ความรู้หมากัดกัน (อย่าเหยียบหัวบรรพบุรุษ)
วันที่ 3 มิถุนายน 2543 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๓

ความรู้หมากัดกัน

(วันนี้มีผู้มาฟังธรรมประมาณ ๒๐๐ คน)

…นู่นหนังสืออยู่ทางครัวโน่น อยู่ทางหลังศาลานู่น หนังสือแจกอยู่ทางครัว ทางด้านหลังศาลา แจกมาทุกวัน ๆ ใครหูหนวกตาบอดอย่าอ่านหนังสือธรรมะนะ ให้อ่านแต่หนังสือนรกอเวจี มันเผากันทั่วโลกรู้กันไหม พระพุทธเจ้าประกาศกังวานมาตั้ง ๒๕๐๐ กว่าปี มันไม่ลืมตาบ้างเหรอ ยังจะบืน(กระเสือกกระสน) ลงแต่นรก แล้วลบล้างว่านรกไม่มี พวกนี้พวกจะจมในนรกทั้งนั้นนะ เราสงสารจริง ๆ เราสอนโลกเราไม่ได้สอนธรรมดานะ เราพูดจริง ๆ เราถอดจากหัวใจมาสอน ธรรมนี้เป็นธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้มาก่อนเห็นมาก่อนแล้วมาสอนพวกเรา เราก็ปฏิบัติตามอรรถตามธรรม มันรู้อย่างนี้เห็นอย่างนั้นตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าจะให้พูดว่ายังไง แล้วสอนก็สอนตามอย่างนั้นนะ ไม่ว่าเทศน์ ว่าดุ ว่าด่า ว่าอะไรก็ตาม มีตั้งแต่ดุให้ดี ด่าให้ดี จะเด็ดเผ็ดร้อน มีแต่เพื่อดี ๆ แก่โลกทั้งนั้นนะ

เราไม่มีพิษมีภัยแม้ตั้งแต่เม็ดหินเม็ดทรายเจือปนในใจเราเลย เพราะหัวใจเราไม่มีเหล่านั้น เรื่องสมมุติปัดออกหมดแล้ว เราก็บอกชัด ๆ แล้วว่าได้ ๕๐ ปีมานี้แล้ว ปัดเรื่องสกปรกโสมม เรื่องถังขยะ เรื่องมูตร เรื่องคูถ คือกิเลสมันอยู่ในหัวใจ ปัดออกเรียบร้อยแล้ว นำมาสอนโลกด้วยธรรมล้วน ๆ ที่บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยว ๆ สอนจึงไม่มีความสะทกสะท้านว่ากลัว ว่ากล้ากับสิ่งใด เป็นธรรมล้วน ๆ ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พินิจพิจารณานะ อันนี้เราสอนโลกช่วยโลกคราวนี้ เรียกว่าช่วยเต็มเหนี่ยวทีเดียว เราไม่เป็นภัย เป็นกรรมเป็นเวรต่อโลก เราไม่มีอย่างนั้นไม่มี การตำหนิเท่าไรผิดทั้งนั้น

หัวใจที่จะพอมีธรรมแทรกอยู่บ้างให้ฟังเสียงธรรมนะ อย่าฟังแต่เสียงนรกอเวจี ให้มันกล่อมไม่รู้ว่ามันเผาทั้งเป็น ๆ แล้วก็เผาลงในนรกอีก นั่นนะมันเผาทั้งเป็นไม่ดูที่หัวใจเจ้าของมันเป็นยังไง เอาเงินทองข้าวของมากองเท่าภูเขา จะเอานั้นมาอวดว่ามีความสุขหรือ หัวใจมันเป็นไฟเผาอยู่นั้น กิเลสมันเผาอยู่ที่หัวใจ ไม่ได้เผาอยู่ที่อื่นนะ

นี้สลดสังเวชนะ สอนไปเท่าไร ๆ ไอ้เรื่องคัดค้านต้านทานต่อธรรมทั้งหลายที่จะพากันจมลงในนรกนี้มันมากขึ้น ๆ นะเวลานี้ เราพยายามอุตส่าห์เต็มเหนี่ยวแล้วสอนโลกทุกสิ่งทุกอย่าง อันใดว่าผิดบอกว่าผิด อะไรว่าถูกบอกว่าถูก อย่าฝืนนะถ้าเราเป็นลูกชาวพุทธ ที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเพื่อความพ้นภัยไปโดยลำดับแล้ว อย่าฝืนธรรมพระพุทธเจ้า ประกาศกังวานมานานแล้ว เป็นธรรมของจริงล้วน ๆ มาจากพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ เวลานี้ก็คือพระพุทธเจ้าสมณโคดมของเรา ประกาศก้องมาแล้วเราจะฟังหรือไม่ฟัง หรือจะเอาตั้งแต่มูตรแต่คูถซึ่งมันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในตัวของมันมาเผาหัวใจเรานั้นเหรอ ไม่ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมบ้างเหรอ มันเป็นยังไง

มันทุเรศนะเวลานี้ ทุเรศจริง ๆ เราสอนโลกเราไม่มีอะไรกับโลกเลย มีแต่ความเมตตาสงสารสงเคราะห์เต็มกำลังความสามารถ ดังที่บอกพี่น้องทั้งหลายให้ทราบตลอดมานั้นแหละ การช่วยโลกสงสาร เราไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวของเราเลยนะ ช่วยขนาดนั้นนะ ถึงขนาดที่ว่าติดหนี้ติดสินเขาก็ยอมติด ด้วยอำนาจแห่งความเมตตา นั่นฟังซิ แล้วจะให้เราหาอะไรมาสอนโลกอีก มันหมดกำลังความสามารถ ถ้าหากจะเป็นมนุษย์ เป็นลูกชาวพุทธอยู่บ้างพอประมาณแล้ว ขอให้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม อย่าขัดอย่าแย้ง อย่าชิงดีชิงเด่น เรื่องเหล่านี้เป็นกิเลส เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันทั้งนั้น เรื่องอวดก้ามอวดดิบอวดดี อวดอำนาจดินเหนียวติดหัว อวดอำนาจว่าตัวดิบตัวดี มันมีแต่ลมปากนะ อำนาจของกรรมดีกรรมชั่ว มันอยู่ที่หัวใจนั้น มันครอบหัวเราอยู่เรารู้ไหม

เราไม่มองดูกรรมที่ครอบหัวเราอยู่เหรอ อันนั้นเหนืออะไรนะ ไอ้ลมปากมันไม่ได้เหนือกรรมนะ เราอย่าอวดดีอวดเด่น ให้พากันฟังเสียงกัน เราเป็นลูกชาวพุทธ ไม่ว่าใครตั้งแต่ตาสีตาสาขึ้นมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่ผู้โตปกครองบ้านเมือง ขึ้นไปจนกระทั่งถึงรัฐบาล มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพวกเราอยู่นี้ เราไม่ได้ฟังเสียงเราไม่มองดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เหรอ ท่านมีพระทัยเมตตาต่อพวกเราอย่างไรบ้าง ทำไมพวกเราจึงจะมากัดกันเหมือนหมา มันน่าฟังไหมพิจารณาซิ

พวกที่กำลังกัดกันเหล่านี้ ทั้งฝ่ายพุทธฝ่ายผี อะไรก็แล้วแต่เถอะ กำลังกัดกัน เฉพาะอย่างยิ่งการนำเงินเข้าสู่ชาติบ้านเมืองของเราเข้าสู่คลังหลวง เวลานี้กัดกันแย่งกันทีเดียว อันนี้ที่เราทุเรศมาก เราสลดสังเวชมาก มันกัดกันหาอะไร ไม่ใช่ตาสีตาสาเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง คนทั้งนั้นเรียนรู้วิชามา ด๊อกต้งด๊อกเตอร์ ด๊อกแต้ อะไรมีหมด แล้วมันเอาเหล่านี้เป็นวิชามากัดกันเหรอ ถ้าจะเป็นมนุษย์ให้ฟังเสียงธรรม เสียงประชาชน ผู้ใดเป็นผู้ปกครอง ผิดให้บอกว่าผิด อย่าทะนงตน อย่าอวดก้าม อย่าอวดอำนาจของตน อำนาจป่า ๆ เถื่อน ๆ ที่เอาไฟเผาโลก ไม่ใช่อำนาจที่ดีนะ อำนาจที่เป็นฟืนเป็นไฟ เป็นภัยต่อโลกเท่านั้น ให้ฟังเสียงธรรม ฟังเสียงประชาชน

ผู้ปกครองบ้านเมืองเวลานี้เกี่ยวโยงกันทั่วประเทศไทยนะ มีเรื่องมีราวยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องการเงินการทองนี้ละ ไอ้เรื่องที่มันจะเอาไฟเผากันเพราะเห็นแก่ได้ เห็นแก่ร่ำแก่รวย เห็นแก่ตัวเอง เห็นแก่พวกของตัว ต่อไปกระจายไปก็เห็นแก่ภาคของตัว นี้คือไฟเผาโลก มันจะแยกจะทำกันให้แตกกระจายด้วยเห็นแก่ก๊ก แก่เหล่า แก่เขา แก่เรา ไม่ได้เห็นแก่ชาติของตัวว่าเป็นอวัยวะเดียวกัน คือคนไทยทั้งชาติ นี่คืออวัยวะเดียวกันมีความกลมกลืนสามัคคีกัน ฟังเสียงกันถึงถูก ผู้ใหญ่ก็ใหญ่เพื่ออรรถเพื่อธรรม ใหญ่เพื่อดี เพื่อชักเพื่อจูง ไม่ใช่ใหญ่เพื่อรีดเพื่อไถ เพื่อคดเพื่อโกง เพื่อกอบเพื่อโกย ใหญ่อย่างนั้นใหญ่ยักษ์ใหญ่ผี ใหญ่มหาโจรมหามาร อย่านำมาใช้ในชาวพุทธของเราจะพากันเดือดร้อนทั่วประเทศไทย

สมบัติเงินทองข้าวของที่ได้ออกไปด้วยความขัดความแย้งต่ออรรถต่อธรรม คือความถูกต้องดีงามและความเห็นของประชาชนแล้ว สมบัติเหล่านี้จะไม่มีชิ้นใดที่จะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้ไปนะ จะจมกันทั้งนั้น นี่ละคือไฟมหาบรรลัยกัลป์อยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่ ๑. ขัดธรรม ๒. ขัดหัวใจประชาชน เช่น สมบัติที่ว่าคลังหลวง ๆ เวลานี้คือหัวใจประชาชน แล้วหัวใจของธรรมอยู่ที่นั่นหมด หลวงตาก็ได้นำมาสอนนี้คือหัวใจของชาติ อย่าได้มาแตะมาต้อง อย่าได้มาทำลาย นี่บอกแล้ว ธรรมบอกตรง ๆ อย่างนี้ แล้วประชาชนก็เห็นอย่างนี้เหมือนกัน เพราะประชาชนเป็นเจ้าของของสมบัติเหล่านี้ทั่วหน้ากัน ๖๒ ล้านคน เป็นเจ้าของของสมบัติเหล่านี้ หัวใจของประชาชนอยู่ในสมบัติกองนี้ทั้งนั้น

การทำลายสมบัติกองนี้ ด้วยความไม่ยอมรับของประชาชน ตลอดถึงศาสนาไม่เห็นด้วยแล้ว เอาไปเท่าไรก็ไปเผาตัวเอง เราอย่าสำคัญว่าเงินกองนี้จะเอาเป็นสิริมงคล ไม่มี คือไฟบรรลัยกัลป์อยู่กับเงินกองนี้แหละ ใครเก่งเอาไปดูซิน่ะ ถ้าไม่อยากเห็นเผาทั้งเป็นนะ จากนี้ก็เผาในเมืองผีแหละ ให้ฟังเสียงธรรมนะ ถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นให้พากันระงับดับมันด้วยเหตุด้วยผล อยู่กันไปด้วยความมีเหตุมีผลทุกคน ฟังเสียงกัน ผู้ใหญ่ฟังเสียงผู้น้อย ผู้น้อยฟังเสียงผู้ใหญ่โดยธรรม อย่าเอาอย่างอื่นมาใช้

เราผู้นำพี่น้องทั้งหลายนี้เราแทบเป็นแทบตาย นำด้วยธรรมล้วน ๆ เรื่องที่จะเป็นมลทินต่อเราที่พานำพี่น้องทั้งหลายนี้ ให้ได้ตำหนิติเตียนตนเองว่าไม่ดีตรงไหนเราไม่เคยมีนะ นำด้วยความภูมิใจ เพราะอำนาจแห่งความเมตตาครอบเอาไว้ทุกอย่าง ๆ แล้วควรจะฟังเสียงอรรถเสียงธรรม เราเป็นลูกชาวพุทธ ธรรมตำหนิตรงไหน ธรรมห้ามตรงไหน ไม่ควรข้ามเกิน ไม่ควรดื้อดึงฝ่าฝืนถ้าไม่อยากจม ถ้าฝืนธรรมไปแล้วจมทั้งนั้นแหละ ถ้าฝืนธรรม ใครฝืนความถูกต้องดีงาม ไม่มีที่ผู้นั้นจะเจริญ

เวลานี้ก็กำลังยุ่งเหยิงวุ่นวาย เราเป็นผู้นำเสียเอง เรื่องศาสนาเป็นความร่มเย็นแก่โลก เลยกลับกลายเป็นหลวงตาบัวนี้เป็นคู่ข้าศึกศัตรูต่อบ้านต่อเมือง ต่อรัฐบาลไปอย่างนั้นนะเวลานี้ เราไม่ได้เป็น เราไม่ได้เป็นข้าศึกศัตรูต่อผู้ใด แม้แต่มดตัวหนึ่งเราไม่เคยทำลายด้วยเจตนาลามกของเรานะ ตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งป่านนี้ เราจะมาหาทำร้ายป้ายสีแก่ผู้หนึ่งผู้ใดได้ยังไง เมื่อขัดกับธรรมเราทำไม่ได้นะ ขอให้พากันฟังเสียงกันทุกคน ๆ

เวลานี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหลือเกิน เหมือนหนึ่งว่าหมากัดกัน ไม่มีความหมายอะไรเลยนะความรู้เรียนมามากน้อย เอาอำนาจบาตรหลวงเข้าไปบีบไปบังคับ เหยียบย่ำทำลายส่วนดีให้เสียไปหมด ๆ นี้มันความรู้อะไรความรู้ประเภทนี้ ความรู้กัดเจ้าของ และความรู้หมากัดกันเท่านั้นเองจะเป็นความรู้อะไร ถ้าเป็นความรู้ที่เป็นไปตามหลักวิชาหรือเป็นไปตามอรรถตามธรรม ต้องรู้อะไรผิดอะไรถูก อย่างสมบัติเงินทองอย่างที่ว่าคลังหลวง ๆ ที่หมายจุดหัวใจของชาติเวลานี้ สำหรับหลวงตาเองไม่รู้ว่าธนาคารแผนกไหน ๆ เราลงใจได้ที่ว่าคลังหลวง คือหัวใจของชาติอยู่ตรงนั้น ซึ่งไม่เคยมีใครแตะต้องตลอดมา นี่คือคลังหลวงคือหัวใจของชาติ ธรรมก็อยู่ที่ตรงนั้น ให้สิทธิ์รักษาสมบัติที่เป็นคลังหลวงนี้ด้วยดีตลอดมา ไม่ระแคะระคาย เป็นความอบอุ่น

สำหรับเงินกองนี้เป็นหัวใจของชาติ เป็นเครื่องประกันชาติไทยของเรา ชาติไทยของเราจะอยู่มีหน้ามีตาเป็นชาติไทยนี้เพราะอะไร เพราะเงินกองนี้เองเป็นสำคัญมาก เป็นสง่าราศี เป็นเครื่องประกันตัว เป็นเครดิตด้วย แล้วการติดต่อซื้อขาย แม้ประเทศนอกประเทศนาเขามาลงทุนลงรอนในประเทศไทยของเรา ก็เพราะมีเงินกองนี้เองเป็นรากฐานสำคัญ ส่วนกิ่งก้านสาขาก็มีเป็นประเภทต่าง ๆ ต่อกันไป ส่วนอันนี้เป็นเครื่องประกัน นี่ละที่ชาติไทยของเราอยู่ได้ด้วยความมีสง่าราศี ความมีศักดิ์ศรีดีงาม เพราะฉะนั้นจึงขอให้เห็นเรื่องหัวใจประชาชนด้วย

“เรื่องธรรม” ซึ่งเป็นความถูกต้องแล้วที่ประชาชนรักษาสมบัตินี้มาตั้งแต่ปู่ย่า ตายาย ดึกดำบรรพ์ บรรพบุรุษของเรารักษามานี้ ขอจงเห็นใจบรรพบุรุษของเรา อย่าเอาหัวบรรพบุรุษทั้งหลายที่อุตส่าห์พยายามรักษาสมบัติเหล่านี้มา ไม่ทราบว่ากี่ชั่วคนแล้วตลอดถึงคนไทยเรา อย่าพาเอาท่านเหล่านี้มาเหยียบย่ำทำลายด้วยการกอบโกยสมบัติเหล่านี้ออกไปถลุงกัน ด้วยหาว่าไปเจริญที่นั่น ไปฟื้นฟูอันนั้นอันนี้ มีตั้งแต่อุบายกินตับกินปอดประชาชนเท่านั้นละ ธรรมไม่เห็นด้วยเลย ธรรมไม่เห็นด้วย ประชาชนไม่เห็นด้วย เราเอาความรู้ความเห็นมาจากโลกไหน มาขัดมาข้องมาเหยียบย่ำทำลายชาติไทยของเราเวลานี้ ไม่ถูกต้องเลย ให้ฟังเสียงธรรมทุกคน ๆ

เวลานี้หลวงตาเป็นผู้นำ เอาศาสนามานำพี่น้องทั้งหลาย ไม่ได้เอาความผิดพลาดมานำ มานำด้วยความถูกต้องดีงาม การเทศนาว่าการก็ไม่เคยตำหนิได้เลยว่าเราเทศน์สอนผิดไปที่ไหน ตลอดถึงการนำพี่น้องทั้งหลายจากการบริจาคต่าง ๆ ที่รวมเข้ามานี้ก็เพื่อจะสู่คลังหลวง ซึ่งเป็นคลังแห่งชาติไทยของเรา สมบัติพี่น้องชาวไทยที่นำมามากน้อยนั้น เป็นคู่ควรกันแล้วที่จะนำเข้าสู่คลังหลวงซึ่งเป็นคลังของชาติ พี่น้องชาวไทยรวมกันทั้งประเทศนำสมบัตินี้ ควรจะเข้าด้วยความมีสง่าราศี ความมีเกียรติยศชื่อเสียงอย่างโด่งดัง อย่าให้ได้ถูกกีดถูกขวางออกมา ด้วยมาร ด้วยเปรต ด้วยผี ๒-๓ ตัว มากีดกั้นทำลาย อวดอำนาจวาสนา จะทำลายชาติบ้านเมืองและศาสนา มันไม่คำนึงเลย อย่านำมาอวด อย่านำมาใช้บ้านเมืองจะเป็นไฟนะ

หากมันรุนแรงเข้ามามันจะเป็นได้นะ เจ้าของก็มีสิทธิ์ที่จะรักษาสมบัติเหล่านี้ คนทั้งชาติเป็นผู้รักษา ใครมาอาจเอื้อมดื้อดึงฝ่าฝืน มาปล้นมาจี้ หรือจะเอาอำนาจใดมาก็ตาม เจ้าของทรัพย์สมบัติมีอำนาจมากเต็มสมบัตินั้นแหละ คนทั้งชาตินี้นะ เอ้า โจรมารพวกไหนมา มาปล้นบ้านเขา เจ้าของบ้านเจ้าของทรัพย์ต้องฟัดกันเต็มเหนี่ยว นี้จะมาปล้นกองทรัพย์สมบัติของคนทั้งชาตินี้ ทำไมชาติไทยทั้งชาติจะอยู่หลับตาปริบ ๆ เหมือนหมาตัวหนึ่งนี้ได้เหรอ มันเป็นคน นี้ล่ะที่ต่างฝ่ายต่างเป็นคน

พวกโจรพวกมาร มหาภัย ก็อ้างตัวว่าเป็นคน อ้างตัวว่าเป็นผู้มีอำนาจ พวกนี้ก็ต้องยันความจริงออกมาว่าเราก็มีอำนาจเหมือนกัน เรามีสิทธิที่จะรักษาสมบัติของเรา ใครเก่งให้ทะลึ่งเข้ามา แน่ะมันก็ต้องอย่างนั้นซี เมื่อทะลึ่งเข้ามาก็ฟัดกันเลย แล้วฟัดกันเลย แล้วเป็นยังไง ภัยเกิดขึ้นในเมืองไทย หมากัดกันในประเทศไทยไม่มีความหมายเลย ให้เมืองนอกเขาดูถูกเหยียดหยาม ดูไม่มีอะไรเลยติดเนื้อติดตัว มีตั้งแต่กัดกันเหมือนหมากัดกัน

เวลานี้เมืองไทยเรากำลังเริ่มจะกัดกันเหมือนหมา ๆ เราอยากฟังไหมคำนี้น่ะ ถ้าไม่อยากฟังให้ล้มเลิก เบิกกระจายออกไป สิ่งใดที่จะเป็นภัยต่อคลังหลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาติ อย่าดื้ออย่าดึง อย่าฝ่าอย่าฝืน อย่าหาเล่ห์หาเหลี่ยมร้อยสันพันคมมากินตับกินปอดชาวบ้านชาวเมือง เป็นมนุษย์ด้วยกัน ตายด้วยกัน ดีด้วยกัน ชั่วด้วยกันนั่นแหละ ใครทำดีทำชั่ว กรรมดีกรรมชั่วครอบหัวอยู่ อย่าอวดเก่งนะ สมบัติกองนี้เอาไปที่ไหนไม่มีคำว่าเจริญนะ ถ้าขัดกับธรรมและขัดกับหัวใจของคนทั้งชาติซึ่งเป็นเจ้าของสมบัตินี้แล้ว ไม่มีทางเจริญจากเงินก้อนนี้ จะเอาไปวิธีไหนก็ตาม อุบายใดก็ตาม เล่ห์เหลี่ยมหลายสันพันคมขนาดไหนก็ตาม ไม่พ้นที่จะเอาไปจม จมทั้งชาติด้วย จมทุกฝ่าย หมากัดกันเจ็บทุกตัว แหลกทุกตัว ตายได้ด้วยกันนั่นแหละ

ขอให้ทุกคนฟังนะ ให้รีบล้มเลิกออกไป อยากขนาดไหนก็ตามเถอะ ความอยากนี้เป็นภัยต่อชาติบ้านเมือง เป็นภัยต่อเราเอง พวกของเราเอง ใครมีพวกอยากมากี่คน อยากมากี่คณะเป็นภัยทั้งนั้น ให้ระงับดับมัน อันนี้คือภัยอย่างร้ายแรง จะเผาตัวเอง โดยนำเงินนี้เอาไปจับจ่ายวิธีไหนก็ตาม จะว่าฟื้นฟู คือไฟทั้งนั้น ๆ ไม่มีสิริมงคลจากเงินกองนี้ที่ถูกกวาดต้อนเอาไปนะ เป็นมงคลก็คือ ให้รักษาไว้ด้วยดีดังที่พี่น้องชาวไทยรักษามาแต่บรรพบุรุษท่าน อย่าไปเหยียบหัวบรรพบุรุษนะ

ชาติไทยเวลานี้รักษามานี้ ก็เพราะรักษาตามร่องรอยของบรรพบุรุษของเรามา ก็เรียกว่าเทิดทูน ๆ แล้วใครที่จะมาเหยียบย่ำทำลายบรรพบุรุษ ตลอดชาติไทยทั้งชาติ ด้วยเจตนาที่ลามกสุดขีดอันนี้ อย่าให้เห็นนะ เจตนาอย่างนี้ อย่าให้เห็นการแสดงออกมา ให้ระงับดับมัน ความอยากอันนี้เป็นภัย

ฟังเสียงธรรม ความอยากร่ำอยากรวยจากเงินกองนี้เป็นเรื่องภัยมหาภัย อย่านำมาใช้อย่านำมาเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองของเรา และกองทรัพย์สมบัติของเรา อันนี้เป็นหลักใหญ่ นี่สำคัญมากทีเดียวนะ

เราอุตส่าห์พยายามช่วยเหลือเต็มกำลังความสามารถ มันทำไมจึงไม่ฟังเสียง มากีดมากันมาทุกแบบทุกฉบับ เรื่องความชั่วช้าลามกมันประกาศออกมา ธรรมนี้เห็นอย่างโจ่งแจ้งมานานแล้วนะ ประชาชนก็เพิ่งจะเริ่มรู้เริ่มเห็นกัน เรื่องนรกจกเปรตที่แสดงเจตนาร้าย จะทำลายต่อชาติบ้านเมืองจากกองสมบัติอันนี้ที่เอาไปถลุงนั่นน่ะ ประชาชนก็เริ่มทราบด้วยกันแล้ว เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นโจรเป็นมารมหาภัยใดก็ตาม ซึ่งทราบมาแต่ก่อนแล้วว่า สิ่งเหล่านี้จะเป็นภัยต่อโลก ให้ปฏิบัติตามความที่เห็นว่าเป็นภัย ถอนตัวอย่ายุ่งอย่าเกี่ยว อย่าทำ อันใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง มีความสงบสุขร่มเย็นทั่วหน้ากัน ให้ต่างคนต่างพากันบำเพ็ญ ตั้งแต่ใหญ่ลงมา ตั้งแต่รัฐบาลลงมา รัฐบาลก็เป็นรัฐบาลของประชาชนตั้งขึ้นไป ไม่ควรจะเป็นรัฐบาลที่มาบีบบี้สีไฟ รีดไถเป็นโจรเป็นมาร เป็นมหาภัยต่อชาติบ้านเมือง ไม่สมควรอย่างยิ่งที่ชาติไทยตั้งขึ้นมาแล้วมาเป็นภัยต่อตัวเอง ขอให้เป็นลูกที่ดี รัฐบาลเป็นลูกของประชาชนคนทั้งชาตินะ เลี้ยงดูรัฐบาล ข้าราชการทุกคน ๆ ได้รับการเลี้ยงดูจากประชาชนทั้งนั้น เขาเป็นผู้เลี้ยงดู อย่าทรยศต่อพ่อต่อแม่ต่อชาติบ้านเมืองของเราจะล่มจะจม เฉพาะอย่างยิ่งคลังหลวงนี้จมแน่ ๆ ไม่สงสัย จะเห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียว ถ้าทะลึ่งเข้ามาจะเป็นแน่ ๆ ไม่เป็นอย่างอื่น หัวใจเจ้าของที่เป็นเจ้าของสมบัตินี้ คือ ชาติไทยทั้งชาติ ฟังซิน่ะ

ใครจะเก่งมาจากไหน สมมุติว่าเขามารบชาติไทย ชาติไทยต้องรบ นั่นเห็นไหม มารบบ้านชาวบ้านต้องรบ มารบเมืองชาวเมืองต้องรบ มารบชาติไทยทั้งชาติ ชาติไหนมาก็ต้องได้ฟัดกันกับชาติไทยเสียก่อน ก่อนที่ฝ่ายใดจะแพ้จะชนะต้องได้ฟัดกันเต็มเหนี่ยวเสียก่อน อันนี้คือหัวใจของชาติ เป็นสมบัติของชาติไทย

อย่าทะลึ่งพึ่งพรวดเข้ามานะ เราเป็นลูกชาวไทย ขอให้ถอย ให้หยุด ให้ฟังเสียงธรรม ฟังเสียงประชาชน แล้วจะเป็นสิริมงคล การนำพี่น้องชาวไทยเรา จากรัฐบาลก็จะเป็นรัฐบาลราบรื่นดีงามฟังเสียงประชาชนต่อไป ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้วรัฐบาลก็จะตีตราหัวใจเอาไว้ตลอด ประชาชนไม่ลืมจนวันกระทั่งตาย ว่าเป็น รัฐบาลมหาภัย เขาจะว่านะ ไม่เคยได้ยินนะ ถ้าหากว่าทะลึ่งเข้ามาคราวนี้ จะได้ยินเรื่องเหล่านี้ประกาศลั่นออกไปถึงเมืองนอก เราอยากฟังไหม นี่ละธรรมประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ

สิ่งที่จะให้สงบร่มเย็น มันไม่ได้ยากอะไรนะ มีแต่เรื่องผิดทั้งนั้นแหละ ที่ให้มายุ่งยากทั่วประเทศไทยเวลานี้ หวั่นไหวกันไปหมด เพราะความสกปรกโสมม ความเป็นภัยต่อชาตินั่นเองทำชาติให้ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้ว บอกว่า หยุด อย่ายุ่ง เท่านั้นพอแล้วนะ นี่สมบัติของส่วนรวมอย่ามายุ่ง เท่านั้นพอ สมบัติส่วนรวมของสงฆ์ ท่านก็ถือเป็นสำคัญ ของสงฆ์ใครจะไปยุ่ง เอาไปเป็นของส่วนตัวไม่ได้ ของสงฆ์นี้ ต้องสงวนไว้ ที่จะนำไปจับจ่ายต้องผู้ที่รักษาของสงฆ์เป็นเจ้าหน้าที่พินิจพิจารณาเรียบร้อย สมควรที่จะแยกไปไหน ลหุภัณฑ์ครุภัณฑ์ต้องรู้กันหมด ถือหลักใหญ่ คือของสงฆ์เป็นของใหญ่

อันนี้สมบัติกลางนี้คือ คลังหลวง นี่คือของสงฆ์แห่งประชาชน สังฆะ ๆ แปลว่า หมู่ แปลว่า ส่วนรวม นั่นละเรียกว่า สังฆะ คือหมู่ อันนี้หมู่ประชาชน หัวใจประชาชนทั้งหมู่ทั้งพวกทั่วประเทศไทยอยู่นี้หมด ให้พากันรักษา อย่าพากันมาทำลาย วันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน ให้ทุก ๆ คนรู้ทั่วหน้ากัน ว่าเรามาด้วยเจตนาเพื่อเป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวไทยทั้งหลาย

ที่นำทุกวันนี้ เราไม่ได้มาเป็นภัยต่อผู้หนึ่งผู้ใด อย่ามาคิดนะว่าเราเป็นภัยต่อโลก มาถือว่าเราเป็นข้าศึกศัตรูหมู่อริ นั้นแหละมันยิ่งจะจมลงไปนะชาติไทยของเรา เราไม่ได้เป็นภัยต่อใคร ธรรมเป็นธรรม ให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานแสนนาน ที่มันจะร้อนก็คือขัดธรรมนั่นแหละ เหยียบย่ำทำลายธรรมก็คือเหยียบย่ำทำลายตัวเองไปในตัว เอาละเพียงเท่านี้ ทีนี้ต่อไปนี้จะให้พร

ผู้ว่าฯ วันนั้นผมให้ท่านรองผู้ว่าฯ มา ที่จะมากราบท่านก็คือว่า มายืนยันว่าวันที่ ๙ สิงหา นั้น โครงการผ้าป่าช่วยชาติตามที่ได้กราบหลวงตาไว้ เรายังทำกันต่อไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง มายืนยันกับหลวงตาครับ ที่มีข่าวว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ห้ามนั้นไม่เป็นเรื่องจริงครับ

หลวงตา ไม่จริงยังไงเขาประกาศลั่นมาโน้น เดี๋ยวชี้กลับมานี้อีกนะนี่ เขาประกาศลั่น ประชาชนเขามาร้องเรียน

ผู้ว่าฯ วันที่ ๙ เราจะทำของเราต่อ

หลวงตา เอ้อ วันที่ ๙ ไป ถ้าย้อนมานี้จะใส่ อย่ามานะถ้าไม่อยากหน้าผากแตก หลักฐานพยานยืนยันมาตลอดทั่วไปหมด

ผู้ว่าฯ วันที่ ๙ เรายืนยันจะทำอยู่ ของอุดรฯ นี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทางอำเภอ ทางตำบลต่าง ๆ รู้กันหมด เตรียมกันหมดแล้ว

หลวงตา ต้องเอาซิ เมืองอุดรฯ เป็นเมืองหลวงตาซึ่งเป็นผู้นำ มาขายหน้าไม่ได้นะ ขายผู้ว่าฯ อีกด้วย หลวงตาก็ถูกขาย ผู้ว่าฯ ถูกขาย ใช้ไม่ได้เลย

หลวงตานี้เหนื่อยมากนะแต่ทนเอา ทนอย่างที่ว่าทนด้วยความเมตตา ตะเกียกตะกาย ร่างกายนี้มันอ่อนลงทุกวัน ๆ แต่จิตใจเมตตานี้พาลากพาเข็นไปเพื่อชาติไทยของเรา จะพอมีหลักมีเกณฑ์มีขอบมีเขตของศีลของธรรมคุ้มครองรักษา ถ้าไม่มีศีลมีธรรมคุ้มครองเลอะได้นะ กฎหมายอย่างเดียวไม่พอ กฎหมายหมุนไปทางสันทางคมได้ทั้งนั้น แต่ธรรมนี่ไม่ไป สันเป็นสัน คมเป็นคม ธรรมเป็นอย่างนั้น แต่ทางกฎหมายคนมีกิเลสตั้งขึ้นมา พลิกเป็นสัน พลิกเป็นคมได้ร้อยเล่ห์พันเหลี่ยม ร้อยสันพันคม แต่ธรรมนี้ตรงแน่วเลยไม่เป็นอย่างอื่น ถ้าฟังเสียงอรรถเสียงธรรมอยู่บ้างพอประมาณ ชาติไทยของเราก็จะเป็นชาติที่มีความสงบร่มเย็น ถ้าไม่ฟังเสียงธรรมแล้วก็เป็นไฟได้ไม่สงสัย ความรู้มากน้อยไม่สำคัญ เพราะกิเลสมาเป็นเจ้าของ ความรู้นั้นหมุนไปทางไหนได้หมด ถ้าธรรมแล้ว มีแต่ธรรมเป็นเจ้าของล้วน ๆ เป็นธรรมไปเลย

ลูกศิษย์ หลวงตาเจ้าคะ ทองคำของหลวงตา พอดีผู้ว่าการธนาคารชาติเขาโต้ออกข่าวหนังสือพิมพ์ว่า ทองหลวงตาถูกต้องแล้ว

หลวงตา เขาโต้มาว่าถูกต้องแล้ว ก็เขาว่าเอง ว่าผิดก็เป็นปากเขาเอง ว่าถูกก็เป็นปากเขาเอง เราไม่ฟังทั้งสองนั่นแหละเพราะเราถูกต้องแล้วนี่ จะมีอะไร มาแหย่ทางนั้นแหย่ทางนี้พอให้รำคาญนะ ส่อให้เห็นความหยาบของชาติไทยเรา แย็บออกมามันจับได้ทันที ๆ เราพูดจริง ๆ นอกจากไม่พูดเฉย ๆ เพราะเราพยายามนำชาติบ้านเมืองด้วยความราบรื่นดีงามทุกอย่าง ไม่มีที่ต้องติตลอดมานี่นะ สมบัติเงินทองข้าวของเราเป็นผู้ควบคุมเองทั้งหมด ด้วยความเป็นธรรมล้วน ๆ มันจะไปไหนว่างั้นเลย ออกแง่ไหน ๆ เป็นประโยชน์ทั้งหมด ๆ เราพาดำเนินมาอย่างนี้ตลอด ทองคำก็ได้มาตรฐานทุกอย่างแล้วถึงได้เอาเข้าคลังหลวง คลังหลวงก็รับเรียบร้อยแล้ว มันมายังไงว่าทองคำปลอม ผู้ที่มาว่า มันปลอมมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่มันไม่เห็นพูด ถ้าไม่ปลอมมาแต่โคตรมันจะพูดอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหม ต้องเอาอย่างนั้นซิ

ทุกเล่ห์ทุกเหลี่ยมเรื่องจะเป็นอันตรายต่อชาติมันบอกตลอด ๆ โห ทำไมเป็นอย่างนี้ ๆ เรื่องธรรมนี้เป็นอย่างนั้นนะ ให้พี่น้องทั้งหลายฟังเสียงก็แล้วกัน เรื่องธรรมจะไม่มีอะไรสูงอะไรต่ำ ผิดบอกว่าผิดตรงนั้น ๆ ถูกตรงไหนบอกว่าถูกตรงนั้น ๆ ธรรมเป็นธรรมตลอดไปเลย จะลูบหน้าปะจมูกประจบประแจงไม่ได้เลย…ธรรม ไม่เรียกว่าธรรม ไว้ใจไม่ได้ ธรรมต้องเป็นธรรม ไม่ว่าอ่อนว่าแข็ง ว่าดุว่าดีอะไรก็แล้วแต่ เป็นธรรมล้วน ๆ ทุกประเภทที่ออกมา ธรรมอ่อนมี ธรรมแข็งมี ธรรมนุ่มนวลมี ธรรมเด็ดขาดมี เป็นอย่างนั้นนะ มันทุกประเภทที่นำมาปกครองโลกเรานี่ เพราะกิเลสมีหลายประเภทเหมือนกัน ธรรมต้องมีหลายประเภท ปราบกันเป็นระยะเป็นวรรคเป็นตอนไป

โฮ้ เราอุตส่าห์พยายามนะวัดป่าบ้านตาดนี้ไม่เคยให้มีงานนะ เราไม่ให้มีมาตลอด มีแต่งานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตลอด เป็นงานของพระล้วน ๆ เลย ทีนี้เวลามาเห็นชาติบ้านเมือง เราก็เอนลงอ่อนลงเพื่อชาติบ้านเมือง สุดท้ายวัดป่าบ้านตาดเลยเป็นวัดที่มีงานเป็นที่หนึ่งไปแล้วนะ เอะอะก็งานวัดป่าบ้านตาดเพื่อชาติ ๆ เราก็อ่อนลงขนาดนั้นนะ ถ้าธรรมดามีไม่ได้ว่างั้นเลย ไม่เคยให้มีแต่ไหนแต่ไรมา…วัดป่าบ้านตาดไม่เคยให้มีงาน มีแต่งานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา เฉียบขาดเรื่องท่านฆ่ากิเลสตลอดเวลา กิเลสคือความชั่วนั้นแหละ ฆ่ามาตลอด ๆ พระพุทธเจ้าก็อย่างนั้น พระสาวกทั้งหลายที่มาเป็นสรณะของเราเป็นพระเล่น ๆ เมื่อไร แล้วก็เป็นตัวอย่างมาตั้งแต่ความพากเพียรของท่าน สำเร็จผลขึ้นมาก็เป็นผลที่เป็นตัวอย่าง ตายใจสำหรับโลกได้ทั่วไปหมดทั่วแดนโลกธาตุ

ธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีเอนมีเอียง สม่ำเสมอ ว่าตรงไปตรงมาเรียกว่าธรรม ที่เรานำมาสอนนี้เราก็สอนโดยธรรมล้วน ๆ ใครจะว่าเป็นข้าศึกศัตรูอะไรเราไม่สนใจ เพราะเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สกปรกโสมม ธรรมนี่สะอาดสุดยอดแล้ว อะไรมาผ่านไม่ได้ตกไปเอง ๆ ใครมาโจมตีมันก็ย้อนเข้ามาหาตัวของมันเอง ธรรมท่านไม่ได้มีได้มีเสีย ท่านไม่มีเอาไม่มีรับมีรองอะไรละ ไม่ว่าคำสรรเสริญ ไม่ว่าคำนินทา เป็นโลกสมมุติทั้งนั้น ธรรมเป็นธรรมล้วน ๆ แล้ว อะไรจึงเข้าไปเกาะไม่ติด ความชมเชยไปเกาะก็ไม่ติด ความสรรเสริญไปเกาะก็ไม่ติด ความตำหนิติฉินนินทาไปเกาะก็ไม่ติด ไม่ติดทั้งนั้น เพราะอันนั้นเลยทุกอย่างเกินกว่าที่จะมาติดขี้หมูราขี้หมาแห้ง ถังขยะถังส้วมถังถานอันนี้ อย่างนั้นละธรรมที่ท่านว่าเลิศ ๆ

ไม่มีใครเห็นล่ะซิ ก็มีแต่กิเลสตีตลาดลาดเล อะไรดีหมดถ้ากิเลสพาลากจมูกไว้แล้ว ดีหมด ๆ จะตายก็ยังดีอยู่งั้น วิ่งตามกิเลสไม่เคยเห็นโทษของมัน เพราะฉะนั้นทุกข์จึงไม่เคยจืดจางในหัวใจของโลก ตลอดความดีดความดิ้นกิริยาที่ขวนขวายเพื่อกิเลสนี้ แหม พิลึกนะ ถ้าหามาเพื่อปากเพื่อท้องเราจะมีความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากัน แต่หามาเพื่อกิเลสไม่ว่ามหาเศรษฐีจะมีเงินกองเท่าภูเขา นั้นยิ่งกองทุกข์ใหญ่นะ หามาได้มากเท่าไรความโลภยิ่งมากขึ้น ๆ พาดีดพาดิ้นเอาจนตาย เวลาตายแล้วก็เหมือนโลกเขาตายนั่นแหละ ไม่เห็นมีใครผิดแปลกจากกัน มีแต่กรรมเท่านั้นเอาไป

เพราะกรรมนี้เหนือโลก เหนือทุกอย่างกรรม ใครจะทำดีทำชั่ว นั่นละกรรมผลดีผลชั่วจะติดอยู่กับนั้น ๆ ของผู้ทำ ๆ นั่นแหละ อันนี้ใหญ่มาก ท่านจึงสอนไว้ว่า นตฺถิ กมฺม สมํ พลํ ไม่มีอานุภาพหรือไม่มีกำลังใดที่จะยิ่งกว่ากำลังอำนาจของกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้ นั่นฟังซิแปลออกแล้ว อันนี้ครอบโลกธาตุ กรรมอันนี้กรรมทั้งดีทั้งชั่ว มีอำนาจเต็มเหนี่ยวเลย ใครทำลงไปก็เป็นอำนาจของคนนั้น ทางชั่วกดลง ทางดีก็ดึงขึ้น วันนี้เอาเท่านั้นละนะ ให้พรแล้วนะ พอสมควรแล้ว

เปิดดูข้อมูล วันต่อวันทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร

WWW.Luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก