ทำให้โลกสมบูรณ์แบบทุกอย่าง
วันที่ 20 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ทำให้โลกสมบูรณ์แบบทุกอย่าง

         เวลานี้เราได้พาพี่น้องทั้งหลายหาทองคำเข้าสู่คลังหลวงได้ ๑๑,๘๒๓ กิโล ส่วนดอลลาร์ได้ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร์ ได้พาพี่น้องหาสมบัติเข้าคลังหลวงๆ เราหาทุกด้านทุกทาง ให้ลูกหลานของเราได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้หาไว้ให้ เหมือนอย่างท่านที่หาไว้แล้วเราได้สืบทอดท่านมาทุกวันนี้ ก็เพราะปู่ย่าตายายของเราละ เราได้รับความอบอุ่นอยู่เวลานี้จะเป็นใคร ถ้าไม่ใช่ท่านเหล่านี้ ทีนี้เราก็ต้องหาสืบทอดเอาไว้ให้ลูกหลานของเราได้ใช้ แล้วมีความอบอุ่นในกาลต่อไป จึงต้องได้เสาะแสวงหา

นี่ทองคำก็ได้แล้ว ๑๑ ตัน ๘๒๓ กิโล อันนี้เข้าหมด ไปไหนไม่ได้ ก็ดีอย่างหนึ่ง อะไรๆ ที่เข้าไปเกี่ยวกับคลังหลวง ที่วงราชการไปทำงานอยู่ในนั้น ของเราเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วมีเรื่องกันเลยละ จะมาเอาไปง่ายๆ ไม่ได้ ไล่เบี้ยกันหลงทิศ ก็ดีอย่างหนึ่งของพระเข้าไปอยู่ในคลังหลวงเป็นภัยได้นะ ใครมายุ่งไม่ได้ ตามต้อนเอาหลงทิศเลย ได้ระวังนะ ของเราที่เข้าไปสู่คลังหลวงพวกนั้นจะเอาไปทำอย่างง่ายดายอย่างแต่ก่อนไม่ได้นะ ของเรามีอยู่ในนั้น ไล่เบี้ยออกมามาถึงเราเราก็ไล่เบี้ยกลับ ถอยกรูดเลย เอาอย่างนั้นแหละ

นั่นละเรื่องของธรรมเข้าไปอยู่ที่ไหนอบอุ่นที่นั่น ใครไปแตะต้องไม่ได้ อย่างของเราก็ไม่มากนะที่เข้าสู่คลังหลวง พวกเงินอะไรๆ ต่ออะไรนะเยอะอยู่นะล่ะ ว่าไม่มากก็เยอะอยู่นะ เราช่วยลูกหลานไทยของเรา เวลาเราตายไปแล้วลูกหลานทั้งหลายจะได้อาศัยต่อไป เฉพาะตาอย่างเดียว ๒๓ แห่ง ๑๘๕,๕๒๐,๐๐๐ บาท นั่นฟังซิตาอย่างเดียวที่เราช่วยทั่วประเทศ คือจังหวัดไหนจำเป็นขอมาๆ ให้ไปทั่วประเทศนั่นแหละทุกภาค

ตาเป็นเงิน ๑๘๕,๕๒๐,๐๐๐ บาท เฉพาะตานะ นอกจากนั้นไม่นับ มีเท่าไรออกกระจายไปหมดเลย คือวัดนี้ไม่เก็บเงิน ว่าเงินเพื่อโลกเท่านั้นละ เงินเพื่อโลกเพื่อโลกจริงๆ มีเท่าไรออกหมดๆๆ ไปที่ไหนเห็นแต่รอยมือของเรา ตามโรงพยาบาลที่มากที่สุดนะ รถเราวิ่งไปไหนๆ ไปโรงพยาบาลนี้สร้างนั้นให้ โรงพยาบาลนั้นสร้างนั้นให้ สร้างนั้นให้ตลอดเลย ไปไหนมีแต่รอยมือของเรา รถยนต์ก็ให้นับไม่ได้ละ รถยนต์ก็เยอะ

สำหรับวัดนี้ไม่เก็บ เพื่อช่วยโลกทั้งนั้นละ มีเท่าไรออกหมดๆๆ เพื่อช่วยโลก เราไม่เอา ช่วยโลกทั้งนั้น เราตายแล้วก็ให้ลูกหลานได้อาศัยหนึ่ง แล้วเป็นคติตัวอย่างแก่ลูกแก่หลานต่อไปหนึ่ง พระในเมืองไทยเรานี้เป็นหลวงตาไหนที่พอได้อาศัยบ้าง ให้ได้พูดถึงบ้างเข้าใจไหม ไม่ได้พูดถึงเลยนี่มันเกินไปนะพระ พระเต็มเมืองไทย ไม่ได้พูดถึงเลยนี้ใช้ไม่ได้ จืดชืดมาก ให้ได้พูดถึงบ้างซี หลวงตาบัวช่วยนั้นช่วยนี้บ้างก็ยังพอเป็นเครื่องหมายของศาสนาที่เต็มไปด้วยเมตตา เป็นอย่างนั้นละ

เราเอาจริงเอาจังมากช่วยโลก เราไม่เอาเลย มีเท่าไรไม่เอา ในวัดนี้ไม่เอา ออกหมดเลย มีมากมีน้อยออกทุกแง่ทุกมุม อย่างตานี้ก็ไม่ใช่น้อยๆ นะ ๑๘๕ ล้าน ๕ แสน เฉพาะตานะ อย่างอื่นที่สาธารณะนี้ทั่วประเทศไทย เรียกว่าภาคไหนที่เราไม่ได้ช่วยไม่มี ภาคนั้นมีความจำเป็น..คือในกลุ่มนั้นๆ สำนักงานแผนกนั้นๆ ขอมาๆ พอมีแล้วก็สั่งให้ๆ เรื่อยตลอดทั่วประเทศไทย ของนี่ละที่ได้ไปจากวัดนี้ คือไม่ได้กำหนด ในเมืองไทยของเรานี้ไปดูได้เลย ใครมาขอในชาติไทยของเราที่มานี้ให้ทุกจังหวัดไปเลย ช่วยอย่างนั้นละ

หลวงตาบัวตายแล้วจะไม่เอาอะไร พูดให้ชัดเจน สมชื่อสมนามไหมที่มาช่วยโลกอยู่เวลานี้ ว่าเราอิ่มหรือยัง เรื่องอรรถเรื่องธรรมบอกตรงๆ เลยเราไม่หา หาธรรมก็ไม่หา ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วเราพอทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเราถึงได้ช่วยโลกเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยไม่มีความห่วงใยในตัวเลยว่าบกพร่องตรงไหน ไม่มี สมบูรณ์แบบเต็มที่ ในชาตินี้เป็นชาติที่ล้างป่าช้าก็ได้ เราจะมาเกิดเพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้น เรียกว่าทำให้โลกสมบูรณ์แบบเสียทุกอย่าง

เราช่วยจริงๆ ช่วยโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายล้างป่าช้า ที่เราเกิดมากี่กัปกี่กัลป์มาล้างป่าช้าในชาติสุดท้ายนี้ บอกให้ชัดเจนการปฏิบัติธรรมเต็มอยู่ในหัวใจแล้ว เหมือนอย่างเรารับประทาน คำหนึ่งสองคำช้อนหนึ่งสองช้อนเข้าไปถึงขั้นไหนๆ มันก็รู้ในท้องเองๆๆ เต็มที่แล้วมันรู้เอง อันนี้ก็เหมือนกันเต็มที่แล้วรู้เอง ไม่หาอะไรทุกวันนี้ ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วไม่หา มีแต่ความเมตตาสงสารโลกเท่านั้นละ

ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยช่วยโลก ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวในวัดป่าบ้านตาด บอกว่าไม่มี ของขนมาเต็มโกดังเอามา โรงพยาบาลไหนจะมา ไม่ว่าโรงพยาบาลคนทุกข์คนจนที่ไหนมา ขนให้ๆ พระที่รักษาศาลากับโกดังในบริเวณนี้จัดไว้วาระดูเหมือนวาระละสององค์นะ อาทิตย์หนึ่งๆ ใครเป็นผู้รับผิดชอบใครมาติดต่อทางนี้จัดให้ๆ ทั้งนั้นละ

เราทำอย่างนี้ตลอดมา ไม่เก็บ สำหรับวัดนี้ไม่เก็บ เพราะอำนาจแห่งความเมตตามันเก็บไม่ได้นะ ความเมตตานี้เก็บไม่ได้ เปิดออกหมดๆ ความตระหนี่ถี่เหนียวได้เท่าไรกว้านเข้ากว้านเข้ามา ไปที่ไหนคับแคบตีบตันไม่กว้างขวางอะไรเลย ไปก็ไม่สะดวก ตัวเองก็จะไม่หลวมตัวไปไหน เป็นอย่างนั้นละ ถ้าจิตใจทำให้มันกว้างขวางแล้วมันกว้างขวางไปหมดนั่นละ ความเมตตาอย่างเดียวไม่มีอะไรติดตัว แต่ไปเต็มอยู่ข้างนอกที่ให้ไปๆ ทั้งนั้นละ

         เราบอกชัดเจนเลย เรียกว่าชาตินี้ชาติล้างป่าช้า ว่าอย่างนั้นเลย บอกให้ชัดเจนอย่างนี้ละ ให้แน่เลยเทียว ไม่สงสัยในหัวใจ เต็มตื้นหมดทุกอย่าง ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วจะหาอะไรอีก ไม่หา มีแต่ความเมตตาเต็มสัดเต็มส่วน สงสารทุกหย่อมหญ้า ไปไหนกระจายไปหมด การบริจาคทานไม่อัดไม่อั้น มีเท่าไรหมดเลยๆ สำหรับวัดนี้ไม่มี วัดนี้จนที่สุดเรื่องความมีในวัด แต่การเสียสละนี้สมบูรณ์เต็มที่ ก็มีเท่านั้น ทีนี้จะให้พร

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก