโดยเฉพาะ ว่าทองคำมีเก็บไว้กี่แห่ง ที่นั้นมีเท่านั้น ๆ ให้เข้าใจหมดเลย รวมแล้วเรียกว่าทองคำเรายังมีน้อยมาก ตรงนี้ตรงสำคัญนะ รวมยอดหมดแล้วว่าทองคำเรานี้รู้สึกยังมีน้อยมาก ไม่ค่อยสมกับเมืองไทยเราจำนวนพลเมืองซึ่งเป็นเจ้าของทองคำถึง ๖๒ ล้านคน ทองคำมีจำนวนเท่านี้กับเจ้าของ ๖๒ ล้านคนยังไม่คู่ควรกัน พวกเราทั้งหลายควรเสาะแสวงหาทองคำมาให้มากกว่านี้ จะเป็นของคู่ควรกันกับชาติไทยของเรา และทองคำเป็นของคู่ควรกัน เวลานี้ทองคำด้อยซิ ทองคำด้อยพวกเราก็ด้อย ทองคำสูงพวกเราก็สูง เพราะฉะนั้นจึงพากันพยายามหาทองคำให้ได้มาเรื่อย ๆ มาอย่างนี้ อย่างน้อยให้ได้ทองคำ ๔,๐๐ กิโล

เวลานี้ทองคำเรายังไม่คู่ควรกัน เรียกว่า พวกเราที่เป็นเจ้าของนี้มีสมบัติน้อย ว่างั้นเลยนะ สมบัติของคนไทยทั้งประเทศ ๖๒ ล้านกว่าคนนี้ กับสมบัติที่พวกเราทั้งหลายเป็นเจ้าของนี้ สมบัติมีน้อยมาก จึงให้พากันพยายามขวนขวายเข้ามา ทองคำเป็นอันดับหนึ่ง ดอลลาร์ก็ไหลเข้ามา ดอลลาร์นี่หนุนธนบัตรเรานะ ถ้าดอลลาร์ไม่มีเงินไทยเขาเหยียบเอาแหลกไปเลย ถ้าดอลลาร์มีก็เป็นเครื่องหนุน เงินไทยเราก็แข็งตัว นี่ที่เราพยายามทั้งสองด้าน สำหรับทองคำให้เป็นแกนเอาไว้อย่างลึก ใครมาแตะไม่ได้

ขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังหัวหน้านะ เราช่วยพี่น้องชาวไทยช่วยด้วยความบริสุทธิ์สุดส่วนเลย ไม่มีแม้เม็ดหินเม็ดทรายที่จะเป็นมลทินมาแทรกเรา ไม่มีเลย เราพูดคำไหนเป็นคำนั้นออกทีเดียว ๆ พูดอย่างตรงไปตรงมาตามอรรถตามธรรม เวลานี้เราเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยเรามากเกี่ยวกับสมบัติเงินทอง ที่เป็นเครื่องหนุนชาติไทยของเรา ให้มีชีวิตลมหายใจเบิกบานกว้างขวาง ลมหายใจเต็มปอด ก็คือขอให้ได้สมบัติเหล่านี้เข้าไปหนุน อย่าพากันเห็นว่าไม่สำคัญ ให้เราดูลมหายใจเราเป็นยังไง ลมหายใจเราสำคัญไหม อันนี้เกี่ยวกับลมหายใจเรานะ

สมบัติที่กล่าวเหล่านี้ ทองคำ ดอลลาร์ เงินสด อันดับหนึ่งคือทองคำ เกี่ยวกับลมหายใจของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าอันนี้ด้อยลมหายใจเราด้อยนะ หายใจไม่เต็มปอด เพราะฉะนั้นจึงให้สูดลมหายใจด้วยการเสาะแสวงหาทองคำมาทุกคน ๆ ลมหายใจเราจะขยายออกไปกว้างขวางแล้วหายใจเต็มปอด ให้พากันจำเอาทุกคนนะ

เรานำพี่น้องทั้งหลายนำด้วยความบริสุทธิ์จริง ๆ ด้วยความเมตตาล้วน ๆ ทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องของโลกกิเลส จะมาแทรกหัวใจเราได้ในการเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย ตลอดการแนะนำสั่งสอนทุกอย่าง เราสอนด้วยอรรถด้วยธรรมทั้งนั้น ไม่ว่าเด็ดว่าเผ็ดว่าร้อนว่านุ่มว่านวล เป็นเรื่องของธรรมล้วน ๆ ออกไปต่างประเภทแห่งธรรมเท่านั้นเอง พากันอุตส่าห์พยายามนะ เวลามีผู้นำอยู่นี้ก็เหมือนกับเข็ม พวกด้ายกองอยู่เต็มศาลาก็ไม่มีความหมายถ้าไม่มีเข็มเป็นผู้นำ เข็มต้องนำด้าย เย็บอะไรด้ายก็ติดตามไปเลยเป็นผืนเป็นแผ่นไปละ เช่นเราเย็บผ้าเย็บอะไรนี้ ถ้ามีแต่ด้ายก็ไม่สำเร็จประโยชน์ ต้องมีเข็มคือมีผู้นำ

พุทธศาสนาเราองค์ศาสดาเป็นผู้นำ รวมมาแล้วก็เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นผู้นำหัวใจพี่น้องทั้งหลายให้ได้ปฏิบัติ ทางศาสนาเป็นอย่างนั้น ทางโลกก็มีผู้นำ ไม่ว่าประเทศไหนมีผู้นำทั้งนั้น อยู่โดยลำพังไม่ได้กัดกันแหลกมนุษย์เรา ต้องมีผู้นำมีหัวหน้า มีเขตมีแดน ไม่มีเขตมีแดนไม่มีข้อบังคับ ไม่มีกฎเกณฑ์เป็นไปไม่ได้นะ ต้องมีข้อบังคับกฎเกณฑ์เป็นเจ้าอำนาจบังคับบัญชาให้อยู่ในกรอบแห่งความสงบทุกอย่าง ไม่ให้ปีนเกลียว เช่นกฎหมายบ้านเมืองก็เพื่อเป็นข้ออันดีงามนั่นเอง ออกมาก็มีคนเป็นผู้นำอีก

อย่างเมืองไทยเรานี้ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า นี้หัวใจของชาติโดยตรง ใครไปแตะไม่ได้เลย ชาติไทยนี้จะพลี คอขาดไปตาม ๆ กันหมดเลย นี่เห็นไหม ร่มเย็นขนาดไหน พระองค์ไม่ต้องเสด็จไปที่โน่นที่นี่อะไรมากมายเหมือนพวกเราแหละ แต่พระเมตตานี่ครอบเมืองไทยเราอยู่แล้ว ไม่ว่าพระอิริยาบถใดของพระองค์ครอบหมด ๆ นี่คือหัวใจของชาติไทยเรา มีหัวใจแล้ว แล้วอันใดพวกเราที่เป็นบริษัทบริวารลูกเต้าหลานเหลนของท่านที่จะวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อบำรุงส่งเสริม เพื่อให้เป็นที่อุ่นหนาฝาคั่งในชาติไทยของเรา กระเทือนเข้าถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นความร่มเย็นนี้ ให้ต่างคนต่างเสาะแสวงหามาในสิ่งที่เป็นสิริมงคล อันใดที่เป็นภัยต่อชาติอย่าเข้ามายุ่งนะ อันนี้สำคัญ ผู้นำอันหนึ่งก็คืออันนี้ นี้เจดีย์ใหญ่ของชาติไทยเรา

ดังที่กล่าวตะกี้นี้ เจดีย์อันใหญ่หลวงที่สุด หัวใจของชาติไทยเราทั้งประเทศนี้ อยู่ในพระเจดีย์ใหญ่นี้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นให้พากันพยายามรักษาพระเจดีย์ใหญ่ให้แน่นหนามั่นคงถาวร ทรงพระสำราญ ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัว ด้วยความชอบธรรม อย่าทำความชั่วช้าลามกในบุคคลผู้ใดก็ตาม ซึ่งเป็นอวัยวะเกี่ยวโยงกันไปหมด ให้ประพฤติตัวเป็นคนดีมีพุทธศาสนาครอบอีกทีหนึ่ง เราเป็นลูกชาวพุทธให้ต่างคนต่างปฏิบัติตัวด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรม ศีลธรรมอยู่ที่ไหนไม่เคยครึไม่เคยล้าสมัย เรื่องกิเลสไปที่ไหนแหลกเลย ไม่ทราบว่าครึหรือล้าสมัย มันเลยครึเลยล้าสมัย มันทำให้แหลกไปเลยกิเลส โลกทั้งหลายก็ติดกันงอมแงม ยิ่งกว่าติดฝิ่นติดยา ยาเสพย์ติดสู้ไม่ได้นะ

ให้พากันระวัง ให้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมถ้าเราอยากเป็นคน อยากเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นชาติไทยของเราที่สมบูรณ์พูนผล ต้องมีทั้งพระมหากษัตริย์ด้วย ทั้งกฎหมายบ้านเมืองด้วย พุทธศาสนาครอบทั่วประเทศไทยของเรานี้ ให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้แล้วจะชุ่มเย็น ถ้านอกจากนี้แล้วจะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย ดีไม่ดีล่มจมได้ เฉพาะความสามัคคีทางด้านศีลธรรมเป็นสิ่งจำเป็นมาก อย่าไปสามัคคีจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นมหาโจรมาปล้นบ้านปล้นเมือง อย่างนี้เท่ากับปล้นชาติ ใช้ไม่ได้เลย ดูไม่ได้เลย ในประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยมี อย่าให้มีในเมืองไทยของเรา ที่คนของชาติ หัวใจของชาติ อีกประเภทหนึ่ง ทำลายชาติอย่างนี้ไม่เคยมี อย่าให้มีในเมืองไทยของเราซึ่งเป็นเมืองพุทธ

เมืองพุทธเต็มด้วยเหตุด้วยผล เต็มด้วยความผิดความถูกรู้ดีรู้ชั่วทุกคน ต่างคนต่างละต่างคนต่างถอนในสิ่งไม่ดี สิ่งใดที่ดีงามให้พากันส่งเสริม อย่าเห็นแก่ความได้ ความอยากมั่งอยากมี อยากมีอำนาจเหนือโลกเหนือสงสาร มันไม่เหนือแหละ อะไรไม่เหนือกรรม กรรมชั่ว เอาอำนาจไปใส่ในกรรมชั่วนี้ ใส่เท่าไรมันก็ฟาดหัวเจ้าของแหลก ๆ เลย เราอย่าเข้าใจว่าอำนาจของเรานี้จะเหนือกรรมไปได้ กรรมดีกรรมชั่ว อำนาจของกรรมอันนี้เหนือทุกอย่าง กรรมดีก็เหนือ อะไรสู้ไม่ได้ กรรมชั่วถ้ามากมันก็เหนือ เหนือคนนั้นแหละเหนือผู้ทำ ให้พากันตั้งใจในจุดนี้ให้ดีนะ

เรื่องอำนาจวาสนาต้องเป็นไปด้วยบุญด้วยกุศล ด้วยศีลด้วยธรรม จึงเรียกว่าอำนาจวาสนา การสร้างบาปสร้างกรรมสร้างความชั่วช้าลามก สร้างความฉิบหายให้แก่ชาติบ้านเมือง นี้ไม่ใช่วาสนา สร้างบาปสร้างกรรมเข้าหาตัวเอง แล้วก็กระจายออกไปทั่วโลกดินแดนให้เดือดร้อนไปตาม ๆ กันหมด นี้ไม่ใช่สร้างบารมี นี่มันสร้างบาปสร้างกรรมสร้างขุมนรก นรกก็มีแล้วตั้งกัปตั้งกัลป์ก็ยังเห็นว่าไม่กว้าง ยังจะไปขยายอีกเหรอขยายนรกน่ะ โดดลงไปเพียงคนเดียวก็พอแล้วนะ

อย่ากล้าหาญต่อนรกอเวจี พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทุก ๆ พระองค์ไม่ผิดพลาดจากกันเลย แม้พระองค์เดียวไม่เคยสอนแยกจากกันเลย พระองค์ใดตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมาก็เห็นแล้ว อย่างนั้นแล้วปฏิเสธได้ยังไง องค์ไหนก็แบบเดียวกัน เห็นอย่างเดียวกัน ก็ต้องสอนอย่างเดียวกันซิสอนอย่างอื่นได้ยังไง ก็สอนโลกให้รู้จักผิดจักถูก รู้จักร้อนรู้จักเย็น รู้จักทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เป็นภัย ท่านก็นำมาสอน ท่านเห็นท่านนำมาสอน พวกเราไม่เห็น คนตาบอดก็ต้องเชื่อคนตาดีซิถ้าไม่อยากเอาหัวโดนไม้น่ะ

ให้พากันกลมกลืนในศีลในธรรม เราอย่าเข้าใจว่าคนนี้จะมีความสุขเพราะกิเลสพาทำนะ เพราะเดินตามกิเลส วิ่งตามกิเลส วิ่งตามความโลภได้เท่าไรไม่พอ ๆ วิ่งตามราคะตัณหาก็เหมือนกัน สุนัขเดือน ๙ สู้ไม่ได้ว่างั้นเถอะ สุนัขเดือน ๙ ยังสู้ไม่ได้ นี่ละเป็นฟืนเป็นไฟเผาโลก ถ้าเป็นปกติมันก็ไม่เดือดร้อน ให้ต่างคนต่างอยู่ในกรอบของศีลของธรรม เช่น ความโลภก็โลภธรรมดา ไม่ใช่สัตว์ตายก็ต้องอยากเป็นธรรมดา อยากโดยศีลโดยธรรมเป็นประเภทหนึ่ง ทำความสงบร่มเย็นแก่โลก อยากเลยศีลธรรมไปแล้วนั้น เรียกว่าสร้างบาปสร้างกรรม ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้โลกเดือดร้อนไปหมด

เรื่องราคะตัณหาก็เหมือนกัน มีอยู่ด้วยกันราคะตัณหา สัตว์ทุกประเภทมีสิ่งเหล่านี้ด้วยกัน ไม่ต้องไปสร้างไปเข้าโรงร่ำโรงเรียนเรียนเรื่องราคะตัณหา เรียนดัดแปลงอย่างนั้นดัดแปลงอย่างนี้ เข้าห้องเสริมสงเสริมสวยขี้หมามันอะไร เสริมหาอะไร มันเต็มอยู่แล้วจะไปเสริมมันอะไรอีก พวกบ้าไม่เข้าเรื่อง เราอยากว่าอย่างนั้นนะ นี่ธรรมจับเข้าไปมันเห็นหมดจะว่าไง มันไปเสริมกันหาอะไร เสริมฟืนเสริมไฟให้เผาโลกนั่น ประดับประดาตกแต่งตั้งแต่ภายนอก หัวใจขาดศีลขาดธรรมเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ ประดับเท่าไรมันก็เหมือนกับเขาประดับโลงผีนั่นเอง โลงผีเอาอะไรไปประดับมันซิ ก็ผีตายอยู่ข้างในนั้นแล้ว อันนี้คนมันตายทั้งเป็นอยู่ภายใน มีแต่บาปแต่กรรม สร้างแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตัวเอง ประดับประดาภายนอกเท่าไรมันมีความหมายอะไร

เราจะไปหาความสุขจากกิเลสอย่าไปหานะ ถ้าหาจากศีลจากธรรมได้ทั้งนั้นแหละ โลกนี้จะสงบร่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรม ไม่สงบร่มเย็นด้วยกิเลสนะ ให้พากันเข้าใจคำนี้ให้ดี นี้พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ตำหนิมาตลอด ไม่มีพระองค์ใดปลีกแยกแหวกแนวออกไป จะส่งเสริมกิเลสว่าดีไม่มี เพราะอันนี้เป็นภัยของโลก ศาสนาจึงมีไว้เพื่อต้านทานกัน ไม่มีศาสนาแหลกหมดนะ สัตวโลกแหลกหมดไม่มีความหมายเลย นี่ละศีลธรรมเป็นของจำเป็นอย่างนี้ ขอให้มีทุกคน

สมบัติเงินทองภายนอกนั้นเป็นเครื่องประดับต่างหาก ถ้าได้มาด้วยศีลด้วยธรรมก็เป็นเครื่องประดับ เป็นสง่าราศีแก่ตัวของเรา ตัวเราก็ชุ่มเย็น สมบัติเงินทองข้าวของที่ได้มามากน้อยก็ชุ่มเย็นแก่ผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สังเกต ถ้าหากว่าได้มาในทางผิดนั้นคือไฟ ผิดกันตรงนี้นะ หัวใจก็ร้อน หัวใจของผู้เป็นเจ้าของสมบัติอันเป็นฟืนเป็นไฟนั้นร้อนเป็นฟืนเป็นไฟ ไม่มีอะไรชิ้นดีนะ เราอย่าเก่งกว่าพระพุทธเจ้า เราจะเอาความสุขจากกิเลสมาอวดความสุขจากธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยมี ใครอย่าดื้ออย่าด้านนะ ให้ฟังให้ดีทุกคน

วันนี้เราพูดถึงเรื่องความเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยชาติไทยของเรา เราก็พูดเน้นหนักถึงเรื่องทองคำ ให้พากันพยายามขวนขวายทุกคนทั่วประเทศไทยเรา ๖๒ ล้านคน ทำไมทองคำเพียงเท่านี้จะไม่ได้มีอย่างเหรอ ต้องได้แน่นอนเราเชื่ออันนี้น่ะ ได้มากเท่าไรยิ่งดีทองคำนี้ ไม่เฟ้อ เมืองไทยของเราเวลานี้ไม่เฟ้อ เพราะยังมีน้อยมากทีเดียวน่าวิตกวิจารณ์ จึงต้องประกาศก้องเสมอ คิดดูซิเงินสดนี้เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นเราจะไม่เอาเข้าคลังหลวง จะเอาเป็นเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยชาติไทยของเราทั่วประเทศ แต่ครั้นแล้วก็ต้องหมุนเข้ามาหาทองคำ เพราะเป็นห่วงทองคำมาก นี่ได้เจียดไว้แล้วเวลานี้ ๘๐๐ ล้าน ใครแตะไม่ได้นะนี่

ถ้าลงได้พูดคำไหนเป็นคำนั้นนะ เรียกว่าพูดเสียงของธรรมต้องเป็นธรรมตลอดไป จะเป็นเรื่องของกิเลสมาแทรกไม่ได้นะ เราตายแล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่เราสั่งไว้เรียบร้อยแล้ว นี่เรียกว่าเป็นที่ตายตัวแล้ว เป็นแต่เพียงยังไม่ได้ออกแสดงคือไปซื้อทองคำมาเท่านั้น รอจังหวะไว้พอสมควร เราจะเอาซื้อเมื่อไรก็ได้ยากอะไร เงินของเรามีอยู่ จากนั้นเราก็แยกเอาไว้เพื่อความจำเป็นสำหรับประเทศไทยเรา หากว่าทางไหนหนักมากกว่าเราจะหมุนเข้าทางนั้น เช่น ทองคำ ดีไม่ดีอาจจะหมุนเข้ามานี้หมดก็ได้ อันนี้เป็นของสำคัญมาก ซึ่งเราเสาะแสวงตลอดเวลา เป็นข้อเน้นหนักในหัวใจของเรามาก

ให้ต่างคนต่างเสาะแสวง เอ้า ทุกข์ก็ทุกข์ ให้ทุกข์ไปด้วยกันทั่วประเทศไทยไม่เป็นไร อย่าให้คนหนึ่งขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้คือหัวคน เสวยความสุขแต่ผู้เดียวทั้ง ๆ ที่คนทั่วประเทศไทยนี้เป็นไฟไปหมดแล้ว ดูไม่ได้นะ อย่าเข้าใจว่าใครจะไปนั่งแบบนั้นได้นะ เอาหัวคนทั่วประเทศไทยเป็นเก้าอี้ นั่งเสวยกินโต๊ะเลี้ยงกันอยู่บนเก้าอี้คือหัวคนนั้น เป็นไปไม่ได้นะ อย่าพากันคิดกันอ่าน อย่าพากันดำริ อย่าพากันอุตรินะ ถ้าไม่อยากให้ชาติไทยจมทั้งตัวทั้งชาติไทยเรา ให้พากันส่งเสริมรักษา

จนก็จนไปเถอะ ชาติไทยเป็นของเกี่ยวโยงกันมาตั้งแต่รัฐบาล เอ้า ชาติไทยจน รัฐบาลจน ชาติไทยจน รัฐบาลมี ชาติไทยมี ให้ต่างคนต่างจนไปด้วยกันมีด้วยกัน จนด้วยกันฟูด้วยกันถึงถูกต้องกับผู้นำของชาติบ้านเมืองเรา ทำชาติบ้านเมืองให้ล่มจมแล้วเจ้าของไปดีเด่นอยู่บนท้องฟ้านั่นเหรอ มันไม่มีนะในโลกอันนี้ อย่าไปหาในโลกไหนเลย ไม่มีว่างั้นเลย นอกจากว่ากลมกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว เอ้า จม-จมไปด้วยกัน รัฐบาลก็ตั้งขึ้นมาเพื่อประชาชน ประชาชนตั้งรัฐบาลก็เพื่อประชาชนอีกเหมือนกัน เพื่อชาติบ้านเมืองของเรามีความแน่นหนามั่นคง

อันใดจะดิบจะดีให้พากันเสาะแสวงหามาเพิ่มพูน อย่ามาหากัดมาหากินในสิ่งที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นสมบัติเดิมให้ขาดสะบั้นลงไป แล้วชาติไทยจมไปเลย อย่างนี้อย่าให้มีนะ ให้เสาะแสวงหามา ที่ไหนไม่มีให้หามาเป็นชิ้นเป็นอันต่อชาติบ้านเมืองของเรา รัฐบาลนี้ตั้งขึ้นมาได้อันนั้นเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมา ฝากไว้กับชาติไทย รัฐบาลนี้ตั้งขึ้นมามีสมบัติชนิดนั้น ๆ เข้ามาปะชาติไทยของเรา รัฐบาลไหนตั้งขึ้นมา ๆ มีสมบัติอันมีค่า ๆ ชนิดนั้น ๆ ฝังเข้ามาในชาติไทยของเรา เช่น สิ่งก่อสร้างอะไรต่ออะไรก็ดี สมบัติที่ล้นค่าอันใดก็ตาม ล้นค่าเราทราบแล้วตั้งแต่ทองคำขึ้นไป เงินบาทเงินตราอะไรเหล่านี้ เอ้า จะหาอันใดก็หามา

ผู้เป็นหัวหน้าต้องหามา ไม่ใช่จะมาโกยออกไปกินหมด ทั้งตับทั้งปอดพี่น้องชาวไทยไม่มีเหลือ ยังเหลือแต่โครงกระดูกมันรัฐบาลอะไรนั่น พวกเปรตพวกผีกินบ้านกินเมือง อย่าให้มีในชาติไทยของเรา วันนี้พูดเพียงเท่านี้เสียก่อน เกี่ยวกับเรื่องเราเป็นห่วงทองคำมากนะ ขอพี่น้องทั้งหลายให้ต่างคนต่างตะเกียกตะกาย เวลานี้ก็ยังมีผู้นำอยู่ หลวงตาพยายามนำสุดขีดสุดแดน กำลังวังชาไปไม่ได้ก็หดเข้ามา เช่นอย่างจะเทศน์ในที่ต่าง ๆ เดี๋ยวนี้งดหมดแล้วนะ เราจะเทศน์ให้เฉพาะที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น แม้จำเป็นเท่านั้นก็ยังไปไกลไม่ได้อีกนะ ต้องไปในที่ที่ควรจะไปได้เท่านั้น นี่ละหดเข้ามา

แต่การนำพี่น้องทั้งหลายด้วยการเทศนาว่าการก็นำไปอย่างที่นำนี้แหละ ได้แค่ไหนก็ว่าไปอย่างนั้นแหละ ตลอดถึงการโต้ตอบ หรือเรื่องราวอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชาติไทยของเรา ซึ่งเราอยู่ในจุดศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้วย เรื่องอะไรขึ้นมาเราจะเป็นคนรับก่อนอื่น ๆ เลย ไม่ว่าการแถลงการโต้ตอบประเภทใด ที่เป็นภัยต่อชาติไทยของเรา เท่ากับเป็นภัยต่อธรรมของพี่น้องชาวพุทธเรา เราเป็นผู้รักษาธรรมจะต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มสัดเต็มส่วน คอขาด-ขาดไปเลยไม่มีอะไรเสียดายละ เอาละทีนี้ให้พร

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร ทาง internet

www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก