ชาตินี้เป็นชาติล้างป่าช้า
วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เวลา 7:50 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชาตินี้เป็นชาติล้างป่าช้า

         รวมทองคำทั้งหมดที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบถึงวันที่ ๑๒ สิงหา เมื่อวานนี้ได้ทองคำ ๑๑,๘๑๑ กิโล ๒๖ บาท ๘๘ สตางค์ ได้เยอะนะ ช่วยชาติคราวนี้รู้สึกว่าได้สมบัติที่มีค่าเข้าสู่คลังหลวงเยอะอยู่ อย่างทองคำก็เป็นหมื่นกว่ากิโลแล้ว ๑๑,๘๑๑ กิโล ได้มากอยู่

         (นาย....และชาวบ้านอำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น ไถ่ชีวิตโคมา ๒ ตัวแล้วอุทิศบุญกุศลให้หลวงตาอายุยืนยาวถึง ๑๒๐ ปีครับ) (อันนี้เป็นคณะลูกศิษย์ที่ได้มาร่วมบุญกับลูกถวายทองคำ ถวายปัจจัยทุกวัน แล้วไถ่ชีวิตวัวควาย ขออานิสงส์ที่ลูกตั้งใจทำบุญถวายทองคำวันละ ๑ บาท ปัจจัยสงเคราะห์โลกวันละ ๑ หมื่นบาท ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม จนถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคมนี้ ขออาราธนาพระธาตุพระขันธ์หลวงตาให้แข็งแรง มีอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยปีด้วยเจ้าค่ะ) ใครก็อยากให้ธาตุขันธ์เราแข็งแรง แต่ดูมันสะเปะสะปะลงทุกวัน มันไม่ฟังเสียงใครขอนะแปลกอยู่ คนนั้นขอคนนี้ขอให้ธาตุขันธ์แข็งแรง ดูผลแห่งการขอมันไม่มี จึงได้สะเปะสะปะๆ ไปอย่างนั้นแหละ วันนี้ฉันจังหันแปลกๆ อยู่ บทเวลามันจะเป็น ฉันจังหันวันนี้รู้สึกว่าผิดปรกติมาก เวลามันจะเป็นเป็นของมันละ วันนี้ฉันได้มาก ปรกติมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ วันนี้รู้สึกว่าแปลก ฉันจังหันได้มาก

         เราพยายามหาสมบัติเข้าสู่ส่วนรวม ได้พยายามที่สุด ได้มาแง่ไหนๆ ขนเข้าๆ อย่างปัจจัยเหล่านี้ออกช่วยโลก ก็เรียกว่าส่วนรวมของประเทศไทย เราไม่เอาอะไร เราบอกว่าเราพอแล้ว พอทุกอย่าง เกิดมาในชาตินี้เป็นชาติที่พอของเรา พูดให้ชัดเจน พี่น้องทั้งหลายอยากจะฟังก็ให้ฟัง ชาติปัจจุบันนี้เป็นชาติที่มาล้างป่าช้า การเกิดแก่เจ็บตายจะมีในชาตินี้เท่านั้น นอกนั้นไม่มี หมด ประจักษ์จ้าในหัวใจพอ พอทุกอย่าง

         เพราะฉะนั้นเราจึงทำประโยชน์ให้โลกด้วยความเมตตา ความเมตตานี้ล้นพ้นนะ ความเมตตาในหัวใจมีแต่ความเมตตาอ่อนนิ่มไปหมดเลย ใครจะว่าอะไรไม่สนใจ ความเมตตามีกำลังมากทีเดียว ที่ดีดที่ดิ้นไปนู้นไปนี้มีแต่ความเมตตานะ ไม่มีอะไรละ ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเสีย เราได้เคยพูดให้ฟังแล้วชาตินี้เป็นชาติล้างป่าช้าของเรา เราพูดตรงๆ เราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว ประจักษ์จ้า สมมุติกับวิมุตติขาดสะบั้นกันคนละฝั่ง เห็นประจักษ์ ไม่ใช่คนตาบอดมันจะไม่เห็นอย่างไร ตั้งแต่คนตาบอดตกฝั่งนี้มันก็รู้ว่ามันตกคลองตกห้วยใช่ไหม อันนี้ตาดีๆ อยู่นี่

         มันเห็นชัดขนาดนั้นละการปฏิบัติธรรม ฟาดมาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลาน การประกอบความเพียรนี้เราไม่ได้ตำหนิเราเลย ในประเภทล้มลุกคลุกคลานมันก็ฟัดกันเต็มเหนี่ยวเหมือนกันนะ มันไม่ได้อ่อนแอ ประเภทล้มลุกคลุกคลานสู้กิเลสไม่ได้ สู้กิเลสไม่ได้ก็ฟัดกันเต็มเหนี่ยว พ่อแม่ครูจารย์นี่เป็นโรงงานใหญ่ลับความเฉลียวฉลาดแหลมคม ความอดความทนทุกอย่างให้แล้วก็ออกสู้อีก ล้มเหลวมา เอาอีกอยู่อย่างนั้นละ

         เอาจนกระทั่งตั้งได้เลย หายสงสัย ในโลกนี้เรียกว่าโลกล้างป่าช้า ในชาตินี้เป็นชาติล้างป่าช้าของเรา การเกิดแก่เจ็บตายมายุติในชาตินี้ อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโว ต่อไปนี้เราจะไม่กลับมาเกิดตายแบกกองทุกข์อีก นี่ละอำนาจแห่งการประกอบความพากเพียร หนักก็สู้ เบาก็สู้ตลอดเวลา ทีนี้เวลาผลของมันเกิดขึ้นมาพอทุกอย่าง พอหัวใจพอแล้วพอหมดเลยโลกธาตุ ปล่อยโดยสิ้นเชิง มีแต่ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันเท่านั้นพอ รวมลงแล้วใจกับธรรมเป็นอันเดียวกัน จะว่าใจจริงๆ ก็ไม่ถูก ธรรมก็ไม่ถูก เรียกว่าธรรมธาตุเหมาะดี ท่านว่านิพพานเที่ยง คือธรรมธาตุในหัวใจของผู้บริสุทธิ์ เต็มเหนี่ยวแล้ว ชาตินี้ชาติเต็มเหนี่ยวเรา ไม่สงสัยอะไร หมด ในโลกอันนี้หมดแหละ

         จึงได้ทำประโยชน์ให้โลกเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความเมตตาล้วนๆ เราไม่แบ่งสันปันส่วนเอาอะไรทั้งหมด พอๆ ปัดออกหมด เป็นความเมตตาล้วนๆ ไปเลย สู่โลกสู่สงสาร เวลานี้ไปที่ไหนมีแต่ความเมตตาทั้งนั้น อยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นละ อยู่ไปวันหนึ่งๆ เท่านั้น จะเป็นจะตายก็ไม่มีอารมณ์กับมัน อะไรจะไปเกิดไปตายที่ไหนอีกไม่มี หมด ขาดสะบั้นระหว่างสมมุติกับวิมุตติขาดจากกัน เป็นคนละฝั่งเต็มหัวใจ จึงหายสงสัยทุกอย่างแล้วในโลกอันนี้

         หมดเท่านั้นละไม่มีอะไรละวันนี้ ไม่พูดอะไรมากนัก เราขวนขวายสมบัติเข้าคลังหลวงก็เยอะนะ เฉพาะทองคำได้เข้าคลังหลวง ๑๑,๘๑๑ กิโลแล้ว เราช่วยชาติคราวนี้ได้ทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเรา ๑๑,๘๑๑ กิโลแล้ว (วันนี้ได้ทอง ๑๘ บาท ๑๓ สตางค์ครับ) เมื่อวานก็ได้เยอะ สองวันนี้ทองได้กี่กิโล (๓๕ กิโล) ทองเราได้ ๓๕ กิโล ได้เยอะนะทองคำ เอาละทีนี้จะให้พร

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก