สมบัติเข้าส่วนรวม
วันที่ 19 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

สมบัติเข้าส่วนรวม

วันกฐินวันที่ ๑๘ ตุลาได้ทองคำ ๒๒ กิโล ๔ บาท ๒๐ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๑,๘๓๘ ดอลล์ เงินบาทได้ ๙,๔๐๗,๙๙๕ บาท รวมทองคำที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบเป็นจำนวน ๑๑,๘๕๙ กิโล ๕๑ บาท ๓๒ สตางค์ ดอลลาร์ที่มอบเข้าคลังหลวงแล้ว ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร์ พวกเราช่วยชาติคราวนี้ได้ทองคำตั้ง ๑๑,๘๕๙ กิโล ๕๓ บาท ๓๒ สตางค์

รวมทองคำทั้งหมดที่เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้ว ๑๑,๘๕๙ กิโล ที่ได้เข้าคลังหลวงคราวนี้เข้าหมด ไม่ไปอื่น เราเคยเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบแล้วว่าทองคำเข้าหมดๆ ตั้งแต่ต้นจนอวสาน แยกไปไหนไม่ได้ ห้ามแยก สำหรับดอลลาร์เข้า ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่า จากนั้นดอลลาร์ไม่ได้เข้าแหละ ไปตามเงินไทยช่วยกันออกช่วยโลกทั่วประเทศ เงินไทยกับดอลลาร์ไม่ได้เข้าแหละ มีแต่ออกๆ สำหรับทองคำมีแต่เข้าอย่างเดียว ไม่ให้มีออก คราวนี้ก็ได้เยอะอยู่นะ สมบัติเข้าสู่ส่วนรวมของเรานับว่าได้เยอะอยู่

         (คณะศิษย์ท่านอาจารย์สงบจังหวัดราชบุรีและกรุงเทพ น้อมถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแด่องค์หลวงตา ตั้งอยู่ที่วัดสันติธรรมสุทธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยเสาสูง ๗๐ เมตร กำลังส่ง ๑ กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องกระจายเสียง คลื่นความถี่ ๑๐๓.๒๕ เมกกะเฮิอซ์ ครอบคลุม ๕ จังหวัดคือ ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์บางส่วน ออกอากาศตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยกำหนดให้เป็นสถานีวิทยุลูกข่ายของวัดป่าบ้านตาด ออกอากาศแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๑) ทีนี้จะให้พร

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก