ที่สุดของธรรม
วันที่ 31 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:40 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ที่สุดของธรรม

(โยมกราบขอเมตตาเรื่องป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย) จะว่าอย่างไร เราเองก็จะตายเหมือนกัน ไม่ทราบว่าใครจะเมตตาใคร ให้เมตตาตัวเองเสียก่อน เมตตาตัวเองแล้วก็เมตตาครอบโลกธาตุ ความตายนี่กลัวทุกคน แต่ความเกิดไม่กลัว มีแต่อยากเกิด แต่กลัวความตายจะกลัวอะไรกันก็ไม่รู้ พวกนี้พวกตื่นเงากัน ความตายมันก็เป็นเงามากับตัวนั่นแหละ ตายได้ด้วยกันนั่นแหละ

อ่อนเพลียเรา ระยะนี้อ่อน รู้สึกอ่อนภายในร่างกาย เดินไปโซซัดโซเซ อ่อนลงทุกวันนะร่างกายอ่อนทุกวัน อายุจะ ๙๕ วันที่ ๑๒ สิงหานี้จะครบ ๙๕ ปี นู่น มันจะเข้าไปร้อยแล้ว ใครอยากให้อยู่นานๆ เราไม่อยากอยู่ ขี้เกียจแบกธาตุแบกขันธ์ พาอยู่พากิน พาหลับพานอน พาขับพาถ่าย รับผิดชอบอยู่ในขันธ์ตลอดเวลาเลย อิริยาบถทั้งสี่มีแต่รักษาขันธ์บำรุงขันธ์ กังวลวุ่นวายทิ้งปั๊วะไปเลย หายเงียบ ไม่มีอะไรเหลือ

อย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่มาเกิดอีกแล้ว อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดอีก บอกว่าอย่างนั้นนะ ท่านบอกพวกเรา ท่านจะไม่กลับมาเกิดอีก แต่พวกเราสมัครเกิดตลอด มันก็เข้ากันไม่ได้ สมัครเกิดกับสมัครกองทุกข์มันก็อันเดียวกันละ ความเกิดความทุกข์ ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด ผู้ไม่เกิดจะไม่ตาย จิตนี้เป็นธรรมธาตุแล้ว ผู้บริสุทธิ์ถึงขั้นวิมุตติพระนิพพานในจิตแล้วเรียกว่าจิตเป็นธรรมธาตุ ไม่มาเกิดอีกแหละ เข้าร่างนั้นร่างนี้ไม่เข้า นี่ละที่สุดของธรรมที่ปฏิบัติให้ถึงที่สุดได้ หายสงสัยเรื่องเกิดเรื่องตาย ลบล้างป่าช้าหมด พอสำเร็จขึ้นเป็นพระอรหันต์เท่านั้นละลบล้างป่าช้าความเกิดตายกองกันมากี่กัปกี่กัลป์หมด ไม่มีอะไรเหลือเลย ให้พากันจำเอา

เหนื่อยวันหนึ่งๆ เรา ไปนี้ก็ไปด้วยความเมตตานะ ทุกวันนี้ไปด้วยความเมตตาทั้งนั้น อุตส่าห์ไป ลำบากก็ทนเอา ไปส่งโรงพยาบาลนั้น ส่งโรงพยาบาลนี้ ไปทุกวัน ไปส่งโรงพยาบาลนะที่อาหารไป ใส่รถไปเต็มรถเทปั๊วะๆ ได้วันละโรง จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ ห้าวันนี้ ถ้าไม่มีธุระอะไรก็เรียกว่าอาทิตย์หนึ่งได้ห้าโรง ส่งทุกวันๆ นั่นละ ไปที่ไหนก็อดอยากขาดแคลนเหมือนกันหมดทุกวันนี้ ที่ไหนอย่าว่าสมบูรณ์พูนผลนะ นอกจากทำใจให้สมบูรณ์แล้วอะไรก็สมบูรณ์หมด ไม่ยุ่งนะ ต่างกัน ใจของผู้ที่มีอะไรหิวโหยอยู่ภายในหิวโหยตลอด ใจของผู้สิ้นความหิวแล้วหมด ไม่มี ไม่อยากอะไรทั้งนั้น เอาเท่านั้นละ วันนี้ไม่พูดมาก

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก