พระวินัยของพระในข้อเงิน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:25 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

พระวินัยของพระในข้อเงิน

          นี่ฟัง ใครไม่เคยรู้ทางพระวินัยของพระเกี่ยวกับการเงินการทอง ใครไปจับต้องเงินปรับอาบัติปาจิตตีย์ เงินนั้นต้องนิสสัคคีย์ ต้องเสียสละในท่ามกลางสงฆ์ สงฆ์ก็สี่องค์ขึ้นไป สละแล้วก็ให้คนเอาเงินของภิกษุ ก.ภิกษุ ก. มีเงินมาอยู่นั้นปรับอาบัติ สละในท่ามกลางสงฆ์ นิสสัคคีย์แปลว่าสละ แล้วเอาเงินจำนวนนี้ สงฆ์ที่นั่งรวมกันสั่งให้พระองค์ใดหรือฆราวาสคนใดไปปาเข้าป่า ห้ามกำหนดที่ตก ถ้าเป็นพระกำหนดว่าจะตกที่ไหนจะไปเอาอีกปรับอาบัติอีก นู่นน่ะเห็นไหม ฟังเสียซิ พระเรามันหน้าด้านต่างหากนี่นะ

นี่เอาพระวินัยมายันกัน เงินเป็นนิสสัคคีย์ เจ้าของต้องอาบัติปาจิตตีย์ต้องเสียสละในท่ามกลางสงฆ์ พอเสียสละเสร็จแล้วเงินที่ถูกต้องนั้นใช้ไม่ได้แล้วสำหรับพระ แล้วให้เอาเงินนี้ สมมุติใครก็ตามที่ไว้ใจได้ให้เอาเงินนี้ไปทิ้ง แล้วห้ามกำหนดที่ตก พระนะ ถ้ากำหนดที่ตกที่ไหนไม่ได้ปรับอาบัติอีก นู่นขนาดนั้น พ้นจากเยื่อใยแล้วไปเอามาอีก เห็นไหมกิเลสของพระ ฟังเสียงพระพุทธเจ้าเมื่อไร มันไม่ได้ฟัง

ที่ท่านทำอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะ เพื่อตัดความกังวลของพระให้มีหน้าที่มุ่งต่ออรรถต่อธรรมด้วยความพากเพียรต่างหาก ตลอดวันตายทุกวันเป็นประจำ นี่เรียกว่าพระวินัยของพระในข้อเงิน ปัจจัยเงินเหล่านี้ละ

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก