ณ วัดไตรรัตนาราม จ.สุรินทร์ 6ก.พ.2543 (เย็น)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2543 เวลา 16:00 น.
สถานที่ : วัดไตรรัตนาราม ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดไตรรัตนาราม สุรินทร์

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๓

วันนี้ก็เป็นวันอุดมมหามงคลแก่พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ของเราและแถวใกล้เคียง มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองลงมา ตลอดถึงข้าราชการทุก ๆ หน่วย ได้อุตส่าห์พยายามมาพร้อมเพรียงกันด้วยความรักชาติ สละสมบัติเงินทองเวล่ำเวลามารวมกำลังกันเพื่อช่วยชาติของเรา คนไม่มีชาติก็เหมือนสัตว์ สัตว์ไม่มีใครตกแต่งให้เป็นชาติใดนิยมยังไงปกครองกันอย่างไร เพราะฉะนั้นสัตว์จึงเป็นอันตรายกันทั่วโลกดินแดน

มนุษย์เรานี้มีชาติ โลกนี้นิยมกันมีชาตินั้นชาตินี้ เพื่อจะได้รู้จักกำหนดกฎเกณฑ์ขอบเขตให้เป็นประมาณ การรักษาปกครองกันก็ง่าย ถ้าหัวหน้าไม่มีขอบมีเขตปกครองกันแล้ว มนุษย์นี้จะทำลายกันแหลกเหลวหมดยิ่งกว่าสัตว์เสียอีก เพราะฉะนั้นท่านผู้เป็นบรรพบุรุษท่านจึงได้ตั้งขึ้นไปว่าชาตินั้นชาตินี้ ตั้งไว้เพื่อเป็นชื่อเป็นนามให้รู้จัก เหมือนว่าบ้านนั้นบ้านนี้ ชื่อคนนั้นชื่อนั้นชื่อนี้ไปอย่างนั้นพอให้จำได้ นี่ก็เหมือนกัน ชาติไทยของเราเป็นชาติหนึ่ง ซึ่งมีอิสระเต็มตัว มีศักดิ์ศรีดีงามเหมือนกับชาติทั้งหลาย เราก็ต้องรักชาติของเรา

เวลานี้ชาติของเรากำลังบกพร่อง ต้องการความเยียวยาจากพี่น้องชาวไทยทั้งหลายทั่วหน้ากัน ที่จะมาค้ำชูอุดหนุนชาติไทยของเราให้กระเตื้องขึ้นมาเป็นลำดับ ทัดเทียมกันกับชาติอื่น ๆ มีฐานะมีศักดิ์ศรีดีงามสม่ำเสมอกันไป เป็นคู่เคียงกันไปทั้งชาติเขาชาติเรา ชาติไทยของเราก็ต้องมีเกียรติ ถ้าชาติไทยของเราต่ำต้อยน้อยหน้ากว่าเขาแล้ว การคบค้าสมาคม การไปมาหาสู่ การซื้อการขาย เรามักจะเสียเปรียบเขาตลอดเวลา เพราะเราอ่อนกว่าเขา

เราจึงต้องปรับปรุงตัวของเราให้ทัดเทียมกับชาติอื่น ๆ ดังพี่น้องทั้งหลายต่างท่านที่รักชาติ และมาบริจาคร่วมกันในเวลานี้และเวลาที่ผ่านมาแล้วก็เพื่อชาติอันเดียวกัน เรายังจะได้ช่วยชาติของเราตลอดไป เหมือนกับเราช่วยตัวเองของเราตลอดตั้งแต่วันตกคลอดออกมา ต้องได้รับการเลี้ยงดูตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ จะปล่อยวางไม่ได้ นี่ชาติไทยก็ต้องได้รับการเหลียวแลอุปถัมภ์บำรุงรักษา จากพี่น้องชาวไทยเราทุก ๆ คนด้วยกัน ชาติของเราก็จะมีความแน่นหนามั่นคงเจริญรุ่งเรือง ปึกแผ่นแน่นหนาก็อยู่ในชาติของเรา

นี่แหละการได้นำพี่น้องทั้งหลายบริจาคในจุดบกพร่องเวลานี้ จึงได้อุตส่าห์พยายามเต็มกำลังความสามารถเรื่อยมา เริ่ม ๒ ปีจะเต็มแล้วในวันที่ ๑๕ เมษายนนี้เป็นปีที่สองเต็มสัดเต็มส่วนเรียบร้อยแล้ว เวลานี้ก็ก้าวเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ กุมภา มีนา เมษา อีกเดือนสองเดือนเท่านั้นก็เต็ม ๒ ปี นี่คือความอุตส่าห์พยายามของหลวงตาที่เห็นชาติไทยของเราเอนเอียง ค่อนข้างจะล่มจมได้ ถ้าไม่รีบบำรุงรักษาแล้วจะต้องเอนเอียงหรือล่มจมได้ ให้ชาติอื่นเขาดูถูกเหยียดหยาม กลายเป็นชาติที่ไร้ค่าไม่มีศักดิ์ศรีดีงามอะไรเลยแล้วนี้ เราคนไทยทั้งชาติไม่อยากได้ยินได้ฟังคำนี้เลย แม้แต่เด็กถูกตำหนิติเตียนดูถูกเหยียดหยาม เด็กยังร้องห่มร้องไห้ ทำไมคนไทยทั้งชาติจะไม่เสียอกเสียใจมีอย่างเหรอ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องกันสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่ให้เข้ามาแตะต้องชาติไทยของเรา ด้วยการบำรุงรักษาเข้มงวดกวดขันด้วยกันทุกคน ๆ

วันนี้รู้สึกว่าหลวงตามีความซาบซึ้งกับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมาก ที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจบริจาคเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อหนุนชาติไทยของเราให้กระเตื้องขึ้นมาเป็นลำดับ จากกำลังความรักชาติและความเสียสละของพี่น้องชาวไทยเรา นี้ก็เป็นครั้งที่สองที่พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์เราได้สละบริจาคทานมา ครั้งแรกก็ผ่านไปแล้ว ครั้งที่สองนี้ก็กำลังบริจาคอยู่ในเวลานี้ หลวงตาจึงขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งที่มาใกล้และมาไกล ทั้งที่อยู่ในจังหวัดและนอกจังหวัดนี้โดยทั่วกัน

เพราะเราเป็นชาติไทยเหมือนกัน เป็นอวัยวะของชาติไทยเหมือนกัน เราจึงต้องรับผิดชอบในชาติของเรา สมเจตนากับที่หลวงตาได้อุตส่าห์พยายามพาพี่น้องทั้งหลายตะเกียกตะกายเรื่อยมาอย่างนี้ พูดถึงเรื่องอายุแล้วหลวงตานี้อายุได้ ๘๖ ปี ดูเหมือน ๕ เดือนแล้วมัง เกิดวันที่ ๑๒ เดือนสิงหาคม ๒๔๕๖ นี่ก็จะเต็มเดือนสิงหานี่แล้วเป็นปีที่ ๘๗ ถึงอย่างนั้นก็ยังอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายเพื่อเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลาย ไม่เห็นแก่ร่างกายที่ตะเกียกตะกายอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้เลย พอเป็นไปได้ก็อุตส่าห์พยายาม การเทศนาว่าการก็จะเรียกได้ว่าทั่วประเทศไทยแล้ว

เริ่มเทศน์มาตั้งแต่ปี ๒๔๙๓ เทศน์เบื้องต้นเทศน์สอนพระสอนเณรปฏิบัติกรรมฐานในอรรถธรรมต่าง ๆ ขั้นภูมิของจิตของธรรมที่เกิดขึ้นจากการภาวนา ไม่ได้สอนประชาชนภายนอก สอนเฉพาะพระเฉพาะเณร เพราะตอนนั้นยังไม่ได้ออกมาสู่สังคม อยู่แต่ในป่าในเขา พระเณรก็เกี่ยวข้องอยู่ในป่าในเขา การอบรมพระเณรจึงเริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๔๙๓ มาจนกระทั่งบัดนี้นานเท่าไร เป็นเวลา ๕๐ ปีนี้ หลังจากการอบรมพระเณรแล้วประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นลำดับลำดามากตลอดมา การแนะนำสั่งสอนจึงต้องสอนทั่วประเทศไทยเรื่อยมา จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่ได้นำพี่น้องทั้งหลายอยู่เวลานี้ เป็นเวลาถึง ๕๐ ปี

นี่ด้วยความเมตตาสงสาร เบื้องต้นก็สงสารผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อมรรคเพื่อผล เพื่อความหลุดพ้น เพื่อมรรคผลนิพพาน ก็อุตส่าห์พยายามแนะนำตักเตือนสั่งสอนอยู่ในป่าในเขา เพราะมีแต่พระแต่เณรในเบื้องต้น ครั้นต่อจากนั้นก็กระจัดกระจายออกไปถึงประชาชนญาติโยม ก็ได้ไปเทศนาว่าการทุกภาคในประเทศไทยเรามา เป็นเวลานานแล้ว แต่ว่าชื่อเสียงหรือว่ากิตติศัพท์กิตติคุณหลวงตานั้น ปกติหลวงตาไม่เคยสนใจอยู่แล้วยิ่งกว่าธรรมภายในจิตใจของผู้มาฟังมาอบรม จึงเรียกว่าชื่อเสียงนี้ดังอยู่ใต้ดินมานานแล้ว พูดถึงเรื่องการเทศน์ก็เทศน์ปกติไม่ได้ออกวิทยุ โทรทัศน์ เหมือนอย่างปัจจุบันนี้ หนังสือพิมพ์ก็ไม่มี เพราะเราไม่เกี่ยวข้องไม่สนใจกับสิ่งภายนอก ทำประโยชน์เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ นี่เรียกว่าทำอยู่ใต้ดิน

เราสอนโลกมาร่วม ๕๐ ปีนี้แล้ว สอนโลกในธรรมทุกขั้นทุกภูมิ เริ่มต้นตั้งแต่การให้ทาน เราก็สอนให้รู้จักการให้ทาน คนเกิดมามีศาสนาพุทธที่เลิศเลอแล้วไม่มีการให้ทาน ไม่มีการเสียสละเลยนี้ เสียชาติที่เป็นมนุษย์เอานักหนา ต้องมีการให้ทานเป็นพื้นฐานของชาวพุทธเรา เป็นผู้มีจิตใจเฉลี่ยเผื่อแผ่ มีจิตเมตตาให้อภัยต่อกันและกัน มีแก่ใจต่อกัน เห็นอกเห็นใจกัน นี่เรียกว่าผู้มีธรรมในใจ การสั่งสอนเราก็สั่งสอนตั้งแต่เริ่มต้นอย่างนี้มา ศีลก็ควรจะรักษาได้บ้าง ไม่ได้หมดทุกข้อ ได้เท่าไรก็ขอให้มีศีลเป็นเครื่องประจำชาติของเราที่เป็นชาวพุทธบ้าง นี่เป็นขั้น ๆ การสอนประชาชน

สอนพระสอนเณรก็สอนเรื่องสมาธิ สอนเรื่องปัญญา สมาธิทุกขั้นสอนทุกขั้น ปัญญาทุกขั้นสอนทุกขั้น จนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นสอนเต็มภูมิตั้งแต่นั้นจนกระทั่งบัดนี้ ๒๔๙๓ นี่เรียกว่าสอนธรรมแก่ผู้มาอบรมศึกษาเต็มอรรถเต็มธรรมเต็มหัวใจ ไม่มีความสะทกสะท้านกับกิเลสตัวใดที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ว่าความรู้ความสามารถของเราที่ปฏิบัติมาเต็มสัดเต็มส่วนนี้สู้กิเลสไม่ได้ คือกิเลสตัวใด โคตรใด แซ่ใด เรายังไม่เห็นกิเลสผ่านพ้นของธรรมที่เราปฏิบัติและได้รู้เห็นมานี้ ได้ผ่านพ้นสายตาและกำลังความสามารถฉลาดรู้ของเราไปได้เลย ตัวไหนมาก็พัง ๆ

เพราะเราเคยฟาดกับกิเลสมาจนพังมาได้ ๕๐ ปีนี้แล้ว เพราะฉะนั้นกิเลสตัวใดจึงไม่สามารถที่จะผ่านความรู้สึกของเราแม้เม็ดหินเม็ดทรายหรือเท่าเส้นผมนี้ได้เลย ด้วยเหตุนี้การแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงคือพระในวงกรรมฐานของเรานี้เป็นสำคัญมาก มีธรรมหลายขั้นหลายภูมิมาศึกษาอบรม เราพูดตรง ๆ เปิดหัวอกเลยว่าเราไม่สะทกสะท้าน ไม่มีหวั่นไหวว่าจะสอนไม่ได้อย่างนี้ไม่มี มีแต่คอยฟัง เอ้ามาขั้นไหนบอกมา ติดอยู่ตรงไหนบอกมา บอกมา ๆ แก้ทันที ๆ ถ้าควรจะถึงวิมุตติหลุดพ้นก็ส่งปึ๋งให้ทันที ให้ถึงวิมุตติหลุดพ้นคือพระนิพพานสด ๆ ร้อน ๆ เป็นอริยบุคคลขั้นสุดยอดขึ้นมาภายในหัวใจผู้มาอบรมศึกษา โดยไม่มีความอัดความอั้นในการสอนธรรมนี้เลย

นี่ละการทำประโยชน์เราได้อุตส่าห์พยายามทำอย่างนี้เรื่อยมา อยู่ใต้ดิน ไม่ได้ประกาศไปที่ไหน หนังสือพิมพ์เราก็ไม่ให้มายุ่ง วิทยุอะไรก็ไม่ให้มายุ่งแต่ก่อน โทรทัศน์เทวทัตนี้ยิ่งแล้ว ไม่ยุ่งเลย ทำประโยชน์มาถึงขนาดนี้ หลังจากนี้แล้วบ้านเมืองของเรารู้สึกเอนเอียงกระเท่เร่ลงไปจนกระทั่งถึงขั้นความล่มจมได้ เราก็ทำประโยชน์ให้ตัวของเราเต็มความสามารถอยู่แล้ว แล้วก็อดทนต่อความเมตตาต่อชาติไทยของเราไม่ไหว เราก็ต้องอุตส่าห์พยายามเสาะแสวงหาทางออกเพื่อพี่น้องชาวไทยเรา

สุดท้ายก็มารวมลงที่หลวงตาบัว เป็นที่แน่ใจในการเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลาย ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ ทองคำ ดอลลาร์ เงินสด ที่ไหลเข้ามาผ่านเข้ามาจากการบริจาคของพี่น้องทั้งหลาย ผ่านหลวงตาบัวเข้ามา หลวงตาบัวจัดคณะกรรมการที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไว้พร้อมมูล ได้มาเท่าไร ๆ ต่างท่านก็ต่างนับจำนวนได้มากน้อยเพียงไร อย่างเปิดเผย แล้วก็มาเสนอเรา เราเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวทั้งทองคำ ดอลลาร์ และเงินสด สามประเภทนี้เราเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว เราเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายด้วยความเปิดเผยไม่มีความลี้ลับตรงไหนเลย การปฏิบัติต่อชาตินี้สมเจตนาของเราที่มีความเมตตาต่อชาติสุดส่วน เพราะฉะนั้นคำว่ามลทินในการดำเนินเกี่ยวกับเรื่องสมบัติเงินทองนี้จึงไม่มีตลอดมา และจะไม่มีตลอดไปเมื่อเรายังเป็นผู้นำอยู่เช่นนี้ จะมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมตลอดไปอย่างนี้ นี่การช่วยโลก นี่ก็สมเจตนาที่หลวงตาอุตส่าห์พยายามช่วยโลกมาหนักหน่วงถ่วงกำลังที่สุด แล้วก็เห็นพี่น้องทั้งหลายพร้อมหน้าพร้อมตามีความสามัคคีปรองดอง สมกับความรักชาติ นำสมบัติมาบริจาคทำบุญให้ทานเพื่อชาติไทยของเราโดยทางวัตถุ


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก