กระแสพระนิพพานเข้าถึง
วันที่ 10 สิงหาคม 2551 เวลา 7:45 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

กระแสพระนิพพานเข้าถึง

วัดป่าภูสังโฆกราบถวายทองคำจำนวน ๗ บาท ปัจจัยจำนวน ๑,๐๖๙,๒๒๐ บาท คุณรัตนา มาลีนนท์ น้อมถวายปัจจัยจำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมปัจจัยทั้งสิ้นเป็น ๒,๑๖๙,๒๒๐ บาท เอา สาธุ

เรารู้สึกว่าได้สมบัติสำคัญๆ เข้าคลังหลวงเราเยอะนะ คราวช่วยชาติคราวนี้ ได้ทองคำก็เป็นหมื่นกว่ากิโล สรุปรวมทองคำทั้งหมดที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ได้ทองคำ ๑๑,๗๗๒ กิโล ๔๔ บาท ๘๐ สตางค์ ของเล่นเมื่อไร ได้เด่นๆ อยู่นะ การช่วยชาติของเราคราวนี้รู้สึกได้สมบัติที่เด่นๆ เข้าคลังหลวงเยอะ ทองคำก็เป็นหมื่นกว่ากิโล หาได้ที่ไหน

นี่ได้พยายามพาพี่น้องทั้งหลายหาสมบัติเข้าสู่คลังหลวง ซึ่งเป็นหัวใจของชาติไทยเรา เราจะดำเนินอะไรเราพิจารณาเรียบร้อยทุกอย่าง เพราะฉะนั้นจึงไม่สงสัยว่าจะผิดไป พาพี่น้องทั้งหลายก้าวเดินทางไหนๆ นี่เกี่ยวกับประชาชน ไม่ใช่เฉพาะเรา เราจะพิจารณาเสียก่อนเรียบร้อย ควรช่องไหนๆ ควรอย่างไร พอแน่นอนแล้วออกๆๆ ที่ได้นำพี่น้องทั้งหลายนี้ อย่างที่นำสมบัติเข้าสู่คลังหลวงนี้ก็ได้ทองคำตั้งหมื่นกว่ากิโล ของเล่นเมื่อไรทองคำหมื่นกว่ากิโล

สำหรับดอลลาร์ ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่า ดอลลาร์ที่ไม่ได้มากก็เพราะว่าช่วยประเทศไทยเรานี้ทั้งประเทศ เอาเงินไทยออกช่วยมันไม่ทัน ตอนที่เราเทศน์ช่วยชาติอยู่นั้นก็ได้เงินไทยมาเป็นกอบเป็นกำ ช่วยก็พอถูพอไถ ทีนี้พอเราหยุดเทศน์แล้วเงินเหล่านั้นมันก็ร่อยหรอลงไป แต่ผู้ที่จำเป็นทั่วประเทศไทยไม่ได้ร่อยหรอนะ หนาขึ้นทุกวันๆ สุดท้ายไม่ทันก็เลยไปคว้าเอาดอลลาร์มาช่วย ดอลลาร์ได้เข้าเพียง ๑๐ ล้าน ๒ แสนเข้าคลังหลวงนะ

ต่อจากนั้นดอลลาร์ก็ถูกเงินไทยลากออกไปช่วยกันทั่วประเทศไทยเรา เลยไม่ได้เข้าคลังหลวงแล้ว เดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้านะดอลลาร์ เข้าแต่ทองคำ ทองคำนี้ร้อยทั้งร้อย ปลีกแวะไปไหนไม่ได้เลย ส่วนดอลลาร์นี่แยกออกไปๆ ช่วยเงินไทยแล้วเดี๋ยวนี้ เงินไทยไม่มีทางเข้าคลังหลวง มีแต่จะไปคว้าเอาคลังหลวงมาช่วยเงินไทยละ เพราะมันช่วยทั่วประเทศ

สมบัติพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคมานี้บริสุทธิ์เต็มที่ เรารับจากพี่น้องทั้งหลายมาด้วยความอิ่มพอในหัวใจ ปล่อยหมด ไม่มีอะไรที่จะเสียดาย หยิบนั้นหยิบนี้พอเป็นความมัวหมองอย่างนี้เราไม่มี แล้วเต็มไปด้วยเมตตา ช่วยตลอดเวลา ได้มาเท่าไรๆ ออกช่วยๆ หมดเลย เพราะฉะนั้นสมบัติของเราจึงปรากฏเข้าคลังหลวงนี้เช่นทองคำตั้งหมื่นกว่ากิโล ดอลลาร์ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ นี่ดอลลาร์ที่เข้าคลังหลวง ส่วนทองคำเข้า ๑๑,๗๗๒ กิโล นี่ละทองคำที่พาพี่น้องทั้งหลายนำเข้าคลังหลวงคราวนี้ ได้ปรากฏเด่นมากเทียว ได้ตั้ง ๑๑,๗๗๒ ของน้อยเมื่อไร เข้าทั้งนั้นๆ นี่ละจะไปสง่างาม ทั้งเป็นรากแก้วรากฝอย ทั้งเป็นดอกเป็นใบเป็นกิ่งสาขาอยู่ในนั้นหมด อยู่ในทองคำหมด เรามีทองคำเป็นหัวใจแล้วประดับรอบทั่วประเทศไทยสวยงาม สงบร่มเย็น อบอุ่น ไม่ได้ว้าเหว่

ตั้งแต่เราได้พาพี่น้องทั้งหลายช่วยชาติบ้านเมืองเรานี้รู้สึกว่า สมบัติเงินทองข้าวของเข้าสู่คลังหลวงเด่นมากนะ มีมากทีเดียว คิดดูซิทองคำตั้งหมื่นกว่ากิโล หาได้ที่ไหน ไม่มีนะ ทั้งนี้ไม่ได้ยกตัวนะ ก็คือท่านทั้งหลายเชื่อต้นตอ ว่าต้นตอนี้บริสุทธิ์สุดส่วน เราเชื่อเราร้อยเปอร์เซ็นต์สุดส่วน ว่ามีความบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อพี่น้องทั้งหลายเต็มหัวใจ เพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดออกมาทุกอย่าง พูดออกคำไหนเป็นความจริงคำนั้นๆๆ เราไม่มีคำว่าหลอกลวงต้มตุ๋น

สมบัติที่มาจากความซื่อสัตย์สุจริตของเราที่เป็นต้นตอ กับพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคมานี้จำนวนมากไหลเข้ามาๆ คราวนี้รู้สึกว่าได้ช่วยชาติของเราเยอะนะ ทองคำก็เยอะเข้าไปในคลังหลวง นี่ละช่วยชาติทองคำ ศาสนาก็คือประกาศธรรมอยู่เวลานี้ วิทยุของเราเทศน์ดูเหมือนจะออกทั่วประเทศไทยละมัง ดีไม่ดีออกอินเตอร์เน็ตเมืองนอก คนไทยเราไปอยู่นู้นเยอะ

เราช่วยให้เต็มกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางเวลามีชีวิตอยู่นี้ เวลานี้ก็สะเปะสะปะแล้วนะ การเดินไปเดินมาไม่สะดวกแล้ว เพียงออกไปศาลาหลังใหญ่นั้นเข้ามาก็หอบ จะได้เอาล้อไปใส่มา ไม่ไหว เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นละอ่อนลงๆ ธาตุขันธ์ แต่ความเมตตาความห่วงใยชาติบ้านเมืองนี้หนักขึ้นนะ หนักขึ้นทุกวัน ที่เราดีดดิ้นไปนู้นไปนี้ไม่เพื่ออะไร เราแม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่มี แต่เพื่อโลกทั้งนั้น พอตื่นขึ้นมาปั๊บมันจะพิจารณาแล้ว ปั๊บนี่จะกระจายออกทั่วโลกไปเลย ตั้งแต่เมืองไทยเรากระจายออกไป

เป็นหลักธรรมชาติของจิตดวงนี้ที่มีความเมตตาเต็มหัวใจ ใจดวงนี้มีแต่ความเมตตาทั้งนั้น ไม่มีอะไรเจือปน แต่ก่อนมีแต่กิเลสความเห็นแก่ได้แก่เอาแก่ร่ำแก่รวยคดโกงรีดไถ กิเลสเข้าไปตรงไหนเป็นไฟเผาไหม้ไปเลย ธรรมเข้าไปตรงไหนเป็นน้ำดับไฟๆ มุดมอดๆ มีแต่ความชุ่มเย็น นี่เราก็พาพี่น้องทั้งหลายเป็นน้ำดับไฟช่วยชาติบ้านเมืองของเรา ก็รู้สึกว่าได้เป็นชิ้นเป็นอันมาเป็นลำดับลำดา

การเทศนาว่าการนี่รู้สึกในเมืองไทยจะไม่มีใครสู้หลวงตาบัวละ อ้าว จริงๆ พูดจริงๆ เพราะเทศน์ออกจากนี้แล้วมันก็ออกทางวิทยุใช่ไหมล่ะ ออกเทปออกอะไร ออกทั่วประเทศ ออกนอกประเทศนู่น กว้างขวางมากอยู่ ในเมืองไทยก็เรียกว่าทุกภาค เทศน์ทุกภาคเลย ภาคไหนไม่ได้ไปเทศน์ไม่มี เทศน์ทุกภาคๆ ช่วยเต็มกำลังความสามารถ เจ้าของไม่เอาอะไร แบ ไม่เอา ไม่เอาอะไร พอ เราพอทุกอย่างแล้ว

เกิดมาในชาตินี้พูดให้ชัดเจนว่าเกิดมาในชาตินี้เป็นชาติที่เราล้างป่าช้า ความเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นมากี่กัปกี่กัลป์ในตัวของเราเอง เพราะจิตดวงนี้ละ ขาดสะบั้นไปหมดแล้ว เป็นเวลา ๕๘ ปี เอาพูดให้ชัดเจน กิเลสตัวพาให้เกิดแก่เจ็บตายมาขาดสะบั้นลงไปได้ ๕๗-๕๘ ปีนี้แล้ว เพราะฉะนั้นจึงว่ามาล้างป่าช้าชาตินี้ ชาตินี้เป็นชาติมาล้างป่าช้า ความเกิดแก่เจ็บตายไม่มี จะเข้าในทำนองที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่เบญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ไม่ผิด เพราะธรรมอันเดียวกัน รู้อย่างเดียวกัน เห็นอย่างเดียวกัน พูดอย่างเดียวกันได้ ทำไมจะพูดไม่ได้ ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมสอนโลกนี่นะ

ญาณญฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ ญาณความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคต นี่สอนเบญจวัคคีย์ทั้งห้า อกุปฺปา เม วิมุตฺติ ความหลุดพ้นของเราโดยสิ้นเชิงจากโลกนี้ไม่มีการกำเริบอีกแล้ว อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ต่อไปนี้เราจะไม่กลับมาตายกองกันอีกเหมือนสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นอยู่เวลานี้เลย นี่พระพุทธเจ้าแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้งห้า

พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุพระโสดา กระแสพระนิพพานพาดพิงถึงปึ๋งเลยในเวลานั้น ขึ้นอุทานทันที พอพระพุทธเจ้าเทศน์อันนี้จบลงปั๊บ พระอัญญาโกณฑัญญะก็ขึ้นอุทานเลยว่า ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ สิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นแล้วดับทั้งนั้น อันนี้ไม่ดับ อันนี้เป็นเครื่องยืนยัน ในปริยัติท่านแสดงไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดา นี้ท่านพูดกลางๆ แต่พูดเหน็บลงกับท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมประเภทนี้จะไม่เป็นอย่างนั้น จะออกอุทานผางเลยทีเดียว สิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้น อะไรไม่ดับ อันนี้ไม่ดับ

นั่น เครื่องยืนยัน พระนิพพานไม่ดับ พาดพิงถึงแล้วตั้งแต่บรรลุโสดา กระแสพระนิพพานเข้าถึงแล้ว นั่นเรียกว่าพระโสดา บรรลุ กระแสแห่งพระนิพพานเข้าถึงแล้วเป็นอันว่าแน่ที่สุดเลย อย่างช้าก็ ๗ ชาติ กลางก็ ๓ ชาติ ชาติอุกฤษฏ์ก็คือชาติเดียว อาจบรรลุในชาตินั้นก็ได้ อย่างพระอานนท์สำเร็จพระโสดาขึ้นเป็นอรหันต์ในชาตินั้นก็ได้ แล้วกลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งก็ได้ เป็นอย่างนั้นละ นี่ละธรรมพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างแน่นอน ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ

นี่ก็ปฏิบัติหาที่ค้านพระพุทธเจ้าไม่ได้เลย ภาคปฏิบัตินะภาคจับธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงแท้แน่นอนขนาดไหนกับท่านผู้รู้ทั้งหลาย นับแต่พระพุทธเจ้าลงมา ผู้ปฏิบัตินั้นละจะตามรอยแกะรอยถึง เรื่องราวของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรต่ออย่างไรบ้างนี่ยอมรับหมดเลย นี่แกะรอยด้วยภาคปฏิบัติ เพียงเรียนเฉยๆ เป็นหนอนแทะกระดาษถ้าไม่สนใจปฏิบัติไม่เกิดประโยชน์อะไร เหมือนนกขุนทองแก้วเจ้าขาๆ เอาแก้วมาให้ไม่รู้ ถ้าเอาผลไม้มาให้ปั๊บๆๆ ยิ่งกว่าลิง

เป็นอย่างนั้นละธรรมถ้าลงได้เข้าถึงใจแล้ว สิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้น นี่พระอัญญาโกณฑัญญะออกอุทาน จะไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดา นี้เป็นปริยัติท่านพูดไว้เป็นกลางๆ เสมอ แต่สำหรับท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมจะออกอุทานทันทีเลย สิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้น อะไรไม่ดับ อันนี้ไม่ดับ นั่นได้เครื่องยืนยันปุ๊บขึ้นมารับกันแล้วกับสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้น อันนี้ไม่ดับ นี่ละแน่นอน พระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้ธรรมเห็นธรรม

ธรรมพระพุทธเจ้าให้พากันไปปฏิบัตินะ อย่าให้แต่กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายวันไหนๆ ก็ดี ให้มีธรรมเหยียบหัวกิเลสบ้างซิ ไม่อย่างนั้นจะฉิบหายนะ เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธ เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเมืองผีไปหมดแล้ว แม้แต่เข้ามาในวัดมันก็เอาผีเข้ามาด้วย ถ้าวันไหนเจอกับเราพอดี ถ้าวันไหนไม่เจอกับเรามันสนุกละผีมันเข้ามาในวัด เพ่นพ่านๆๆ ดูนั้นดูนี้ เถ่อนั้นเถ่อนี้ หูตาลืมแต่ใจบอด มันไม่ได้สังเกตอะไร ดูเป็นคติตัวอย่างไม่มีนะ เพลินมา ดูมา เพลินมา อย่างนั้นอย่างนี้เพลินมา มันไม่ได้ดูเป็นคติเครื่องสอนใจ มีน้อยมากผู้เอาไปเป็นคติ ไอ้ที่เถ่อมามีมากต่อมาก จึงน่าสลดสังเวช อำนาจของกิเลสทับถมหัวใจสัตว์นี้ตามีร้อยดวงก็ไม่มีความหมาย กิเลสปิดตาเดียวเท่านั้นพอ มืดมิดไปหมด พากันจำเอานะ วันนี้พูดเท่านี้แหละ

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก