ปัญญาของพุทธศาสนา
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ปัญญาของพุทธศาสนา

คนเราจะมาจากที่ไหนๆ ประเทศไหนเมืองใดก็ตาม เมื่อเข้ามากลุ่มเดียวกันแล้ว หลักธรรมวินัยร้อยรัดให้เป็นอันเดียวกันหมดมันก็สวยงาม อย่างเขาร้อยรัดดอกไม้ออกมาเป็นพวงๆ ก็น่าดู อันนี้ก็เหมือนกันมาจากประเทศไหนเมืองใดเอาธรรมวินัยร้อยรัดมันก็น่าดู

ที่ได้พาพี่น้องหาทองคำเข้าคลังหลวงได้ ๑๑,๘๖๘ กิโล เยอะอยู่นะ ทองคำได้เป็นหมื่น หนึ่งหมื่นแล้วหนึ่งพันอีก เลยไป ๘๖๘ กิโล ได้เยอะนะทองคำของพวกเราที่ได้นำเข้าคลังหลวง

เราพูดตามความจริงหมอรู้สึกจะเข้าวัดเข้าวาน้อยมาก จะเป็นเพราะเหตุไรเราก็พิจารณาหาสาเหตุอยู่ หมอไม่ค่อยเข้าวัด รู้สึกว่าหมอเข้าวัดน้อยกว่าแผนกอื่นๆ ของผู้ทำงานทั่วประเทศไทย เราสังเกตดูเป็นอย่างนั้น เราพูดตามความจริง ไม่ได้พูดดูถูกเหยียดหยามกัน เอาธรรมออกกางพูด แล้วสังเกตตามธรรม เพราะธรรมท่านเป็นกลางๆ เช่นอย่างประชาชนจำนวนมากซึ่งอยู่ในแดนแห่งชาวพุทธนี้ แล้วแดนแห่งชาวพุทธของประชาชนจำนวนมากนั้นมันมีกี่เหล่ากี่พวก พวกที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเรานี้ เป็นพวกข้าราชการแผนกต่างๆ พวกหมอ พวกตำรวจทหาร นักกฎหมาย เอามาพิจารณาดู รวมแล้วประชาชนธรรมดาๆ เข้าวัดมากกว่าข้าราชการแผนกต่างๆ ซึ่งถือพุทธศาสนาด้วยกัน อย่างที่พูดตะกี้นี้ เช่นหมอมาเกี่ยวข้องกับวัดมีน้อยมาก อย่างที่ว่าหมอสานิตย์นี่เป็นหมอโรงพยาบาล เรียนสำเร็จหมอมาเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันกับวัด เรียกว่าเป็นอาจิณเลย นอกนั้นไม่ค่อยมี ก็อย่างนั้นแหละมันต่างกัน

พวกเรานี้มีวาสนาจริงๆ เช่นพุทธศาสนาสอนโลกนี้ พุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลก หาศาสนาใดมาเสมอมาเทียบเคียงไม่มี อันนี้เราไม่ได้พูดด้วยความดูถูกเหยียดหยามนะ พูดด้วยการพิจารณาตามสายทางของศาสนานั้นๆ ที่ประชาชนเคารพนับถือมาก มีแต่พุทธศาสนา คืออันนี้เป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสจริงๆ เรียกว่าเป็นองค์ศาสดาสอนโลกจริงๆ พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแทงตลอด จิตใจไม่มีกิเลส พุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาสอนโลกไม่มีกิเลสในพระทัย นอกนั้นเป็นคนมีกิเลสด้วยกันหมด เพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนจึงมีผลต่างกันมากทีเดียว

พุทธศาสนานี้สอนไม่ผิด ตรงเป๋งเลยพุทธศาสนา เพราะออกจากท่านผู้รู้แจ้งแทงตลอด รู้แจ้งแทงทะลุ เช่นโลกวิทู รู้แจ้งโลก โลกนอกโลกใน โลกผีโลกคน โลกเปรตโลกเทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหม ศาสนานี้ครอบหมด จึงว่าต่างกัน นี่สมมุติว่าเรายังไม่แน่ใจ ศาสนาใดเมื่อเอามาเทียบเคียงเหตุผลกลไกเป็นความถูกต้องดีงาม หาที่ต้องติไม่ได้แล้ว เราจะออกจากศาสนาของเราที่นับถือมาลุ่มๆ ดอนๆ ออกไปหาศาสนาที่แน่นอนแม่นยำไม่สงสัย

อย่างทุกวันนี้ก็ดี เอาศาสนาใดมาทดสอบความสัตย์ความจริง มันก็มารวมอยู่พุทธศาสนาหมด สมพระนามว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลส คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลส โลกวิทูรู้แจ้งหมด มาเป็นเจ้าของศาสนา นี่สมควร เหมือนคนตาดีจูงคนตาบอด ไม่ได้เป็นแบบคนตาบอดจูงกัน เข้าใจไหมล่ะ คนตาบอดจูงกันใครเคยเห็นไหม จูงกันตกเหวตกบ่อเกลื่อน ทั้งผู้จูง ทั้งผู้ถูกจูง เกลื่อนอยู่ตามสองฟากทาง อยู่ตามตอไม้ต้นไม้ ชนดะ มันไม่เห็น คนตาดีจูงจูงไปตามทาง คนตาดีคือผู้ทรงไว้ซึ่งโลกวิทูพระพุทธเจ้า และแม่นยำ เราเป็นคนมืดบอดก็ได้ศาสนาที่สว่างกระจ่างแจ้งมาสอน เข้ากันได้ ไม่เป็นแบบคนตาบอดจูงคนตาบอด ผิดกัน

ระยะหลังมานี้ละถึงได้พิจารณาเรื่องศาสนาต่างๆ เข้ามาเทียบกันๆๆ สุดท้ายก็มายกนิ้วพุทธศาสนา โดยไม่มีการดูถูกเหยียดหยามศาสนาใด เอาความจริงเข้ามาวัดเลย พุทธศาสนาหาที่แย้งไม่ได้ ไม่มี พูดอย่างนี้ผู้ถือศาสนาใดก็รักศาสนาของตน แต่ว่าเอาความจริงไปวัดปั๊บ นั่น ศาสนาไหนถูกต้องแม่นยำ ผู้ต้องการความถูกต้องแม่นยำก็ยึดศาสนานั้นมาเป็นสมบัติของตนก็เป็นประโยชน์ต่อไป ถ้าไปตำหนิติเตียนจะเสีย ยิ่งเป็นบาปเป็นกรรมต่อไปอีก

อย่างพุทธศาสนานี้หาที่ต้องติไม่ได้ ค้นกันทางด้านจิตตภาวนาจึงชัดเจน ศาสนาอื่นไม่มีภาวนา พุทธศาสนานี้มีภาวนาเป็นรากแก้วหรือเป็นแก่น เพราะฉะนั้นจึงมีผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานตามพระพุทธเจ้าได้ตลอดมา อย่างทุกวันนี้พระอรหันต์ไม่ได้สูญจากพุทธศาสนานะ มีอยู่แต่มีอย่างเงียบๆ คือปฏิบัติตามหลักของพุทธอยู่ ที่ว่าศาสนาเซนนั้นเป็นกิ่งก้านส่วนสูงของพุทธศาสนา ที่เขาว่าศาสนาเซนคือแยกออกจากศาสนาส่วนละเอียดของพระพุทธเจ้า ในธรรมะขั้นนี้ใช้ปัญญาล้วนๆ อันนี้ก็มาขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติก็รับกันไม่ได้ เทียบกันไม่ได้

คือ ศาสนาเซนนี้เขาใช้ปัญญา แต่มันก็ผิดไปเสีย ก็ไปเอายอดของศาสนามาสอน ก.ไก่ ก.กา ให้พวก ก.ไก่ ก.กาปฏิบัติ มันก็โดดใส่ยอด ปีนขึ้นตกลงตาย ไม่เกิดประโยชน์ คือศาสนาพระพุทธเจ้าส่วนละเอียดนี้เข้ากันได้กับที่ว่าศาสนาเซน ความจริงเซนนี้เอาไปจากพุทธศาสนา เข้ากันได้สนิท ศาสนาพุทธส่วนละเอียดนี้มีสติปัญญาออกเดินหน้าตลอด ออกเดินหน้าตลอดเลย

นี่ละศาสนาเซนเขาก็มายึดเอาอันนี้ละไปเป็นตำราทีเดียวๆ ทั้งที่ก.ไก่ ก.กาก็ยังไม่ได้เรียน แล้วไปเอาดอกเตอร์มาทีเดียวมันก็ไม่ได้ ไม่ถูก ศาสนาเซนใช้ปัญญา ศาสนาพุทธเราถึงขั้นละเอียดก็เป็นปัญญา เก่งกว่าศาสนาเซน ปัญญาของพุทธศาสนา นี่เอามาพิจารณาหมดด้วยจิตตภาวนานะ เอามาพิจารณาทดสอบหมดเลย ศาสนาพุทธนี่ให้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเถอะบรรลุได้ธรรมไม่สงสัย เพราะศาสนาพุทธก็เป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุม ไม่ผิด พุทธศาสนานี้ออกจากองค์ศาสดามาแล้วไม่ผิด เรียกว่า สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สวากขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว

วันนี้เอาเท่านี้ ไม่พูดมาก ให้พร

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก