พ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

พ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร

       เมื่อสองสามวันนี้จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลจังหวัดขออะไรมา ๕ ล้านกว่านะ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนครขอเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับตา ดูเหมือน ๕ ล้าน ๕ แสน โรงพยาบาลใหญ่ๆ เมื่อไม่มีอะไรๆ สงเคราะห์กัน ทางโน้นก็ใหญ่พ่อแม่ผู้อำนวยการเป็นหลักเกณฑ์ ทางนี้ก็เหมือนกัน เมื่อขาดแคลนมันจะวิ่งไปหาผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็เดือดร้อน เพราะฉะนั้นเวลาขอมาหาเรานี่ ๕ ล้าน ๕ ให้เลย เราให้เลยที่สกลนคร คราวที่แล้วก็ให้ ให้ปุ๊บๆ เลย พ่อแม่ในบ้านจนตรอก ในบ้านโรงพยาบาลก็ผู้อำนวยการเป็นพ่อแม่ของโรงพยาบาล ที่ไหนๆ ก็ตาม ผู้ใหญ่ในวงงานเรามักจะช่วยทันทีๆ เพราะเขาโยนๆ ให้ผู้ใหญ่นี่ ผู้ใหญ่ไม่มีกำลังก็วิ่งหากัน หาผู้ใหญ่ด้วยกันก็ใส่กันตูมเลย ช่วยๆ

         เรานำพี่น้องทั้งหลายเรานำด้วยความตั้งอกตั้งใจ นำด้วยความเมตตาล้วนๆ นะ เพราะฉะนั้นขอให้ฟังเสียงซึ่งกันและกัน ฟังผู้นำ ผู้นำนี่เพื่อเข้าสู่จุดรวมๆๆ นะ เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วก่อนจะประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบว่าต้องการสิ่งนั้นๆ ในนามเป็นผู้นำ ขออย่าจืดจางนะใจ ถ้าคนนี้จืดจางๆ เมืองไทยเป็นเมืองจืดจางใช้ไม่ได้นะ ทำอะไรให้มีจริงมีจัง อย่าฝึกหัดเหลาะแหละโลเล ใช้ไม่ได้นะ อะไรๆ ก็มีแต่ความโลเลโลกเลกอืดอาดเนือยนายๆ ใช้ไม่ได้ ให้มีความจริงความจังทุกสิ่งทุกอย่าง

         พระพุทธเจ้าตรัสรู้เห็นไหม ทรงบำเพ็ญภาวนาสลบ ๓ หน พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระเอกเป็นพระตัวอย่าง สลบถึงสามหนจึงได้มาเป็นศาสดาเอกของโลก นั่นแหละให้ดูเอา อย่าเอาผู้อ่อนแอท้อแท้เหลวไหลมาเป็นตัวอย่างนะ จะเป็นผู้คนเลวไปตามๆ กัน กลิ้งไปตามทาง ขามีไม่ใช้ กลิ้งไปเพราะความขี้เกียจขี้คร้าน อ่อนแอ อืดอาด ขามีไม่ใช้ อย่างนี้อย่าให้มีในเมืองไทยของเรา ให้มีความขยันหมั่นเพียร

         การประกอบหน้าที่การงาน ความเป็นอยู่ทุกด้านทุกทางของเราให้ดูผู้เป็นหัวหน้าเป็นสำคัญ หัวหน้าใดเป็นผู้ดีพอเป็นคติตัวอย่างได้ให้ยึดมาเป็นหลักๆ อย่างเดียว เช่นอย่างท่านกล่าวว่า  พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ฟังซินั่นหัวหน้า เลิศเลอขนาดไหนพระพุทธเจ้า เข้าถึงพระพุทธเจ้าเพราะอะไร สลบ ๓ หนพระพุทธเจ้า กว่าจะได้ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ขึ้นมาครองหัวใจ แล้ว สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ล้วนแล้วแต่ท่านผู้รอดเป็นรอดตายมานะกว่าจะได้มาเป็นสรณะของพวกเรา เราให้เป็นสรณะของตัวเองก็ต้องฟาดอย่างเดียวกัน อย่าไปถอย ให้มันจริงมันจังทุกอย่าง การกระทำอะไรเหลาะๆ แหละๆ ไม่ดี แต่การทำความชั่วนี้ไหลไปเลย ไหลเลย พวกนี้พวกจมในนรก นรกจะไม่มีเวลาว่าง แน่น เต็มไปด้วยคนขี้เกียจ คนชั่ว โลเลใช้ไม่ได้ ทำดี มีความขยันหมั่นเพียรซิ

         มีผู้นำผู้จูงอยู่ตลอดเวลา พุทธศาสนาประกาศกังวานอยู่ด้วยพระพุทธเจ้า นั้นละผู้นำแห่งไตรภพ ไม่ใช่ธรรมดา นำเทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหม ทั้งหมด ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้านะ แล้วยังมานำมนุษย์สัตว์ทั้งหลายต่อไปอีก นั่น ทำตัวจนกระทั่งได้เป็นผู้นำของโลก เป็นผู้นำของตัวได้แล้วจึงจะมาเป็นผู้นำของส่วนรวมได้ อันนี้เราก็เหมือนกัน ให้ดึงเจ้าของ ดึงใจ อย่าขี้เกียจอ่อนแอ ไม่ดีเรื่องความอ่อนแอ ท่านสอนว่าความขยันหมั่นเพียร วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนที่จะข้ามพ้นจากความขาดแคลนกันดาร พ้นความทุกข์ทั้งหลายได้เพราะความพากเพียร เอาไปปฏิบัติ นี้เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเรา วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ พระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ได้เป็นศาสดาของโลกเพราะธรรมข้อนี้ละ ให้เอามาใช้พวกเรา

         เรายิ่งจวนจะตายเท่าไรยิ่งเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายนะ การประกอบความเพียรให้ถือพระพุทธเจ้าเป็นคติตัวอย่าง สลบ ๓ หน ลดลงมาจากนั้นบรรดาสาวกมีแต่ผู้รอดเป็นรอดตายกว่าจะได้มาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลาย ขอให้ยึดไว้เป็นหลักแล้วก้าวเดินตามท่าน เว้นจากความขี้เกียจขี้คร้าน ไปที่ไหนผลของความขี้เกียจขี้คร้านมีแต่ความทุกข์ความทรมาน ขาดแคลนเต็มบ้านเต็มเมืองดูไม่ได้นะ นี่ผลของความขี้เกียจขี้คร้านไม่เอาไหน ต้องเอาให้จริงให้จัง

         สายแล้วเราก็จะไปหน้าที่ของเรา นี่ไปทำประโยชน์แก่โลกนะ เราไม่ทำแก่เรา เราพูดจริงๆ เกิดมาในชาตินี้เป็นชาติที่มาล้างป่าช้า ความเกิดแก่เจ็บตายมาตั้งกัปตั้งกัลป์นี้เป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นมาพอแล้ว ทีนี้มาถึงจุดนี้แล้วเป็นจุดล้างป่าช้า ป่าช้าของภพใดแดนใด นรกอเวจี เปรตผี กระทั่งเทวบุตรเทวดาลบหมดแล้ว ชาตินี้เป็นชาติที่ลบป่าช้าของตัวเอง

พูดให้มันจริงมันจัง มันจ้าอยู่ในนี้จะว่าอย่างไร ธรรมพระพุทธเจ้าหลอกโลกหรือ เราทำเราก็ไม่ได้ทำเพื่อหลอกเรา เราทำเพื่อเห็นจริง มันก็เห็นจริงๆ เราเอามาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง ไม่ได้เอาความโกหกมาพูดนะ ให้จริงให้จัง ให้ฟังเสียงครูเสียงอาจารย์ องค์ใดที่จะเป็นคติตัวอย่างได้ให้ยึดมาเป็นหลักใจ ถ้าเกิดความขี้เกียจขี้คร้านให้นึกถึงพระพุทธเจ้าสลบ ๓ หน คนขี้เกียจอย่างไรสลบ ๓ หน เรามันสลบลงหมอนๆ ใช้ไม่ได้ พากันจดจำเอานะ

อายุกำลังก้าวเข้า ๙๖ อายุถึง ๙๖ ปีแล้ว จวนเข้ามาสนามป่าช้า กำลังวนอยู่ใน ๙๖ อย่างนั้นละมันตายด้วยกันทุกคน เกิดมากี่ปีก็ตามตายหมด เกิดแล้วต้องตาย พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้งห้า แสดงธรรมอย่างอาจหาญให้แก่เบญจวัคคีย์ทั้งห้าซึ่งเป็นปฐมสาวก ญาณญฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ ความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคต อกุปฺปา เม วิมุตฺติ ความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบแล้ว ได้หลุดพ้นไปเรียบร้อยแล้ว อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราตถาคต นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ต่อไปเราจะไม่ตั้งชาติตั้งภพ ลบล้างป่าช้าให้หมด

ไปเป็นตัวอย่างเพราะความขยันหมั่นเพียร นี้มีศาสดาจูงอยู่ อันนั้นท่านบึกบึนไปตามประสาของท่านเองกว่าจะได้มาเป็นศาสดาของโลก ตะเกียกตะกายมาอย่างไร เหยียบขวากเหยียบหนาม ล้มตกเหวตกบ่อไป เพราะไม่มีผู้นำ นี่ได้ศาสดามาเป็นผู้นำยังจะเถลไถลใช้ไม่ได้นะ ให้มีความจริงความจัง ทำอะไรอย่าเหลาะๆ แหละๆ ให้จริงจังภายในใจ ถ้าอะไรเป็นความดีแล้วขี้เกียจก็บืนใส่มัน ความขี้เกียจขี้คร้านอย่าทำ ทำแล้วมาเป็นภัย มาเป็นข้าศึกแก่ตัวเองนั่นละ อันใดดิบดีไม่มีใครเกินศาสดาเรื่องความเมตตา นำมาสอนโลกทั้งหมด เราเป็นลูกศิษย์มีครูควรจะยึดถือเป็นคติตัวอย่างนะ พูดเท่านั้นละวันนี้สายแล้ว เอาละที่นี่จะให้พร

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก