การเทศน์ของเราจิตลง
วันที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 7:40 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

การเทศน์ของเราจิตลง

        วัดป่ามหาชัย สมุทรสาคร พร้อมคณะลูกศิษย์ผู้ศรัทธาเลื่อมใสน้อมถวายองค์หลวงตา ดังนี้ ทองคำ ๕ บาท ๕ สตางค์ ร่วมสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ๑๓๕,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย ๑๐๐,๐๐๐ บาท วัดนี้ไม่ได้ไป (ไปวัดป่าท่าทราย ห่างกันประมาณ ๘ กิโล) ไม่ทราบไปที่ไหนๆ บ้าง ไปหมดซอกแซก

          ตอนเทศน์ช่วยชาติมันกว้างขวางมาก เทศน์มากนะ ตอนที่มาเทศน์ช่วยชาตินะ เทศน์มากจริงๆ ตั้งแต่สนามหลวงลงไปเลย เทศน์สนามหลวง จากนั้นก็กระจายทั่วประเทศ เทศน์มากจริงๆ ระยะนี้ให้เทศน์อย่างนั้นไม่ได้ละ ตายเลย ไม่มีเสียง ไม่มีกำลัง เทศน์ไม่ได้ละ เพียงแต่พูดแค่นี้อยู่ศาลาก็เหนื่อยแล้วนะ เหนื่อย ตอน ๒๕๐๔-๒๕๐๕ มัง เขาเอาเทปเอาอะไรมา เราเทศน์นั่นละอัดเทปเอาไว้ เวลาว่างๆ วันประชุมกัน ระยะ ๒๕๐๔ ๒๕๐๕ ละ พระลองเปิดเทปเราให้เราฟัง มีแต่พูด ส่วนมากไม่ฟัง เจ้าของมีแต่พูดตลอด วันนี้เจ้าของจะฟังบ้าง ตอนนั้นกำลังวังชาดี โถ เวลาเทศน์ อย่างทุกวันนี้ถ้าเทศน์อย่างนั้นตายเลยนะ มันไหลไปเลย เนื้อธรรมยังไม่หมด ลมหายใจหมดก่อนนะ รีบสูดลมหายใจดังฟิ้วๆๆ มันขนาดนั้นละ นี่หมายถึงกำลังวังชาดี

ตั้งแต่ ๒๕๐๖ ไปแล้วล้มละลายไปเลย ฟื้นขึ้นมาบ้าง แล้วมาต่อเอาตอนเพาพะงามา มาตั้ง ๓ เดือนกว่าก็เทศน์ถึง ๓ เดือนกว่า ไปเทศน์ให้ฟังทุกคืน พอเขามาปัญหาของเขาที่ตอบมาน่าฟัง เราก็ตอบไป พอตอบไป ฟังว่าได้รับจดหมายเรียบร้อยแล้วเตรียมของเดี๋ยวนั้น คุณเพาพะงามาพัก ๓ เดือน เราเข้าไปเทศน์ถึง ๓ เดือนนะ ทุกคืนๆ เทศน์ถึง ๓ เดือน ท่านปัญญาตามไปอัดเทปเอาไว้ เดี๋ยวนี้คงยังอยู่นั้นละแต่มันไปไหนไม่รู้นะ ตอนนั้นเทศน์ถึง ๓ เดือนจริงๆ เพาพะงาไปพักที่นั่น ๓ เดือน

หมอเขาว่าอย่างนานไม่เลย ๖ เดือนตาย เป็นโรคมะเร็งในกระดูก หมอเขาบอกว่าอย่างช้า ๖ เดือน เขียนจดหมายมาหาเรา ช้าเร็วหรืออะไรก็ตามเถอะ ให้เราดูหัวใจเรามันเป็นอย่างไร กับอรรถกับธรรมมันเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงไร เอาตรงนั้นละนะ พอดีแกได้รับจดหมายมาเลย มาเราก็ต้อนรับ เอากุฏิ ๒ หลังมันว่างทั้ง ๒ หลัง หลังสิงคโปร์นอก-สิงคโปร์ใน พักดูเหมือนสิงคโปร์ใน ๓ เดือน เราไปเทศน์ให้ฟังทุกคืนนะ

แกก็ได้กำลังใจมากมายนะ จิตสงบแน่วเลย ยังไม่เคยในชีวิตนี้ที่ฟังเทศน์แล้วจิตสงบแน่วเลย ไม่เคยมี พึ่งมามีนี้ละแกว่าอย่างนั้น เขาว่า ๖ เดือน ปีกว่านะแกถึงสิ้นไป แกบอกว่าจิตแกลง เลยลืมเป็นลืมตายไปหมด แกว่านะ ทั้งๆที่เจ้าของจะตายจิตใจเป็นกังวลมากมาย แกไม่มีที่ระบายออกจดหมายมาหาเรา เราตอบไปแกก็มาเลย ได้รับจดหมายเดี๋ยวนั้นเตรียมของเดี๋ยวนั้นมาเลย มาก็ให้แกเลือกเอากุฏิ ๒ หลังนั้น เพราะเหตุผลมันรับกัน จดหมายที่ตอบรับกัน เราก็ต้อนรับเทศน์ให้ฟังถึง ๓ เดือนนะ เทศน์ทุกคืนๆ

โยมแม่ก็ได้กำลังใจตอนนั้นละตอนเราไปเทศน์ให้เพาพะงาฟัง ท่านปัญญาตามอัดเทป โยมแม่มาขอร้องให้ไปเทศน์ ถึงไม่มีแขกคนก็ตามแม่ก็คือแม่ ก็อยากฟังลูก ลูกเทศน์ให้ฟังจิตใจลงได้ทุกครั้งเลย ว่าอย่างนั้นนะ พอเริ่มเทศน์จิตก็จ่อปั๊บลงแน่วเลย อยากให้ไปเทศน์ให้ฟังทุกวัน เราก็เลยไม่ได้ไป ไม่มีแขก เราไม่ได้ไป ถ้ามีแขกฝ่ายผู้หญิงเรายกผลประโยชน์ให้ผู้หญิงแล้วเข้าไปเทศน์ข้างใน

ตอนที่โรคหัวใจกำเริบเทศน์ไม่ได้ตั้งแต่ ๒๕๐๖ ๒๕๑๒-๒๕๑๓ ค่อยพูดได้บ้าง พอ ๒๕๒๐ คุณเพาพะงาก็ไปก็เริ่มเทศน์เรื่อยๆ ไป โยมแม่ก็ฟังเทศน์ที่นั่น โยมแม่ได้ประโยชน์มากนะ มาพูดให้ฟังเลยมาขอเสียด้วย ไม่มีแขกคนมาก็ขอให้มาเทศน์โปรดแม่บ้าง เวลานี้แม่รู้สึกว่าได้กำลังทุกคืนๆ เทศน์จิตลงทุกคืน พอเริ่มเทศน์จิตก็จ่อก็ลงแน่วเลย ได้ทุกคืน แล้วจะให้เราไปเทศน์เราก็เลยไม่ได้ไปตั้งแต่นั้น แกก็ปีกว่า เขาว่า ๖ เดือนตาย แกก็อยู่ได้ปีกว่านะ กำลังใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ กำลังใจสำคัญมากนะ

ถ้าเป็นนักภาวนาละยิ่งแน่นะกำลังใจ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจิตมันจะหมุนเข้าที่โรคเลยละ ไม่ไปที่อื่น จิตมันจะหมุนเข้ามานี่ หมุนเข้ามานี่ แล้วได้ประโยชน์มากทีเดียว เวลาเราพิจารณาในเวลาคับขันรู้สึกว่าจิตใจได้ประโยชน์มากทีเดียว โยมแม่ก็มาลงลูกคนนี้ แม่บอกว่าแม่ยอมรับลูกเทศน์ แหม เทศน์เก่งเหลือเกิน ได้บอกว่าเทศน์เก่งเหลือเกินเหมือนไม่เกิดจากท้องแม่ไป แม่ก็ไม่เคยได้ยินนะเทศน์อย่างนี้น่ะ เทศน์ทุกคืนๆ ไม่ทราบว่าเอาสำนวนโวหารมาจากไหนไม่ซ้ำกัน

โยมแม่ได้กำลังมากนะ เวลาจะตายเราก็เดินไป ส่วนมากไม่ได้นั่นละ ไปยืนอยู่หน้ากุฏิ เพราะข้างในมีแต่ลูกเต็มอยู่นั่น เราก็ไปยืนอยู่หน้ากุฏิ เป็นอย่างไรอาการถาม มันจวนจริงๆแล้วก็ถามจ้อเข้าไปเลย แม่ตอบรับดีมากอยู่นะ เป็นอย่างไรละจิตใจฟังเทศน์อบรมเพื่อระงับดับความกังวลในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก็คือธรรมเท่านั้น แล้วเป็นอย่างไรฟังธรรมมาตลอด จิตใจเป็นอย่างไร รับทันทีเลยว่าโห จิตใจแม่ดี แม่ไม่กังวลแล้วเวลานี้เรื่องความเป็นความตาย จิตแม่ใสสว่าง ก็เรียกว่าได้กำไร โยมแม่ได้กำไรอยู่

ตั้งแต่บัดนั้นดูไม่ได้เข้าไปเทศน์ที่ไหนอีกนะ ตั้งแต่เพาพะงามา พอเพากลับไปก็ ไม่ค่อยมีใครมาพักที่นั่น เราก็ไม่ได้ไป โยมแม่ก็หิวละฟังเทศน์ไม่ได้ฟัง โยมแม่ลงจริงๆ นะ การเทศน์ของเราจิตลงจริงๆ ลงแน่วเลย บางทีปรากฏว่าเสียงธรรมแว้วๆ อยู่สูงๆ จิตลงถึงที่แล้ว ก็ดีโยมแม่ดีอยู่ จิตใจสง่างามไม่เสียท่า เท่านั้นละวันนี้

 

 

         รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

                  www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

  และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

            พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก