เราต้องการธรรมเท่านั้น
วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น. ความยาว 14 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เราต้องการธรรมเท่านั้น

         วันนี้ไม่มีธุระอะไร ไม่พูดไม่เทศน์อะไร เทศน์มาทุกวันๆ จนไม่มีอะไรจะเทศน์ คำเทศน์ก็หมด ผู้ฟังไม่ทราบว่าฟังแล้วเอาไปไหนไม่รู้ ผู้เทศน์เรียกว่าหมดพุงแล้ว เทศน์หมดพุง คำว่าเทศน์หมดพุงนี้ก็ทำให้ระลึกได้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ก็คงเป็นเดชะบารมี ระงับดับเรื่องอธิกรณ์ต่างๆ รู้สึกว่าสงบเงียบ ทุกรายเลยละ แปลกอยู่ งานใหญ่ๆ เสียด้วย ฟาดกันสองวันสามวันไม่ลงกันเลย ขนาดที่ว่านิมนต์เราไปดับไฟวัด เรื่องไม่ลงกัน ก็เดชะอยู่ ทุกเรื่องนะ ไม่เคยเหยียบหัวเราไปสู่ความไม่สงบตามเดิมไม่มี ต่างองค์ต่างลงพอใจด้วยเหตุผล

         มันหากมีแหละมีอยู่เรื่อยๆ วัดใหญ่ๆ อะไรนี้ ไม่ใช่วัดเล็กวัดน้อยนะ เป็นวัดใหญ่ๆ ก็ได้เคยเข้าไปเกี่ยวข้องระงับเรื่องราวต่างๆ ก็เดชะเรื่อยมานะ อย่างวัดอโศการามของเราของง่ายเมื่อไร วัดใหญ่วัดโตมันก็ไม่พ้นที่ว่าใหญ่โตวัดใหญ่ เรื่องใหญ่โตอยู่ในวัด มันเป็นเรื่องใหญ่โตอยู่ในนั้น เป็นเราละเข้าไปเกี่ยวข้องจนได้ ท่านอาจารย์ลีต้องจับตัวเราเป็นประกันไว้ตลอดเลย ใครไม่รู้ว่าเรากับท่านสนิทกัน ท่านหากมีของท่านลึกๆ ไม่พูดนะ ท่านดัดเราท่านไม่พูด ขบขันดี บุหรี่ตราสิงโตหมอบเป็นบุหรี่ชั้นหนึ่ง พอพระนั่งฉันจังหันเป็นแถว ท่านก็เอาบุหรี่สิงโตหมอบไปให้องค์ละมวนๆ พระท่านฉันอยู่ เอาบุหรี่สิงโตหมอบไปยื่นให้องค์ละมวนๆ พอมาถึงเรานี้ไม่ยื่นธรรมดาจับไสเลย เฉยนะ ไสแล้วไปเลย เป็นอย่างนั้นนะสนิทกันลึกลับ

         งานของท่านเราเป็นเหมือนว่าเป็นตัวประกันอยู่ลับๆ คอยอะไรเรื่องราวต่างๆ อยู่ในวัด แล้วก็มีจริงๆ ด้วยนะ ถ้ามีแล้วท่านไม่เอาใครเป็นตัวแทน ต้องบังคับไปเลย ต้องให้มหาบัวเท่านั้นไป  ห้ามคนอื่นไปแทนเรา ท่านสั่งอาจารย์เจี๊ยะไว้ ให้ไปเอาเรามาระงับเรื่องราว ห้ามผิดตัว ท่านสั่งมาแล้ว เป็นอย่างนั้นละ ที่ว่านี้เรื่องราวทั้งหลายที่สงบๆ นี้เพราะเราไม่มีคำว่าหวังได้หวังเสีย หวังแพ้หวังชนะเราไม่มี มีแต่ความเป็นธรรม เดินตรงกลางไปเลย ใครออกนอกลู่นอกทางตีเข้ามาหาธรรม เช่นอย่างวงอธิกรณ์นี่แหละ อธิกรณ์ก็ต้องเอาธรรมเป็นหลัก ใครแยกออกไปแล้วตีเข้ามาๆ ให้อยู่ในวงของธรรม

         ก็เดชะอยู่เรื่องเหล่านี้รู้สึกว่าเดชะอยู่ ทุกเรื่องไป ไม่เคยผ่านหัวเราไปเป็นฟืนเป็นไฟต่อหน้าต่อตาเรา ไม่เคยนะ เรียบไปทุกอย่าง รวมถึงเรื่องประชุมกันสองวันสามวันไม่ลง ต้องมาเอาเราไปวัดโพธิ นิมนต์ไปดับไฟวัดให้หน่อย เวลานี้ไฟกำลังโหมลุกท่วมวัดหมดแล้ว จะเหลือแต่ซากวัด บอกย่อๆ เท่านั้นละ ให้เณรถือจดหมายน้อยมาหาเรา จากนั้นก็สะพายบาตรไปเลยคนเดียว ฟาดกันมาสองวันสามวันไม่ลงกัน เราก็เข้าวงพระเลยกลางวงเลยละ ซักนั่นซักนี่ซักหาเหตุหาผล สุดท้ายก็ยอมรับทั้งสองฝ่าย ลงกันด้วยความเรียบร้อย คือธรรม เราไปอย่างนั้นเราไม่ได้หวังว่าจะไปเอาความแพ้ความชนะกับผู้ใด เราไม่ต้องการ ต้องการความเป็นธรรม ทุกฝ่ายให้ได้รับความเป็นธรรมด้วยกัน สงบไปด้วยความเป็นธรรม ยอมรับกันด้วยความเป็นธรรมเท่านั้น ความแพ้ความชนะเป็นเรื่องของกิเลส ไม่ใช่เรื่องของธรรม เรื่องของธรรมนี้ต้องเอาธรรมกางเข้าไปเลย เป็นอย่างนั้น

         การปกครองหมู่เพื่อนอย่างในวัดนี้ก็เหมือนกัน เราไม่เอาอำนาจบาตรหลวงจากไหนมาปกครอง เป็นธรรมเป็นวินัยล้วนๆ ออกมากางเลย ใครผิดข้อไหนกับธรรมกับวินัยตีเข้าหาหลักธรรมหลักวินัย ลงกันจุดนั้น ที่อื่นไม่มีจุดลง ต้องลงกันอย่างนั้น เราผิดเราบอกว่าผิด เช่นยกตัวอย่างมานี้ขนาบพระทั้งวัดนะ เวลาพูดนี่เป็นไฟเลย ดีไม่ดีกลางคืนจะประชุมกัน พระดีไม่ดีจะได้แตกจากวัดละ ถูกไล่ นั่นเราผิดแต่เข้าใจว่าถูก ขู่พระทั้งวัดเลย ไม่ขู่ธรรมดา พระวัดนี้มันตายกันหมดแล้วเหรอ ใครจะไปกุสลาใคร ว่าขนาดนั้นนะ ใส่เปรี้ยงๆ

ความจริงเราผิด เมื่อเห็นว่าใครผิดก็ว่าเต็มยัน เมื่อเราผิดต้องเอาเราเต็มยันเหมือนกัน มาก็ใส่เปรี้ยงๆ คือเราดูนาฬิกาผิด ปุ๊บปั๊บลงมาปัดกวาด ปัดกวาดอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว ออกมาศาลานี่ ธรรมดามาศาลานี้จะเห็นพระเต็มวัดกวาดมารวมกันตรงนี้ มาวันนั้นเงียบเลย เห็นเณรหนึ่งเฝ้าศาลาอยู่ เณร พระวัดนี้มันไปไหนหมด มันตายกันหมดแล้วเหรอ ใครจะกุสลาใคร ถึงเวล่ำเวลาปัดกวาดแล้วยังไม่มีใครปัดกวาด กลางคืนจะประชุมกันนะนั่น ไม่ใช่เล่นๆนะ

ไล่เบี้ยแล้วมาโดนเจ้าของเข้า ว่าเวลานี้นาฬิกาพึ่งได้เท่านั้นชั่วโมง เท่านั้นนาที เหอ..ขึ้นเลย ไหนว่าอีกทีน่ะ เณรก็บอกตามตรง อย่างนั้นเหรอ อย่างนั้นแล้ว หยุดๆ ขึ้นทันทีเลยนะ ขึ้นเป็นไฟเลย บอกว่าหยุดๆ เราจะไปชำระบ้าของเราก็เดินกลับ ขึ้นเป็นไฟๆ เรื่องธรรมนะ ไม่ได้เป็นแบบกิเลส มาเหมือนว่าจะเผาวัดทั้งวัดโน่นน่ะ พระเณรจะอยู่ไม่ได้ละ

ทีนี้เวลาว่าเหตุผลกลไกมาเราผิด เมื่อผิดก็ไปเผาเรา บอกว่าให้หยุดๆ อย่ามาปัดกวาด เราจะไปชำระบ้าของเรา ก็เดินกลับกึ๊กๆ นี่ละการปกครองต้องเอาธรรมเข้าจับ ผิดตรงไหนบอกว่าผิด จะมาถือยิ่งใหญ่ป่าๆ เถื่อนๆ ไม่ได้สำหรับเรานะ ในพระในเณรเหล่านี้พระเณรนี้กลัว กลัวต้องกลัวเป็นธรรม มากลัวแบบโลกๆ ไม่ได้กับเรา กล้าก็กล้าเป็นธรรม กลัวเป็นธรรม เราต้องการธรรมเท่านั้น อย่างอื่นเราไม่เอา ใครจะกลัวอะไรเราไม่รับถ้าไม่เป็นธรรม ถ้าเป็นธรรมรับ ทั้งกลัวทั้งกล้ารับหมด พระเณรกลัวเรื่องกลัวอยู่ในวัดนี้แต่ไหนแต่ไรมา กลัวเพราะเอาจริง ทำจริง ใครผิดใครถูกว่าให้ถึงความจริงเลย ควรขับขับเลยไม่ใช่ธรรมดา คือเอาความจริงเป็นเรื่องธรรมความถูกต้อง ถ้าไม่ใช่ธรรมไม่เอา ไม่เล่นด้วย

วัดนี้ปกครองกันอย่างนั้น ใครจะมากลัวกับเราอะไรๆ เราไม่ต้องการ เราต้องการแต่ธรรม กล้าให้กล้าเป็นธรรม กลัวให้กลัวเป็นธรรม เราต้องการธรรมเท่านั้นเอง อย่างอื่นเราไม่เอา

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก