อย่าให้ว่างเปล่าด้วยพุทโธ
วันที่ 26 เมษายน 2552 เวลา 7:50 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

อย่าให้ว่างเปล่าด้วยพุทโธ

        ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะ หลวงตาบัวพูดอย่างตรงไปตรงมา คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่เรียกว่าสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีข้อบกพร่องซึ่งจะนำมาคัดค้านกันแล้วไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำตามคำสอนของกิเลสทิฐิมานะความเห็นของตัวเอง อย่างนี้ไม่ดี ให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ ในเมืองไทยเราถือพุทธศาสนาเรียกว่าถือจอมปราชญ์ เพื่อทางเดินและความประพฤติหน้าที่การงานความเป็นอยู่ทุกอย่าง ถ้าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเรียบร้อย สงบร่มเย็นดี

          ให้พากันฟังเสียงอรรถเสียงธรรมนะ เสียงธรรมเป็นเสียงของท่านผู้สิ้นกิเลส พระพุทธเจ้าของเราสิ้นกิเลสแล้วนำธรรมมาสอนโลก จึงไม่มีผิดมีพลาดไปไหน สำหรับเราผู้ฟังมันคลังกิเลส ฟังที่ไหนค้านอรรถค้านธรรมไปเรื่อยๆ ไม่เป็นประโยชน์ สุดท้ายเจ้าของล่มจมได้นะ ให้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม เราโง่ต้องฟังเสียงท่านผู้ฉลาด คนตาบอดต้องอาศัยคนตาดีจูงไปๆ นี่ก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตาดี โลกวิทูรู้แจ้งโลก...

เมืองไหนก็ตามถือพุทธศาสนาให้ตั้งใจปฏิบัติตามพุทธศาสนาแล้ว ดูพระก็น่าดูสวยงาม ดูฆราวาสญาติโยมก็สวยงามไปตามสัดตามส่วนนะ ถ้าไม่มีศาสนาเลยนี้สัตว์เดรัจฉานสู้ไม่ได้ มนุษย์เราเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานนะ ที่สวยงามมีสง่าราศีเพราะมนุษย์เรามีธรรมเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจและความประพฤติ หน้าที่การงาน การสังคมต่างๆ มีธรรมะเข้าแทรกๆ จะสวยงาม ถ้าธรรมะห่างเมื่อไรเราเป็นคนลดค่าลดราคาลงไปโดยลำดับ ให้พากันตั้งใจปฏิบัติ

วันนี้คนมากมายก่ายกอง มาจากทางไหนต่อทางไหนบ้างเต็มไปหมด หลักของชาติไทยเรานี่คือพุทธศาสนาให้นำไปปฏิบัตินะจะสวยงามมาก นอกจากสวยงามทางสายตาแห่งการสังคมกันแล้ว ยังสวยงามภายในใจอีกนะ ใจสวยงามไม่มีอะไรสู้ละ ใจเลวก็ไม่มีอะไรสู้ความเลวของใจ เพราะอย่างนั้นจึงพยายามบำรุงใจของเราให้มีความสดสวยงดงาม สงบเสงี่ยมเจียมตัวด้วยจิตเป็นผู้คุ้มครองรักษาแล้วจะดีๆ

การจะดีไม่ว่าดีอะไรก็ตาม ดีแต่ชื่อเฉยๆ ก็มี เช่นไม้ต้นนี้เป็นไม้ที่มีเนื้อแข็ง แต่มันเนื้อแข็งเฉพาะไม้เท่านั้น เมื่อไม่ได้ทำเจียระไนมาดัดแปลงแก้ไขใหม่มันก็ไม่ดี ถ้าเอามาทำแล้วดีตามสัดตามส่วนของไม้เนื้อนั้นๆ นะ นี่คนเราก็เหมือนกัน ชื่ออะไรไม่สำคัญยิ่งกว่าการดัดแปลงกาย วาจา ความประพฤติ หน้าที่การงานตลอดการสังคมกัน ให้มีธรรมเข้าไป ธรรมเท่ากับไม้เนื้อแข็ง ไปที่ไหนไม่ยอมแพ้ใครละความประพฤติของคนมีธรรม จะสวยงามตลอดไป ให้พากันเอาธรรมไปปฏิบัตินะ

นี่ว่าแต่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่พุทโธ ธัมโม สังโฆ เคยมีติดใจกันมาไหมนี่ มารถกี่คันจอดเต็มอยู่นั้นน่ะ รถคันนั้นเต็มไปด้วยคนแต่พุทโธคำเดียวไม่มีในรถเลย รถนี่ร้าง ร้างอย่างหาคุณค่าไม่ได้ คือคนที่นั่งรถมาไม่มีพุทโธติดตัว มีตั้งแต่เหล็กไม่เกิดประโยชน์ ถ้ามีพุทโธติดตัวมาแล้วรถคันนั้นจะสง่างาม ท่านทั้งหลายมานี่ขึ้นรถเปล่าๆ มานะ ไม่มีพุทโธติดตัวเลยเรียกว่ารถเปล่าๆ มา เวลาขากลับไปนี้พระท่านสอนธรรมให้ เอาธรรมเข้าสู่ใจ ไปนี้ให้เต็มไปด้วยพุทโธ รถคันหนึ่งๆ มีคนเดียวก็ตามพุทโธเต็มรถพอ พอใจ มีคนตั้งเต็มรถแต่ไม่มีพุทโธนี่รถว่างเปล่า รถไม่มีประโยชน์ กลับไปนี้ให้เอาพุทโธติดใจไป นั่งรถไปแล้วให้มีพุทโธเต็มรถไปเลยนะ อย่าให้ว่างเปล่าด้วยพุทโธ หนาแน่นด้วยคนเต็มรถใช้ไม่ได้นะ  คนเต็มรถ พุทโธเต็มรถ กลับไปด้วยอรรถด้วยธรรมจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็น จำเอานะ

วันนี้จะไม่เทศน์มากอะไรละ สายแล้ว เราจะมีธุระไปข้างหน้า การสงเคราะห์นี้สงเคราะห์เต็มกำลัง เบื้องต้นเราสงเคราะห์เราเสียก่อน พูดแล้วเราไม่ได้วัดรอย พระพุทธเจ้าก่อนจะได้ธรรมมาสอนโลกสลบไสลถึงสามหน การฝึกฝนอบรมพระองค์ให้เป็นศาสดาสมควรแก่การสอนโลก เราตัวเท่าหนูนี้เราก็พยายามดัดแปลงเรา ฝึกฝนอบรมเราเต็มกำลังความสามารถแล้วได้ธรรมตามกำลังของเรามาสอนโลก ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายนำธรรมไปปฏิบัติจะมีความสงบร่มเย็น เวลาจะหลับจะนอนอย่าลืมพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ กราบไหว้เสร็จเสียก่อน พุทโธ ธัมโม สังโฆ เสร็จแล้วนอนให้หลับไปกับพุทโธๆ จะมีความสง่างามภายในใจตลอดหลับ ตื่นขึ้นมาพุทโธติดใจเลยก็สง่างามไปเรื่อย จำเอานะ เท่านั้นละ ไม่พูดมาก

 

  รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

   และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

              พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก