ไม่มีอะไรขาดเหลือในหัวใจ
วันที่ 26 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น. ความยาว 17 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ไม่มีอะไรขาดเหลือในหัวใจ

ปราจีนเขาถวายที่ให้เป็นวัด เราก็มองหาผู้ที่จะไปครองวัดยังไม่ได้ ก็เห็นแต่ท่านป้าง ท่านป้างเป็นคนอำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี กำลังพิจารณาอยู่ ยังไม่ได้ติดต่อกับเจ้าของ ดูเจ้าของว่าเป็นพระยังไงบ้างอยู่กับเรา ต้องดูนั้นอีก ไม่ใช่ดูแต่ที่นะ ดูเจ้าของผู้จะไปครองวัด เขาถวายที่ที่อำเภอศรีมหาโพธิให้เรา เราก็กำลังดูพระ เห็นว่าท่านป้างอยู่แถวนั้น ชื่อท่านชื่อสมบูรณ์ พวกญาติๆ มาเยี่ยมซิมาเรียกว่าท่านป้างให้เราฟัง เราก็ป้างเรื่อย สมบูรณ์เลยไม่มี มีแต่ท่านป้างเรื่อย ถ้าเรื่องตลกแล้วชอบละ

ท่านอยู่อำเภอศรีมหาโพธิองค์นี้ เขาถวายที่ที่นั่นพอดี ถวายที่ที่ไหนเราต้องได้ดูเสียก่อน ดูผู้ที่จะมาครองวัด เช่นอย่างวัดเสือนี่ก็มอบให้ท่านจันทร์ วัดไหนๆ มอบที่ไหนต้องเป็นภาระ เขามาถวายที่ไม่ใช่จะรับได้ทุกแห่งทุกหนไป ต้องดูผู้ที่จะมารับผิดชอบในวัด ถวายมากคนที่เขาจะถวายวัดให้เรา เรารับไม่ได้ วัดเสือรับแล้วก็ต้องหาผู้จะไปอยู่วัด วัดปทุมธานีก็อาจารย์เจี๊ยะ รับแล้วก็ได้อาจารย์เจี๊ยะมา อย่างนั้นนะ ไม่ใช่รับสักแต่ว่ารับ

         นี่บวชมาได้ ๗๔ พรรษาแล้ว บวชวันที่ ๑๒ พฤษภา ๒๔๗๗ ตั้งแต่นั้นมาจนป่านนี้ มาจำพรรษาที่นี่มาก แม้แต่ที่นี่ก็ยังจำไม่ได้ว่ากี่ปีจำพรรษา ที่อื่นไม่ทราบจำที่ไหนบ้างจำไม่ได้ ถ้าจะรวมยอดก็มีแต่ว่าโคราช ๕ ปี ที่มีมากๆ หน่อยก็โคราช ๕ ปี อุดรนี้หลายปี นอกจากนั้นก็ไปนิดๆ หน่อยๆ ไปเรื่อย อำเภอศรีสงคราม นครพนม ปีหนึ่ง

         (พระมากราบถามปัญหาธรรมะ)

         พระ    :       กระผมพิจารณาอวิชชาได้ ๓ เดือน พิจารณาไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปหมด ตัวสติปัญญาที่เคยหมุนก็หายไป ความอยากก็หายไปหมด อวิชชาที่เคยก่อกวนก็หายไปหมด แต่ไม่มีขณะบอกครับผม ผมก็เลยสงสัยว่ามันแม่นหรือบ่แม่นครับผม เพราะว่าทุกมื้อนี้บางทีก็มีความกลัวเกิดขึ้นมาครับผม

         หลวงตา:      มันกลัวอะไรล่ะ

         พระ    :       กลัวสิ่งที่เคยกลัวครับผม แต่จิตนี้ก็รู้ตลอดเวลาที่มันกลัว ก็บ่หลงไปตามมันครับผม

         หลวงตา:      ให้พิจารณาในวงปัจจุบันนะ ไม่ได้บอกว่าสิ้นแล้วหรือยังไม่สิ้น ข้าศึกอยู่ที่ไหนมันจะเกิดจากจิต อยู่ที่จิต พิจารณาตรงนั้นเลยนะ เข้าใจเหรอ สิ้นสุดอวิชชา เท่านั้นละ ให้พิจารณาจิต อริยสัจอยู่ที่นั่น มรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่น   ความหลุดพ้นอยู่นั่น ความล่มจมไปตามวัฏฏะอยู่ที่นั่น ให้ลงที่นั่นละ เท่านั้นละไป

         (หมอผ่าตัดจังหวัดพิจิตรมากราบขอความอนุเคราะห์จากหลวงตา) ใครเป็นทุกข์ก็มากองอยู่ในเรา โถ ช่วยโลกช่วยจริงๆ เพียงไปอ่านที่นั่นก็พอแล้ว เขาเขียนไว้ให้อ่านที่ช่วยโลก เรียกว่าทั่วประเทศไทย ไม่มีภาคไหนที่วัดนี้ไม่ได้ช่วยนะ ช่วยหมดทุกภาคเลย สุดยอดนราธิวาส ทางนู้นภาคใต้ ช่วยหมด ปัจจัยที่ไหนได้มามากน้อยนี้ไม่มีในวัดๆ นะ ออกอยู่กับความจำเป็นของประชาชนทั่วประเทศไทย เราหามาเพื่อประโยชน์แก่โลก เราไม่ได้หามาเพื่อเรา มีอะไรๆ นี้ออกหมดเลย วัดนี้เป็นวัดเสียสละจริงๆ

         อย่างในโกดังเหมือนกันเต็มโกดัง เอา มาโรงพยาบาลไหนมา คนทุกข์คนจนมาขนให้ๆ พระท่านจัดให้เรียบร้อย ถ้าโรงพยาบาลท่านมีกำหนดไว้เรียบร้อย เป็นสองขั้น ถ้าขั้นธรรมดาทั่วๆ ไปก็ขั้นหนึ่ง ถ้าขั้นสูง ยโสธรไปโคราช สูงขึ้นเป็นลำดับ แต่น้ำมันเติมให้ทุกคันรถ ช่วยอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา ถ้าว่าทองคำเราเวลานี้มันก็เข้าได้ถึงหมื่นกิโลแล้วนะ ๑๑,๗๓๐ กิโลทองคำที่ออกจากนี้ไปเข้าคลังหลวง ส่วนดอลลาร์ดูเหมือน ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร์ นี่หมายถึงว่าที่เข้าคลังหลวงเช่นเดียวกับทองคำ ทองคำนี่เข้าหมด ร้อยทั้งร้อยเข้าหมด ส่วนดอลลาร์ทีแรกเข้า ทีนี้เมื่อเห็นเงินไทยเราไม่พอกับการช่วยประชาชนเลยดึงดอลลาร์มาช่วยเงินไทย ช่วยคนทั้งประเทศนั่นละ

สำหรับวัดนี้เราไม่เอาอะไรเราบอกชัดเจน เราไม่เอาอะไร เราพอทุกอย่างแล้ว ธรรมก็พอในหัวใจ ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันพอแล้ว ทุกอย่างไม่หาอะไร ทุกวันนี้มีแต่ความเมตตาสงสารโลกเท่านั้นแหละ นอกนั้นไม่มี เราไม่มีอะไรผูกพันภายในใจของเรา หมดโดยสิ้นเชิง พูดให้ชัดเจนผลของการปฏิบัติ เรียกว่าหายสงสัยทุกอย่างแล้ว มีแต่กิริยาอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกธรรม กิริยานี้เป็นได้ทั้งลิงทั้งแมวเป็นได้ทุกอย่าง กิริยาอันนี้อยู่ท่ามกลางโลกธรรม ขึ้นเวทีก็ต้องตำหนิติชมกันเรื่อยๆ แต่ภายในไม่มี หมดโดยสิ้นเชิง สามไตรโลกธาตุหมดจากใจหมดสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้ว สิ้นสุดมาได้ ๕๐ กว่าปี เกือบ ๖๐ ปีแล้วนะ พรรษา ๑๖ อายุ ๓๖ พอดี สิ้นสุดทางความเพียร หมด

วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ หมดตั้งแต่บัดนั้น ดูเหมือน ๕๘ ปีแล้วมัง ตั้งแต่บัดนั้นมามีแต่สอนโลกเท่านั้นไม่ได้สอนเรา ช่วยโลกเรื่อยมา ทางด้านวัตถุก็เอา ทางด้านประกาศสอนธรรมก็สอนทั่วประเทศเหมือนกัน ออกจากเทปไปทางวิทยุทุกแห่ง ตั้งร้อยแห่งวิทยุ  ช่วยมาเรื่อยอย่างนั้นละ เรียกว่ามีแต่ช่วยโลกทั้งนั้น ออกจากนี้ไปก็ช่วยโลก ออกไปโรงพยาบาล โรงนั้นโรงนี้ไปช่วยโรงพยาบาลต่างๆ ไปวันละรถๆ ไปทุกวัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ ถ้าไม่ไปที่ไหนต้องไปโรงพยาบาลทั้งหมดเลย อย่างนี้เป็นประจำทุกวันๆ ฉันเสร็จแล้วไปๆ

ของนี้ขนมาไม่ทราบมาอย่างไรมาเต็มโกดัง ขนเข้าเพื่อขนออก ไม่ได้ขนเข้าเพื่อเก็บนะ เพื่อออกทั้งนั้น ช่วยชาติบ้านเมือง นี่ทองคำก็ได้ตั้งหมื่นกิโลกว่า ๑๑,๗๓๐ กิโลทองคำเข้าคลังหลวง ส่วนดอลลาร์ดูเหมือนจะเข้าเพียง ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่าเท่านั้นละ นอกจากนั้นดอลลาร์ออกช่วยเงินไทยทั่วประเทศ ส่วนทองคำนี่ร้อยทั้งร้อยเข้าหมดเลย

นี้เรายังบอกไว้เวลาเราตายนี้เราทำพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้ว เวลาเราตายนี้วัตถุไทยทานที่เขามาถวายนี้อะไรที่สมควรที่จะเก็บรักษาไว้เป็นส่วนรวม เช่นปัจจัย ให้ตั้งกรรมการขึ้นเก็บปัจจัยทั้งหมดที่เขามาบริจาคในงานศพของเรานี้ พอเสร็จแล้วก็เอาเงินจำนวนนี้ซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเราจะเผาด้วยไฟไปเลย ไปแบบไม่กลับมาเกิดอีกด้วยนะ พูดให้ชัดเจนอย่างนี้ละ การปฏิบัติธรรมเต็มหัวใจพอทุกอย่างแล้ว ไม่มีอะไรขาดเหลือในหัวใจ

พี่น้องทั้งหลายฟังเสีย การปฏิบัติธรรมเราเอาแทบเป็นแทบตาย อยู่ในป่าในเขา ใครไปเห็นเราเมื่อไร เวลาออกปฏิบัติไปองค์เดียวๆ ตลอด ซัดกันกับกิเลส ฟาดอยู่ ๙ ปีกับกิเลสนะ ตั้งแต่ออกพรรษา ๗ มาฟังเทศน์ของครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเรา จากนั้นมาก็เอาเลย พรรษา ๗ เก้ากับเจ็ดเป็น ๑๖ นั่นละพรรษา ๑๖ ตัดสินกันลงได้ตรงนั้น ตั้งแต่นั้นมาก็สอนโลกเรื่อยมา ทั้งด้านวัตถุทั้งด้านธรรมะสั่งสอนโลกนี้มาก วัตถุได้เท่าไรออกหมด ทางด้านธรรมะก็สอนทั่วไปละ ตั้งร้อยสถานีแล้วมั้งทางวิทยุนะ ออกตั้งร้อยสถานีออกจากนี้ออกทั่วประเทศไทยทุกวันๆ เราพูดอย่างนี้ได้ยินทั่วไปหมด เราจะไปไหนเคลื่อนไหวไปไหนเขารู้กันหมด

ชื่อเสียงดังขึ้นทุกวันๆ นะอีตาบัวนี่น่ะ แต่ตัวเราหมอบลงทุกวัน ไปไหนมาไหนล้มลุกคลุกคลานเดี๋ยวนี้น่ะ จะไปไหนมาไหนไม่สะดวก ชื่อเสียงดังไปหมดแหละ แต่เจ้าของหมอบลงๆ ทุกวัน ไม่เป็นท่า ไปไหนมาไหนโซซัดโซเซ ไปตามนี้ก็เหมือนกัน ในวัดนี่อย่างมาก็ออกไปศาลาใหญ่ เดินดูนั้นดูนี้ไม่ใช่อะไรนะ ดูแล้วมาก็มาสั่งเสียพระ สั่งเสียใครต่อใคร บกพร่องตรงไหนให้ไปทำ ออกไปไปดู วันหนึ่งๆ ออกไปทุกวัน ของนี้เต็มรถทุกวันละ เอาไปช่วยโรงพยาบาล ออกไปนี้ก็ใส่โรงพยาบาลตูมเลยๆ ไปอย่างนั้นละ เอาละให้พร

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก