ทานบารมีเป็นหัวใจของสัตว์โลก
วันที่ 19 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ทานบารมีเป็นหัวใจของสัตว์โลก

         ระยะนี้เรื่องตาค่อยห่างๆ ตั้งแต่เราทุ่มให้เต็มที่เรื่องตารู้สึกว่าห่างๆ ตอนนี้ห่างๆ ๑๘๕,๕๒๐,๐๐๐ บาทนี่เฉพาะตา ตานี้กว้างขวางมาก ไม่ได้มีแต่อุดรนะ ทั่วไปหมด จังหวัดไหนๆ จำเป็นขอมาหรือมาขอนี้ให้เลย เราถือตาเป็นสำคัญ ถ้าตาบอดแล้วไม่มีความหมายอะไร จะทุกข์จนข้นแค้นขนาดไหน หูหนวกก็ยังดี ถ้าตายังดีไปไหนได้ ดูนั้นดูนี้ได้ เราเห็นความจำเป็นนี่ละ เพราะฉะนั้นจึงได้ทุ่มลงทางตานี่ตั้ง ๑๘๐ ล้านเหรอ (๑๘๕,๕๒๐,๐๐๐ บาทครับ) นี่ละเงินพี่น้องทั้งหลายไม่ไปไหนนะ ออกช่วยโลกทั้งนั้น มาหาเราไม่มา ออกช่วยโลก เฉพาะอย่างยิ่งคือประเทศไทยเรา ทุกภาคเลยออกหมดเลย

       พวกเราอยู่ด้วยกันไม่ช่วยกันไม่ได้นะ ต้องช่วยกัน อย่าเป็นความคับแคบตีบตัน มันปิดทางเดินของเจ้าของให้ไม่สะดวกนะ การทำบุญให้ทาน-การเสียสละมันเบิกกว้างทางเดิน ไปที่ไหนๆ ก็มันเบิกกว้างไปนั่นละ คนมีความเสียสละมีเมตตาต่อกันไปทางไหนมันเบิกกว้างๆ ไม่ตีบตัน ถ้าคนตระหนี่ถี่เหนียวไปไหนตีบตันๆ กั้นทางตัวเองๆ

            ความเสียสละนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขึ้นทานบารมีก่อนเลย ทานบารมีเป็นสำคัญมากทีเดียว เป็นหัวใจของสัตว์โลก ทานบารมีจึงขึ้นก่อน ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดขึ้นทานบารมีก่อน ความเสียสละทั่วถึงไปหมด อย่างนั้นละ ให้เห็นแก่ความเสียสละนะพี่น้องทั้งหลาย อย่าเห็นแก่ความคับแคบตีบตัน อยู่ด้วยกันอาศัยกันทั้งนั้น เด็ก-ผู้ใหญ่อาศัยกันหมด อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ค่อยมี มีแต่พึ่งผู้อื่นละ

         เศรษฐีมีเงินเป็นล้านๆๆ มาจากไหน ไม่มาจากคนในวงงานของเศรษฐีเอง หนุนเศรษฐี มันหนุนกันอย่างนั้นละ ท่านจึงไม่ให้ประมาทกัน เกิดมานี้เป็นตัวเป็นตนของใครของเรา กรรมเป็นของตัวเองโดยเฉพาะ คือกรรมนี้สำคัญมาก จะเกิดที่ไหนก็ตามกรรมต้องฝังลึกๆ ไปเลย นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไม่มีอำนาจอะไรเหนือกรรม ต้นไม้ภูเขามาทับคนให้จมลงไม่ได้ ให้ขึ้นไม่ได้ แต่บาปบุญคือกรรมของเจ้าของเองเอาลงได้ เอาขึ้นได้นะ ดูซิต้นไม้ภูเขาแผ่นดินทั้งแผ่นยกคนๆ เดียวไม่ได้นะ แต่บุญบาปของเจ้าของยกได้ กดได้ ลงได้ จึงว่าหนักมากนะ นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไม่มีอำนาจใดที่จะเหนือกรรมไปได้ ท่านบอกไว้อย่างนั้น เพราะฉะนั้นจึงให้เชื่อกรรม ไม่ว่าที่แจ้งที่ลับทำลงไปใครไม่รู้เจ้าของก็รู้อยู่อย่างนั้นละ

         วันนี้ ๘ โมงกว่าแล้วเราก็จะไปละ พอไปได้เราไปนะ เอาของไปโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ไปเรื่อยๆ อย่างนั้นละ สงสารไม่ใช่อะไร เพราะความสงสาร ไปนี้มีแต่เป็นเพราะความสงสารทั้งนั้นละไป ไปก็นอนไปละ ไปในรถก็นอนไป เมื่อวานนี้ไปเกษตรสมบูรณ์ใกล้เมื่อไร เลยภูเขียวไป อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เมื่อวานนี้เอาของไปเทลงให้โรงพยาบาล ให้หมดเลยเมื่อวานนี้ แล้วมอบเงินให้โรงละสองหมื่นๆ ทุกโรงเลย ให้อย่างนั้นเรื่อยๆไปละ ไม่มีอะไรละ ให้ศีลให้พรแล้วก็ไปละ มีธุระจะไปอยู่

         ต่อไปจะให้พรแล้วจะออกเดินทางไปทำประโยชน์เพื่อโลกนั่นแหละ ไม่ได้ทำเพื่อเรา พูดจริงๆ เราพอทุกอย่างแล้ว ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา จะไม่กลับมาเกิดอีก เราบอกชัดเจน บาปบุญบารมีที่สร้างมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้มาภูมิใจในสุดท้ายนี้ละ ล้างป่าช้าแล้ว ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแต่นี้ต่อไปเป็นอนันตกาล นิพพานเที่ยงไม่ต้องถาม  ถามหัวใจดวงบริสุทธิ์ผุดผ่องพ้นจากความหมุนเวียนทั้งหมดไปหมดแล้ว นั่นเรียกว่านิพพานเที่ยง ตรงนั้นละ จิตที่บริสุทธิ์เพราะความหนุนของการสร้างความดีนะ ไม่ใช่การสร้างความชั่ว ความดีนี้ทำมากทำน้อยไม่ไปไหน จะไหลเข้านี่ หนุนจิตๆ มากเข้าๆ ก็หลุดพ้นไปเลย สร้างบาปสร้างเท่าไรก็กดลงๆ สุดท้ายจม จำให้ดีคำนี้

         ไม่มีใครจะพูดแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สวดหาอะไร พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วดีแล้ว ไม่มีที่คัดค้านต้านทาน ให้พากันจำแล้วปฏิบัติตามนั้น เอาละให้พร

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก