15 กรกฎาคม 2552 (เที่ยง)
วันที่ 15 กรกฎาคม. 2552 เวลา 12:30 น. ความยาว 90 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

ท่านเจ้าคุณพระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป)

นำคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี กราบคารวะทำวัตร

ณ ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

15 กรกฎาคม  2552 (เที่ยง)

ดู ภาพและเสียง (Flash) 15 ก.ค. 2552


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก