ตรากรรมของสัตว์
วันที่ 24 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น. ความยาว 33 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตรากรรมของสัตว์

       ฟังๆ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ลูกบังอร และครอบครัวขอกราบน้อมถวายน้ำตาลทรายจำนวน ๔,๘๐๐ ถุงๆ ละครึ่งกิโล น้ำปลาจำนวน ๑,๒๐๐ ขวด ได้จัดส่งมาพร้อมในวันนี้ และได้ไถ่ชีวิตโคกระบือจำนวน ๑๘ ตัว น้อมถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่เพื่อแจกจ่ายแก่ตชด. ผู้รับใช้พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ จะมาถึงวัดภายในอาทิตย์นี้ ขอกราบอาราธนาพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่อยู่ถึง ๑๘๐ ปี กราบนมัสการมาถึงด้วยความเคารพเหนือเกล้า เออ รับทราบแล้ว ๑๘๐ ปีนี้รู้สึกจะน้อยไป ถ้า ๒๐๐ ปีจะพอเบาะๆ

นี่แม่ท่านพฤกษ์ ท่านพฤกษ์ที่ส่งของมาเรื่อยๆ จังหวัดชล ต้นไม้ไม่ทราบว่ากี่ลำรถเอามาปลูกแถวนี้เต็มไปหมด ชื่อบังอร น้ำตาลทราย ๔,๘๐๐ ถุงๆ ละครึ่งกิโล น้ำปลาจำนวน ๑,๒๐๐ ขวด ได้จัดส่งมาพร้อมในวันนี้ และได้ไถ่ชีวิตโคกระบือจำนวน ๑๘ ตัว ก็ดีอยู่นะ มีแต่คนฆ่าๆ ไปที่ไหนเห็นแต่สัตว์ที่ถูกคนฆ่าๆ คนนี้เย่อหยิ่งในตัวเองมากไปไม่ได้รู้สึกตัวเองเลยว่ามนุษย์นี้คือยักษ์ใหญ่ กินตลอด สัตว์กินได้หมด มนุษย์นี้คือยักษ์ใหญ่ นี่แม่บังอรและครอบครัว ได้ไถ่ชีวิตโคกระบือจำนวน ๑๘ ตัว

เออ เราพอใจ ไปที่ไหนๆ เห็นตั้งแต่เขาตีตรา สลดสังเวชนะ แต่มันก็กรรมของสัตว์นั้นแหละ ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยปลงไปเรื่อยๆ รถใส่พวกสัตว์พวกโคกระบือไปแล้วตีตราแดงๆ นี่แสดงว่าแน่นอนแล้ว จะต้องถูกฆ่า เบอร์อะไรแดงๆ ติดท้ายพวกโคพวกกระบือ โอ๊ย ปลงธรรมสังเวช พูดจริงๆ ทุกวันนี้จิตใจที่เคยเป็นมาแต่ก่อนมันเป็นโลกใหม่ขึ้นมา เดี๋ยวนี้พูดให้ชัดเจนว่าเป็นโลกธรรมล้วนๆ ในหัวใจ กิริยาอาการเหล่านี้จะมาถือเป็นประมาณไม่ได้ ว่าดุด่าว่ากล่าวเผ็ดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลย กิริยานี้เป็นพลังของธรรมออกมา ไม่ใช่ของความโมโหโทโสนะ เป็นพลังของธรรมออกมาเผ็ดร้อน เผ็ดร้อนก็เผ็ดร้อนธรรม

จิตมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ พูดให้ชัดเจนนะปฏิบัติมา จิตนี้ทีแรกเราบำเพ็ญนี้เป็นความสงบเย็นเรียกว่าจิตเป็นสมถะ จากนั้นก็เป็นสมาธิ พิจารณาทางด้านปัญญาค่อยกระจายออกทางด้านปัญญา ทีนี้ปัญญานี้ขยายออกกว้างมากปัญญา สตินี้จะต้องติดแนบอยู่ทุกๆ ขั้นของธรรม พอถึงขั้นปัญญาแล้วกระจาย กิเลสที่กองอยู่ในหัวใจเจ้าของมีมากี่กัปกี่กัลป์ไม่มีอะไรเห็นได้เลย มีปัญญา สติติดแนบ มีปัญญาเท่านั้นสอดทะลุๆ ตีขาดสะบั้นลงๆ เอาเสียจนขาดสะบั้นลงไปเลย ประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่ม

นี่ละความชั่วขาดออกจากใจนี้ประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่ม รุนแรงมากนะ จนร่างกายเรานี้กระเด็นขึ้น นี่ละกิเลสที่ติดอยู่กับใจมานานเท่าไร พาสัตว์ให้เกิดแก่เจ็บตายมาตลอดภพน้อยภพใหญ่ แล้วมีกรรมติดแนบอยู่กับจิตใจทุกดวง ไม่ใช่ไปโดยลำพังจิตไปเกิดนะ มีกรรมดีกรรมชั่วติดไปมากน้อยต่างกันติดไปกับนั้น เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงกำหนดเอาสถานที่ภพชาติของตนต่างๆ เป็นที่ตายที่เกิดของตนไม่ได้ เพราะอำนาจแห่งกรรม นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไม่มีอะไรในโลกอันนี้ ฟังซิว่าในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรจะเหนือกรรม กรรมนี้หนักมากที่สุด สัตว์โลกเหยียบย่ำทำลายกรรมก็เท่ากับเหยียบย่ำทำลายหัวตนแล้วก็หัวพระพุทธเจ้าไปโดยไม่รู้สึกตัว เพราะฉะนั้นมันถึงได้เกิดมาเป็นอย่างที่เราเห็นนะ สลดสังเวช รถบรรทุกสัตว์ไปก็ตีตราแดงๆ มีแต่บอกตรากรรมของสัตว์ แล้วจะทำอย่างไร น่าทุเรศจริงๆ นะ

ใจดวงนี้ตามมันให้ถึง ตั้งแต่เริ่มต้นตามจิตดวงนี้ ไม่ใช่จิตตภาวนาตามไม่ได้ เพราะฉะนั้นศาสดาองค์เอกจึงมีเพียงพระองค์เดียว ไม่มีใครแซงได้เลย ศาสดาองค์เอกไม่ว่าพระองค์ใดที่อุบัติขึ้นมากระจ่างแจ้งเหมือนกันหมด ไม่ต้องถามกัน คือเล็งญาณทราบตลอดทั่วถึง ละเอียดลออสุดขีด ไม่มีใครเกินศาสดาแต่ละองค์ๆ ชำระพระทัยจนได้เป็นศาสดา ไม่มีใครที่จะทำได้โดยลำพังตนเองไม่มีผู้ใดเสี้ยมสอน อย่างศาสดานี่ไม่มี

เวลาท่านรู้ท่านรู้จริงๆ จิตนี่ต้นปลายมันอยู่ที่ไหนอย่าไปนับอย่าไปอ่านมัน ให้ดูเหมือนหนามยอกเท้าเรา หนามยอกเท้าพอมันปักปุ๊บเข้าไปให้ถอนหนามออกทันที รีบเอายาใส่ อย่าไปถามหาสกุลหนาม หนามนี้ชื่อว่าอย่างไรมาจากสกุลไหนเดี๋ยวฝ่าเท้าจะเน่าเฟะ ให้รีบถอนหนามออกแล้วให้เอายาใส่ แล้วจะมีวันหายไปได้ ทีนี้จิตใจของเราจะไปถามต้นตอของจิตนี้มาจากไหนๆ ตายทิ้งเปล่าๆ ไม่มีทางรู้ เอาธรรมจับเข้าในปัจจุบัน หนามยอกเอาหนามบ่งถอดออกเลย หายาใส่ นั่นละปัจจุบัน หนามยอกเอาหนามบ่งแล้วเอายาใส่มีวันหาย ถ้าจะไปถามว่าหนามนี้มาจากสกุลใดต่ออะไร ชื่อว่าอย่างไร ตายทิ้งเปล่าๆ เท้าเน่าเฟะ จึงว่าให้ถอดถอนในปัจจุบัน

ภพชาติของเรานี้เหมือนกัน เราจะไปนับภพนับชาติของตนเอง ลำดับลำดามาจากที่ไหนๆ บ้าง นี่ตายทิ้งเปล่าๆ ปัจจุบันหนามยอกเอาหนามบ่งรีบแก้ไขตัวเอง ไม่ดีที่ตรงไหนมีอยู่กับทุกคน ความชั่วมีอยู่กับทุกคน ความดีสร้างขึ้นก็มีอยู่กับทุกคน ดีแก้ชั่วๆ แก้ไปแก้มาก็หมด บริสุทธิ์ได้ พุทโธ สังโฆ บริสุทธิ์ได้ด้วยธรรม ให้พากันจำ นี้มีแต่เรื่องศาสดาองค์เอกมาสอน อย่างสวากขาตธรรมถูกต้องแม่นยำ ไม่มีผิดมีพลาด นักผิดพลาดก็คือพวกเรา ให้แก้ตนเองถ้าเป็นลูกศิษย์ตถาคต อย่าดื้ออย่าด้านนะ ถ้าดื้อด้านก็เรานั่นละเป็นผู้ที่จะได้รับความทรมานจากความดื้อด้านของตน ให้พากันระมัดระวัง

โอ้ เรื่องจิตนี่มันของง่ายเมื่อไร แต่จะรู้ได้ด้วยจิตตภาวนา อย่างอื่นรู้ไม่ได้ ศาสดาองค์เอกตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนา ทุกพระองค์ สาวกทุกพระองค์ตลอดสัตว์โลกด้วยจิตตภาวนา จิตตภาวนาจึงเป็นของสำคัญมาก ละเอียดลออมากนะจิต ต้นตออยู่ที่ไหนจิตนี้อย่าไปสนใจ ให้ดูตัวมันที่มันกำลังเศร้าหมอง ชะล้างให้ผ่องใสอยู่ปัจจุบันนี้ อย่าไปดูข้างหน้าข้างหลัง ให้ดูที่มันสกปรกตรงไหนให้ชะล้างตรงนั้นแล้วมันจะสะอาดขึ้นมาๆ ก็สง่างามๆ จิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้ว ตั้งแต่เริ่มต้นก็ฝึกหัดเหมือนกันกับเรา ล้มลุกคลุกคลาน หนักเข้าๆ ก็มีกำลังกล้าสามารถขึ้นมา จนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์พุทธะเต็มดวง ผู้นี้เรียกว่าหมด ลบล้างป่าช้ามากี่กัปกี่กัลป์ที่เคยตายมาแล้วได้โดยสิ้นเชิง ไม่มีอะไรเหลือ คำว่าลบล้างป่าช้าได้โดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือก็คือบุญนั้นละพาชะพาล้าง ไม่ใช่อะไร อย่าเอาบาปไปพาล้างจะแหลกเข้าไปอีก เติมไฟ ให้พากันจำเอานะ

บุญกุศลที่พี่น้องทั้งหลายสร้างนี้อย่าไปถามอย่าไปเป็นกังวลว่า บุญกุศลนี้เราจะได้หรือไม่ได้ บาปเราจะได้หรือไม่ได้ มันแบบเดียวกัน อกาลิโกตลอดกาลสถานที่เวล่ำเวลาที่สัตว์ทำดีและชั่วติดในนั้นๆ ไปเลย ไม่มีเอียงก็คือศาสนธรรม หรือธรรมไม่มีเอียง ตรงไปตรงมาเลย เพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามชำระสะสางเจ้าของให้ดี โห จิตนี้สำคัญมากนะ เวลาไม่ได้ฝึกฝนอบรมกับครูกับอาจารย์มันก็เหมือนสัตว์ตัวหนึ่ง ดีไม่ดีร้ายกว่าเขาเสียอีก ทำไมจึงร้ายกว่าเขา มนุษย์นี้มีอำนาจมาก มันทำความชั่วได้ทุกแบบทุกฉบับ สัตว์ทั้งหลายไม่มีอำนาจมากทำชั่วได้ทุกแบบเหมือนมนุษย์นะ มนุษย์นี้ ถ้าว่าฝ่ายทางชั่วก็ยักษ์มหายักษ์ กินสัตว์กินได้หมด

ทีนี้เวลาเอาธรรมะเข้าไปให้เป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วคายออก อะไรที่ไม่ดีๆ คายออก ความอยากความทะเยอทะยานที่เห็นไม่ดีไม่งาม ซึ่งเจ้าของหิวโหยทำอยู่ทุกวันนั้นเอาออกๆ เรื่องทำชั่วทีนี้ไม่ทำ หมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่ทำ เช่นจิตพระอรหันต์ อ่อนนิ่มไปหมด ถึงเขาจะฆ่าท่านท่านก็ยอมตาย เขาจะมาบังคับท่านให้ฆ่าคนนี้หรือสัตว์ตัวนี้ ถ้าไม่ฆ่าเขาจะฆ่าท่าน ท่านยอมตาย ให้สัตว์ยังเหลืออยู่ นั่นละท่านสละตนเองในจิตนะ คือยอมธรรมยอมขนาดนั้นแหละ ทุ่มหมดทั้งชีวิตเจ้าของเลย

ให้พากันสร้างนะ บุญบาปมีมาดั้งเดิม อย่าไปดูถูกเหยียดหยามพระพุทธเจ้า เอาความดื้อด้านไปดูถูกเหยียดหยามคำสอนพระพุทธเจ้าจะจมนะ พระพุทธเจ้าที่จะมาสอนโลกนี้เรียกว่าไม่ทราบกี่กัปกี่กัลป์ ผู้ใดที่มีความทุกข์มากที่สุดคือท่านผู้ปรารถนาเป็นศาสดาเอกมาสอนโลก พระอรหันต์ก็ยังไม่มากไม่หนักเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ๆ ทำความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามา ล้มไปเท่าไรๆ

ดังที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ ตามที่ในตำราท่านสอนไว้ ตอนนั้นเปิดเผยให้รู้หมด พวกสัตว์นรก สวรรค์ชั้นพรหม ลงมาในแดนสมมุตินี้ ลงมาให้เห็นกันหมดเลย อำนาจฤทธิ์เดชของพระพุทธเจ้าที่ไปโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงส์เสด็จกลับจากแดนสวรรค์ลงมา ทีนี้สัตว์ทั้งหลายกระหยิ่มยิ้มย่องมีแต่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าๆ พระองค์ก็รับสั่งว่านี่อานนท์ ที่คนมาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเต็มโลกเต็มสงสาร แต่ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นสองสามรายเท่านั้น นั่นฟังซิมากขนาดนั้นจะเป็นได้เพียงสองราย เพราะยากขนาดนั้น ไม่มีใครที่จะกล้าฝ่าฝืนความยากเพื่อสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าได้ การเป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ของเล็กน้อย สัตว์โลกใครสอนได้ มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นสอน คนธรรมดาสอนไม่ได้นะ ไม่มีความรู้ความสามารถ นี่ละการสร้างความดีมันยากด้วยกันเรื่องยาก แต่ถึงเวลาง่ายมันก็ง่าย

คือคำว่ากิเลสกับธรรมนี้เรียกว่ามีความเสมอภาคเหมือนกัน กิเลสเวลามันหนานี้เอาเราให้หงายๆ จะทำความดีงามมันฟัดเอาๆ หัวคว่ำหัวทลายไปเลย ของง่ายเหรอ มันไม่อยากทำถ้าทำดีแล้วไม่อยากทำ ทำความชั่วหัวหมุนไปตามความชั่วช้าตั้งแต่ตื่นนอนๆ จนกระทั่งหลับ พรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้า ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายพอใจที่จะสร้างความชั่วช้าลามกตลอดไป ทีนี้เวลามีบุญมีกุศลเข้าแทรกแล้วมีเบรกห้ามล้อหักห้ามกันๆ สุดท้ายห้ามหมดเลย ความชั่วไม่ให้เคลื่อนไหว ให้มีแต่ความดีออกโดดเด่นๆ ในหัวใจ กาย วาจา กิริยาที่แสดงออกมีแต่ความดีจากจิตใจที่ดีขึ้นโดยลำดับเพราะการอบรม สุดท้ายก็ดีเด่นเลย

นี่ละจิตใจเป็นของฝึกได้ พี่น้องทั้งหลายอย่าปล่อยตามบุญตามกรรมนะ มันจะไปแบบตามบุญตามกรรม อย่างน้อยเห็นโค-กระบือที่เขาใส่รถไป เขาตีตราแดงไว้แล้วๆ เขาจะเอาไปฆ่า วันใดเขาจะฆ่า กำหนดแล้วตายแล้ว รอแต่วันเท่านั้นวันเวลาจะตาย แล้วใครจะไปแก้ได้ล่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ก็ต้องปล่อยตามกรรม นี้มันยังไม่สายเกินไป อย่าให้เขามาตีตราสีแดงเข้าใส่ท้ายนะ มันออกมาจากกบาลเราหน้าด้านนั่นแหละ ให้ระมัดระวังตัวเอง

นี้ไปไหนมันเป็นอยู่ในหัวใจ เป็นเองนะ เรานั่งอยู่นี้เหมือนหัวตอ นอนก็เหมือนหัวตอ เดินไปไหนเหมือนหัวตอ แต่สภาพอันนั้นมันเป็นอัตโนมัติ ไม่ใช่หัวตอ มันกระจ่างหมุนติ้วๆ อะไรสัมผัสปั๊บรู้ปั๊บๆ แล้วปล่อยปั๊บ นั่นละจิตที่ไม่มีอะไรเข้ามากีดขวางแล้วมันทะลุได้หมดเลย ท่านว่าโลกวิทู คือศาสดาองค์เอก สาวกก็รองลงมา ถึงไม่เป็นโลกวิทูแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนพระพุทธเจ้า ก็เป็นโลกวิทูรองพระพุทธเจ้ารองศาสดาจึงเรียกว่าสาวก ต้องได้ยินได้ฟังอบรมเสียก่อนจึงค่อยเป็นไป 

ให้พากันอบรมนะ ศาสนาพุทธมีอยู่ในเมืองไทยของเรา แต่คนทำความชั่วช้าลามกนี้มีเต็มเมืองไทย มันน่าคิดมากนะ มันเป็นอย่างไร ผู้ใหญ่ใหญ่เท่าไรยิ่งเลวนะใหญ่สมัยทุกวันนี้ ใหญ่ทางศาสนาพระพุทธเจ้าใหญ่เป็นอย่างไร เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมสามแดนโลกธาตุกราบไหว้บูชาลงใจกันหมด แต่ผู้ใหญ่ในเมืองไทยของเรานี้มันเป็นอย่างไร ใหญ่เท่าไรยิ่งพองตัวๆ ยิ่งน่าอิดหนาระอาใจ แต่ใครก็อยากเป็นผู้ใหญ่ ผู้น้อยมันจะตายแล้ว แบกความเบื่อหน่าย แบกความอิดหนาระอาใจกับผู้ใหญ่ที่มาปกครองบ้านเมือง มีแต่ใหญ่ใหญ่เพื่ออำนาจป่าๆ เถื่อนๆ หาความดีงามติดเนื้อติดตัวพอที่จะให้ได้กราบไหว้สนิทใจบ้างมันไม่มีนะ ใหญ่อย่างนี้ละใหญ่เปรตใหญ่ผี ใหญ่ยักษ์ใหญ่มาร ถ้าใหญ่เป็นอรรถเป็นธรรมใหญ่เท่าไรยิ่งมีความร่มเย็น สัตว์โลกทั้งหลายเคารพนับถือ ตั้งแต่เทวบุตรเทวดา-อินทร์-พรหมลงมา

ดังพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนเทวดา-อินทร์-พรหมรู้กันทั่วถึงตลอดเวลา ขณะเดียวๆ นั่นละศาสดาองค์เอกไปที่ไหนใครก็กราบไหว้บูชา พวกเราไปไหนนี้มีแต่แมลงวันละมันจะตอมหึ่งๆ ของดิบของดีมันไม่ไปตอมละ มีแต่แมลงวัน ความชั่วช้าลามกคือแมลงวัน ไปไหนเราก็ชั่วเขาก็ชั่ว ตอมหึ่งๆ เต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่แมลงวันตอมมนุษย์ขี้เหม็น สร้างแต่ความชั่วช้าลามกเอารัดเอาเปรียบรีดไถซึ่งกันและกัน เป็นอาหารว่างของมนุษย์ยักษ์ผี คือความชั่วละเป็นอาหารว่างของมัน กินไม่อิ่มไม่พอ พวกนี้พวกได้แต่อาหารว่าง อาหารว่างที่เป็นธรรมกินแล้วพาให้พ้นทุกข์โดยลำดับ มันจะไม่มีนะเมืองไทยเมืองพุทธเรานี่ มันหยาบลงไปทุกวันๆ มนุษย์มนาเรา สูงศักดิ์ สูงอันนี้เสกเอาก็ได้ นี่ชื่อว่าอย่างไร ให้ไปรอฟังอยู่นู่นนะ พอเกิดมาแล้วมาตั้งชื่อ คนนี้ชื่อว่าอย่างไร

ทีนี้เราก็ระลึกถึงคนหนึ่งมาเป็นคติเสียก่อนถึงจะพูด แล้วมันก็กระจายเข้าใจกันไปหมดนั่นละ เราไปเที่ยวอยู่ภูเขา มีคนหนึ่งเขาอยู่อยุธยา เขาไปทำงานแถวนั้น ป่าเขาทางจังหวัดสกลนคร ในเขานั้นน่ะ เราก็อยู่ในป่าในเขาออกมาบิณฑบาต เขาพาลูกเขาใส่บาตร เมีย ลูก ๒ คน เขาอยู่ป่า อย่างนี้ละอำนาจแห่งกรรมมันผลักมันไสเข้าไปให้เป็นไปจนได้ อยุธยาก็ว่าเป็นเมืองสูงส่งมีศักดิ์ศรีดีงาม ที่อยู่ในป่าว่าเป็นเมืองอาภัพวาสนา เหตุใดที่อยู่อยุธยากับในป่ามันจึงเข้ากันได้จนตกลูกออกมา มีลูกชายสองคนน่ารักเสียด้วยนะลูกชาย

เราออกมาบิณฑบาต แม่ก็มาพ่อก็มา ลูกชาย ๒ คนเตรียมของใส่บาตรมาให้ อยู่ในป่านะ ไม่ใช่ทุ่งๆ นาๆ เรานะ อยู่ในป่าภูเขาทั้งนั้น มันก็สับก็ปนกันไปอยู่อย่างนั้นละอำนาจกรรมของสัตว์ พอมามาใส่บาตรดูท่าทางเข้าทีนะลูกชายสองคน ทีนี้พ่อละสั่งลูกสั่งนั้นสั่งนี้ ดูสำเนียงคำพูดนี่ไม่ใช่สำเนียงคำพูดคนภาคอีสาน มันสำเนียงคำพูดของภาคกลางทั้งนั้น พูดออกมาตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงดัดภาษาทางอยุธยานั่นละออกให้มีแต่ภาคอีสานล้วน ดัดมันก็ไม่ไปซิมันชินต่อนิสัยแล้ว เราก็เลยถามนี่มาจากไหน ดูคำพูดเหมือนว่าดัดจะให้เป็นภาคอีสานแต่ทำไมมันไม่เป็น อยู่ที่ไหน อยู่อยุธยา ว่าอย่างนั้น แล้วอย่างไรถึงได้มาอยู่ที่นี่ โอ๊ย ยากเพราะอันเดียวนี่ละ เมียอยู่ข้างๆ มันยากเพราะอันเดียวนี่ละ เมียนั่นยิ้ม นี่ลูกใช่ไหม ใช่ มีกี่คนลูก มีสองคน กำลังน่ารักนะ ประมาณสัก ๙ ปี ๑๐ ปีมาใส่บาตรกับพ่อกับแม่ คนนี้ชื่อว่าอย่างไรล่ะ ชื่อกรุงศรี คนนี้ล่ะชื่อว่าไง ชื่อหัสดี เราเลยไม่ลืมนะ ลูกสองคนของอีตาอยุธยา มันได้เมียอยู่ในกลางภูเขา มีลูกชื่อว่ากรุงศรี-หัสดี

เรื่องบุญเรื่องกรรมมันไสไปให้เกิด กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตํ กรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้มีความประณีตเลวทรามต่างกัน ไม่มีอะไรเหนือกรรม สามแดนโลกธาตุนี้กรรมหนักมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ กรรมนี้หนักมาก เราอย่าว่าต้นไม้ภูเขาหนักนะ กรรมแต่ละคนๆ ที่สร้างไว้นี้มันหนักมาก มีอำนาจบังคับเจ้าของได้หมด ใครจะอยู่เหนือกรรมไม่ได้  กรรมต้องบังคับ เพราะฉะนั้นจึงว่ากรรมนี้มีน้ำหนักมาก อย่าประมาทนะ กรรมชั่วนั้นละสำคัญ กรรมดีก็มีน้ำหนักมากเช่นเดียวกัน กรรมชั่วก็มีน้ำหนักมากไปทางชั่ว ดีมีน้ำหนักมากไปในทางที่ดี จงพยายามคัดเลือกกรรมชั่วออก สร้างกรรมดีเข้ามาแล้วก็จะดีขึ้นๆ พูดเท่านั้นละ

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก