เก็บแต่ความดีงามและคติ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เก็บแต่ความดีงามและคติ

รายชื่อโรงพยาบาลที่หลวงตาเมตตาสงเคราะห์เครื่องมือตา

๑.      โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี                       ๔๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.      ศูนย์ปิ่นปัว ประเทศลาว                        ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.      โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์                       ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔.      โรงพยาบาลมหาราช จ.เชียงใหม่                ๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕.      โรงพยาบาลศรีนครินทร์                        ๑๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๖.      โรงพยาบาลพระนเรศวร จ.พิษณุโลก           ๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท

๗.     โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์                     ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๘.      โรงพยาบาลจังหวัดเลย                           ๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท

๙.      โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู                ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐.    โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น จ.สกลนคร        ๕,๕๒๐,๐๐๐ บาท

๑๑.    โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี   ๓,๙๒๐,๐๐๐ บาท

๑๒.    โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา                  ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓.    โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์                    ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๔.    โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี                  ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕.    โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ จ.สุพรรณบุรี

                                                              ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๑๖.    โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม                     ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๗.   โรงพยาบาลสัตวแพทย์ ม.ขอนแก่น             ๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท

๑๘.    โรงพยาบาลอำนาจเจริญ                          ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท

<