พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือหัวใจของชาติไทย
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือหัวใจของชาติไทย

       (โยมมาถวายที่ดินอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร อ.ปากพลี จังหวัดนครนายก เนื้อที่ ๕๖ ตารางวา แล้วแต่หลวงตาจะนำไปทำประโยชน์อะไร) ในหมู่บ้านจัดสรร มันมีจุดศูนย์กลางที่นั่น จะควรให้เป็นประโยชน์แก่หมู่บ้านทั้งหมดนั่นเสีย อะไรที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนั้นละเป็นของดี ให้ลงจุดนั้นๆ อย่างอื่นไม่เหมาะ ต้นไม้มันก็มีแก่นของมัน บางประเภทก็มี บางประเภทก็ไม่มี เลือกได้ทุกอย่าง (หลวงตาเมตตารับไว้และจะมอบให้ทางราชการทำประโยชน์ต่อไป)

         (ลูกศิษย์ถวายปัจจัยหลวงตา) เหล่านี้ออกส่วนรวมหมด เราไม่เอาสักสตางค์ หัวหมุนติ้วเพื่อส่วนรวม แทนที่จะคิดเรื่องของตัวเองไม่คิด คิดส่วนรวม เพราะหลักใหญ่อยู่กับส่วนรวม นี่เราหาทองคำเข้าสู่ส่วนรวมได้มากน้อยเพียงไร (๑๑,๘๗๔ กิโลกรัมครับ) เออ ช่วยกันนะ เอาของเข้าสู่ส่วนรวมของเราดี ออกมาหาบุคคลไม่แน่นอน ถ้าอยู่ส่วนรวมให้ส่วนรวมเป็นผู้แยกออกๆ ได้ประโยชน์มาก อันนี้ทองคำเราก็ได้ตั้ง ๑๑,๘๗๔ กิโล ๗๔ กิโลนี้มันได้ยินมานานหลายวันแล้ว ไม่เห็นมันเคลื่อนขึ้น ๗๕ กิโลวะ อยู่ ๗๔ กิโลไม่ถึง ๗๕ กิโล เหล่านี้เราจะเอาเข้าส่วนรวมให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

         ส่วนรวมเป็นของสำคัญมากนะ พ่อกับแม่เป็นของสำคัญมาก ผู้ใหญ่ผู้ปกครองบ้านเมืองเป็นผู้สำคัญ มีเมตตามากจึงเป็นผู้ใหญ่ได้ เป็นผู้น้อยไปเป็นใหญ่ใช้ไม่ได้เลย ผู้ใหญ่ต้องมีจิตใจกว้างขวาง มองกว้าง มองไกล ผู้น้อยมันมองคับแคบแต่ตัวของมันๆ ไม่ดี ผู้ใหญ่นี่มองออกนอกรอบไปหมด ต่างกันนะ

         ทองคำเราได้ ๑๑,๘๗๔ กิโลแล้วนะ อันนี้ก็จะเอาเข้าคลังหลวง บ้านเมืองของเราให้มีหลักมีเกณฑ์เอาไว้ อะไรจะขึ้นจะลงก็ตามหลักใหญ่ให้คงไว้ เช่นอย่างทองคำในชาติไทยของเรา ทองคำจะขึ้นจะลงขนาดไหนก็ตามให้เราสงวนรักษา แสวงหาเข้ามาสู่ส่วนรวมนั้นไว้ จะไม่ไปไหนละ หลักใหญ่จะอยู่ที่นั่น ถ้าไปอยู่ที่อื่นมันแตกกระจายได้ง่าย ถ้าอยู่ส่วนรวมแล้วไม่ค่อยแตกละ

         ไหนได้ยินว่าคุณสนธิกับทางไหนที่กัดกันอยู่นั่น แล้วจะให้ทำอะไรล่ะ (หลวงตาช่วยแผ่เมตตาอย่าให้เขาทะเลาะกันมาก ให้สงบลงโดยไม่เสียชีวิตเลือดเนื้อครับ) เราก็ประคองขันธ์มานี้ ๙๖ ปีนี้ พยายามรักษา ต่างคนต่างรับผิดชอบในร่างกายจิตใจของตัวเองให้ดี อันนี้นำออกใช้จะเป็นประโยชน์ ถ้ารักษาภายในไม่ดี ไม่ดีเลย

         วันนี้ทองคำเราได้ ๑๑,๘๗๔ กิโล ใช่ไหมทองคำที่เราจะเอาเข้าคลังหลวง (ครับ) อันใดที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้วให้พากันสนใจมากๆ นะ สนใจให้มาก อย่างนั้นละหลักใหญ่อยู่ส่วนรวม เราอย่าเห็นสิ่งปลีกย่อยดีกว่าส่วนรวมส่วนใหญ่นะ ส่วนใหญ่นั่นละเป็นของสำคัญ พ่อกับแม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อะไรที่เป็นหลักของชาติ เป็นหัวใจของชาติให้พากันรักกันสงวน อย่าพากันทำลาย ลูกเต้าจะอวดดีกว่าพ่อกว่าแม่มันไม่ดีละ

         คิดดูในพุทธศาสนาพระเจ้าอชาตศัตรูทำลายพระราชบิดา ก็ไม่เห็นเจริญอะไร ท่านว่า เยเกจิ พุทธํ สรณํ คตาเส น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ พวกสัตว์ทั้งหลายถ้านึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มีความเทิดทูนในสิ่งที่ดีงามที่มีคุณมีประโยชน์ทั้งหลายแล้วผู้นั้นเจริญ ผู้ใดไปทำลายหลักใหญ่แล้วจะเอาให้ส่วนเล็กๆ นี้ขึ้นครองบ้านครองเมืองมันก็ไม่ดี เพราะฉะนั้นให้พากันรักษาหลักใหญ่เอาไว้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือหัวใจของชาติไทยเรา ให้พากันจำเอาไว้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี นี้คือหัวใจของชาติไทยเรา ให้พากันเทิดทูน อย่าพากันดูถูกเหยียดหยามทำลาย เช่นอย่างจะทำลายจะไม่ให้มีพระเจ้าอยู่หัว คนเกิดมาแล้วพ่อแม่ตายหมด มีแต่ลูกกำพร้าหยิมแหยมๆ มันใช้ไม่ได้นะ สกุลใดที่มีคนคับแคบอยู่ในบ้านนั้นเมืองนั้นแล้วสกุลนั้นไม่เจริญ สกุลใดที่มีความกว้างขวาง มีจิตใจอันกว้างขวาง พิจารณารอบคอบเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวมผู้นั้นเป็นผู้ดี

         นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราคือหัวใจของคนไทยทั้งชาติ ให้พากันทะนุถนอม อย่าพากันไปทำลาย มีแต่ลูกหยอมแหยมๆ พ่อแม่ผู้ให้ความร่มเย็นไม่มีมันไม่เกิดประโยชน์ อย่างไรต้องรักษาส่วนใหญ่เอาไว้ ในประเทศไทยเราก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี นี่คือหัวใจของชาติให้พากันเคารพเทิดทูน อะไรที่เป็นหลักใหญ่ของชาติของส่วนรวมให้พากันรักษา พากันเทิดทูน อย่าพากันทำลายโดยอวดดี 

ดังที่ท่านว่าอึ่งอ่างกับวัวนั่นละ เราก็เห็นในนิทานอีสปแต่ก่อนเรียนหนังสือ อึ่งอ่างตัวเท่ากำปั้นนี่ วัวมันตัวขนาดไหน ลูกอยู่ในรู แม่ไปหากิน ลืมแล้วนิทานอีสป มันเป็นอย่างไรละที่นี่ (ลูกเห็นวัว พอแม่กลับมาเลยเล่าให้แม่ฟังว่าเจอตัวอะไรไม่รู้ใหญ่มาก แม่ก็พองตัวแล้วว่าตัวเท่านี้ได้ไหม ลูกว่าใหญ่กว่านี้อีกค่ะ) ได้ไหมๆ สุดท้ายสิ่งที่ได้คือพุงแตก ให้ระวังนะ ตัวเล็กๆ อย่าไปพองตัว มันไม่สมควรจะพอง อึ่งอ่างกับวัว วัวมันตัวใหญ่ขนาดไหน อึ่งอ่างตัวเท่ากำปั้น มาพอง มันตัวเท่านี้ไหมๆ เรื่อย สุดท้ายเลยตาย เข้าใจไหม นี่อึ่งอ่างกับวัวมันไม่ดีอย่างนั้นละ มีเท่านั้นละวันนี้ ทีนี้จะให้พร

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก