เก็บแต่ความดีงามและคติ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เก็บแต่ความดีงามและคติ

รายชื่อโรงพยาบาลที่หลวงตาเมตตาสงเคราะห์เครื่องมือตา

๑.      โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี                       ๔๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.      ศูนย์ปิ่นปัว ประเทศลาว                        ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.      โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์                       ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔.      โรงพยาบาลมหาราช จ.เชียงใหม่                ๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕.      โรงพยาบาลศรีนครินทร์                        ๑๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๖.      โรงพยาบาลพระนเรศวร จ.พิษณุโลก           ๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท

๗.     โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์                     ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๘.      โรงพยาบาลจังหวัดเลย                           ๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท

๙.      โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู                ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐.    โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น จ.สกลนคร        ๕,๕๒๐,๐๐๐ บาท

๑๑.    โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี   ๓,๙๒๐,๐๐๐ บาท

๑๒.    โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา                  ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓.    โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์                    ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๔.    โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี                  ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕.    โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ จ.สุพรรณบุรี

                                                              ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๑๖.    โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม                     ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๗.   โรงพยาบาลสัตวแพทย์ ม.ขอนแก่น             ๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท

๑๘.    โรงพยาบาลอำนาจเจริญ                          ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๙.    โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี     ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒๐.    โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น                     ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒๑.    โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์                     ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๒.   โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี                        ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท

๒๓.   โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร                     ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๒๓ โรงพยาบาล เป็นเงินทั้งหมด ๑๙๑,๐๕๐,๐๐๐ บาทถ้วน

         อย่างนั้นละมันออกอย่างนั้น เข้าแล้วออกๆ ไม่มีแหล่งเก็บ มีแต่เข้าเท่าไรก็ออก ไหลเตลิดเปิดเปิง ทำประโยชน์ให้โลก ทำให้เต็มที่เสียในชาตินี้ ชาติต่อไปจะไม่มี คำว่าเกิดว่าตายจะไม่มี มีในปัจจุบันนี้เท่านั้น อย่างพระพุทธเจ้าท่านแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้งห้า ญาณญฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ ความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดแก่เราตถาคตแล้ว นี้เป็นต้นเหตุแห่งธรรมที่กระจายออกทั่วโลก นี่เราพูดเป็นเอกเทศของเราที่ทำประโยชน์อย่างนี้ละ ได้มานี้ออกหมด

(ผ้าป่าหน้าศาลา ๑๗,๔๐๐ บาท) นี่ละมันเข้าเข้าอย่างนี้ละ มันออกก็อย่างที่เห็นนั่นละ ออก เข้าเท่าไรออก

(นายอำเภอมารับตำแหน่งใหม่ที่อุดร นายจีรศักดิ์ คำรณฤทธิศร นายอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี มารับตำแหน่งใหม่ มากราบหลวงตา) รับทราบเรียบร้อยแล้ว (ขอมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์)  นั่นแล้ว เราก็เป็นอาจารย์อยู่แล้วนี่ เอาละพอใจ

ที่ไปตอนเช้าทุกวันๆ นี้เอาของไปแจกตามโรงพยาบาลต่างๆ นะ ได้ช่วยโรงพยาบาลจังหวัด นอกนั้นไม่เข้า ไปแต่อำเภอๆๆ แต่จังหวัดไม่ได้ไป ก็ไปจังหวัดเลย โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลจิตเวช ไปช่วยทั้งสองแห่งนะ

ทองคำได้ ๑๑,๘๗๔ กิโลแล้ว นี่เข้าคลังหลวง เราหาเข้าเรื่อยๆ ทางไหนก็เข้า ทางด้านธรรมะก็รู้สึกจะไม่มีใครเทศน์มากยิ่งกว่าเรา เทศน์ออกจากปากแล้วก็ไปติดเทปทั่วประเทศ เอะอะก็หลวงตาบัวๆ ช่วยอย่างนั้นละช่วยโลก มีเท่าไรช่วยหมด เราไม่เก็บ วัดนี้ไม่เก็บอะไร เก็บแต่ความดีงามและคติให้เป็นตัวอย่างแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาวัด ดูเอา วัดนี้เป็นอย่างไรดู

ธาตุขันธ์กิ่งก้านสาขาของต้นลำใหญ่ไหวอยู่รอบตัวๆ อาการธาตุขันธ์ไม่ดีๆ ตลอด แต่จิตนั้นไม่ต้องพูด ธาตุขันธ์นี่มันไหวตลอดเวลา เปลี่ยนแปลง เว้นแต่ใจอย่างเดียว ใจไม่มีไหว ร่างกายจะโซซัดโซเซล้มลุกคลุกคลานแต่ใจไม่เป็น เราบอกแล้วในชาตินี้เราทำประโยชน์ให้โลกเต็มกำลัง ไม่มีอะไรจะเก็บแหละ ในวัดนี้ไม่เก็บของ มีแต่ได้มาเท่าไรก็ออกหมดๆ ออกทำประโยชน์ทั่วโลก ไม่ว่าใกล้ว่าไกล เรียกว่าทั่วประเทศไทย ช่วยเต็มกำลังของเรา เราไม่เอาอะไร พอ ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วพอ ไม่เอาอะไรทั้งนั้น มีแต่ความเมตตาครอบหมดเลย ครอบดวงใจ ความเมตตานี่เหลือล้นพ้นประมาณ พอตื่นขึ้นมาปั๊บความเมตตาจะออกพร้อมกัน เป็นกิริยาออก แต่ก่อนอยู่ภายในจิต พอตื่นขึ้นมาแล้วก็กระจายความเมตตา

วันนี้ไปนั้น วันนั้นไปนั้น มีแต่ไปทำประโยชน์ทั้งนั้น เมื่อวานนี้ก็เอาของไปโรงพยาบาลบึงกาฬ เต็มรถเทปั๊วะเลย โรงพยาบาลอำเภอละไปมาก โรงพยาบาลจังหวัดไม่ได้เข้า เข้าแต่จังหวัดเลย จังหวัดเลยนี่ขาดแคลนมากอยู่ เรานี่ช่วยทั้งสอง โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลจิตเวช ช่วยให้เต็มที่เสีย ตายแล้วจะไม่ได้มาช่วยแบบนี้อีก จะว่าเกิดที่ไหนตายที่ไหนไม่มี หมด หมดทุกอย่างแล้วในหัวใจ เปิดโล่งหมดครอบโลกธาตุ มีแต่ความเมตตาล้วนๆ ละไป เสียงเป็นเหมือนฟ้าถล่ม แต่ฝนตกลงมามันเย็น อันนี้ก็เหมือนกันเสียงแผดๆ ออกจากจิตเมตตานะ ไม่ได้ออกจากความโกรธ ความเป็นฟืนเป็นไฟเผาโลกเผาสงสาร ไม่ออก ออกตั้งแต่น้ำดับไฟๆ ทั้งนั้นละ

ให้สร้างความดีนะ อย่าประมาท ตายได้ทุกคน อย่าประมาท ถึงวันตายแก้ไม่ตก ตายด้วยกันทั้งนั้นละ เวลามีชีวิตอยู่จะทำอะไรให้ทำ ให้คิดมากๆ นะ อายุสูงเท่าไรให้คิดมาก เรื่องบาปเรื่องบุญมันจะติดหัวใจไป นอกนั้นไม่ติด ของกองพะเนินเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินไม่ติด ติดแต่บุญกับบาป บุญติดใจ บาปติดใจ ใครสร้างบาปมากทุกข์มาก สร้างบุญมากสุขมาก

เดี๋ยวนี้ธาตุขันธ์ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว แปรมากทีเดียว บางทีจนเกิดวิตกในตัวเอง เราวิตกในตัวเองไม่ใช่เพื่อตัวเองนะ วิตกในตัวเองเพื่อโลกทั้งนั้นแหละ ไม่ได้เพื่อเรา เราไม่มีอะไรเพื่อไม่มี หมด ดิ้นอยู่นี้เพื่อโลก เราไม่ได้มีเพื่อเรา หมด ความเหลือเฟือก็หมด ความเหือดแห้งก็หมด อยู่ในจุดกลาง

ตากี่ล้าน (๑๙๑,๐๕๐,๐๐๐ บาทถ้วน) นี่เฉพาะตาช่วยโลก คือตั้งใจช่วย เช่นอย่างโรงพยาบาลอุดรเรายกให้หมดเลยตา ถ้าหากว่ามีความจำเป็นคือปวารณาไว้เลย มีความจำเป็นในโรงพยาบาลศูนย์อะไรๆ จำเป็นเรื่องตาแล้วเอาเลย เราจะช่วยทั้งนั้น ตานี้มันเท่าไร (๑๙๑,๐๕๐,๐๐๐ บาทถ้วน) นี่ละช่วยโลก สำหรับวัดนี้ไม่เอาอะไร มีแต่ช่วยตลอด ทองคำนี้ก็ได้ ๑๑,๘๗๔ กิโล เข้าคลังหลวงหมดเลยทองคำ เข้าคลังหลวงหมด เราเรียกว่าไม่เอาอะไรเลย มีแต่หาให้ชาติบ้านเมืองลูกหลานทั้งนั้น เราไม่ต้องการอะไร

ที่กราบที่ไหว้ของเราก็มีสกลนคร วัดสุทธาวาส ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีพ่อแม่ครูจารย์มั่นเป็นต้น ท่านอายุปลงสังขารที่นั่น สร้างวัดสองท่าน หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่นสร้างวัดสุทธาวาส เป็นดงแต่ก่อน บ้านคนไม่มีเลย แถวนั้นไม่มีบ้านคนเลย มีแต่วัดสุทธาวาส ไปบิณฑบาตในตัวเมืองดูเหมือน ๒ กิโลละมัง ไปบิณฑบาตทั้งไปทั้งกลับดูจะเป็นชั่วโมงเท่าไรนาทีนะลืม แต่ทางบ้านนาสีนวนนั้นชั่วโมง ๒๕ นาที ทั้งไปทั้งกลับได้ชั่วโมง ๒๕ นาที พอจำได้

ธาตุขันธ์ของเรามันเอาแน่ไม่ได้เดี๋ยวนี้นะ ดูลักษณะมันแปลกๆ อยู่ มันไหวไป เขย่ากิ่งนี้ เขย่ากิ่งนั้นรอบตัว กุดเข้ามา ด้วนเข้ามา ที่มันจะลัดยอดลัดใบอย่างแต่ก่อนน้อยมาก มีแต่หดเข้ามาๆ มันอะไรหดอะไรมาเราพูดเฉยๆ นะ เราไม่ได้วิตกวิจารณ์กับความเป็นอยู่และความตายไปของเรา เราไม่มี หมด ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนตายที่ไหนหมด รวมลงแล้วคืออะไร ธรรมธาตุ จิตนี้เวลาบริสุทธิ์เต็มที่แล้วร่างกายเหมือนกับภาชนะ ธรรมธาตุอยู่ตรงกลาง คือจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆ แล้วเป็นอย่างนั้นละ ทำจิตให้มันดี อย่างอื่นใดดีๆ กันทั้งโลก แต่จิตมันเลวเท่าไรมันไม่ดูนะ เรื่องนั้นดีอย่างนี้ ดีอย่างนั้น ดีตลอดทั่วสงสารไม่พอ อยากหมด อยากได้หมด แต่หัวใจมันเลวนั่นซี เอาละ

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก