หัวใจรอบแล้วปล่อยวางหมด
วันที่ 31 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

หัวใจรอบแล้วปล่อยวางหมด

        ทองคำ ๑๑,๙๒๐ กิโล ดอลลาร์ได้ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ยอดรับบริจาคตึกสงฆ์อาพาธ ๑๑๖,๕๕๙,๔๕๘ คิดเป็นผ้าป่า ๕๘,๒๘๐ กอง โครงการสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น ๒๐๐ ล้าน บอกไว้อย่างนี้

เราหลงหน้าหลงหลัง มานี้ให้เราอ่านให้เรื่องราวละเอียดหรือกว้างขวางไปไม่ได้เดี๋ยวนี้นะ ความคิดมันไม่อยากคิดอะไรนะ คือปล่อย ปล่อยเองนะ ไม่อยากยุ่งอะไรเลย เวลามันเข้มข้นเข้มข้นมากนะ มีแต่ดูดๆ เข้มข้นๆ ตั้งแต่บวช ว่าอย่างนั้น บวชเป็นพระเข้าไปใหม่ๆ ดูดทางด้านข้อวัตรปฏิบัติ การศึกษาเล่าเรียน อยากรู้อยากเห็นสูงเป็นโดยลำดับ ดูดดื่มเรื่อย จากนั้นออกทางภาคปฏิบัติให้รู้เห็นรู้ธรรม รู้มรรคผลนิพพานเหมือนครั้งพุทธกาล ท่านรู้ท่านเห็นท่านนำมาอวดเราอยู่ทุกวันนี้ สำเร็จโสดา สกิทา อนาคา อรหันต์นี้เกลื่อนในพุทธศาสนาก็เห็น นี่มันก็ดูดดื่มเรื่อยนะ

พออายุแก่เข้ามา แก่เข้ามา ผลได้ผลเสียเอามาคำนวณกัน เดี๋ยวนี้เลยเป็นลักษณะอ่อนไปหมดนะ เฉื่อยชา จะว่าเฉื่อยชาไม่ได้ผลประโยชน์อะไรไม่ใช่นะ มันอ่อนมันอะไรพูดไม่ถูก แล้วค่อยปล่อยไปๆ สุดท้ายในวัดนี่ก็เหมือนกัน แต่ก่อนเข้มงวดกวดขันการดูแลพระเณร ตาสอดส่อง ตาดีหูดีอะไรปั๊บเห็นหมดรู้หมด เดี๋ยวนี้ฝ้าฟางไปหมดแล้ว หูหนวกตาบอด เดินไปก็เหมือนคนตาบอดหูหนวกไปตามวัดนะ แน่ะ ความรู้สึกมันปล่อยไปตามธาตุตามขันธ์ เดินไปไหนก็เหมือนกันมีแต่ลักษณะปล่อยไปวางไป ดูอะไรก็เหมือนว่าปล่อยไปๆ ดูก็ไม่เอา มีแต่ปล่อย ดูเห็นอะไรๆปล่อยเรื่อยไป ที่จะยึดจะถือจะเอานั้นนี้ไม่มี มาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีนะ จะไปรักอันนั้นจะไปเกลียดอันนี้แล้วเกาะติดไปกับความรักความชังไม่มี หมดๆ เดินผ่านไปธรรมดาเหมือนเราเดินทาง เดินสายทางสุดขีดก็เดินไปแต่ไม่ยึดทาง เดินไปไม่เอาทางเป็นอารมณ์ อย่างนั้นละ เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้น

ได้ดูชีวิตของเจ้าของ ดูชีวิตความเป็นอยู่ทางสังขารร่างกายก็ได้ดู ความเป็นพระละเอียดอยู่นะ ยิ่งออกภาคปฏิบัติยิ่งพิจารณาละเอียด ละเอียดลออ ตลอดกำลังวังชาของเจ้าของระยะนั้น กำลังต้องขนาดนั้นๆ ไปถึงระยะนั้นหยุด ถึงระยะนั้นลดลงๆ เดี๋ยวนี้มีแต่ลด ที่จะหาที่ก้าวหน้าถอยหลังไปไหนไม่มี สุด เรียกว่าหาธรรม เรียนโลกเรียนธรรมมาจบที่หัวใจ พอหัวใจรอบแล้วปล่อยวางหมดเลย นี้ปล่อยหมด ในบรรดาสมมุติทั้งมวลปล่อยโดยสิ้นเชิง ไม่เหลือเลย มีแต่กิริยาเท่านั้นเอง ภายในไม่มี ไม่กระดุกกระดิกภายใน เป็นธรรมชาติ หรือเราจะพูดให้เต็มยศก็คือว่าครองธรรมชาตินั้นก็ได้ มันไม่มีอะไรติดในใจเลยไม่มี ก้าวหน้าจะไปไหนอีกไม่มี จะถอยหลังไปไหนอีกไม่มี มีแต่ความพอ พอแล้วภายในจิตใจ พอทุกอย่าง ปล่อยหมดเลย

นี่ละพูด ฟังเสียพี่น้องทั้งหลายผลแห่งการปฏิบัติมา ออกบวชตั้งแต่ปี ๒๔๗๗  นั่นละปฏิบัติธรรมมา เรียนก็เรียน มาหนักเอาตอนปฏิบัติ หนักมากนะ ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานรู้สึกว่าหนักมาก พอปล่อยจากนั้นแล้วก็ปล่อยไปหมดเลย ไม่เอาอะไร มองไปทั่วโลกดินแดนไม่มีอะไรที่จะไปติดในจิตไม่มี ผ่านไปเลย ผ่านไปทั้งนั้นละ เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นละ

เราไม่หวังอะไรด้วยนะ ไม่มีสิ่งที่หวังในใจ หมด กุดด้วน มองก้าวไปข้างหน้าจะไปไหนอีกก็ไม่ไป ถอยหลังถอยไปไหนอีกไม่มี ปัจจุบันพอแล้ว แน่ะ มาอยู่ในวงปัจจุบัน จิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วพอ เรียกว่าธรรมธาตุ นั่นละพอ พอคือธรรมธาตุ ภายในหัวใจเป็นธรรมธาตุแล้ว หมด หมดอยู่ตรงนั้นละ เป็นธรรมธาตุ จะให้พร

 

  รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

           และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

             พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก