ความรักลูก
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ความรักลูก

         ให้มีวันว่างบ้างเป็นวันสำหรับจิตนะ วันนอกนั้นวุ่นในร่างกาย มีจิตเป็นผู้นำพาเพลินลืมเนื้อลืมตัว เวลาตายมันก็เหมือนกันนั่นแหละ เวลามีชีวิตอยู่ให้คิดรอบคอบกับเจ้าของนะ ให้คิดรอบคอบ ไม่คิดไม่ได้ มีแต่ใจอย่างเดียวมันพาเพลิดพาเพลิน  ลืมเนื้อลืมตัวลืมเป็นลืมตายเลยละ บทเวลาถึงวันมันก็ตายได้ด้วยกัน ผู้ตายขาดทุนสูญดอกก็มี ผู้ตายมีกำลังวังชาภายในจิตใจก็มี ให้พากันพิจารณา จิตนี้ฝึกยากมาก ฝึกยากจริงๆ จิต

         นี่ทองคำได้ ๑๑,๘๗๔ กิโลแล้ว ทองคำเข้าคลังหลวงเรา เราพยายามหาเข้าสู่ส่วนรวมนะ ไม่ไปแตะ ของอะไรที่เป็นส่วนรวมเรารักเราสงวน เราไม่ไปแตะ มีแต่พยายามหาเข้าส่วนรวมๆ ทั้งนั้นละ เรารักส่วนรวมความสามัคคี หญ้าเส้นหนึ่งตัดขาดพับ สองเส้นตัดยากเข้าไปๆ มัดหญ้าแล้วดึงไม่ออกไม่ขาดนะ นี่ละความสามัคคีมีกำลังมาก

         พวกวัวเราที่ได้มานี่แจกชาวบ้านเหรอ พวกวัวพวกควายที่ได้มานี้แจกชาวบ้านเหรอ (แจกชาวบ้านครับ) แจกไป ผู้มีผู้จนถูไถกันไป ช่วยกันอาศัยกัน มีแต่เราคนเดียวทั้งกอบทั้งโกยทั้งรีดทั้งไถใช้ไม่ได้ แต่ละคนๆ มีหัวใจเหมือนกัน หัวใจมีความคิดคล้ายคลึงกันมาก ให้ดูใจเขาใจเรา เอาศาสนาเป็นหลักที่ตั้ง เอาครูเอาอาจารย์ที่มีศีลมีธรรมจริงๆ เป็นหลักยึดของใจ อย่าเอาความทะเยอทะยาน ความอยาก ความดีดความดิ้น ไปเป็นเจ้านายมันเหยียบหัวเจ้าของนะ เอาธรรมไปเป็นเจ้านายแล้วสม่ำเสมอ ทุกอย่างสม่ำเสมอ

         อย่างเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี้เราไม่ได้มีอะไรเกินหมู่เกินเพื่อนนะ มันเหมือนกับพ่อกับลูก ลูกกินอิ่มแล้วพ่อแม่มีอะไรก็ค่อยกินทีหลัง นี้เป็นหัวหน้าวัดก็ต้องเป็นอย่างนั้น ไปกินว่าตัวเป็นผู้ใหญ่ๆ อย่างนั้นไม่ถูก ต้องคิดถึงผู้น้อยที่เขามาอาศัย เราไม่มีความดีงามเขาจะมาอาศัยหาอะไร ต้องมีความดีงามพอพึ่งพออาศัยได้เขาถึงมา อย่างนั้นนะ เราเป็นผู้ใหญ่มันเหมือนพ่อแม่กับลูก ลูกได้กินอิ่มพอ พ่อกับแม่ละค่อยกินเดนของลูก

         พอว่าอย่างนี้เราก็ระลึกถึง เขาเรียกบ้านยางโล้น ยางโล้น นางเติ่ง ทางภูเขานู่นละ เขาพูดน่าฟังนะ เขาก็พูดด้วยความรักลูกรักหลานเขานั่นแหละ เขาเอาของมาใส่บาตร ของนั่นมีกล้วยลูกเดียว พระสององค์-เณรองค์หนึ่งไปเที่ยวกรรมฐาน มาใส่บาตร กล้วยนี้เด็กมาขโมยไปกินหมด เขาว่าอย่างนั้นนะ เด็กก็ลูกหลานเขานั่นแหละ ไม่ใช่ใคร พอมาดูจะเอามาใส่บาตรยังเหลืออยู่กล้วยลูกเดียว เขาว่าอย่างนั้น เราเอามาคิดนะ

เขาพูดนี้เขาไม่ได้พูดด้วยความตระหนี่ถี่เหนียวนะ เขาพูดด้วยความรักความห่วงใยลูก ลูกเอาไปกินหมดแล้วเท่าไรเขาก็ไม่ว่านะ แต่เขาก็พูดเฉยๆ ว่าได้กล้วยลูกเดียวมาใส่บาตร ได้กล้วยลูกเดียวเท่านี้ละ เด็กมันมาขโมยเอาไปกินหมด บ้านยางโล้น บ้านนางเติ่ง อยู่ทางนั้นละ เราไปบิณฑบาต เขาว่าอย่างนั้นเราก็เอามาคิด

เขาพูดอย่างนั้นเขาไม่ได้หึงได้หวงนี่นะ คือเขาก็อยากใส่บาตรพระมากๆ แต่ลูกเขามันก็เอาไปกินหมด ลูกก็รัก พระก็รักเลื่อมใส ลูกก็รักห่วงใย ทีนี้เวลามาใส่บาตร โอ๊ย ได้กล้วยลูกเดียว พระมีสององค์กับเณรองค์หนึ่งนะไปบิณฑบาต ได้กล้วยลูกเดียวมาใส่บาตร เด็กมันมาขโมยเอาไปกินหมด ว่าอย่างนั้นนะ เด็กก็ลูกเขานั่นละมาขโมยเอาไปกินหมด ยังเหลือกล้วยลูกเดียวมาใส่บาตร

เราก็แก้ปัญหาในเดี๋ยวนั้นเลย เอา อันนี้ก็ลูกของอาตมา ว่าอย่างนั้นนะ พ่อแม่ไม่ต้องกิน เอาใส่ลูกนู่นน่ะ คือลูกก็คือพระเณรที่ตามหลังเราไป เอาอันนี้ให้องค์สุดท้าย นะ ใส่แล้วก็ดูไปด้วย เขาก็ใส่องค์สุดท้ายจริงๆ กล้วยลูกเดียวเด็กขโมยไปกินหมด เขาพูดน่าฟังทุกอย่างนะ พอมาถึงวัดกล้วยลูกเดียวเลยให้เณรไปด้วย เอากล้วยลูกเดียวนี่ละเอาเสียเณร ตั้งแต่ในบ้านเขามีกล้วยลูกเดียวยังมาใส่บาตร นอกนั้นลูกเต้าเขาเอาไปกินหมดแล้ว นี่ลูกเต้าของเราเราพอใจให้ อันนั้นเขาจะพอหรือไม่พอก็ไม่ทราบ เด็กมาเอาไปกินหมด นี่ให้ใส่บาตรเณรลูกหนึ่ง

เราก็ไม่ลืมนะเอามาพิจารณาหมดนั่นละ พอมาถึงนั้นกล้วยลูกนี้ให้เณรกินนะ ให้ไปใส่บาตรเณร เราก็บอกให้ใส่บาตรเณร เณรก็จะมาใส่บาตรพระ ไม่เอา พ่อแม่เขาไม่ได้กิน เขาให้ลูกเขากิน อันนี้ก็ลูกของเรา เราก็ให้ลูกของเรากิน พ่ออดอยากบ้างไม่เป็นไรเราว่า เขาพูดน่าฟัง คือเขาพูดอะไรเราจะพิจารณาทั้งนั้น เอามาพิจารณา เป็นธรรมๆ ทั้งหมด เขาพูดน่าฟังดี

คือเวลาไปเที่ยวกรรมฐานมันได้เห็นได้รู้ทุกอย่างนะ รู้เห็นเฉยๆ ไม่แล้วนะ เอามาคิด ต้องเอามาคิดอย่างนั้น เขาอยู่ด้วยกันอย่างไรๆ กัน พ่อแม่เลี้ยงเราเลี้ยงอย่างไรกัน ก็แบบเดียวกันนี้ อะไรๆ ก็ลูกเอาไปกินหมด พ่อแม่ได้กินอะไรก็เอา ให้ลูกกินแล้วเป็นที่พอใจ อันนี้เขาก็เหมือนกัน เอากล้วยลูกหนึ่งมาใส่บาตรพระ เด็กมันมาขโมยเอาไปกินหมด น่าฟังดีเขาพูด ทางนู้นละทางบ้านนางเติ่ง-ยางโล้น จะออกไปภูพาน เพราะทางนั้นเราเที่ยวเก่ง เที่ยวหมด ในภูพานตั้งแต่นี้ไปจนกระทั่งถึงภูจ้อก้อ... เราจะไปละ

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก