ให้หนักแน่นทางธรรม
วันที่ 23 กันยายน 2551 เวลา 18:30 น.
สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส

ณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรม จ.นครราชสีมา

เมื่อเย็นวันที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ให้หนักแน่นทางธรรม

        มาทางนี้เรามองไปบนภูเขา ภูเขาเป็นแถว ระลึกย้อนหลัง ตั้งแต่สมัยที่เที่ยวกรรมฐานอยู่อย่างนั้นทั้งนั้นละ ภูเขา ไม่อยู่ข้างบนก็อยู่ข้างล่าง ใต้เขาตีนเขา ข้างบนก็มีเป็นบางเวลา ถ้ามีถ้ำมีอะไรก็ขึ้น ถ้าขึ้นลำบากก็ไม่ขึ้นจะอยู่ตีนเขาๆ มองเห็นภูเขาใจมันคึกคัก เพราะมันเคยภูเขามา หยุดการเรียนแล้วเข้าป่า เข้าป่าก็เข้าเขาเรื่อยเลยอย่างนั้น อยู่ตามตีนเขา ไหล่เขา ตามที่มันเหมาะๆ ข้างบนหลังเขา ถ้ามีถ้ำอะไรอยู่บนหลังเขาก็อยู่ ภูเขามันอยู่ได้สามแห่ง ตีนเขามีน้ำมีท่าสมบูรณ์ตีนเขาอยู่ได้ ไหล่เขามีน้ำมีท่าอยู่ได้ บนหลังเขามีน้ำมีท่าก็อยู่ได้ น้ำเป็นสำคัญมากนะ ไปอยู่ไหนก็ตามขาดน้ำอยู่ไม่ได้ น้ำเป็นสำคัญมาก โล่ง อากาศสบาย อากาศเป็นสำคัญอากาศ ถ้าถ้ำอากาศไม่ดีก็อยู่ไม่ค่อยดี คือมันมีลมพัดผ่านถ้ำไปนี้สบาย ลมพัดผ่านเรื่อยๆ มันถ่ายเท อย่างนั้นสบาย ถ้าไปอยู่ในหุบเขาแม้แต่เป็นถ้ำก็ยังดี อากาศดี มันถ่ายเทได้ง่าย ถ้าที่ไหนอากาศมันผ่านๆ ถ่ายเทอย่างนั้นละ  

          วันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลแก่พี่น้องเราทั้งหลายทั้งฝ่ายพระฝ่ายฆราวาส ได้มารวมกันเต็มศาลาเลยวันนี้ ทางพระท่านก็มา ท่านภาวนาทางพระ ทางญาติโยมก็ภาวนาฟังอรรถฟังธรรม เวลามามารถเต็มๆแต่คน พุทโธไม่มีในรถ พุทโธว่างเปล่า รถทั้งคันไม่มีพุทโธสักคันเดียวเลย กลับไปนี้ให้เอาพุทโธบรรจุในหัวใจ แล้วขึ้นรถไปให้เต็มด้วยพุทโธถึงบ้านนะ เข้าใจ ให้มีพุทโธติดไป พระก็มีพุทโธอยู่แล้ว ขึ้นรถไม่ขึ้นรถไม่สำคัญ ต้องมีพุทโธติดตัวไปอยู่เสมอ   

พระให้พากันตั้งใจภาวนา เราจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันอย่างเต็มเหนี่ยว เห็นได้ด้วยจิตตภาวนานะ พระนี่เป็นอันดับหนึ่ง เป็นผู้นำของประชาชนทั้งหลาย นำทางด้านจิตตภาวนาอบรมจิตใจ เมื่อจิตใจกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันกลมกลืนกันเป็นลำดับแล้วจิตใจก็เยือกเย็น เย็นไปเรื่อยๆ ต่อไปธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันเต็มสัดเต็มส่วนแล้วทีนี้ไปที่ไหนเต็มไปหมดในหัวใจ เย็นสบายหายห่วงทุกอย่าง คือธรรมกับใจไหลเข้าเป็นอันเดียวกัน นี่ละตรงนี้ละตรงสำคัญมาก

ขอให้พากันภาวนานะ การภาวนานี้ให้ฝึกหัดเอา ผู้อยู่บ้านไม่ได้อะไรก็ให้ได้พุทโธ นั่งภาวนาก็นึกพุทโธ ให้มีสติสตังติดกับพุทโธไปเรื่อยๆ พุทโธๆ ให้มีสติติดแนบเรียกว่าเป็นความเพียรไปตลอด ถ้าขาดสติเมื่อไรเรียกว่าขาดความเพียร เดินจงกรมก็ไม่มีความหมาย นั่งสมาธิอยู่ก็ไม่มีความหมายเมื่อขาดสติไปแล้วนะ เพราะฉะนั้นสติจึงเป็นของสำคัญควบคุมใจไม่ให้คิดไปไหน ให้ทำงานกับธรรม ธรรมจะเป็นพุทโธก็ได้ ธัมโมก็ได้ สังโฆก็ได้ มีสติควบคุมกำกับอยู่กับคำบริกรรมนั้น เรียกว่าทำงานโดยธรรมถูกต้อง นั่นละภาวนาละ เรียกว่าภาวนาแท้ ถ้าขาดจากสติแล้วภาวนาก็ล้มเหลวไป ไม่ค่อยดี

ภาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เราได้พยายามฝึกหัดมาทุกแบบทุกฉบับก่อนที่จะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนบรรดาพี่น้องทั้งหลาย ได้ฝึกหัดมาเต็มเหนี่ยว ใช้วิธีฝึก ไม่ใช่แต่นั่งภาวนาเฉยๆนะ ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาทดสอบรายได้รายเสีย ผลได้เป็นอย่างไร วันนี้ภาวนาอย่างไร ผลเป็นอย่างไร ต้องทดสอบดูการภาวนาของตนเสมอ วันใดสติดีวันนั้นละภาวนาจิตใจสงบเย็นดี ถ้าวันไหนเผลอบ่อยๆ วันนั้นไม่ค่อยได้เรื่องนะ  สติเป็นสำคัญที่ควบคุมงานคือการภาวนาของตน จึงพากันนำไปภาวนา สติให้ติดแนบกับตน

จิตมีธรรมเป็นอารมณ์ บาปกับบุญติดกับจิต วัตถุสิ่งของเงินทองอะไรไม่สำคัญ ตายแล้วทิ้งด้วยกันหมด ไม่มีใครจะเอาไปได้แหละ ไปถึงแค่กองไฟเขาก็เผา แต่บุญกับบาปนี้ติดกับใจไปเลยนะ เพราะฉะนั้นจึงให้หนักแน่นในทางบุญ ทางอรรถทางธรรม ร่างกายของเราแก่เท่าไรธรรมเราให้แก่ขึ้นตามๆกัน แก่ด้วยพุทโธ แก่ด้วยธัมโม แก่ด้วยสังโฆ ให้มีจิตกับธรรมหมุนกันไปจิตใจชุ่มเย็น อะไรจะมีอะไรไม่มีก็ตามถ้าจิตใจกับธรรมไม่ขาดวรรคขาดตอนอาศัยกันไปอยู่เสมอแล้วใจจะเป็นผู้เย็น ความอดความอยากขาดแคลนมีได้ด้วยกันทั่วโลก แต่ความอดอยากขาดแคลนจิตใจนี้กับธรรมะนี้มักจะมีกันเต็มบ้านเต็มเมือง ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราว

จึงขอให้พากันเอาภาวนาไปพิจารณาทางภาวนานะ เรานั่งรถไปก็ให้พุทโธติดกับใจเราไป พุทโธนี่เลิศเลอ ใจมีพุทโธ บาปกับบุญติดหัวใจ วัตถุสิ่งของทิ้งไว้ในโลกอันนี้ทั้งนั้นละ ส่วนบาปกับบุญนี้ไม่ทิ้ง ติดกับตัวไป ใครสร้างบาปมากแล้วนรกอเวจีเดือดร้อนละ จดบัญชีไม่ทันคนสร้างบาปมากๆ แต่คนสร้างบุญมากๆ แล้วเขาก็ปีติยินดี พวกยมบาลเขาคอยจดบัญชีคนจะไปสวรรค์-พรหมโลก-นิพพาน เขามีความยินดีด้วย แต่คนที่จะลงนรกมีแต่ให้จดบัญชีลงนรกเขาไม่อยากจด เขาเบื่อหน่าย เพราะไปที่ไหนก็มีแต่คนทำความชั่วช้าลามก มันมีแต่คนชั่ว มันไม่ค่อยมีคนดี ลงบัญชีคนชั่วเขาไม่อยากลง ถ้าบัญชีคนดีเขาอยากลง อนุโมทนาด้วยกันทั้งนั้นแหละ ให้พากันจดจำเอานะ

วันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากมายนักละ เหนื่อย วันนี้เหนื่อยมากนะ ไม่เหมือนทุกวัน มันเป็นอะไร ดินฟ้าอากาศก็เย็นดีอยู่ แต่ธาตุขันธ์อ่อนๆ มากวันนี้ เดินไปไหนมาไหนแทบไม่ไหวละ ต่อไปนี้จะให้ศีลให้พรพี่น้องทั้งหลายนะ พูดเท่านั้นละ ไม่พูดมาก เหนื่อยมากวันนี้นะ

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

         www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

       และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

      พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก